25. februārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā gleznotāju Ilzi Mucenieci-Adamaiti!

Ilze Muceniece-Adamaite no 1961.gada mācījās Zentas Ozolas Rīgas 5.vidusskolā (tag. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija) un to absolvēja 1972.gadā. Skolas pedagogi bija: Marija Krastiņa (1913-1993; Rīgas 5. vidusskolas direktore 1951-1969), Tea Braiņina (Rīgas 5. vidusskolas direktore 1969-1976), V. Buile u.c. Ilzei Mucenicei-Adamaitei Rīgas Zentas Ozolas 5. vidusskolā līdzās mācījās arī nākamā gleznotāja Laine Kainaize, kur abas apmeklēja LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA) Sagatavošanas kursus (1969-1972), kuros pedagogi tolaik bija gleznotāji Mihails Korņeckis (1926-2005; LMA Sagatavošanas kursu pedagogs, vadītājs 1964-1978), Andrejs Rozenbergs (LMA kursu pedagogs 1964-1980), Aleksandrs Stankevičs (1932-2015; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs kopš 1962), Arvīds Būmanis (1942-2000; LMA Sagatavošanas kursu pedagogs kopš 1972), Lija Būmane (1940-1990; LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1970-1990), Inta Celmiņa (LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1970-1990) u.c.

Ilze Muceniece-Adamaite 1972.gadā iestājās un studēja LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozare). LMA Glezniecības nodaļā LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (LMA, tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozare). LMA Glezniecības nodaļas pedagogi bija gleznotāji – katedras vadītājs Vladimirs Kozins (1922-2013; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1995, vadītājs 1953-1989), Konrāds Ubāns (1893-1981; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1925-1981), Edgars Iltners (1925-1983; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1973-1974, 1976-1983, LMA rektors 1974-1976), Rita Valnere (1929-2015; LMA Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000), Eduards Kalniņš (1904-1988; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1988), Boriss Bērziņš (1930-2002; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1964-1999), Pēteris Postažs (LMA Glezniecības katedrā 1971-2019), Imants Vecozols (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1967-1999), Indulis Zariņš (1929-1997; LMA rektors 1988-1997 Glezniecības katedras pedagogs 1962-1997), Andris Začests (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1976-1986), Leo Svemps (1897-1975; LMA rektors 1961-1974), Vilis Ozols (1929-2014; Zīmēšanas katedras pedagogs 1961-1989, Glezniecības katedras vadītājs 1989-1991, pasniedzējs-1999), scenogrāfi Gunārs Zemgals (1934-2018; LMA pedagogs kopš 1971), Valdis Dišlers (1922-2011; LMA Zīmēšanas katedras pedagogs 1953-1963, vadītājs 1965-1976, Glezniecības katedras pedagogs 1963-1965, rektors 1976-1986)  u.c.

Ilze Muceniece-Adamaite 1979. gadā absolvēja LMA Glezniecības nodaļas Stājglezniecības darbnīcu ar diplomdarbu “Dzimtenes vasara”, vadītājs Edgars Iltners (profesors Eduards Kalniņš bija diplomdarba profesors-konsultants). Līdzās Ilzei Muceniecei-Adamaitei LMA Glezniecības nodaļas Stājglezniecības darbnīcu pie Edgara Iltnera absolvēja Dace Paeglīte ar diplomdarbu “Enkuri”, Jānis Romāns ar darbu “Pavasaris”, Vjačeslavs Viharevs ar diplomdarbu diptihu  “Jaunā mākslinieka portrets” un “Mākslinieka portrets”.

