IN MEMORIAM Irēna Drinkmane (29.08.1938.-04.09.2023.)

4. septembrī mūžībā devusies tekstilmāksliniece Irēna Drinkmane.

Irēna Drinkmane (Šefels) no 1946. gada mācījās Rīgas 9. pamatskolā, vēlāk 1957. gadā beidza Rīgas 3. vidusskolu un mācības turpināja Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Tērpu šūšanas un modelēšanas nodaļā (RLMV, tag. MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Apģērbu dizaina izglītības programma). RLMV pedagogi tolaik bija: tēlnieks Meijers Furmans (1921-1973; RLMV pedagogs, direktors 1953-1959), scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985),  gleznotājs Jānis Ērglis (1891-1964; RLMV mācību pārzinis 1944-1947, 1953-1959, direktors 1947-1953, zīmēšanas pedagogs no 1959-?), Līze Dzeguze (1908-1992; RLMV veidošanas pedagoģe 1946-1962), gleznotāji – Eduards Jurķelis (1910-1978; RLMV gleznošanas pedagogs 1945-1978), Kārlis Sūniņš (1907-1979; RLMV kompozīcijas pedagogs 1944-1967), Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005), Lilija Graudiņa (RLMV šūšanas pedagoģe) u.c.

Irēna Drinkmane RLMV Tērpu šūšanas un modelēšanas nodaļu beidza 1961. gadā un tika norīkota darbā bij. kažokādu fabrikā “Elektra” kā māksliniece-konstruktore apģērbu modelēšanā. Irēna Drinkmane veidojusi dizainu diviem bērnu apģērbu komplektiem – kažociņu un cepurīti meitenei un zēnam. Šie apģērbi tika darināti no īpaši izstrādātas aitādas. Fabrikā “Elektra” tolaik darbojās kažokādu apģērbu modelētāja Marija Plinte, meistarīgi tika izmantota trušāda sieviešu kažoku – roņu-kotika, seska, vāveres un ūdeles ādas imitācijai. Darbs kažokādu apģērbu dizainā ietekmēja Irēnas Drinkmanes garbārkšu tehnikas izvēli tekstilmākslā. Mākslinieces darbi bija iekļauti fabrikas “Elektra” publicitātes ekspozīcijā bij. LPSR TSSI (1963, Mežaparks, Rīga) u.c.

Irēna Drinkmane no 1965. gada ar fabrikas “Elektra” norīkojumu uzsāka studijas Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Tekstila mākslinieciskās noformēšanas/ Tekslilmākslas nodaļā (LMA, tag. Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas Tekstilmākslas apakšnozare). LMA pedagogi tolaik bija: LMA Tekstilmākslas nodaļas dibinātājs Rūdolfs Heimrāts (1926-1992; LMA pedagogs 1961-1992), Aija Baumane (1943-2019; LMA Tekstilmākslas nodaļas pedagoģe 1972-2019, katedras vadītāja 1992-2019), Rita Eglīte (LMA Tekstilmākslas katedras asistente 1967-1969, pedagoģe no 1969), Gaida Vecvagare (1920-1983; LMA Tekstilmākslas katedras mācību meistare 1961-1983), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; LMA Tekstilmākslas katedras interjera kompozīcijas pedagogs 1965-1969), gleznotāja Rita Valnere (1929-2015; LMA Tekstilmākslas un Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000), Pēteris Postažs (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1971-2019), Boriss Bērziņš (1930-2002; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1963-2000) u.c. Irēna Drinkmane 1970. gada absolvēja LMA Tekstilmākslas nodaļu ar diplomdarbu “Ornamentāla kompozīcija” garbārkšu tehnikā (270×160 cm, vilna, kokvilna) pie vadītāja Rūdolfa Heimrāta. Līdzās Irēnai Drinkmanei LMA Tekstilmākslas nodaļu pie Rūdolfa Heimrāta absolvēja Skaidrīte Leimane ar darbu “Dekoratīvie audumi ar ornamentāliem motīviem”, Anita Celma ar diplomdarbu “Pasaka” u.c.

Pēc LMA absolvēšanas 1970. gadā Irēna Drinkmane turpināja darbu kažokādu fabrikas “Elektra” Eksperimentālajā cehā kā vecākā inženiere-konstruktore.

Izstādēs Irēna Drinkmane sāka piedalīties, studējot LMA, un pirmā izstāde bija “LPSR-50. Lietišķi-dekoratīvās mākslas izstāde” (1969, bij. Valsts aizrobežu mākslas muzejs, LNMM). Mākslinieces darbi bijuši eksponēti V.Ļeņina 100. dzimšanas dienai veltītajā Lietišķi-dekoratīvās mākslas izstādē (1970, bij. Valsts aizrobežu mākslas muzejs, LNMM, piedalījās 192 autori), Lietišķās mākslas izstādē “Mākslas dienas 71” (bij. Valsts aizrobežu mākslas muzejs, LNMM), izstādē “Padomju gobelēns” (1971, Maskava, Krievija), lietišķās mākslas izstādē “Mākslas dienas 75” (bij. Valsts aizrobežu mākslas muzejs, LNMM), Miniatūrtekstiliju izstādē (1977), Lietišķi-dekoratīvās mākslas izstādē (1980, bij. Jūrmalas izstāžu zālē Dzintaros, Turaidas iela 11, piedalījās Maija Grīnfelde, Vija Jansone, Aija Zīle, Māra Kemlere, Maija Sniedzīte, Dzintra Vilks u.c.), “Mazo formu izstādē” (1993, Rīgas Sv.Pētera baznīca, piedalījās Ruta Bogustova, Velga Vilcāne, Pēteris Sidars, Ieva Krūmiņa, Vija Jansone, Anita Celma, Inga Reinberga u.c.). Irēnas Drinkmanes darbi bija iekļauti arī LPSR Kultūras dienu izstādēs (1974, Rietumberlīne, Vācija; Šcecina, Polija).

Irēna Drinkmane bija Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) biedre kopš 1975. gada un tika uzņemta ar tekstilmākslinieku Zentas Loginas (1908-1983), Rutas Bogustovas, Aijas Baumanes rekomendācijām, kažokādu fabrikas “Elektra” direktora M.Sokolova izsniegtu raksturojumu, LMS Lietišķās mākslas sekcijas priekšsēdētāja, tekstilmākslinieka Rūdolfa Heimrāta parakstītu ieteikumu un LMS valdes priekšsēdētāja, gleznotāja Edgara Iltnera (1925-1983) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja pozitīvs LMS valdes balsojums 1/33. Līdzās Irēnai Drinkmanei 1975. gadā LMS Lietišķās mākslas sekcijā tika uzņemtas mākslinieces Aina Alksne-Alksnīte, Ilma Austriņa, Velta Baltoka, Irisa Blumate, Anita Celma u.c. Irēna Drinkmane tika ievelēta arī LMS Revīzijas komisijā (1977).

Irēnas Drinkmanes darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, citos muzejos un privātkolekcijās.

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību tekstilmākslinieces Irēnas Drinkmanes tuviniekiem un kolēģiem.

Atvadīšanās no mākslinieces Irēnas Drinkmanes notiks 8. septembrī, plkst. 15.00 Rīgas krematorijā.

Irēna Drinkmane “Zivis”, lins, vilna, 20×16 cm, 1977, LMS muzejs