24. martā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā koktēlnieku Aldi Gridjuško!

Aldis Gridjuško no 1968.-1971. gadam mācījās bij. Rīgas 17. profesionāli tehniskajā mākslas vidusskolā. Šo vidusskolu beiguši mākslinieki Andris Abiļevs (1973), Zigurds Galūns u.c. Tēlniece Betija Strautniece (1930-2022) Rīgas 17. profesionāli tehniskajā mākslas vidusskolā (vēlāk Rīgas Galdniecības arodvidusskola, past. 1946-2005) bija zīmēšanas, mākslas vēstures un kompozīcijas pedagoģe no 1955.-1986. gadam. Mācību laikā iegūtās tehnoloģiskās prasmes un iemaņas darbam ar koka materiālu noteica Alda Gridjuško daiļradi.

Aldis Gridjuško pēc obligātā dienesta PSRS Bruņotajos spēkos un līdzās darbam turpināja iegūt izglītību, no 1975.-1978. gadam apmeklējot LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA) Sagatavošanas kursus, kuros pasniedzēji bija: gleznotāji Andrejs Rozenbergs (1937-2017; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs 1964-1978), Aleksandrs Stankevičs (1932-2015; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs 1962-?), Mihails Korņeckis (1926-2005; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs, vadītājs 1964-1978) u.c.

 Aldis Gridjuško no 1975. gada strādāja LPSR Māksla fonda (MF) kombināta “Māksla” Koka mākslinieciskās apdares cehā par kokgriezēju (1975-1988), veidojis koka dizaina priekšmetu izstrādājumu etalonus ražošanai. Jāatzīmē, ka tobrīd pēc Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas (tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola) absolvēšanas MF kombinātā “Māksla” jau aktīvi darbojās koktēlnieku paaudze – Leons Alksnis, Arnis Lapsiņš (1937-1995), Andris Melderis, Guntis Pavārs, Jānis Poļaks (1941-2008), Pēteris Stipris, Ivars Vesmanis, Guntars Zvaigzne, Alvis Zariņš (1933-1998) u.c. Mākslinieks piedalījies interjeru veidošanā bij. Rīgas pilsētas Izpildu komitejas ēkai (tag. LR Ārlietu ministrija, kopā ar Visvaldi Budzi, V.Stepermani, 1988-1990) u.c.

Aldis Gridjuško izstādēs piedalās kopš 1977. gada. Piedalījies Republikāniskajās Jauno mākslinieku izstādēs (1977, Aizrobežu mākslas muzejs, 1981, 1984, 1987), Republikāniskajās izstādēs “Koks dekoratīvajā mākslā” (1978; 1985, ekspozīciju veidoja: Jānis Poļaks, Arnis Lapsiņš, Auseklis Ozoliņš, Jānis Sidorovs un Aldis Gridjuško ar mēbeļu grupu neparastu intarsijas traktējumu, Gunārs Dobrājs (1935-2017) ar etnogrāfisku motīvu radošu interpretāciju u.c.), Republikas dekoratīvi lietišķās mākslas izstādēs (1978, LNMM, 1979, LPSR TSSI, 1980, bij. Jūrmalas izstāžu zālē “Dzintari”), Baltijas republiku dekoratīvi lietišķās mākslas triennālēs (Tallina, Igaunija, 1979, 1983), Lietišķās mākslas izstādēs (Lietuvā – 1984, Krievijā – 1981, 1982, 1987, Ungārijā 1983, bij. Čehoslovākijā-1984), “1. Vispārējā latviešu mākslas izstādē” (Rīgas Sv. Pētera baznīca, 1990) u.c.

No 1985. gada LMS Koktēlniecības sekcija rīkoja grupas tematiskās izstādes, kurās piedalījās Aldis Gridjuško. Pirmās izstādes bija “Krēsls” (bij. MF Izstāžu zāle “Tēlnieku nams”, 1985) un izstāde “Durvis” (1991, bij. Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs, tag. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, DMDM, piedalījās 24 autori un izstādē iezīmējās atšķirīgi stilistiskie risinājumi, funkcionālas durvis veidoja: Jānis Poļaks, J.Rauza, Guntis Kupcāns (1958-1998), Uldis Salaks (1927-2003), Gints Upītis, Leons Alksnis; savpatni veidotas, akcentējot mākslas vērtību, eksponēja Jānis Straupe, Modris Pakalns, Juris Osis, Aldis Gridjuško). Vēlāk notika izstāde “Gulta” (2002, DMDM, piedalījās: Andris, Māris Abiļevi, Vilnis Jasūns, Holgers Elers, Ivars Mailītis, Juris Osis, Modris Pakalns, Inita Straupe, Iveta Vecenāne, Guntars Zvaigzne, Visvaldis Budze). Mākslinieku darbi šobrīd ir apskatāmi LMS muzeja ekspozīcijā “Sapnis” Zvārtavas pilī, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā.

 2007. gadā koktēlnieku grupa rīkoja izstādes “Skapis” (LMS galerija, 2007, piedalījās 12 mākslinieki: Jānis Poļaks, Jānis Straupe, Ivars Mailītis, Vilnis Jasūns, Ansis Abuls, Aldis Gridjuško, Guntis Atvars, Visvaldis Budze, Jurijs Mošāns, Māris Bočs, Aivars Vodopjanovs, Normunds Ozoliņš) un “Galds” (LMS galerija, 2009, Māris Bočs, Einārs Bagāts, Margarita Budze, Rihards Funts, Vilnis Jasūns, Roberts Kesenfelds, Imants Kļaviņš, Jānis Straupe, Aivars Vodopjanovs).

Aldis Gridjuško bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1979. gada. LMS biedrs mākslinieks ir kopš 1987. gada un tika uzņemts ar koktēlnieku Ulda Salaka, Arņa Lapsiņa, metālmākslinieka Arnolda Naikas (1908-1991) rekomendācijām, MF kombināta “Māksla” direktora Viktora Veištorta (1928-2016; MF kombinātā “Māksla” 1975-1992) parakstītu raksturojumu, LMS dekoratīvās koktēlniecības sekcijas priekšsēdētāja Jāņa Poļaka parakstītu ieteikumu, LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes pozitīvs balsojums 14/28.

Alda Gridjuško daiļrade ir daudzveidīga, mākslinieks koka materiālā veidojis plastiskas, virpotas balvas, ģeometriskus no segmentiem montētus lielizmēra dekorus, sarežģītas modernisma stilistikas mēbeles. Darbu veidošanas stilistiskie rāmji noteica uzsvērt tehniskās estētikas klātesamību, tehnoloģiskumu unikālo priekšmetu vizuālajā tēlā. Mākslinieks darbu realizācijai izvēlas gobas koku, akcentējot tā smagnējo materialitāti u.c.

Alda Gridjuško darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā – DMDM, kā arī privātkolekcijās Latvijā un ārzemēs. Šobrīd Alda Gridjuško darbs apskatāms LMS muzeja koktēlniecības ekspozīcijā “Russkij Ļes”, “Mākslinieku namā”, 11.novembra krastmalā 35, Rīgā, 4. stāvā.

Aldis Gridjuško “Pavasaris”, līmēts, slīpēts, koks, 100x100x19 cm, 1986, LMS muzejs, foto – Jānis Purcens