Laimīgu jauno 2024. gadu!

LMS aicina atskatīties uz 2023. gadā notikušo, distancējoties no izdzīvošanas vēlmes radītajām kaislībām.

Latviešu mākslā vēsturiski ir vērojams cikliskums, kur mākslinieku sapņi un ideāli mijas ar merkantilismu un cilvēciski saprotamu vēlmi pēc labklājības. LMS atbalsta Ukrainas cīņu par brīvību un neatkarību un tās mākslinieku centienus, veido izstādes un aicina Ukrainas māksliniekus piedalīties. Kā kara blaknes ir izjūtamas kultūras izolācijas tendences un radošo sapņu tēlainie apvāršņi kļūst sadzīviski praktiski. Latviešu mākslinieki nav vienaldzīgi pret pasaules notikumiem, aktīvi iesaistās Ukrainas brīvības atbalsta pasākumos, taču tajā pašā laikā klusējot ļaujas ne vienmēr māksliniekam izdevīgajām jaunajām politiskajām nostādnēm. Šķiet, ka klusēšana un tendence novērsties sniedz iespēju iekapsulēties, lai izdzīvotu. Veidojas savērpts pasaules redzējums, jo iekapsulējies mākslinieks iekšienē audzē savus “siltumnīcas” sapņus un ilūzijas, pamazām pasaules realitāti uztverot kā daudzveidīgu, nepatīkamu un sev svešu. Kur palikuši liberālie saukļi – Cilvēcība, Autortiesības, Mākslinieka un mākslas darba vērtība, Radīšanas brīvība, Cenzūras neesamība?

Mākslas joma ir apveltīta ar neierobežotām funkcijām un izpausmes iespējām, tās sniegums katrā laika posmā tiek atpazīts, adoptēts un definēts, neparedzot turpmāko virzību. Tā ir joma, kas atklāj patiesību un mākslas valodā raksturo laikmeta pārsteigumu, radošumu un dzīvīgumu.

Mākslā ir šķietami viegli kontrolēt un manipulēt ar izglītības pieejamību u.c. resursiem, tomēr tā ir ilūzija, jo mākslas process bez radošuma talanta dzirksts var veidot arī mānīgas retrospekcijas un līdz ar konservatīvisma mutācijām nojauc virzības imitāciju. Līdzās pastāvošajā elektronikas ierīču un mākslīgā intelekta attīstības laikmetā ir īpaši būtiski būt profesionāli radošam.

Latvijas Mākslinieku savienība vēl Latvijas māksliniekiem spēcīgu radošu jaunradi, nerimstošu nepieciešamību radīt un piedalīties Latvijas mākslas dzīves veidošanā, kā arī būt sociāli aktīviem, lai celtu kopējo Mākslas dzīvotspējas līmeni valstī!

Ieskats LMS darbībā 2023. gadā.

Gads bijis mākslas notikumiem piepildīts, aktīva darbība bijusi gan LMS, gan LMS muzejā, ir notikušas plānotās izstādes ar LMS biedru dalību. 2023. gadā LMS galerijā tika rīkotas kopumā 11 izstādes – LMS ikgadējās vizuālās mākslas izstādes “Rudens” un “Mākslas dienas”, Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT 2023 grupas izstāde “Caur puķēm”, Ukrainas mākslinieku grupas “TIGOIS project” laikmetīgās tēlniecības un glezniecības izstāde “Mēs uzvarēsim! Переможемо!”, kā arī mākslinieku – Tatjanas Semanes, Jura Ņikiforova, Sabīnes Verneres, Ilzes un Alberta Pauliņu, Ivonnas Zīles personālizstādes. LMS galerijā arī tikuši organizēti vairāki koncerti sadarbībā ar Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu un kori “Ogle”.

LMS muzeja krājuma darbi tikuši deponēti vairākām nozīmīgām izstādēm, kuru vidū īpaši vēlētos izcelt Igaunijas Mākslas muzeja “Kumu” izstādi “Ārpus rāmjiem. Leisa, Tabaka, Rožanskaitė” / “Unframed: Leis, Tabaka, Rožanskaite”, LNMM izstādi “R² Rūsiņš Rozīte”, kā arī LMS galerijā notikušo mākslinieces Sabīnes Verneres izstādi “Aklā zona”, kur mākslinieces darbi tika izstādīti līdzās LMS muzeja darbiem.

LMS muzejs nācis klājā ar izdevumu “Zvārtavas pils” par Zvārtavas muižas arhitektūru, vēsturi un LMS lomu muižas attīstībā no 20.gs. 70. gadiem līdz mūsdienām. Gada laikā turpināti arī Zvārtavas muižas kungu mājas restaurācijas darbi un ēdamzāles sienu krāsojuma atjaunošanas process.

2023. gadā biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība” aktualizēja  sabiedriskā labuma statusu. Tikuši turpināti starptautiskie projekti, ņemot dalību Starptautiskās Mākslinieku asociācijas (IAA/AIAP) 19. Ģenerālajā asamblejā un IAA/AIAP Eiropas nodaļas 17. Ģenerālajā asamblejā. Jāatzīmē, ka LMS kopš 2023.gada ir Starptautiskās Mākslinieku asociācijas Valdes locekle.

LMS ir aktīvi piedalījies 2023. gada kultūras pasākumos, kā Muzeju nakts, Baltā nakts, Leģendu nakts, u.c. Turpināts arī iesāktais process aktualizēt LMS biedru radošās biogrāfijas un viņu daiļrades devumu.

Laimīgu un radošu jauno gadu!

LMS valdes priekšsēdētājs Igors Dobičins

Ansis Dobičins “Spirāle”, koka paletes, metāls, 4x4x4,5 m, 2021. gads, LMS muzejs.