2. martā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā stikla mākslinieci Inesi Stražnovu!

Inese Stražnova (Saveļjeva) no 1956.gadā mācījās Rīgas 41. vidusskolā un kopš 1966.gada Rīgas J.Raiņa strādnieku jaunatnes 8. vakara (maiņu) vidusskolā (tag. Rīgas Raiņa vidusskola) un to beidza 1967.gadā. Mācību laikā Inese Stražnova strādāja Rīgas 2.klīniskajā slimnīcā (Rīgas 2.slimnīca) par sanitāri un apmeklēja Tautas mākslas studiju.

1967.gadā Inese Stražnova uzsāka mācības Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Stikla mākslinieciskās apstrādes nodaļā (RLMV, tag. MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Stikla izstrādājumu dizaina programma). RLMV pedagogi tolaik bija: viens no vecākajiem Latvijas stikla mākslinieciskās apstrādes meistariem Alfrēds Lilientāls (1886-1980; Daiļamatniecības vidusskolas/RLMV stikla nodaļas dibinātājs, RLMV pedagogs 1946-1968), scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), Valija Graudiņa (RLMV pedagoģe), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2002; RLMV kompozīcijas pedagogs 1961-1986), gleznotāji – Eduards Jurķelis (1910-1978; RLMV gleznošanas pedagogs 1945-1977), Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005), grafiķis Ēriks Priedkalns (1928-2006; RLMV pedagogs 1961-1978) u.c.

Inese Stražnova beidza RLMV Stikla mākslinieciskās apstrādes nodaļu 1970.gadā. Līdzās Inesei Stražnovai RLMV Stikla mākslinieciskās apstrādes nodaļu beidza Ludmila Leite-Plaude (1948-2023) ar diplomdarbu – vitrāžu, nodaļu absolvēja arī topošās stikla mākslinieces Ināra Lāce un Aīda Rotčenkova.

Pēc RLMV beigšanas 1970.gadā Inese Stražnova uzsāka darbu LPSR Mākslas fonda (MF) kombināta “Māksla” Noformēšanas cehā. Tajā darbojās  mākslinieki kā Igors Korti (1922-1986) un Leo Preiss, un gleznotāja Kurta Fridrihsona (1911-1991) vadītajā brigādē strādāja interjera dizainere Ieva Spalviņa, dizaineri Voldemārs Lazdinš, Andris Melbārdis (1941-2001), O.Jēkabsons, šrifta māksliniece V.Krasta u.c. Māksliniece Inese Stražnova veidoja grafiskā dizaina darbus un darba aizsardzības plakātus.

No 1976.gada, pēc MF reorganizācijas māksliniece darbojās Dekoratīvās mākslas kombināta (DMK) Vitrāžas iecirknī, kas kopš 1969.gada atradās Biķeru mācītājmuižas kompleksa ēkās: Biķeru (Sv.Katrīnas) baznīcā (1766) un bij. Biķeru septiņgadīgajā skolā Biķernieku ielā 140, Rīgā (tag. Vecā Biķernieku 49, Rīga).

DMK Biķeru darbnīcā līdzās Inesei Stražnovai strādāja stikla mākslinieki: Egons Cēsnieks (1915-1978), Nora Cēsniece, Ilga Dripe, Ludis Bērziņš (1929-2021), Gundega Strauta, Maija Ivāne, Ieva Avotiņa, Oleksijs Krasnovs, Eila Vikmane, Ilona Dombrovska, Ausma Gūtmane (1946-2016), Leontīne Vasermane, Laima Bičevska, Zigurds Bormanis, Estere Bormane, Maiga Medne, Inese Liedskalniņa, Māra Kārkliņa, Arnolds Vilbergs, Sandra Turziņa, Vija Ūdre, Māra Ārente, Inese Štifta, Sandra Vija Bērziņa-Skrauce (1944-2021), Agris Butelis, iecirkņa meistars Jānis Andersons, vitrāžas meistari – Kārlis Seisums, Vilnis Butelis (1940-2018) u.c.

Māksliniece veidoja vitrāžas Kuldīgas izpildkomitejas ēkai (1981, četras lielizmēra ainavu žanra kompozīcijas “Gadalaiki”, Kuldīgas novada dome), Liepājas piena kombināta kultūras namam (1983, stikls, svins, Kalnmuiža, Kandavas novads), uzņēmumam “Rīgas Apģērbs” (1983), vitrāžas bij. LPSR Ārlietu ministrijai (1989, stikls, svins, Pils iela 11, Rīga), bij. Rīgas domes Arhitektūras pārvaldes ēkai (1989, stikls, svins, Amatu iela 4, Rīga), bij. Latvijas komercbankas “Latvijas Krājbanka” ēkai (1992, stikls, svins), kafejnīcai “Sarma” (1996, stikls, svins, bij. “Latvbithim” atpūtas bāzei, Melluži, Jūrmala), kafejnīcai “Tīturga” (20.gs.90.tie gadi, stikls, svins, Baložu pilsēta). Inese Stražnova kopā ar Zigurdu Bormani veica Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes  baznīcas bojāto vitrāžu atjaunošanu (1999-2003, stikls, svins). Veidojusi vitrāžas arī bij. Latvijas komercbankai “Baltijas tranzīta banka” (2003, stikls, svins, 34 kvm.), Asares baznīcai (2003, stikls, svins, kopā ar Noru Cēsnieci un Zigurdu Bormani, Jēkabpils novads, Asares pagasts, Asare). 20.-21.gs mijā autore veidoja lielizmēra vitrāžas privātmāju noformējumam u.c.

Inese Stražnova izstādēs piedalās kopš 1976.gada. Pirmā mākslinieces izstāde bija vitrāžas mākslinieku grupas izstāde (1976, bij. kinoteātris “Spartaks”), vēlāk piedalījusies izstādēs – “Biķeru vitrāžas” mākslinieku izstāde (1982, bij. Republikas klīniskā slimnīcā “Gaiļezers”, RAKUS, tag. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs “Gaiļezers”), Republikāniskā 15. Jauno mākslinieku izstāde (1983, bij. izstāžu zālē “Latvija”, LNMM), Starptautiskā Vitrāžas izstāde (1984, Dailes teātris), Starptautiskā vitrāžu inventāra izstāde (1987, Viļņa, Lietuva) u.c.

Inese Stražnova ir LMS biedre kopš 1983.gada un uzņemta ar grafiķa Aleksandra Dembo (1931-1999), vitrāžas mākslinieka, scenogrāfa Luda Bērziņa (1929-2021), dizaineres Maijas Galdiņas rekomendācijām, Monumentāli dekoratīvās mākslas sekcijas priekšsēdētāja, gleznotāja Bruno Aides (1913 – 1994) parakstītu  ieteikumu, LMS valdes pirmā sekretāra, grafiķa Gunāra Kroļļa parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes pozitīvs balsojums 12/40. PSRS MS Ineses Stražnovas kandidatūru apstiprināja 1984.gadā ar vecākās instruktores S.Ivanovas parakstu. Inese Stražnova bija ievēlēta par SIA “Biķeru vitrāžas” valdes priekšsēdētāju (2003-2009; SIA darbojās mākslinieki: Gundega Strauta, Oleksijs Krasnovs, Ludis Bērziņš, Eila Vikmane, leva Avotiņa, Zigurds Bormanis u.c. ).

Inese Stražnova “Vitrāža privātmājai”, krāsains, matēts stikls, metāls, svins, LMS muzeja arhīvs