24. oktobrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā mākslinieku Aldi Kopštālu!

Aldis Kopštāls dzimis radošā ģimenē, viņa tēvs Gunārs Kopštāls ir fotogrāfs un pedagogs.

No 1979.-1983. gadam Aldis Kopštāls mācījās Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā (LLMV, tag. MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola). LLMV pasniedzēji tolaik bija mākslinieki: rotu mākslinieks Laimonis Burvis (LLMV Metāla un dzintara apstrādes nodaļas ilggadējs pedagogs 1950-1991, vadītājs 1950-1989), keramiķe Daina Kopštāle (LLMV pedagoģe 1969-2005, Keramikas nodaļas vadītāja 1970-1973, 1976-1991), gleznotāji – Aldis Kļaviņš (LLMV pedagogs 1967-1976, 1998-2000, direktors 1969-1976), Skaidrīte Elksnīte (1929-2002; LLMV zīmēšanas un gleznošanas pedagoģe 1965-1997), Valters Uzticis (1914-1991; LLMV Dekoratīvās noformēšanas nodaļas vadītājs 1952-1989), Egils Jānis Brūns (LLMV grafikas, burtu mācības, zīmēšanas, gleznošanas pedagogs 1971-1999), Andrejs Palka (LLMV pedagogs 1970-2006), Žanis Rubezis u.c.

1987. gadā Aldis Kopštāls uzsāka studijas Teodora Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Rūpnieciskās mākslas nodaļā (LMA, tag. Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Metāla dizaina apakšnozare). LMA Rūpnieciskās mākslas nodaļā pasniedzēji tolaik bija: metālmākslinieks Juris Gagainis-Kagainis (1944-2017; LMA Dizaina nodaļas pedagogs, vadītājs 1980-2017), tēlnieki Tālivaldis Gaumigs (1930-2016; LMA Rūpnieciskās mākslas katedras pedagogs 1964-2016), Arvīds Drīzulis (1934-2019; LMA Rūpnieciskās mākslas katedras pedagogs 1965-2019), arhitekts, keramiķis Pēteris Martinsons (1931-2013; LMA Rūpnieciskās mākslas katedras pedagogs 1968-2013), grafiķis Aleksandrs Dembo (1931-1999; LMA Rūpnieciskās mākslas katedras pedagogs 1964-1999)  u.c.

Studiju laikā LMA Aldis Kopštāls piedalījās LMA Rūpnieciskās mākslas nodaļas 30 gadu jubilejai veltītā studentu un absolventu diplomdarbu un kursa darbu izstādē (bij. LMS Jauno Mākslinieku klubs “Jāņa sēta”, 1991). Ekspozīcijas koncepcijas autors bija metālmākslinieks Juris Gagainis-Kagainis.

Aldis Kopštāls absolvēja LMA 1992. gadā Jura Gagaiņa-Kagaiņa vadībā. 2015. gadā mākslinieks ieguva Humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās (LMA) un studējis arī LMA doktorantūrā (no 2016).

Pēc LMA absolvēšanas Aldis Kopštāls 1992. gadā tika aicināts par pedagogu Aleksandra Dembo jaundibinātajā LMA Vizuālās komunikācijas katedrā, kurā līdzās bija aicināta darboties arī keramiķe Valda Podkalne u.c.

 Aldis Kopštāls šobrīd ir LMA Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas Vizuālās komunikācijas apakšnozares un apakšnozares “Kustība. Attēls. Skaņa”  ilggadējs pedagogs. Līdzās Aldim Kopštālam LMA Vizuālās komunikācijas katedrā darbojas mākslinieki: Līga Marcinkeviča (LMA Maģistra studiju programmas vadītāja, docente), Mārtiņš Ratniks (LMA Vizuālās komunikācijas katedras vadītājs, asociētais profesors), Ojārs Pētersons (LMA “Kustība. Attēls. Skaņa.” katedras vadītājs, profesors), Jānis Murovskis (Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas vadītājs, profesors), Dr. art. Raitis Šmits (LMA profesors), Ivs Zenne (LMA docents), Armands Zelčs (LMA docents), Vents Āboltiņš (LMA docents), savukārt “Kustība. Attēls. Skaņa” katedrā darbojās arī Maija Kurševa (LMA docente), Edmunds Jansons (LMA docents), Inga Prauliņa (LMA docente), lektori Alvis Misjuns, Dzintars Krūmiņš, Dainis Juraga u.c.

 Aldis Kopštāls šobrīd ir LMA 3D datorstudiju un digitālā video montāžas pedagogs. Mākslinieks bija arī datormācības pedagogs Baldones Mākslas skolā (2001-2006; direktors – tēlnieks Tālivaldis Muzikants).

