LMS apakšstruktūras

Biedrības “Latvijas Mākslinieku savienība” Starptautiskais mākslas un izglītības centrs.

Latvijas Mākslinieku savienības muzeja (LMS muzejs) radošā filiāle.

LMS īpašumā esošais valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Zvārtavas muižas komplekss (Zvārtavas pils) ir LMS muzeja izstāžu, simpoziju un mākslinieku radošo rezidenču rīkošanas vieta, nodrošinot arī bāzi mākslas skolu audzēkņu vasaras praksēm, nometnēm un starptautisko sakaru uzturēšanai (simpozijos piedalās pārstāvji no Eiropas, ASV, Ķīnas, Japānas u.c.).

Pieaugušo grupām, skolotājiem, māksliniekiem un citiem interesentiem Zvārtavas pilī LMS piedāvā apmācības neformālās izglītības programmā “Vizuālās mākslas teorija un prakse. Latvijas Kultūras mantojums”, kuras īstenošanai kopš 2017. gada Apes novada dome ir piešķīrusi sertifikātu.

Paralēli mākslas pasākumu rīkošanai, īpaša uzmanība tiek pievērsta Zvārtavas pils un citu muižas ēku (stallis, peldu māja, dzirnavas) saglabāšanai un atjaunošanai. Mērķtiecīgas LMS organizatoriskās darbības un līdz šim saņemtā valsts atbalsta rezultātā (VKKF un NKMP kopš 20.gs. 90.-tiem gadiem) ir veikta pils nozīmīgu arhitektūras funkcionālo un dekoratīvo elementu, kā jumta seguma, lieveņu, svētku zāles grīdas, logu u.c. restaurācija.

Zvārtavas pilī ikgadēji norisinās “Muzeju nakts”, “Leģendu nakts” pasākumi, radošās darbnīcas “Manto. Zīmē. Ģipsē”, akcija “Atvērtās dienas laukos”.

ERAF projekts

Ir noslēdzies ERAF projekts Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība” Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas

Vairāk
LMS muzejā viesojas Starptautiskās Mākslas asociācijas AIAP/IAA (The International Association of Arts) prezidents Verners Šaubs, 2016.g.

LMS dalība organizācijās

Latvijas Mākslinieku savienības dalība dažādās organizācijās LMS muzejā viesojas Starptautiskās Mākslas asociācijas AIAP/IAA (The International Association of Arts) prezidents Verners Šaubs, 2016.g. Starptautiskā Mākslas asociācija

Vairāk

LMS valde

Latvijas Mākslinieku savienības struktūra un kontaktinformācija IGORS DOBIČINS / tēlniecība, [email protected] valdes priekšsēdētājs   DIĀNA LAGUNA / mākslas zinātne galvenais koordinators jautājumos par LMS muzeja krājumu;

Vairāk
lms-logo-web-mob-retina

LMS statūti

Biedrības “Latvijas Mākslinieku savienība” statūti 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Biedrības nosaukums – Latvijas Mākslinieku savienība (saīsinājumā – LMS), nosaukuma tulkojums angļu valodā – The Artists’

Vairāk
auli-bungas

Akmenstēlniecības mītne

Akmenstēlniecības mītne Akmenstēlniecības mītne “GAUJASIELA” (AMG) ir profesionāla radoša mākslinieku organizācija, Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) apakšstruktūra. AMG dibināta -2002.gada 13.martā. AMG apvieno fiziskās personas –

Vairāk

Radošā filiāle “Biķeri”

  Radošā filiāle “Biķeri” LMS muzeja radošā filiāle „Biķeri” atrodas Vecajā Biķernieku ielā 49, Rīgā. Tā ir LMS muzeja krājuma keramikas un stikla mākslas bāzes

Vairāk