Zvārtavas pils

Biedrības “Latvijas Mākslinieku savienība” Starptautiskais mākslas un izglītības centrs.

Latvijas Mākslinieku savienības muzeja (LMS muzejs) radošā filiāle.

LMS īpašumā esošais valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Zvārtavas muižas komplekss (Zvārtavas pils) ir LMS muzeja izstāžu, simpoziju un mākslinieku radošo rezidenču rīkošanas vieta, nodrošinot arī bāzi mākslas skolu audzēkņu vasaras praksēm, nometnēm un starptautisko sakaru uzturēšanai (simpozijos piedalās pārstāvji no Eiropas, ASV, Ķīnas, Japānas u.c.).

Pieaugušo grupām, skolotājiem, māksliniekiem un citiem interesentiem Zvārtavas pilī LMS piedāvā apmācības neformālās izglītības programmā “Vizuālās mākslas teorija un prakse. Latvijas Kultūras mantojums”, kuras īstenošanai kopš 2017. gada Apes novada dome ir piešķīrusi sertifikātu.

Zvārtavas pils (1881) ir unikāla 19.gs. celtne Vidzemē, kurā var vērot gan vēsturisko neogotikas interjera un arhitektūras mantojumu, gan 20.gs. 70.-80. gadu un mūsdienu mākslas darbus no LMS muzeja kolekcijas.

Zvārtavas pils ir nozīmīgs tūrisma apskates objekts Vidzemes reģionā, Apes novadā. Ikdienā Zvārtavas pilī ir pieejamas ekskursijas visiem interesentiem, un to apmeklē tūristi gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

Paralēli mākslas pasākumu rīkošanai, īpaša uzmanība tiek pievērsta Zvārtavas pils un citu muižas ēku (stallis, peldu māja, dzirnavas) saglabāšanai un atjaunošanai. Mērķtiecīgas LMS organizatoriskās darbības un līdz šim saņemtā valsts atbalsta rezultātā (VKKF un NKMP kopš 20.gs. 90.-tiem gadiem) ir veikta pils nozīmīgu arhitektūras funkcionālo un dekoratīvo elementu, kā jumta seguma, lieveņu, svētku zāles grīdas, logu u.c. restaurācija.

Zvārtavas pilī ikgadēji norisinās “Muzeju nakts”, “Leģendu nakts” pasākumi, radošās darbnīcas “Manto. Zīmē. Ģipsē”, akcija “Atvērtās dienas laukos”.

Latvijas Mākslinieku savienības muzeja ekspozīcijas Zvārtavas pilī

  • LMS muzeja ekspozīcija “Sapnis” – mūsdienu mākslinieku veidotie atpūtas un guļamtelpu interjeri ar LMS muzeja kolekcijas 20. gs. puses gleznām.

  • LMS muzeja ekspozīcija “Spītniece pilī” – LMS muzeja tekstilmākslas un tēlniecības darbu ekspozīcija 20. gs. 70. – 90. gadi.

  • “Bibliotēkas vilinājums” – LMS grāmatu kolekcija

  • „Lietas, mantas, likteņi” – Zvārtavas un Vidzemes novada sadzīves un interjera priekšmeti 19. gs. beigas – 20.gs. 2. puse

  • LMS muzeja ekspozīcija “Trauslais pieskāriens” – mūsdienu mākslinieku apgleznotās porcelāna vāzes un šķīvji. Zvār­ta­vas pi­lī ir Lat­vi­jā lie­lā­kā por­ce­lā­na vā­žu ko­lek­ci­ja, kas uz vie­tas, simpozijos ta­pu­si un ap­glez­no­ta. Porcelāna kolekcija Zvārtavas pilī ir izvietota divās telpās. Pirmā porcelāna istaba Zvārtavas pilī ir iekārtota bijušajos Baroneses apartamentos un tajā ir eksponēta ievērojamāko Latvijas mākslinieku apgleznoto porcelāna vāžu kolekcija. Otrā Porcelāna istaba ir iekārtota bijušajos Barona apartamentos un tajā izvietota Starptautisko porcelāna apgleznošanas simpoziju apgleznoto vāžu kolekcija.

  • Ekspozīcija Zvārtavas muižas parkā – tēlniecības un mākslas objektu āra ekspozīcija.

Aicinām apmeklēt Zvārtavas pili!

Adrese:Zvārtavas pils, Zvārtava, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339
+371 29138952
[email protected]
www.zvartavaspils.lv