22.februārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā gleznotāju, muzeja darbinieci Gunu Millersoni!

Guna Millersone (Teibe) 1956.g. uzsāka mācības Dundagas vidusskolā, vienā laikā ar nākamo gleznotāju Līgu Purmali (mācību laiks 1956-1961). Mācoties vidusskolā publicēja rakstu laikrakstā Padomju Karogs (Talsi), Nr.115 (27.09.1960).

Guna Millersone un Līga Purmale no 1961.gada mācības turpināja J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā (JRRMV, tag. MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola), kur pedagogi tolaik bija Ansis Stunda (1892-1976; JRRMV pedagogs no 1946); Arnolds Griķis (1908-1988; JRRMV pedagogs no 1946), Uldis Prēdelis (1920-1994; JRRMV pedagogs 1949-1950, 1966-1980), Harijs Blunavs (1924-2006; JRRMV pedagogs 1957-1991), Ivars Andris Vijups (1934-2006; JRRMV pedagogs 1961-2005, direktors 1994-1996), Pēteris Postažs (JRRMV pedagogs 1965-1971), Marta Urbāne, Silvija Jēgere (1921-2008), Gunārs Ezernieks (1932-2019; JRRMV pedagogs 1962-1965), Jānis Zemītis (1940-2008; JRRMV pedagogs 1965-1981). Guna Millersone absolvēja JRRMV 1968.gadā un viņai līdzās arī kursabiedri – Līga Purmale ar diplomdarbu glezniecībā – daudzfigūru kompozīciju “Pelēkā diena”, gleznotāji Maira Veisbārde, Dainis Dimiņš, grafiķis Dainis Lapsa, Jānis Kursulis, Daiga Balode, dizainere Sarmīte Gaile (Ancīte; 1949-1980) u.c.

Guna Millersone turpināja izglītību un studēja LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA, tag. Latvijas Mākslas akadēmija Pedagoģijas nodaļa, tag. nepastāv) no 1968. līdz 1973. gadam. LMA Pedagoģijas nodaļas pedagogi bija Valentīna Hībnere (LMA Pedagoģijas nodaļas pedagoģe 1959-1973), Lidija Grasmane (LMA Pedagoģijas nodaļas pedagoģe 1964-1973), grafiķis Valdis Villerušs (LMA Pedagoģijas nodaļas pedagogs kopš 1970), gleznotāji – Rita Valnere (1929-2015; LMA Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000), Eduards Kalniņš (1904-1988; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1988), Edvards Grūbe (1935-2022; Pedagoģijas nodaļas pedagogs 1971-1973, katedras vadītājs 1973-1979), Dagmāra Villeruša (LMA Pedagoģijas nodaļas pedagoģe), Inta Celmiņa (LMA Pedagoģijas katedras pedagoģe 1976-1988), Edgars Iltners (1925-1983; LMA Zīmēšanas katedras pedagogs 1963-1973, Glezniecības katedras pedagogs 1973-1983, LMA rektors 1974-1976) u.c.

Guna Millersone 1973.gadā absolvējusi LMA Pedagoģijas nodaļu ar diplomdarbu “Laimas Eglītes portrets”, vadītājs Edgars Iltners, viņai līdzās Pedagoģijas nodaļu absolvēja arī topošais gleznotājs Leonīds Bauļins (1945 – 2002) u.c.

No 1975. – 1983. gadam Guna Millersone strādāja kā māksliniece-dekoratore bij. LPSR J.Raiņa Valsts Akadēmiskajā Dailes teātrī (tag. Dailes teātris). Darbojoties teātrī Guna Millersone veidoja plakātu Mihaila Satrova lugai “Zili zirgi sarkanā pļavā” (1980, rež. Eduards Liniņš, Kārlis Auškāps) u.c.

Guna Millersone kopš 1983.gada strādā Talsu novada muzejā kā galvenā speciāliste mākslas jautājumos un izstāžu kuratore. Sākotnēji direktore bija Anna Rasa.

Gleznotāja Guna Millersone izstādēs piedalās no 1980.gada – Talsu novada

Mākslinieku rudens izstāde (1980), 11. Talsu mākslinieku darbu izstāde (1983, Kuldīgas muzejs), “Mākslas dienas” (1984, Talsu novadpētniecības un mākslas muzejs, piedalījās Žanis Sūniņš (1904-1993), Arnis Zupiņš (1926 – 2002), tēlniece Valda Blunova-Malēja (1927-2004), Ināra Krišjanova, Elita Rražinska, Roberts Ozolpupa (1924-1999). Fricis Makstnieks (1936-1994), “Talsu mākslinieku grupas izstāde” (1995, bij. galerija “M6”), “Viena nakts” (2003, LMS galerija), Kurzemnieku mākslinieku izstāde (2005, MMC “Sinagoga”). Piedalījusies izstādēs ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Čehijā, Turcijā, Beļģijā, Zviedrijā, Ukrainā u.c.

Guna Millersone rīkojusi personālizstādes un nelielas grupu izstādes: “Gunas Millersones gleznas” (1985, Talsu Sadzīves pakalpojumu nams, 1986, bij. Talsu rajona kultūras nams), “Gunas Millersones gleznas” (1987, Laucienes kultūras nams), “Guna Millersone” (1992, Kultūras centrs “Jūras vārti”, Ventspils), “Talsi Rīgā” (1999, LMS galerija, kopā ar Jēkabu Spriņģi, Guntu Kalseri, Andri Biezbārdi, Andri Vītolu) u.c.

Guna Millersone bija Talsu lietišķās mākslas studijas vadītāja (1985).

Guna Millersone ir LMS biedre no 1992.gada un uzņemta ar gleznotāju Jēkaba Spriņģa (1907-2004), gleznotāja, mākslas zinātnieka Roma Bēma (1927–1993), Rudītes Dreimanes rekomendācijām, LMS valdes priekšsēdētāja, grafiķa Jura Petraškēviča parakstītu lēmumu. Guna Millersone no 2008. – 2011.gadam bija LMS valdes locekle.

Guna Millersone ir Talsu Krūmu mākslas grupas vadītāja un arī viena no dibinātājām 1985.gadā. Organizējusi Talsu mākslinieku grupas izstādes gan Latvijā, gan ārzemēs: Lietuvā, Baltkrievijā, Dānijā, Turcijā.

Māksliniece ir 2016. gada konkursa-izstādes “Gada glezna”, ko ikgadēji organizē A.Sūnas mākslas galerija un “Swedbank”, balvas ieguvēja – glezna “Aiz loga” (audekls, eļļa, 80×120 cm, 2016).

Gunas Millersones darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Talsu novada muzejā, Ventspils muzejā. Livonijas ordeņa pilī, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā, kā arī privātkolekcijās.

Guna Millersone “Pavasaris”, 2008. Audekls, eļļa, 65×81 cm. No LMS muzeja arhīva materiāliem