22. aprīlī Latvijas Mākslinieku savienība sveic jubilejā tekstilmākslinieci Inesi Jakobi!

Inese Jakobi ir viena no aktīvākajām un savdabīgākajām latviešu tekstilmāksliniecēm, kas aizsāka lielizmēra telpisku tekstila objektu veidošanu Latvijā. Objektiem izmantojusi koku, sizālu, vilnu, kokvilnu un citas organiskās un sintētiskās šķiedras, paplašinot tekstilmākslā izmantojamo materiālu klāstu un krāsu paleti.

Inese Jakobi no 1956. gada mācījās Rīgas 6.vidusskolā un pēc 1960. gada mācības turpināja Zentas Ozolas Rīgas 5.vidusskolā (tag. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija). Skolas pedagogi bija: Marija Krastiņa (1913-1993; Rīgas 5. vidusskolas direktore 1951-1969), V.Buile, L.Vēveris, Kārlis Upītis (1910-1989; matemātikas skolotājs un mākslas kolekcionārs). Līdzās Inesei Jakobi skolā mācījās nākamās gleznotājas Laine Kainaize (Baumane) un  Ilze Muceniece-Adamaite.

No 1964. gada Inese Jakobi mācījās Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Tekstilmākslas nodaļā (RLMV, tag. MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Struktūras Tekstila programma). RLMV pedagogi tolaik bija: scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; RLMV kompozīcijas pedagogs 1961-1986), Lilija Graudiņa (RLMV šūšanas un ādas apdares pedagoģe), A. Ludviga (RLMV modelēšanas un šūšanas pedagoģe), J. Graikste (RLMV tērpu modelēšanas un konstruēšanas praktisko darbu pedagoģe), Aija Baumane (1943-2019; RLMV pedagoģe 1962-1972), gleznotāji – Eduards Jurķelis (1910-1978; RLMV gleznošanas pedagogs 1945-1978), Kārlis Sūniņš (1907-1979; RLMV kompozīcijas pedagogs 1944-1967), Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005), Andrejs Rozenbergs (1937-2017; RLMV pedagogs 1961-1969), mākslinieks Jānis Borgs (RLMV pedagogs 1966-1990), grafiķis, ādas dizaina mākslinieks Ēriks Priedkalns (1928-2006; RLMV Burtu mācības pedagogs 1961-1978), tēlnieks Leons Tomašickis (1904-1996; RLMV zīmēšanas pedagogs 1953-1967, 1974-1977) u.c.

 Inese Jakobi RLMV beidza 1968. gadā. Viņai līdzās RLMV Tekstilmākslas nodaļu beidza Irisa Blumate, Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļu absolvēja Miervaldis Paulovičs, Tērpu konstruēšanas un modelēšanas nodaļu beidza Anita Armane, arī Lija Rage ar diplomdarbu “Kostīmi Ivana Gončarova (1812-1891) lugai “Parastais stāsts”” – iestudējumam bij. Ļeņina komjaunatnes Rīgas Jaunatnes teātrī.

1968. gadā Inese Jakobi mēģināja iestāties LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Tekstiliju mākslinieciskās noformēšanas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas apakšprogrammas Tekstila specialitāte), tomēr iestājpārbaudījumu konkursu viņa nepārvarēja un turpmāk strādāja par audēju Madonas sadzīves pakalpojumu kombinātā (1968-1970).

Inese Jakobi LMA Tekstiliju mākslinieciskās noformēšanas nodaļā studēja no 1970. gada. Nodaļā pedagogi bija: LMA Tekstilmākslas nodaļas dibinātājs Rūdolfs Heimrāts (1926-1992; LMA pedagogs 1961-1992), Aija Baumane (LMA Tekstilmākslas nodaļas pedagoģe 1972-2019, katedras vadītāja 1992-2019), Rita Eglīte (LMA Tekstilmākslas katedras asistente 1967-1969, pedagoģe no 1969), Gaida Vecvagare (1920-1983; LMA Tekstilmākslas katedras mācību meistare 1961-1983), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (LMA Tekstilmākslas katedras interjera kompozīcijas pedagogs 1965-1969), gleznotāji Rita Valnere (1929-2015; LMA Tekstilmākslas un Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000), Pēteris Postažs (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1971-2019), Boriss Bērziņš (1930-2002; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1963-2000), Leo Svemps (1897-1975; LMA pedagogs no 1940, 1944, rektors 1961-1975), Edgars Iltners (1925-1983; LMA pedagogs no 1960, rektors 1974-1976), mākslas zinātniece Renāte Bļodone (1933-2018; LMA mācību daļas vadītāja 1962-1982) u.c.

