24. martā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā tekstilmākslinieci Irisu Blumati!

Irisa Blumate no 1954.-1963. gadam mācījās Rīgas 36. vidusskolā, vēlāk no 1963.-1968. gadam mācības turpināja Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Tekstilmākslas nodaļā (RLMV, tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programma), kurā pedagogi bija: scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; RLMV kompozīcijas pedagogs 1961-1986), gleznotājs Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005), mākslinieks Jānis Borgs (RLMV pedagogs 1966-1990), grafiķis, ādas dizaina mākslinieks Ēriks Priedkalns (1928-2006; RLMV Burtu mācības pedagogs 1961-1978) u.c. Irisas Blumates RLMV apgūtās tehniskās prasmes tika veiksmīgi integrētas autores daiļradē.

Irisa Blumate 1968. gadā izvēlējās turpmāko izglītību iegūt Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļā (LMA, Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļa Tekstilmākslas apakšnozare), kurā pedagogi bija: LMA Tekstilmākslas nodaļas dibinātājs Rūdolfs Heimrāts (1926-1992; LMA pedagogs 1961-1992), Aija Baumane (1943-2019; LMA Tekstilmākslas nodaļas pedagoģe 1972-2019, katedras vadītāja 1992-2019), Rita Eglīte (LMA Tekstilmākslas katedras asistente 1967-1969, pedagoģe no 1969), Gaida Vecvagare (1920-1983; LMA Tekstilmākslas katedras mācību meistare 1961-1983), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; LMA Tekstilmākslas katedras interjera kompozīcijas pedagogs 1965-1969), gleznotāja Rita Valnere (1929-2015; LMA Tekstilmākslas un Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000), Pēteris Postažs (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1971-2019), Boriss Bērziņš (1930-2002; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1963-2000) u.c. Irisa Blumate absolvēja LMA Tekstilmākslas nodaļu ar diplomdarbu “Kompozīcija” (200×215 cm, lins, vilna, sizāls, jaukta tehnika), vadītājs  Rūdolfs Heimrāts. Diplomdarbs tika eksponēts vairākās izstādēs Latvijā un ārzemēs. Līdzās Irisai Blumatei LMA Tekstilmākslas nodaļu pie Rūdolfa Heimrāta absolvēja Zita Beimane (Gaumiga) ar darbu “Zāļu vakars”, Astrīda Bērziņa ar diplomdarbu “Noskaņa” jauktā tehnikā, Lija Rage ar darbu “Kostīma mets “Meža māte” A.Brigaderes lugai “Sprīdītis””.

Humanitāro zinātņu maģistra grāds Irisai Blumatei tika piešķirts 1993. gadā (LMA).

Studiju laikā LMA Irisa Blumate strādāja par mākslinieci bij. rūpnīcā “VEF” (1969) un izdevniecībā “Zinātne” (1970). Māksliniece kopš 1972. gada ir ilggadēja bij. Rīgas pilsētas Oktobra rajona kultūras namā “Draudzība” (tag. Rīgas kultūras un mākslas centrs “Ritums”) Tautas lietišķās mākslas studijas “Draudzība” vadītāja (1972 – šobrīd). Pašdarbības studijas audzēkņu darbi tika eksponēti: Somijā (1973); Vissavienības Tautas saimniecības sasniegumu izstādē, Maskavā, kur 1979. gadā Brigitai Skrebei un Alīdai Mūrniecei bija piešķirtas bronzas medaļas; izstādēs Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (1979, 1987, “Raibais kvadrāts” 1998) u.c. Studija aktīvi piedalās Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja rīkotajos gadatirgos un Rīgas pilsētas organizētajos svētkos.

Irisa Blumate bija RLMV pasniedzēja no 1973.-1981. gadam un LMA Tekstilmākslas nodaļas pedagoģe no 1973. gada, viņas audzēkņi bijuši daudzi profesionāli tekstilmākslinieki.

Irisa Blumate izstādēs piedalās kopš 1969. gada, pirmā izstāde – “1. Audumu izstāde” (1969). Māksliniece piedalījusies Jauno mākslinieku izstādēs (1970, 1974), Republikas lietišķās mākslas izstādēs (1971, 1973), Vissavienības ceļojošajā izstādē “Gobelēns – 2” (Rīga, Viļņa, Lietuva, 1974, Kišiņeva, Moldova, 1975), Latvijas mākslu PSRS reprezentējošās izstādēs (“Padomju Latvijas gobelēnu un sīkplastikas, grafikas izstāde”, Stokholma, Zviedrija, 1973; Rietumberlīne, Vācija, 1974; Šcecina, Polija, 1974; Vīne, Austrija, 1975; kurās piedalījās gobelēna mākslinieki: Irisa Blumate, Rūdolfs Heimrāts, Edīte Vīgnere, Georgs Barkāns, Rita Blumberga (1925-2008), Sarma Eglīte, Anna Eltermane, Zinta Gaumiga (Beimane), Zenta Logina (1908-1983), Elīza Atāre (1915-1993), Lilita Policija (Postaža, 1941-2011), Lija Rage, Egils Rozenbergs, Anta Vismane). Irisa Blumate piedalījusies izstādēs: “Latvijas Tekstilmāksla” (Latviju reprezentējošās izstādēs kopā ar 25 autoriem: Aiju  Baumani, Georgu Baumani, Tatjanu Aleksandru, Ievu Krūmiņu, Egilu Rozenbergu, Ainu Muzi (1943-2017) u.c., Itālija, 1998, Grieķija, 1999, Spānija, 2004), “Amplitūda” (galerija “Rīgas Galerija”, 2000), “Gobelēns laika zibšņos” (galerija “Māksla XO”, 2000, ar Ingu Skujiņu, Santu Zariņu, Aiju Baumani, Ievu Krūmiņu, Andru Dīriņu, Dzintru Vilks, Liju Ragi, Sanitu-Rozi Leišavnieci), “Miniatūrtekstiliju izstāde” (galerija “Apsīda”, 2002), “Vienpadsmitā” (Rīgas Sv. Pētera baznīca, LMS galerija, 2006), “Divvirzienu kustība” (DMDM, 2006) u.c.

Irisa Blumate rīkojusi personālizstādes: “Paradība” (bij. galerija “Rūdolfs” viesnīcā “Latvija”, 1998), “Ugunspuķes” (Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, DMDM, LNMM, 2008) u.c. Piedalījusies nelielās grupu izstādēs: “Tekstiliju izstāde” ar Astrīdu Bērziņu, Zintu Beimani un Liju Ragi (DMDM, 1991), “Kolonnas slavināšana tekstilmākslā” ar Inesi Jakobi, Zani Krūmiņu, Ivetu Vecenāni, Ievu Krūmiņu (bij. galerija “Kolonna”, 1994) u.c.

Mākslinieces radošais devums ticis novērtēts ar nozares apbalvojumiem: Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta gada balvu “Baltais zvirbulis” (2017), apbalvojumu Starptautiskajā izstādē “Land” (Kanbera, Austrālija, 2008¸ ATA (American Tapestry Alliance) Grand Prix), galveno balvu tekstilmākslas konkursā “Cilvēki un ceļi” (Latvija, 1990) u.c. Irisas Blumates gobelēns “Rudens” 1997. gadā kā Latvijas diplomātiska dāvana tika pasniegts Turcijas toreizējam prezidentam Suleimanam Demirelam (1924-2015).

Irisa Blumate bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā kopš 1974. gada. LMS biedre māksliniece ir no 1975. gada, un tika uzņemta ar tekstilmākslinieku Aijas Baumanes, Georga Barkāna, gleznotājas Ritas Valneres rekomendācijām, Kultūras nama “Draudzība” direktores vietnieces A.Celmas parakstītu raksturojumu, LMS Lietišķās mākslas sekcijas priekšsēdētāja Rūdolfa Heimrāta parakstītu ieteikumu, LMS valdes priekšsēdētāja, gleznotāja Edgara Iltnera (1925-1983) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja pozitīvs LMS valdes balsojums 1/33.

Irisa Blumate 1992. gada LMS kongresā tika ievēlēta LMS revīzijas komisijā kopā ar mākslas zinātnieci Renāti Bļodoni (1933-2018), tēlnieku Jāni Kaksi (1926-2002), koktēlnieku Arni Lapsiņu (1937-1995), tēlnieci Elitu Pureniņu (1924-2019), gleznotāju Herbertu Siliņu (1926-2001), keramiķi Silviju Šmidkenu, un pārmaiņu laikā piedalījās LMS statusa veidošanā un nostiprināšanā. Irisa Blumate piedalījusies LMS rīkotajās izstādēs “Mākslas dienas” kopš 1971. gada. Māksliniece ir biedrībā “Tekstilmākslas asociācija” no 1994. gada.

Irisas Blumates darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Gdiņas pilsētas muzejā (Polija), Valsts arhitektūras vēstures, mākslas un dabas muzejā -rezervātā “Caricino” (Krievija), kā arī citos muzejos un privātkolekcijās.  Šobrīd Irisas Blumates darbs apskatāms LMS muzeja tekstilmākslas ekspozīcijā “Šķiedras kristalizācija” LMS muzejā, “Mākslinieku namā”, 11.novembra krastmalā 35, Rīgā, 1. un 2.stāvā.

Attēlā: Irisa Blumate “Plaisa akmenī”, 1986, vilna, lins, 270×285 cm, LMS muzejs