AKTUALITĀTES KONKURSI SVEICAM SĒRU VĒSTS IZNOMĀ / IZĪRĒ ARHĪVS 2012-2016 RECENZIJAS UN INTERVIJAS LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

 

LEO SVEMPAM 120!


Gleznotāja Leo Svempa (19.07.1897–07.03.1975) personÄ«ba ir nozÄ«mÄ«ga Latvijas mākslas vÄ“sturÄ“ gan ar viņa radošajiem darbiem, gan aktÄ«vo lÄ«dzdalÄ«bu mākslas procesos, vadot Latvijas Mākslas akadÄ“miju un Latvijas Mākslinieku savienÄ«bu. Māksliniekam raksturÄ«ga krāšÅ†a un spilgta krāsu izvÄ“le ar temperamentÄ«giem otas vilcieniem, kas visizteiksmÄ«gāk parādās klusās dabas žanrā un ainavās.

Gleznotājs un jurists Leo Svemps dzimis Gulbenes novada Beļavas pagasta Vecbarānos.

Izglītību ieguvis Rīgas pareizticīgo garīgajā seminārā (1909-1917), Maskavas universitātes Juridiskajā fakultātē Krievijā (1917-18), Latvijas universitātes Juridiskajā fakultātē (1920-1925).

MācÄ«jies Maskavā (Krievijā) gleznotāja A. Boļšakova studijā (1917) un Augstākajās mākslinieciski tehniskajās darbnÄ«cās pie Iļjas Maškova (1918-1919).

Bijis Rīgas mākslinieku grupas biedrs. Ilggadējs Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs (1940-1975) un rektors (1961-75).

IzstādÄ“s piedalÄ«jies no 1920. gada. Personālizstādes bijušas Latvijā un Krievijā.

Darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Tukuma muzejā u.c.

No 1946. - 1951. gadam Leo Svemps bijis Mākslinieku savienÄ«bas organizācijas komitejas priekšsÄ“dÄ“tājs.

No 1956. – 1960. gadam un no 1965. – 1968. gadam bijis Mākslinieku savienÄ«bas valdes priekšsÄ“dÄ“tājs.Ieskats izstādes „Century Lines” atklāšanā, kas Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galerijā apskatāma lÄ«dz 22.jÅ«lijam.

„Century Lines” ir trÄ«s mākslinieku paaudžu izstādes projekts, kuru kuratore Ä»ena Akopjana ir veltÄ«jusi sava tÄ“va – mākslinieka Karuša Akopjana 90.gadadienai.

 

 

 

 

  

 

Karušs Akopjans (1926 – 1982) „LÄ«nijas”, 1975., šamots, 48x45x40, Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas muzeja kolekcija

 

Š.g. 8.jÅ«lijā plkst. 17.00 Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galerijā, 11.novembra krastmalā 35, RÄ«gā, tiks atklāta izstāde  „Century Lines”.

 

„Century Lines” ir trÄ«s mākslinieku paaudžu izstādes projekts, kuru kuratore Ä»ena Akopjana ir veltÄ«jusi sava tÄ“va – mākslinieka Karuša Akopjana 90.gadadienai. Starptautiskais projekts tiek reprezentÄ“ts ar divām izstādÄ“m Modernās mākslas muzejā, Erevānā, ArmÄ“nijā (6.– 20.05.2017.) un Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galerijā, RÄ«gā no 8. lÄ«dz 22.jÅ«lijam 2017.gadā.

IzstādÄ“ eksponÄ“ti darbi, kurus radÄ«juši trÄ«s mākslinieki: Karušs Akopjans, Ä»ena Akopjana, Astri Tonojana, kurus vieno radnieciskas saites, māksla kā radoša izpausme, dzimtas saknes ArmÄ“nijā un saikne ar Latviju. Izstādes kopÄ“jā iecere tiek akcentÄ“ta ar katra mākslinieka darbu klāsta koncepciju: Karušs Akopjans „ArmÄ“nijas rapsodija” (grafika un tÄ“lniecÄ«ba), Ä»ena Akopjana „Dialogs” (oforts, zÄ«mÄ“jumi un digitāla grafika), Astri Tonojana „NoslÄ“pti stāsti” (digitālā māksla).

