22. aprīlī Latvijas Mākslinieku savienība sveic jubilejā mākslinieku Jāni Galzonu!

Mākslinieks Jānis Galzons darbojies radošo personu lokā – tēvs, gleznotājs Jānis Galzons (1912-1979), dzīvesbiedre Antra Galzone u.c.

Jānis Galzons no 1971. gada mācījās Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļā (RLMV, tag. MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programma). RLMV pedagogi tolaik bija: scenogrāfi Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), Valdis Treijs (1927-2002; RLMV pedagogs no 1958, Telpu dekoratīvās noformēšanas “Dekoratoru” nodaļas vadītājs 1960-1987), materiālu mācības pedagogs Alfrēds Barons, arhitekti Ivars Bumbiers (1932-2020; RLMV kompozīcijas pedagogs 1966-1970) un tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; RLMV kompozīcijas pedagogs 1961-1986), gleznotāji Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005), Silva Linarte (1939-2018;  RLMV gleznošanas un kompozīcijas pedagoģe 1959-1961, 1971-1992), Eduards Jurķelis (1910-1978; RLMV gleznošanas pedagogs 1945-1977), tēlnieks Leons Tomašickis (1904-1996; RLMV zīmēšanas pedagogs 1953-1967, 1974-1977), mākslinieks Jānis Borgs (RLMV pedagogs 1966-1990), grafiķis, ādas dizaina mākslinieks Ēriks Priedkalns (1928-2006; RLMV Burtu mācības pedagogs 1961-1978), Gunārs Binde (RLMV fotogrāfijas pedagogs 1964-1975) u.c.

 Jānis Galzons beidzis RLMV Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļu 1977. gadā un viņam līdzās nodaļu absolvēja Andra Neiburga (1957-2019), Andris Norītis, Guna Eglīte, Pēteris Justovičs, Uģis Piešiņš u.c.

Jānis Galzons pēc RLMV absolvēšanas no 1977.-1986. gadam darbojās lietišķajā grafikā un bija skatlogu dekorators bij. Rīgas Centrālajā universālveikalā (tag. Galerija Centrs), kur darbojās astoņu dekoratoru grupa: Māra Gulbe, Ausma Indriksone, Juris Meijers, Ruta Pauliņa, Aivars Rubess, Anita Brikmane, Inga Artjomova, kas mācījušies pie skatlogu iekārtošanas veterāniem Ērikas Brukas un Kārļa Murovska. Līdzās darbojās kinētiskās reklāmas mākslinieks Adrians Pabiāns (1908-1993). Jānis Galzons pēc RLMV apguva skatlogu noformēšanas specifiku un veidošanas prasmes tolaik aktuālajā asociatīvās tēlainības stilistikā, integrējot gan patēriņa preces, gan rastos priekšmetus, etnogrāfijas elementus. Skatlogu vēstījumā, ievērojot to lielizmēru dimensijas un preču nepietiekamību, dizaina vienveidību, dominēja teātru scenogrāfijas tēlainība.

 Rīgā tolaik kvalitatīvi noformēti bija Rīgas Centrālā universālveikala, universālveikala “Bērnu pasaule” un kāzu piederumu veikala “Pavasaris” skatlogi. Rīgas Centrālajā universālveikalā bija izgaismotas āra fasādes un iekštelpu skatlogu vitrīnas, Jānis Galzons veidoja dzintara rotu vitrīnu (1985) u.c. Veikalā strādājošie mākslinieki regulāri rīkoja mākslas darbu izstādes, kurās eksponēja ainavas un klusās dabas žanra glezniecību un Edgara Ādamsona kokgriezumus.

Jānis Galzons no 1987. gada turpināja iegūt izglītību T.Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmijas, vēlāk Latvijas Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļā (nodaļa šobrīd nepastāv). LMA Pedagoģijas nodaļā pasniedzēji tolaik bija: grafiķi Valdis Villerušs (LMA pedagogs 1970-2000) un nodaļas vadītājs Dainis Rožkalns (1928-2018; LMA pedagogs 1976-2000), gleznotāji Edvards Grūbe (1935-2022; LMA pedagogs 1971-2000), Jānis Zemītis (1940-2008; LMA pedagogs no 1981, Glezniecības katedras vadītājs 1993-1998), Ivars Heinrihsons (LMA pedagogs kopš 1974), Juris Jurjāns (1944-2023; LMA Pedagoģijas nodaļas pedagogs no 1988), Īra Rozentāle (LMA gleznošanas pedagoģe 1990-1994), konsultēja Inta Celmiņa, Helēna Heinrihsone u.c.

Jānis Galzons absolvēja LMA Pedagoģijas nodaļu 1993. gadā ar diplomdarbu – gleznu cikls “Torss”, teorētiskais darbs – “Idejas arheoloģija”, vadītājs Ivars Heinrihsons. Līdzās Jānim Galzonam LMA Pedagoģijas nodaļu absolvēja Aivars Kleins, Daiga Kalēja-Gasparoviča, Agita Ansule, Ludmila Pereca, Ieva Vītola-Linkvista, Igors Bernāts u.c.

Jānis Galzons strādā par pedagogu kopš 1986. gada. Bijis pedagogs Rīgas Mākslas skolā (1986-1988) un Valmieras Mākslas skolā (1988-1989). Kopš 1989. gada mākslinieks ir Rūjienas Mākslas skolas direktors. No 1990.-1997. gadam Jānis Galzons bija Valmieras novadpētniecības muzeja filiāles Ā. Alkšņa memoriālā muzeja vadītājs Rūjienā.

Izstādēs mākslinieks piedalās kopš 1977. gada. Rīkojis personālizstādes un piedalījies izstādēs Latvijā, Igaunijā un Vācijā.

LMS biedrs Jānis Galzons ir kopš 1999. gada un uzņemts ar mākslas zinātnieku Jāņa Kalnača, Aivara Leita, gleznotāja Viļņa Heinrihsona rekomendācijām, LMS valdes priekšsēdētāja, tekstilmākslinieka Egila Rozenberga parakstītu lēmumu.

Jānis Galzons “Jāņu nakts”, 1999, audekls, eļļa, 40×90 cm, LMS muzeja arhīvs