6. maijā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic nozīmīgā jubilejā grafiķi, pedagogu Valdi Villerušu!

Valdis Villerušs ir profesionāls grafiķis, kura erudīcija popularizē grāmatu grafikas un dizaina vēsturi, Latvijas grafikas un tās pamatlicēju Oļģerta Ābelītes, Aleksandra Junkera, Oskara Norīša, Jāņa Plēpja, Pētera Upīša u.c. autoru radošo mantojumu.

Valdis Villerušs pirmo mākslas izglītību guvis no 1960.-1961. gadam, mācoties Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Tērpu modelēšanas nodaļā (RLMV; tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Apģērba dizaina izglītības programma). No 1961.-1968. gadam Valdis Villerušs studējis LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Grafikas apakšnozare) un pēc trešā kursa specializējies grāmatu grafikā, tās ilustrācijai. Studiju laikā strādājis pie J.Sudrabkalna, R.Blaumaņa, R.Vozņesenska u.c. literārajiem darbiem. Mākslinieks absolvējis LMA ar diplomdarbu “Ilustrācijas Anatola Fransa stāstiem” – seši darbi ksilogrāfijas tehnikā, katrs 13×9 cm. Diplomdarba vadītājs bija grafiķis, ksilogrāfijas meistars, latviešu profesionālās grafikas pamatlicēja, LMA Grafikas meistardarbnīcas vadītāja Riharda Zariņa (1869-1939) audzēknis Pēteris Upītis (1899-1989). Valda Villeruša  pasniedzēji LMA bija mākslinieki – Riharda Zariņa audzēknis, oforta meistars Arturs Apinis (1904-1975), Gundega Vaska (1917-2005), Alberts Goltjakovs (1924-2016), Valdis Dišlers (1922-2011), Uga Skulme (1895-1963), Leo Svemps (1897-1975), plakāta mākslas veidotājs Latvijā Maigonis Osis (1929-1988). Līdzās V.Villerušam pie profesora A. Apiņa nākamais keramiķis Mārtiņš Ozoliņš (1943-2013) veidoja ofortu “Nākotnes vārdā”.

Valdim Villerušam piešķirts Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (LMA, 1992).

Pēc LMA mākslinieks darbojies LPSR Mākslas fonda kombināta “Māksla” Noformēšanas darbnīcā “Mākslinieku namā”, bijis uzņēmuma “Latbumprom” galvenais mākslinieks.

Kopš 1970. gada Valdis Villerušs ir LMA ilggadējs mācībspēks, bijis pasniedzējs Pedagoģijas katedrā kopā ar grafiķi Daini Rožkalnu, gleznotājiem Edvardu Grūbi, Intu Celmiņu, Ivaru un Helēnu Heinrihsoniem. Mākslinieks darbojies LMA Mākslinieciskās konstruēšanas un LMA Sagatavošanas kursos, kopā ar grafiķi Arturu Ņikitinu, gleznotāju Arvīdu Būmani (1942-2000), keramiķi, dizaineri Valdu Podkalni, arhitektiem  Oļģertu Ostenbergu (1925-2012), Ivaru Bumbieri (1932-2020), tēlniekiem Tālivaldi Gaumigu (1930-2016), Arvīdu Drīzuli (1934-2019), dizaineri Valdi Celmu, pedagoģi Dagmāru Villerušu  u.c. V.Villerušs bija LMA Komunikatīvās grafikas darbnīcas vadītājs no 1993. gada, rūpējās par darbnīcas digitālo aprīkojumu un jauno tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā, sadarbojoties ar SMMC-Rīga.

Valdis Villerušs bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1974. gada, un ir LMS biedrs kopš 1986. gada. Mākslinieks sākotnēji pretendēja kļūt par LMS biedru 1976. gadā, tolaik viņu ieteica LMA pedagogi, grafiķi Pēteris Upītis, Maigonis Osis, grafiķis Arturs Ņikitins, tomēr kandidatūra PSRS MS netika apstiprināta. Vēlāk V.Villerušs tika uzņemts LMS Grafikas sekcijā ar LMA pasniedzēju – gleznotāja Arvīda Būmaņa, mākslas zinātnieces Renātes Bļodones (1933-2011), grafiķa Artura  Ņikitina – rekomendācijām un LMA rektora, gleznotāja Valda Dišlera (1922-2011) raksturojumu.

Izstādēs Valdis Villerušs piedalās no 1968. gada, kad pirmo reizi  eksponējis darbu PSRS Mākslas augstskolu diplomdarbu izstādē. Mākslinieks piedalījies Jauno mākslinieku izstādēs (1969, 1970, 1972, 1974, 1975),  LMS rīkotajās izstādēs “Mākslas dienas” (1969, 1977, 1980) un “Rudens” (1973, 1976, 1978, 1979, 1980), Baltijas Republiku grafikas triennāles (1971, 1973, 1977,1980, 1983).

V.Villerušs rīkojis personālizstādes Carnikavā (1980), LMA (2002).
Mākslinieka profesionālās zināšanas grāmatu grafikā un grāmatniecības vēsturē ir augstu vērtētas, un viņš tiek pieaicināts darboties LZA Grāmatniecības vēstures komisijā, KM Ekspertu komisijā, Latvijas valsts Heraldikas komisijā u.c. Mākslinieks tiek aicināts veikt iespieddarbu ekspertīzi LNB, LNMM u.c.

Valdim Villerušam 2002. gadā piešķirts Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora nosaukums.

Mākslinieks veidojis ilustrācijas un vāka noformējumu Vitauta Ļūdēna “Vara vārtos” (“Liesma”, 1980), Aleksandra Pelēča “Talsu leģendas” (“Liesma”, 1980), Kārļa Arāja “Par dziesmām un dziedāšanu” (“Zinātne”, 1984), Jāņa Petera “Trīs dārgas mantas” (“Liesma”, 1984), “Tautasdziesmas” (1984) u.c. Valdis Villerušs publicējis pētījumus žurnālos “Jaunās Grāmatas”, “Avots”, “Krantai” (Lietuva, 1990), “Grāmatu Apskats” u.c.

Mākslinieka darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Valsts Tretjakova galerijā (Maskava, Krievija), Ludviga modernās mākslas muzejā (Ķelne, Vācija), kā arī citos muzejos un privātkolekcijās.

Valdis Villerušs “Karalis”, 1972, kokgrebums, 13×9 cm, LMS muzejs