Biedrība „Latvijas Mākslinieku savienība” (LMS) apvieno māksliniekus un mākslas zinātniekus Latvijā un pasaulē.

LMS kā organizācija dibināta 1941. gadā.

2018. gadā LMS reģistrēta LR Kultūras ministrijā kā profesionāla radošā organizācija (pamatojoties uz Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumu), tai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss (2006). LMS darbība ir vērsta uz 815 biedru – profesionālu mākslinieku un mākslas zinātnieku, radošo aktivitāšu un interešu pārstāvību un Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) muzeja darbības nodrošināšanu.

Jau vēsturiski biedrības „Latvijas Mākslinieku savienība” darbība norisinājusies dažādos virzienos: biedru reģistra un arhīva uzturēšana, radošo darbnīcu uzturēšana, mākslas darbu krājuma izveide, izstāžu, radošo darbnīcu u.c. pasākumu organizēšana.

Zvārtavas pils, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads

Latvijas Mākslinieku savienības atkārtotajā ārkārtas kongresā 01.11.2014. LMS statūtos tika pieņemts, ka LMS ēkas un muzeja krājums ir vienots muzeja komplekss, uzsverot, ka mākslas darbu kolekcija Latvijas kultūrtelpā veidojusies līdz ar LMS kā kultūras industrijas attīstību.

LMS kopš 1957. gada veido mākslas darbu krājumu. LMS muzejs  tika radīts 2001. gadā, Kultūras ministrijā (KM) reģistrēts 2017. gadā un 2022. gadā saņēmis KM akreditāciju. LMS muzejā atrodas otra lielākā 20. gs. otrās puses vizuālās mākslas darbu kolekcija Latvijā. Muzeja krājumā ietilpst vairāk nekā 17000 mākslas darbi: gleznas, akvareļi, grafikas, tēlniecības darbi, plakāti, scenogrāfijas meti, keramika, dekoratīvi lietišķās mākslas darbi u.c. Vairāk kā 6000 no krājuma darbiem ir iekļauti Nacionālajā muzeju krājumā (NMK).

Jāatzīmē, ka LMS muzeja pārziņā atrodas viens valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un pieci vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi. LMS muzejs atrodas 4 dažādās lokācijas vietās:

“Mākslinieku nams” 11. novembra krastmalā 35, Rīgā (Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Mākslinieku nams”; aizsardzības nr.9189);

LMS radošais kvartāls “Kombināts MĀKSLA” Gaujas ielā 1,3,5,9, Rīgā;

LMS muzeja ēka “Biķeri”, Vecajā Biķernieku ielā 49, Rīgā;

Zvārtavas muižas komplekss, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā  (Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi: Zvārtavas muižas apbūve, Nr. 2762., 19. gs. 1.p., 19. gs. b.; Kungu māja Nr. 2763., 1881.g.;. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi: klēts Nr.2765., 19. gs. 1.p.; stallis Nr.2767., 19. gs. 1.p.; Zvārtavas vējdzirnavas Nr.2768., 19. gs. v.; parks Nr.2766., 19. gs. 1.p.).

“Mākslinieku nams”, 11.novembra krastmala 35, Rīga

Visās LMS muzeja ēkās un teritorijās ir izvietotas pastāvīgās ekspozīcijas, t.sk. ar Nacionālajā muzeju krājumā iekļautiem mākslas darbiem, kas ikgadēji tiek mainītas, un muzeja darbu glabātuves, kā arī radošās darbnīcas, kas izveidojušās uz vēsturiskās tehnoloģiskās bāzes, piemēram, vēsturiskā bronzas lietuve Gaujas ielā 5, Rīgā.

Katru gadu LMS muzejs organizē un piedalās ap 50 kultūras pasākumos: „Muzeju nakts”, „Baltā nakts”, „Staro Rīga”, “Leģendu nakts”. LMS muzejs ikgadēji organizē festivālu “Mākslas dienas” un izstādi “Rudens”, kā arī ekspozīcijas LMS galerijā un izstādes reģionos.