23. martā Latvijas Mākslinieku savienība sveic jubilejā mākslinieci Intu Lindemani!

“Māksliniece nereti savu keramiku apglezno ar angobām un pigmentiem. Savās kompozīcijās izmanto dabas formas ziedu-augu stilizāciju,” Intas Lindemanes daiļradi raksturojis keramiķis Kārlis Knopkens. Māksliniece strādā mālā, veido šķīvjus, podus, ziedu traukus, krūzes, bet šamotā veido dārza keramiku. Keramiķes daiļradē nozīmīga loma bija dzīvesbiedram, tēlniekam Kārlim Danem (1943-1982). Inta Lindemane no 1951.-1958.

Lasīt vairāk »

22. martā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā gleznotāju, pedagoģi Ģertrūdi Zeili!

Māksliniece Ģertrūde Zeile darbojusies radošo personu lokā – tēvs Antons Zeile un māte Anna Zeile bija pašizglītības ceļā izkopuši dzīves estētikas izjūtu, māsa – tēlniece Valentīna Zeile un dzīvesbiedrs, gleznotājs Vitolds Kačerovskis (1926-1997; LPSR Mākslas fonda direktora p.i. 1975). Radošajā daiļradē gleznotāja izkopusi savpatnu modernisma domāšanu ar ekspresionisma un fovisma

Lasīt vairāk »

21. martā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā tekstilmākslinieci Mariju Karkovsku!

Marija Karkovska (Kokorēviča) no 1961.-1969. gadam mācījās Rīgas 3.internātskolā (tag. Rīgas Valdorfskola). 1964. gadā viņas zīmējums bija publicēts žurnālā “Zīlīte”, un 1966. gadā piešķirta medaļa Maskavas starptautiskajā bērnu zīmējumu izstādē “Mana zeme – manas mājas”. No 1969. gada Marija Karkovska mācības turpināja Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļā

Lasīt vairāk »

16. martā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā arhitekti, akvareļu gleznotāju Maiju Elizabeti Meņģeli!

Maija Elizabete Meņģele ir daudzpusīga radošā persona. Māksliniece, arhitekte, interjera dizainere – autore radošajā darbā spējusi apvienot 20.gs. 80.-90. gados, 20.- 21.gs. mijā raksturīgas polārās kultūras dimensijas, gan abstraktā ekspresionisma iezīmes akvareļglezniecībā, gan arhitektūras pieminekļu atjaunošanu un restaurāciju. Maija Elizabete Meņģele no 1951. gada mācījās Rīgas 38. vidusskolā (tag. Rīgas

Lasīt vairāk »

7. martā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā nozīmīgo Latvijas tēlnieku, pedagogu Jāni Aivaru Karlovu!

Jānis Aivars Karlovs kopš 20.gs. 60.gadu beigām Latvijas tēlniecībā iedibināja jaunu plastiskās formveides paradigmu. Mākslinieks savā daiļradē turpina modernisma stilistikas profesionālās tradīcijas, sakņotas stingrā kompozīcijas uzbūvē, formas un radošās domas tīrībā. Autors kā pedagogs to iekļāva paša izstrādātajā modernisma pasniegšanas metodē. Modernisma formveides tēlniecības apguve tolaik bija iespējama pašdarbniekiem VEF

Lasīt vairāk »

5. martā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā tekstilmākslinieci Baibu Rīteri!

Baiba Rītere ieskatu vizuālajā mākslā guva pašmācības ceļā un pie tekstilmākslinieces Emīlijas Kazakevičiutes. Strādājot gobelēna tehnikā, autore tekstilmākslā izkopusi personīgo rokrakstu, darbojas ainavu, marīnas žanros, auž karogus, veido dekoratīvas kompozīcijas ar floristikas un etnogrāfiskiem motīviem modernisma un stilizēta reālisma stilistikā. Baiba Rītere (Rubule) no 1978. gada studēja Pētera Stučkas Latvijas

Lasīt vairāk »

2. martā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā stikla mākslinieci Inesi Stražnovu!

Inese Stražnova (Saveļjeva) no 1956.gadā mācījās Rīgas 41. vidusskolā un kopš 1966.gada Rīgas J.Raiņa strādnieku jaunatnes 8. vakara (maiņu) vidusskolā (tag. Rīgas Raiņa vidusskola) un to beidza 1967.gadā. Mācību laikā Inese Stražnova strādāja Rīgas 2.klīniskajā slimnīcā (Rīgas 2.slimnīca) par sanitāri un apmeklēja Tautas mākslas studiju. 1967.gadā Inese Stražnova uzsāka mācības

Lasīt vairāk »

25. februārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā gleznotāju Ilzi Mucenieci-Adamaiti!

Ilze Muceniece-Adamaite no 1961.gada mācījās Zentas Ozolas Rīgas 5.vidusskolā (tag. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija) un to absolvēja 1972.gadā. Skolas pedagogi bija: Marija Krastiņa (1913-1993; Rīgas 5. vidusskolas direktore 1951-1969), Tea Braiņina (Rīgas 5. vidusskolas direktore 1969-1976), V. Buile u.c. Ilzei Mucenicei-Adamaitei Rīgas Zentas Ozolas 5. vidusskolā līdzās mācījās arī nākamā

Lasīt vairāk »

22.februārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā gleznotāju, muzeja darbinieci Gunu Millersoni!

Guna Millersone (Teibe) 1956.g. uzsāka mācības Dundagas vidusskolā, vienā laikā ar nākamo gleznotāju Līgu Purmali (mācību laiks 1956-1961). Mācoties vidusskolā publicēja rakstu laikrakstā Padomju Karogs (Talsi), Nr.115 (27.09.1960). Guna Millersone un Līga Purmale no 1961.gada mācības turpināja J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā (JRRMV, tag. MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola), kur

Lasīt vairāk »

15. februārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā tekstilmākslinieci Emīliju Kazakevičiuti!

Emīlija Kazakevičiute mācījusies Rundāles astoņgadīgajā skolā un no 1965. gada Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Mākslas aušanas nodaļā (RLMV, tag. MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Struktūras tekstila izglītības programma), ko pabeidza 1969. gadā. RLMV pedagogi tolaik bija: scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; RLMV

Lasīt vairāk »