LMA Monumentālās glezniecības meistardarbnīcu pie Induļa Zariņa absolvēja Ilze Avotiņa ar diplomdarbu – metu gobelēnam “Pasaka bērniem” bērnudārzā, Viktors Karnauhs (1950-2012) ar darbu sienas gleznojuma metu ūdensapgādes stacijai “Daugava” “Zvejnieku ikdiena”, Juris Kulikovskis ar metu sienas gleznojumam Engures skolai “Zvejnieku ostā”, Aleksejs Naumovs ar sienas gleznojuma metu bij. Valkas rajona kolhoza “Oktobris” administrācijas ēkai “Pirmās kolhoza dienas”. LMA Glezniecības nodaļas Scenogrāfijas specialitāti pie Gunāra Zemgala absolvēja Irina Vorkale ar diplomdarbu “Scenogrāfija un kostīmu meti A.Brigaderes lugai “Princese Gundega un karalis Brusubārda””, Jānis Jansons ar metu J.Raiņa lugai “Krauklītis”, Leonards Laganovskis ar darbu “Diskotēkas vizuālais noformējums Jūrmalai spēļu un atrakciju pili “Daile”, Nadežda Demidova ar darbu dekorāciju metu Mihaila Gļinkas (1804-1857) operai “Ruslans un Ludmila”, savukārt, LMA Pedagoģija nodaļu pie Ivara Heinrihsona absolvēja Vladislavs Paurs (1945-2019) ar diplomdarbu gleznu “Pļava”, Anatolijs Vanags ar darbu gleznu “Darbnīcā”.

Vēlāk, 2013. gadā Ilze Muceniece-Adamaite ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās (2013, LMA).

Pēc LMA absolvēšanas 1979. gadā Ilze Muceniece-Adamaite uzsāka pedagoģes darbu Rīgas 84. vidusskolā, kopš 1980.gada par vizuālās mākslas skolotāju Rīgas 15.astoņgadīgajā skolā u.c.

Ilze Muceniece-Adamaite izstādēs piedalās kopš 1980.gada: Republikas 13. Jauno mākslinieku izstāde (1980, bij. LPSR Valsts mākslas muzejs, LNMM),  Republikas 14. Jauno mākslinieku izstāde (1981, bij. izstāžu zālē “Latvija”, LNMM), “Mākslas dienas-81” (1981, bij. izstāžu zālē “Latvija”, LNMM), “Sports mākslā” (1982, bij. Jūrmalas izstāžu paviljons), Republikas tēlotājas mākslas darbu izstāde “Zeme un ļaudis” (1984, bij. izstāžu zālē “Latvija”, LNMM), “Arona-85” (1985, Madonas rajona novadpētniecības un mākslas muzejs), “Telpa un forma” (1989, izstāžu zāle “Arsenāls”, LNMM), Vispārējā latviešu mākslas izstāde (1991, LNMM), “J.Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” (2016,2017,2018,2019, Rīgas Sv. Pētera baznīca), Starptautiskā glezniecības biennāle “Marina” (2017, 2019, Jūrmalas muzejs).

Ilze Muceniece-Adamaite rīkoja personālizstādes un nelielas grupu izstādes: “Jubilejas gads” (1991, kopā ar Irinu Vorkali, Jāni Jansonu, Viktoru Karnauhu, LMS JMA klubs “Jāņa sēta”), “Nepastāvīgā mājvieta” (2012, LMS galerija),  “Introverse” (2019, Jūrmalas muzejs), “Ēdene un čūska” (2020, kopā ar Irinu Vorkali, LMS galerija). Strādājusi arī par mākslinieku – animatoru filmu studijā “Rija”, piedalījusies franču multiplikācijas filmas “Kiriku un burve” animācijas veidošanā, režisors Mišels Oslo (Ocelot).

Ilze Muceniece-Adamaite bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā kopš 1982.gada. Māksliniece ir LMS biedre kopš 1985.gada un uzņemta ar gleznotāju Ērikas Gulbes (1916-2016), Valda Dišlera, Jāzepa Pīgožņa (1934-2014),  Rīgas 15.astoņgadīgajā skolas direktores Rutas Nececkas parakstītu raksturojumu, LMS Gleznotāju sekcijas priekšsēdētāja, gleznotāja Jāzepa Pīgožņa parakstītu ieteikumu, LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja pozitīvs LMS valdes balsojums 7/37. PSRS MS Ilzes Mucenieces Adamaites kandidatūru apstiprināja ar vecākās instruktores S.Ivanovas parakstu. Ilze Muceniece-Adamaite piedalījusies LMS rīkotajās izstādēs “Mākslas dienas” (kopš 1982), “Rudens” (kopš 1982).

Ilzes Mucenieces Adamaites darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, kā arī citos muzejos un privātkolekcijās.

Ilze Muceniece-Adamaite “Peldētāji”, 120×150 cm, audekls, eļļa, 2006, LMS muzeja arhīvs