Studējot LMA, Inese Jakobi piedalījās izstādēs ar darbiem mezglojuma tehnikā, izmantoja sizāla materiālu, veidojot telpiskus gobelēnus. Pirmās izstādes: 8. Republikāniskā Jauno mākslinieku izstāde (1970, bij. Valsts Aizrobežu mākslas muzejs, LNMM), Republikāniskā Lietišķi dekoratīvās mākslas izstāde (1970, 1971, bij. Valsts Aizrobežu mākslas muzejs, LNMM), Republikāniskā Dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde veltīta PSRS 50. gadadienai un Latvijas PSR Dziesmu svētku simtgadei (1973, bij. Valsts Aizrobežu mākslas muzejs), Baltijas republiku izstāde (1973, Maskava, Krievija), 2.Vissavienības gobelēnu izstāde (1974, Rīga) u.c.

Inese Jakobi 1975. gadā absolvēja LMA Tekstiliju mākslinieciskās noformēšanas nodaļu ar diplomdarbu jauktā tehnikā “Ripa”, vadītājs Rūdolfs Heimrāts. Līdzās Inesei Jakobi pie vadītāja Rūdolfa Heimrāta LMA Tekstiliju mākslinieciskās noformēšanas nodaļu absolvēja Larisa Loiko ar diplomdarbu “Krievzeme” gobelēna tehnikā, Maija Brence ar darbu “Rudentiņš” jauktā tehnikā, Leontīne Pīgozne ar diplomdarbu “Senā Rīga” gobelēna tehnikā, Zoja Kuzņecova (Murzo) ar darbu “Deja” jauktā tehnikā u.c.

Vēlāk Inesei Jakobi, izvērtējot ilggadējo devumu mākslā, piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (2003, LMA).

Pēc LMA absolvēšanas no 1975.-1987. gadam Inese Jakobi bija vizuālās mākslas pedagoģe Madonas Mākslas skolā, kopā ar direktoru, gleznotāju Jāni Simsonu (1947-1989), gleznotāju Daigu Simsoni, interjera mākslinieci Mārīti Klušu u.c. Vēlāk no 1987. gada Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja darbiniece. Darbojoties Madonā, Inese Jakobi bija arī pašdarbības audēju pulciņa vadīja.

Inese Jakobi turpināja arī aktīvo izstāžu darbību, piedalījās 11. Republikāniskajā Jauno Mākslinieku izstādē (1975, bij. LPSR Valsts Mākslas muzejs, LNMM), 2. Republikāniskajā tekstilmākslas izstādē (1978, Rīgas Sv. Pētera baznīca), Republikas miniatūrtekstiliju izstādē (1987, LPSR Mākslas fonda izstāžu zāle “Ķīpsala”), 5. Republikas Tekstilmākslas izstādē (1989, Rīgas Sv. Pētera baznīca), “Tekstils – 92” (1992, izstāžu zāle “Arsenāls”, LNMM), Grupas “+48” izstādē (1994, bij. Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs, tag. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, DMDM, LNMM), “Latvijas Papīrs – 2000” (1995, bij. Mākslas muzejs “Arsenāls”), Ziemeļvalstu 7. tekstilmākslas triennālē (1996, izstāžu zālē “Arsenāls”, LNMM), Tallinas Lietišķās mākslas triennālē “Nelietojamas lietas” (1997, Tallina, Igaunija), “Neesošas vietas un lietas” (1997, DMDM, LNMM), “Šķiedras māksla” (2000, DMDM, LNMM) u.c.

Māksliniece bija iekļauta LR valsts reprezentācijas tekstilmākslas izstādē 1993. gadā Beļģijas Turnē pilsētā, 19 autoru lokā ar 21 darbu: Georgs Barkāns, Zinta Beimane, Astrīda Bērziņa, Viesturs Bērziņš (1954-2019), Irisa Blumate, Gints Gabranovs, Rūdolfs Heimrāts, Signe Kārkliņa, Baiba Osīte, Lilita Postaža (1941-2011), Arvīds Priedīte, Lija Rage, Egils Rozenbergs, Pēteris Sidars, Inga Skujiņa, Dina Stempa (1952-1999), Edīte Pauls-Vīgnere un Dzintra Vilks; kā arī izstādē “Identitātes rekonstrukcija” (1996) Kanādā, galerijā “MacKenzie”, kurā piedalījās desmit latviešu mākslinieces – Zinta Beimane, Inese Jakobi, Sandra Krastiņa, Dace Lielā, Ilze Neilande, Baiba Osīte, Zaiga Putrāma, Inta Ruka, Dzintra Vilks un Aija Zariņa.

Inese Jakobi piedalījusies plenēros: “Tekstils un mēbeles” (1986, Kelce,  Polija), PSRS Mākslas fonda Jaunrades namā tekstilmākslas simpozijā (1989, 1990, Dzintari, vadītājs, tekstilmākslinieks Egils Rozenbergs), Starptautiskajā Baltijas un Ziemeļvalstu simpozijā (1997, LMS starptautiskais izglītības un mākslas centrs, tag. LMS muzejs Zvārtavas pils, I.Jakobi bija tekstila un papīrmākslas darbnīcu vadītāja) u.c.

