27. novembrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā tekstilmākslinieci Leontīni Pīgozni!

Leontīne Pīgozne no 1956.-1966. gadam mācījās Rīgas 2.vidusskolā (tag. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) un no 1967. gada – Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Trikotāžas modelēšanas nodaļā (RLMV, tag. MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Tekstila dizaina izglītības programma). RLMV pedagogi bija: scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), Lilija Graudiņa (RLMV šūšanas un ādas apdares pedagoģe), A. Ludviga (RLMV modelēšanas un šūšanas pedagoģe), J. Graikste (RLMV tērpu modelēšanas un konstruēšanas praktisko darbu pedagoģe), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; RLMV kompozīcijas pedagogs 1961-1986), gleznotāji – Eduards Jurķelis (1910-1978; RLMV gleznošanas pedagogs 1945-1978), Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005), Andrejs Rozenbergs (1937-2017; RLMV pedagogs 1961-1969), mākslinieks Jānis Borgs (RLMV pedagogs 1966-1990), grafiķis, ādas dizaina mākslinieks Ēriks Priedkalns (1928-2006; RLMV Burtu mācības pedagogs 1961-1978) u.c. Leontīna Pīgozne RLMV beidza 1970. gadā.

1971. gadā Leontīne Pīgozne izvēlējās turpmāko izglītību iegūt Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Tekstila mākslinieciskās apstrādes / Tekstilmākslas nodaļā (LMA, Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Tekstila apakšnozare). Tajā pedagogi bija: LMA Tekstilmākslas nodaļas dibinātājs Rūdolfs Heimrāts (1926-1992; LMA pedagogs 1961-1992), Aija Baumane (1943-2019; LMA Tekstilmākslas nodaļas pedagoģe 1972-2019, katedras vadītāja 1992-2019), Rita Eglīte (LMA Tekstilmākslas katedras asistente 1967-1969, pedagoģe no 1969), Gaida Vecvagare (1920-1983; LMA Tekstilmākslas katedras mācību meistare 1961-1983), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; LMA Tekstilmākslas katedras interjera kompozīcijas pedagogs 1965-1969), gleznotāja Rita Valnere (1929-2015; LMA Tekstilmākslas un Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000), Pēteris Postažs (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1971-2019), Boriss Bērziņš (1930-2002; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1963-2000) u.c. Leontīne Pīgozne, studējot LMA 3. kursā, pievērsās gobelēna tehnikai un ar darbu “Zivs” (150×180 cm) piedalījās LPSR kultūras reprezentācijas izstādēs “Gobelēns un akvarelis” (1974, Rietumberlīne, Vācija; Šcecina, Polija). Leontīne Pīgozne absolvēja LMA Tekstilmākslas nodaļu ar diplomdarbu “Senā Rīga” (200×215 cm, gobelēna tehnika), vadītājs Rūdolfs Heimrāts. Līdzās Leontīnei Pīgoznei LMA Tekstilmākslas nodaļu pie vadītāja Rūdolfa Heimrāta absolvēja Larisa Loiko ar diplomdarbu “Krievzeme” gobelēna tehnikā, Inese Jakobi ar darbu “Ripa” jauktā tehnikā, Maija Brence ar darbu “Rudentiņš” jauktā tehnikā, Zoja Kuzņecova (Murzo) ar darbu “Deja” jauktā tehnikā.

Leontīne Pīgozne turpmāk piedalījās izstādēs: 11. Jauno mākslinieku izstādē (1975, bij. LPSR Mākslas muzejs, LNMM), 12. Jauno mākslinieku izstādē (1977, bij. LPSR Aizrobežu mākslas muzeja Velvju zāle, LNMM), 13. Jauno mākslinieku izstādē (1981, bij. izstāžu zāle “Latvija”, kopā ar Mārīti Leimani, Zintu Beimani Gaumigu, Aivu Žūriņu u.c.), “Daba. Vide. Cilvēks” (1984, bij. LPSR Arhitektūras un pilsētbūvniecības propagandas centrs, tag. Rīgas Sv. Pētera baznīca), Republikāniskajā Lietišķās mākslas izstādē (1985), Republikāniskajā 4. Tekstilmākslas izstādē (1986), kolhoza “Arona” konkursa izstādē (1987, Madonas novads) u.c.

Leontīne Pīgozne rīkojusi personālizstādes un nelielas grupas izstādes: ar dzīvesbiedru, gleznotāju Jāzepu Pīgozni (1934-2014) “Gleznotāja Jāzepa Pīgožņa un tekstilmākslinieces Leontīnes Pīgoznes izstāde” (1983, Mazozolu ciema klubs),  “Noras Cēsnieces vitrāžu un Leontīnes Pīgoznes gobelēnu izstāde” (1983, bij. Valkas rajona Brantu astoņgadīgā skola), “Tekstilmākslinieces Leontīnes Pīgoznes gobelēnu izstāde” (1996, Limbažu pilsētas galvenā bibliotēka) u.c.

Leontīne Pīgozne kopš 2015. gada piedalās “Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā” rīkošanā un žūrijā kopā ar māksliniekiem, kā Aldis Kļaviņš Jānis Anmanis, Juris Ģērmanis, Sandra Krastiņa, Ilze Preisa un Agnija Ģērmane u.c. 2023. gadā žūrijas komisijas priekšsēdētājs bija gleznotājs Aleksejs Naumovs un komisijas locekļi – gleznotājas Laura Pīgozne, Kristīne Kutepova, Sandra Krastiņa, stikla māksliniece Anda Munkevica, tēlnieks Jānis Strupulis, kā arī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja kuratore Silvija Berezovska. Kopš 2015. gada galveno balvu saņēmuši gleznotāji – Roberts Muzis, 2016. gadā – Silva Linarte, 2017. gadā – Aldis Kļaviņš, 2018. gadā – Jānis Plivda, 2019. gadā – Nugzars Paksadze, 2020. gadā – Agra Ritiņa, 2021. gadā – Osvalds Zvejsalnieks, 2022. gadā – Indulis Landaus, 2023. gadā – Anna Afanasjeva.

Leontīne Pīgozne bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1976. gada. Māksliniece ir LMS biedre kopš 1987. gada un uzņemta ar tekstilmākslinieku Lilitas Postažas (1941-2011), Edītes Pauls-Vīgneres, Rūdolfa Heimrāta rekomendācijām, LMS Tekstilsekcijas priekšsēdētāja, tekstilmākslinieka Egila Rozenberga parakstītu ieteikumu un LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes pozitīvs balsojums 4/38.

Māksliniece piedalījusies LMS rīkotajā izstādē “Rudens 98” (Izstāžu zāle “Arsenāls”, LNMM, 1998). Šobrīd Leontīnes Pīgoznes darbs kopā ar citu tekstilmākslinieku darbiem ir apskatāms LMS muzejā “Zvārtavas pils” ekspozīcijā  “R. Heimrāts un viņa loks”.

Leontīnes Pīgoznes darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, LNMM, kā arī citos muzejos un privātkolekcijās.

Leontīne Pīgozne “Vakarā”, lins, vilna, 180×193 cm, 1980, LMS muzejs