Par LMS

Biedrība „Latvijas Mākslinieku savienība” (LMS) apvieno māksliniekus un mākslas zinātniekus Latvijā un pasaulē.

LMS ir lielākā radošā profesionālā organizācija Latvijā, kas apvieno 860 vizuālās mākslas jomu pārstāvošus biedrus. Organizācija veicina mākslas attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā, koordinē lokālos mākslas projektus un aktīvi iesaistās starptautiska mēroga mākslas norisēs. Latvijas Mākslinieku savienības atkārtotajā ārkārtas kongresā 01.11.2014. LMS statūtos tika pieņemts, ka LMS ēkas un muzeja krājums ir vienots muzeja komplekss, uzsverot, ka mākslas darbu kolekcija Latvijas kultūrtelpā veidojusies līdz ar LMS kā kultūras industrijas attīstību.


LASĪT VAIRĀK

1941 – Dibināšanas gads
2005 – Iegūst biedrības satusu
2006 – Piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss