7. septembrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā tekstilmākslinieci Jordisu Vilsoni!

Jordisa Vilsone dzimusi radošā ģimenē, tēvs Severīns Vilsons (1912-2001) bija Latvijas Radio diktors, brāļi – mūziķis, ģitārists Jūnijs Vilsons un mākslas zinātnieks Andris Vilsons (1947-2020).

Jordisa Vilsone mācījusies Rīgas Krišjāņa Barona vakara 2. pamatskolā (tag. Rīgas Raiņa vidusskola) un pēc tam J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā (JRRMV, tag. MIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skola). JRRMV pasniedzēji tolaik bija: grafiķis Kārlis Bušs (1912-1987; JRRMV direktors 1948-1961), gleznotāji – Ansis Stunda (1892-1976; JRRMV pedagogs no 1946), Edgars Iltners (1925-1983; JRRMV pedagogs 1956-1961), Arnolds Griķis (1908-1988; JRRMV pedagogs no 1946), Harijs Blunavs (1924-2006; JRRMV pedagogs 1957-1991), Vitālijs Karkunovs (1925-2006; JRRMV pedagogs 1954-2005) u.c. Jordisa Vilsone beidza JRRMV 1962. gadā. Līdzās Jordisai Vilsonei JRRMV mācījās nākamie mākslinieki: Roberts Muzis, Maija Pīlāga (1943-2015), Ilze Starka, Rūta Šteinerte (1942-2003), Juris Jurjāns (1944-2023) un viņa nākamā dzīvesbiedre Aija Zīle (Jurjāne, 1944-2015) u.c. Līdzās mācībām JRRMV Jordisa Vilsone apguva vidējo izglītību Malda Skreijas un Džema Bankoviča vakara 2.vidusskolā (tag. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) un strādāja bij. PSRS Tirdzniecības un rūpniecības palātas Latvijas nodaļas reklāmas daļā kā māksliniece.

Jordisa Vilsone pēc JRRMV beigšanas no 1962.-1964. gadam mācījās LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA) Sagatavošanas kursos un ieguva vidējo izglītību Rīgas 17. vakara vidusskolā (1963-1964).

1964. gadā Jordisa Vilsone uzsāka studijas Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Tekstiliju mākslinieciskās noformēšanas/ Tekstilmākslas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Tekstilmākslas apakšnozare). LMA Tekstilmākslas nodaļas pedagogi bija: LMA Tekstilmākslas nodaļas dibinātājs Rūdolfs Heimrāts (1926-1992; LMA pedagogs 1961-1992), Gaida Vecvagare (1920-1983; LMA Tekstilmākslas katedras mācību meistare 1961-1983), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; LMA Tekstilmākslas katedras interjera kompozīcijas pedagogs 1965-1969), Rita Eglīte (LMA Tekstilmākslas katedras asistente 1967-1969, pedagoģe no 1969), Boriss Bērziņš (1930-2002; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1963-2000) u.c. Jordisa Vilsone absolvēja LMA Tekstilmākslas nodaļu 1969. gadā ar diplomdarbu “Ikars” gobelēna tehnikā, vadītājs Rūdolfs Heimrāts. Līdzās Jordisai Vilsonei LMA Tekstilmākslas nodaļu pie Rūdolfa Heimrāta absolvēja Līvija Andrukaitīte (1936-2000) ar diplomdarbu “Leģenda par Viļņas celšanu” (augstās batikas tehnikā), Māra Kalniņa-Zvirbule ar darbu ”Dekoratīvā auduma apdruka”, Sarma Eglīte ar diplomdarbu “Spēle” gobelēna tehnikā, absolvēja arī  Daiga Bērziņa, Aija Gagaine, Ruta Logina, Anita Pētersone, Sofija Pozņaka.

Jordisa Vilsone pēc LMA absolvēšanas turpināja darbu PSRS Tirdzniecības un rūpniecības palātas Latvijas nodaļas reklāmas daļā kā ārštata māksliniece.

Izstādes Jordisa Vilsone ar lietišķās grafikas darbiem piedalās kopš JRRMV beigšanas: 1. Republikāniskajā Lietišķas grafikas izstādē (1962, “Mākslinieku nams”, piedalījās Osvalds Dinvietis (1929-2016), Ādolfs Irbīte (1910-1983), V. Kadišs, V. Krēgere, O. Kruševičs, H. Lapsa, F. Libermanis, V. Magaršaks, A. Penģerots, Juris Riņķis (1931-1998), V. Staņislavskis, M. Svidlers, I. Štikāns, E. Atāre,  Z. Logina, J.Sčeglova un O. Lando), 1. Republikāniskajā Lietišķās grafikas izstādē (1962, “Mākslinieku nams”), 2. Republikāniskajā Lietišķās grafikas izstādē (1966, “Mākslinieku nams”).

Māksliniece pēc LMA absolvēšanas piedalījās izstādēs ar tekstila darbiem –  sākotnēji ar figurālām kompozīcijām, vēlāk ar modernisma formveides darbiem: 8. Jauno Mākslinieku izstādē (1970, bij. Valsts aizrobežu mākslas muzejs, LNMM), Lietišķi-dekoratīvās mākslas izstādē (1970, 1972 bij. Valsts aizrobežu mākslas muzejs, LNMM),  PSRS izveidošanas 50. gadadienai un Latvijas PSR Dziesmu svētku simtgadei veltītā Lietišķi-dekoratīvās mākslas izstādē (1973, bij. Valsts aizrobežu mākslas muzejs, LNMM). Vēlāk māksliniece izstādēs piedalījusies arī ar darbiem akvareļa tehnikā.

Jordisa Vilsone bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1970. gada. Māksliniece ir LMS biedre kopš 1973. gada un tika uzņemta ar tekstilmākslinieku Edītes Vīgneres, Aijas Baumanes (1943-2019), Rutas Bogustovas rekomendācijām, LMS Lietišķās mākslas sekcijas sekretāres, keramiķes Ritas Einbergas (1921-1979) parakstītu ieteikumu un LMS valdes priekšsēdētāja, gleznotāja Edgara Iltnera (1925-1983) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja pozitīvs LMS valdes balsojums 6/32. 1973. gadā LMS tika uzņemti lietišķās mākslas mākslinieki: Jordisa Vilsone, Jānis Dimza-Dimme (1937-2020), Rita Eglīte, Māra Genere, Juris Gustsons, Helga Melnbārde-Krisberga (1944-2022), Ingeborga Pamovska, Ingrīda Preisa, Egils Rozenbergs, Zigfrīds Rozenbergs, Ilda Sīlis, Pauls Spridzāns. Māksliniece piedalījusies LMS izstādēs “Mākslas dienas” kopš 1971. gada.

Jordisas Vilsones darbi atrodas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kā arī citos muzejos un privātkolekcijās.

Jordisa Vilsone “Saulespuķes”, lins, vilna, 180x145cm, 1970, LMS muzeja arhīvs