Regīna Razuma (22.09.1951. – 14.05.2023.)

Latvijas Mākslinieku savienība sēro par aktrises Regīnas Razumas (22.09.1951. – 14.05.2023.) aiziešanu mūžībā.

Regīnas Razumas vitālais raksturs ietekmēja Latvijas mākslinieku dzīvi un daiļradi – dzīvesbiedrs, mākslinieks Uldis Razums (1944-2019),  bija viens no Latvijas grafiskā dizaina jomas aizsācējiem.  

20.gs. 80.gados Regīna Razuma bija gleznotājas Maijas Noras Tabakas iedvesmas personība, kas palīdzēja radīt sava laika raksturojošu sievietes tēlu – maigu un nesalaužamu. Tēli tika radīti lielfomāta gleznās “Skumjā Regīna” (audekls, eļļa, 174×135 cm, 1986, LMS muzejs), “Uz Sēļu ceļa” (audekls, eļļa, 145×170 cm, 1985, LMS muzejs).

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību aktrises Regīnas Razumas tuviniekiem un kolēģiem.

Maija Nora Tabaka “Skumjā Regīna”, 1986, audekls, eļļa, 174×135 cm, LMS muzejs