IN MEMORIAM Ivars Asnis (15.12.1957.-29.02.2024.)

29. februārī mūžībā devies mākslinieks Ivars Asnis.

Ivars Asnis vizuālo mākslu bija apguvis patstāvīgi, izjūtot aicinājumu radīt tēlu pasauli pretstatā inženiera darbam ražošanā. Autora radītie fantāzijas tēli tika iemiesoti mālā, metālā, grafikā, autortehnikā u.c. Ivars Asnis papildināja prasmes pie keramiķes Annas Mētras un tekstilmākslinieka Pētera Sidara, gleznotāja Valda Līcīša (Kuldīgas mākslas skolas direktora 1978-1989), grafiķa Artura Langmaņa (1921-2019), tomēr īpaši daudz mākslinieks guva sadarbībā ar gleznotāju, dzīvesbiedri Elitu Asni.

Ivars Asnis no 1977.-1980. gadam neklātienē mācījās un ar izcilību beidza Kandavas sovhoztehnikuma Automobiļu tehniskās apkopes un remonta specialitāti (tag. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Automehāniķa kvalifikācijas programma). Līdzās mācībām no 1976. gada strādāja bij. Dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcā (DKR) “Kuldīga”.

Strādājot DKR “Kuldīga”, Ivars Asnis 1987. gadā neklātienē absolvēja Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes Automobiļu un automobiļu saimniecības specialitāti (LBTU, tag. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Tehniskā fakultāte). Viņa pedagogi bija: Viktors Timofejevs (LBTU rektors 1980-1986), Imants Gronskis (1932-2001; LBTU rektors 1986-1992), Māris Ķirsis (LBTU dekāns 1985-1991; 2007-2012). Mākslinieks turpināja studijas LBTU pedagoģijas maģistrantūrā un izstrādāja darbu “Mākslas ievirzes loma Jūlija Aleksandra Studenta pedagoģijas mācībā un tās pieaugošā nozīme mūsdienās”. Jūlijs Aleksandrs Students (1898-1964; latviešu pedagogs, psihologs un filozofs, Latvijas Konservatorijas vecākais docents 1930-1944, Latvijas Universitātes profesors 1944-1945) bija viens no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem.

2004. gadā Ivars Asnis ieguva maģistra grādu par darbu “Vizuālā māksla kā izglītības vides komponents”.

 Līdzās studijām LBTU Ivars Asnis bija sociāli aktīvs, mācījās bij. Tautas universitātē un pēc LBTU absolvēšanas strādāja dažādos amatos bij. Dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcā “Kuldīga”, bija arī uzņēmuma Transporta daļas vadītājs līdz 1993. gadam.

 Ivars Asnis strādājis par pedagogu Kuldīgas 1. vidusskolā (tag. V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola; Autoapmācības skolotājs 1981-1982), Kuldīgas 78. arodvidusskolā (tag. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Autotransporta nodaļa; Autotransporta nodaļas vadītājs 1993-1999) un bijis keramikas pulciņa vadītājs bij. Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (1997). Jāatzīmē Ivara Ašņa un dzīvesbiedres, mākslinieces Elitas Asnes pedagoģiskā un radošā darbība bij. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā (tag. Latvijas Universitāte) un Kuldīgas filiāles dibinātajā Kuldīgas studiju centra Radošās pašizpausmes darbnīcā “Asni”, kas pastāvēja no 1999.-2003. gadam. Centrs “Asni” rīkoja izstādes Kuldīgas novada muzejā, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā, veidoja akcijas “Pret narkotikām” satiksmes autobusos u.c. Ivars Asnis bija pedagogs arī Rīgas Valsts tehnikuma Kuldīgas filiālē (1999-2000, 2004-2005).

Mākslinieks izstādēs piedalījās kopš 1980. gada, pirmās izstādes: “Lietišķās un tēlotājmākslas izstāde” (1980, 1981, Kuldīgas kultūras nams), “Labdien, Kurzemes keramika” (1981, kopā ar Annu Mētru, Pēteri Sidaru, Alisi Lauriņu, Viju Biksi, Pārslu Mauriņu, Rutu Sproģi, Kuldīgas koncertzāle). Vēlāk piedalījās LMA pasniedzēju un studentu izstādē (1994, LMA aula), izstādē “Pussala” (1998, LMS galerija), veidoja ekspozīcijas kopā ar Tautas tēlotājas mākslas studiju “Palete” (1995, Kuldīgas “Izstāžu pagrabiņš”; 1998, Kuldīgas dome, vadītājs Vilnis Rasa) u.c.

Ivars Asnis rīkojis personālizstādes un nelielas grupu izstādes: “Ivars Asnis personālizstāde” (1994, Kuldīgas novadpētniecības muzejs), “Ivara Ašņa un Artura Langmaņa darbu izstāde” (1994, Kuldīgas bibliotēka), “Ivars Asnis personālizstāde” (1997, Kuldīgas bibliotēka), “Kārļa Cīruļa, Jāņa Logvīna un Ivara Ašņa izstāde” (1997, Sidneja, Austrālija), “Veidojumi no māla mūsdienu interpretācijā” (1998, Ventspils vēstures un mākslas muzejs), “Ivars Asnis, Zigurds Poļakovs, Elita Asne. Darbu izstāde” (1999, Ezeres brīvdabas estrāde), “Ivars Asnis, Valdis Līcītis. Darbu izstāde” (1999, Kuldīgas dome), “Sniedz rokas debesīm” (2001, ar Elitu Asni, Kuldīgas novadpētniecības muzejs), “Sekunde metafiziskā realitātē” (2002, Ventspils Piejūras muzejs), “Asnu mistērija” (2023, ar Elitu Asni, Ivetu Asni, Līvijas Rezevskas izstāžu zāle, Kuldīga) u.c. Mākslinieks veidojis sienas gleznojumu kafejnīcā “Pie Daces” (1999, ar Elitu Asni, keramika, gleznojums).

Ivars Asnis bija LMS biedrs kopš 2003. gada un tika uzņemts ar Daiņa Pundura (keramiķis, LMA pedagogs), Daiņa Lesiņa (LMA Keramikas nodaļas vadītājs), Olgas Šilovas (tēlniece, LMA pedagoģe), Jāņa Andra Oša (1943-2023; interjera dizainers, gleznotājs, LMA pedagogs no 1971.g., Lietišķo nodaļu dekāns 1978-1987, prorektors 1987, LMA rektors 1997-2007, Vides mākslas katedras vadītājs 2012) rekomendācijām un LMS valdes priekšsēdētāja, tekstilmākslinieka Egila Rozenberga parakstītu lēmumu. Ivars Asnis piedalījās LMS rīkotajās izstādēs: “Mākslas dienas 2016. Pašportrets. Identitāte” (2016, LMS galerija), “Mākslas dienas 2020. Covid-19” (2020, virtuālā izstāde LMS timekļvietnē), “Rudens 2020. Esošais skats” (2020, LMS galerija) “Mākslas dienas 2021. LMS 80” (2021, virtuālā izstāde LMS timekļvietnē) u.c.

Mākslinieka darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Kuldīgas novada pašvaldības iestādē “Kuldīgas novada muzejs”, citos muzejos un privātkolekcijās.

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību mākslinieka, pedagoga Ivara Ašņa tuviniekiem un kolēģiem.

Atvadīšanās no mākslinieka Ivara Ašņa notiks 2024. gada 6. martā plkst. 12.00, Kuldīgas Sv. Annas baznīcas kapličā.

Ivars Asnis “Sapņu ķērājs”, 2020, autortehnika, 70×91 cm, LMS muzeja arhīvs