Inese Jakobi ir rīkojusi personālizstādes un nelielas grupu izstādes: “Inese Jakobi. Tekstils. Ilze Krūmiņa. Grafika” (1982, Doles muzejs, tag. Daugavas muzejs), “Ineses Jakobi tekstilijas” (1989, Beļavas izstāžu nams), “Inese Jakobi, Ilze Krūmiņa” (1992, izstāžu zāle “Arsenāls”, LNMM),  “Kolonnas slavināšana tekstilmākslā” (1994, galerija “Kolonna” (Šķūņu 16) piedalījās: Inese Jakobi, Irisa Blumate, Zane Krūmiņa, Iveta Vecenāne, leva Krūmiņa), “Inese Jakobi. Tekstils. Vita Mālniece. Grafika. Baiba Dumpe. Keramika” (1997, LMS galerija), “Māja” (1999, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs), “Tekstilmākslinieču Ineses Jakobi, Ineses Birstiņas un Vitas Plūmes darbu izstāde” (2014, Alūksnes mākslas skola), “Vietu balādes” (2018, kopā ar Ilzi Krūmiņu, LMS galerija), “Logi” (2019, Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs), “Logi…Logi… Logi…” (2022, “Raiņa mājas”, Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads) u.c.

Mākslinieces tekstilmākslas objekti bija izvietoti sabiedrisko ēku interjeros – bij. restorānā “Sēnīte” (1967, atrodas bij. Rīgas rajona patērētāju biedrību savienības ēkā, bij. Rīgas – Pleskavas šosejas 38. km, projektēšanas darbus veica bij. institūts “Centrsojuzprojekt”, arhitekts Linards Skuja (1935-2019), inž. Andris Bite (1920-2002). Bij. LPSR Mākslas fonda (MF) kombināts “Māksla” veica ēdināšanas uzņēmuma “Sēnīte” noformēšanas darbus eksterjeram – fasādes apmetumā veidots sienas dekors pēc Kurta Fridrihsona (1911-1991) meta, savukārt, interjeru, gaismas un lietā stikla objektus veidoja Arnolds Vilbergs (1934-2019), bet sienas dekoru, kaltos svečturus, gaismas lukturus un kamīnu ar piederumiem tērauda kaluma tehnikā veidoja Laimonis Kivlenieks (1936-1995), Gunārs Zāģeris (1932-2006), Juris Indriksons, Džems Bodnieks jun. Restorāna trauku dizainu veidoja Māra Genere ar dzīvesbiedru, keramiķi Eduardu Generu (1940-2020), viņi izgatavoja etnogrāfiska rakstura formas ornamentētus galda traukus alus bāram “Sēnīte” (Rīgas melnajam balzamam, gan pelēkajiem zirņiem, gan garšvielām-krūkas, kausi, bļodas, māls, glazūra).

Inese Jakobi ar telpiskiem gobelēnu veidojumiem (4.stāvā) līdzās Jāņa Simsona un Daigas Simsones sienu gleznojumiem (1.stāvā) piedalījās Madonas viesnīcas interjera noformējuma veidošanā (1977), savukārt Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Meņģeļi” (Ērgļu pagasts, Madonas novads) tolaik vadītāja, tekstilmāksliniece Inese Mailīte un Inese Jakobi veidoja 7 m garu un 1,5 m platu mobilo izstādi – tekstiliju “Brāļu Jurjānu dzimta” (2001).

Inese Jakobi bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1974. gada un ir LMS biedre kopš 1976. gada, tika uzņemta ar tekstilmākslinieču Aijas Baumanes, Rutas Bogustovas, gleznotāja Jāzepa Pīgožņa (1934-2014) rekomendācijām, Madonas Bērnu mākslas skolas direktora, gleznotāja Jāņa Simsona (1947-1989) izsniegtu raksturojumu, LMS Lietišķās mākslas sekcijas priekšsēdētāja, tekstilmākslinieka Rūdolfa Heimrāta parakstītu ieteikumu, LMS valdes priekšsēdētāja, gleznotāja Edgara Iltnera parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes pozitīvs balsojums 1/32. PSRS MS apstiprināja LMS valdes lēmumu ar vecākās instruktores L.Kozlovas parakstu 1980. gadā. Inese Jakobi bija ievēlēta arī LMS valdē 1982. gadā. Māksliniece piedalījusies LMS rīkotajās “Mākslas dienas” un “Rudens” izstādēs, kā “Mākslas dienas. LMS – 80” (2021, LMS galerija) u.c. Inese Jakobi ir Latvijas Tekstilmākslas asociācijā kopš 1995. gada.

Ineses Jakobi darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Latvijas Ugunsdzēsības muzejā, Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā “Braki”, kā arī privātkolekcijās Latvijā un ārzemēs.

Inese Jakobi “Putti deja”, autortehnika, 310×144 cm, 2017, LMS muzejs