Starptautiskās Mākslinieku asociācijas (IAA/IAAP) Eiropas nodaļas 17. ģenerālā asambleja

Š.g. 17. – 21. oktobrī Belgradā (Serbijā) norisinājās Starptautiskās Mākslinieku asociācijas (IAA/IAAP) Eiropas nodaļas 17. ģenerālā asambleja, kurā piedalījās arī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS).

17. ģenerālā asambleja notika Serbijas Mākslinieku asociācijas izstāžu paviljona telpās Kalemegdana parkā. Apspriežamo jautājumu lokā bija Eiropas Mākslinieku organizācijas statūti, mākslinieku autortiesību un sociālā nodrošinājuma jautājumi, kā arī citas aktuālas tēmas.

Ģenerālās asamblejas ietvaros tika rīkots arī simpozijs “Māksla un roboti: Mākslinieku darba nākotne pašreizējās tehnoloģiju attīstības kontekstā” (“ARTS & ROBOTS: Future of artists’ labour in the context of current technological development”). Simpozijs tika veidots sadarbībā ar Belgradas Universitātes Filozofijas un sociālās teorijas institūta pētniekiem.