Sarmīte Drudze (11.10.1965.-26.04.2022.)

2022. gada 26. aprīlī mūžībā ir aizgājusi tekstilmāksliniece un pedagoģe Sarmīte Drudze.

Mūžība aizgājusi daudzsološa, interesanti domājoša un radoša māksliniece. Sarmīte Drudze veidojusi interaktīvas kompozīcijas, kurās, kombinējot materiālus un izmantojot bērnu zīmējumos iekodētu likumību zemtekstus, radījusi tēlainu pasaules vērojumu.

Sarmīte Drudze no 1994. gada studēja un 1998. gadā absolvēja Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas (tag. LMA Vizuālās mākslas nodaļas Tekstilmākslas apakšnozare) bakalaura programmu ar darbu – postmodernās nosacītības kompozīciju “Vakars”. 2000. gadā Sarmīte Drudze absolvēja LMA profesores, tekstilmākslinieces Aijas Baumanes (1943-2019) vadīto meistardarbnīcu ar diplomdarbu “Meitene ar kaķi”. Darbā autore izmantojusi vilnu, kokvilnu, linu, sintētiskos materiālus, gobelēna tehniku, un kompozīcija tikusi papildināta ar filozofisku atziņu tekstiem. Studijas māksliniece turpināja gleznotāju, pedagogu Alekseja Naumova un Kristapa Zariņa Glezniecības meistardarbnīcā 2000. gadā. Māksliniecei piešķirts Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (LMA, 2002).

Sarmītes Drudzes studiju laika radošums tika novērtēts ar A/S “Saules Banka” stipendiju par bakalaura kvalifikācijas darba izstrādi, un maģistra studiju programmas noslēguma darbs tika novērtēts ar LMA “Vilhelma Purvīša” diplomu.

Sarmīte Drudze bija Tekstilmākslas asociācijas biedre no 2000. gada. Māksliniecei kļūstot par Latvijas Mākslinieku savienības biedri, rekomendācijas sniedza tekstilmākslinieces un LMA pasniedzējas Irisa Blumate, Ieva Krūmiņa un Aija Baumane.

Kā atzīmēja profesore Aija Baumane, Sarmīte Drudze izmantojusi diegu gleznošanas tehniku tekstilā, mākslinieces darbos dominē bērnu zīmējuma profesionāla interpretācija, kas veido dažādo krāsu laukumu saspēles valodu. Sarmīte Drudze darbos veidoja figurālas kompozīcijas, ainavas, kā arī daiļradei raksturīgas lielizmēra lelles, kā “Melno cilvēku” cikls. Bērnu zīmējumu izmantošana tika saskaņota ar autores vēlmi izteikt filozofiskas atziņas figurālās kompozīcijās.

Sarmīte Drudze izstādēs piedalās kopš 1994. gada, sākotnēji LMA studentu izstādē eksponēja akvareļglezniecības darbus. Māksliniece piedalījās “Tekstilmākslas asociācijas” rīkotajās izstādēs Čehijā (1999, 2000), LNMM (2000), Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā (2010), izstādēs “Pavasaris” (DMDM, 2002-2004), “Latvijas tekstilmākslas izstāde” (Eidfjorda, Norvēģija, 2000). Mākslinieces darbi bija eksponēti izstādē “Latvijas tekstila un šķiedras māksla” (kopā ar tādiem māksliniekiem kā Egils Rozenbergs, Pēteris Sidars, Ieva Krūmiņa, Baiba Osīte u.c., Spānija, 2004), ko organizēja Latvijas Nacionālais mākslas muzejs sadarbībā ar Nacionālo dekoratīvās mākslas muzeju Madridē un Latvijas Republikas vēstniecību Spānijas Karalistē.

Latvijas vēstniecības Igaunijā un Latvijas Tekstilmākslinieku asociācijas veiksmīgas sadarbības rezultātā 2008. gadā Igaunijas Nacionālās operas Ziemas dārzā norisinājās Sarmītes Drudzes personālizstāde.

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību tekstilmākslinieces Sarmītes Drudzes tuviniekiem un kolēģiem.

Sarmīte Drudze “Meitene ar kaķi”, vilna, kokvilna, lins, sintētika, gobelēns, 2000, LMA diplomdarbs, no LMS muzeja arhīva