Līdzās pedagoga darbam LMA Aldis Kopštāls strādājis par poligrāfijas mākslinieku nedēļas laikrakstā “Tev” (1992-1994; tajā tolaik darbojās arī rakstnieks Aivars Tarvids, mākslas zinātniece Astrīda Rogule), par galveno mākslinieku nedēļas izdevumā “Nedēļa Tev” (1994-1995; redaktors, žurnālists Lato Lapsa), poligrāfijas mākslinieku uzņēmumā SIA “Silikons” (1995-1996), bijis direktors un grafiskais dizainers SIA “4 Dimensiju studija” (2001-2004). Kopš 2001. gada Aldis Kopštāls strādā par video un kinofilmu montāžas režisoru un mākslinieku televīzijas kanālā “TV-21”.

Aldis Kopštāls strādājis kā galvenais mākslinieks izdevniecībās “Artava” (1996-2001) un “Skarabejs”. Veidojis noformējumu grāmatām: Filips Mergolins “Pēdējais godīgais cilvēks” (“Artava”, 1997), Aigars Jirgens “Tas nav vēl rudens” (“Artava”, 2000), Dagnija Dreika “Dievpalīgs” (“Artava”, 2000), Agata Kristi “Slepkavība mācītājmuižā” (“Artava”, 1999), Agata Kristi “Šķiršanās pavasarī” (“Artava”, 2000), Agata Kristi “Skumjā ciprese” (“Artava”, 2001), Agata Kristi “Ziloņi atceras” (“Artava”, 2001), Agata Kristi “Melno strazdu noslēpums” (“Skarabejs”, 2005), Agata Kristi “Veciem grēkiem garas ēnas” (“Skarabejs”, 2005), Agata Kristi “Mis Mārplas pēdējās lietas” (“Skarabejs”, 2007), Agata Kristi “Austrumu ekspresis” (“Skarabejs”, 2009), Vladis Spāre, Lienīte Medne, Juris Zvirgzdiņš “Odu laiks” (“Skarabejs”, 2009), Eko Herona “Pulss” (“Skarabejs”, 2010), Agata Kristi “Lords Edžvers ir miris” (“Skarabejs”, 2011), Agata Kristi “Pulksten 4.50 no Pedingtonas” (“Skarabejs”, 2013) u.c.

No 1997.-2001. gadam Aldis Kopštāls veidoja vāku ilustrācijas ikmēneša preses izdevumiem “Mīklu Omnibuss”, “Zviedru mīklas” un “Labirints”.

Aldis Kopštāls veidojis video projekciju noformējumu komponista Uģa Prauliņa baletam “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” (Latvijas Nacionālā opera un balets, 2005, horeogrāfe Regīna Kaupuža, scenogrāfe Eleonora Bukovska, kostīmu māksliniece Elita Patmalniece, gaismu mākslinieks Kārlis Kaupužs) un pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas motīviem iestudētajai Jura Karlsona baleta izrādei “Ugunī” (horeogrāfes Lita Beiris un Regīna Kaupuža, scenogrāfija, kostīmi Anita Znutiņa, Rīgas Latviešu biedrības nams, 2017).

Aldis Kopštāls veidojis papildinātās realitātes animāciju mākslinieka Ginta Gabrāna radītajām virtuālajām skulptūrām “San saulriets. Liepāja” (2020, mūzika Platons Buravickis), “Apaļā horizonta līnija. Rotko lifts” (2020), kas redzamas papildinātās realitātes mobilajā aplikācijā SAN.

Aldis Kopštāls izstādēs piedalās kopš 1988. gada. Mākslinieka darbi bijuši eksponēti izstādē “Kompjūtergrafikas izstāde” (galerija “Centrs”, 1996), 6. Starptautiskajā Ilustrāciju biennālē (Belgrada, Serbija, 2001), 18. Ilustrāciju biennālē Bratislavā (Slovākija, 2001), LMS rīkotajā ikgadējā izstādē “Mākslas dienas. Latvijas Mākslinieku savienībai 80” (LMS galerija, 2021) u.c.

Aldis Kopštāls ir LMS biedrs kopš 2018. gada un uzņemts ar gleznotājas Ievas Muzikantes, grafiķa Jāņa Murovska, gleznotāja, restauratora Andra Začesta rekomendācijām un LMS valdes priekšsēdētāja, tēlnieka Igora Dobičina parakstītu LMS valdes sēdes lēmumu.

Aldis Kopštāls “Fraktālais visums 00011011”, 2021, fraktālā vizualizācija, 4096×4096 px, LMS muzeja arhīvs