Karuša Akopjana (1926 – 1982) tÄ“lniecÄ«bas darbi 20.gs.50.-80.gados izraisÄ«ja sabiedrÄ«bā gan neizpratni, gan sajÅ«smu, jo viņš bija viens no retajiem, kas tÄ“lniecÄ«bā izmantoja krāsu, lÄ«dzÄ«gi kā senie grieÄ·i. Savukārt viņa grafikas darbos galvenā tÄ“ma ir cilvÄ“ks ar atklāsmÄ“m caur spÄ“cÄ«giem jÅ«tu un domu pārdzÄ«vojumiem. K.Akopjana meita Ä»ena Akopjana (1959) ir aktÄ«va, radoša māksliniece, kura grafikas dažādās tehnikās un zÄ«mÄ“jumos pievÄ“ršas dabas ievainojamÄ«bai un vides aizsardzÄ«bai. Bet K.Akopjana mazmeitas Astri Tonojana (1984)  radošÄ darbÄ«ba izpaužas skulptÅ«ru izveidÄ“ un land art projektos, kuros akcentÄ“ta ir cilvÄ“ka esamÄ«bas un neesamÄ«bas nozÄ«mi.

Visu trÄ«s mākslinieku daiļradÄ“ vienojošas ir divas tÄ“mas: daba un cilvÄ“ks, bet katrai paaudzei ir sava attieksme un vÄ“rtÄ“jums, savs rokraksts un stilistika – tik ļoti dažāda un interesanta ir  izstādes „Century Lines” ekspozÄ«cija Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galerijā.

 

Izstāde būs apskatāma līdz 22.jūlijam.

 


Tēlniecības izstāde REKONSTRUKCIJA

 

LÄ«dz 02.07.2017. Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galerijā apskatāma tÄ“lnieku Laura VÄ«toliņa, Riharda Ä€beltiņa un Anša Dobičina izstāde REKONSTRUKCIJA.

 

 

11.Novembra krastmalā 35, Rīgā

Galerijas darba laiks: 12:00 - 18:00

 

 

 

 


 

Autors: E.Valpēters

 

Eižens Valpēters

Izstāde “Ä€tri gaistoša realitāte”

30.06.2017.-27.07.2017.

 

Š.g. 30.jÅ«nijā plkst. 17.00 Eiropas SavienÄ«bas mājā, Aspazijas bulvārÄ« 28, RÄ«gā, tiks atklāta mākslinieka Eižena ValpÄ“tera fotogrāfiju izstāde “Ä€tri gaistoša realitāte”.

 

Latviešu mākslinieks Eižens ValpÄ“ters dzimis 1943.gadā Krievijā, Sverdlovskas apgabalā. Eižens ValpÄ“ters beidzis restaurācijas kursus. PiedalÄ«jies Rundāles pils (1973-1981), Jaunmoku pils (1986-1987), Maikapara nama RÄ«gā (2001) restaurācijā.

Kopš 20.gs.60.gadiem mākslinieks ir nonkonformisma un latviešu alternatÄ«vās kultÅ«ras pārstāvis, lÄ«dzdarbojās “Kazas” grupas aktivitātÄ“s.

Mākslinieks sastādÄ«jis 2010.gadā iznākušo izdevumu “NenocenzÄ“tie”, kas veltÄ«ta sešdesmito un septiņdesmito gadu alternatÄ«vajai kultÅ«rai Latvijā.

Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas biedrs kopš 2009.gada.

Eižens ValpÄ“ters ir aktÄ«vs Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas rÄ«koto izstāžu dalÄ«bnieks. Mākslinieks strādā foto mākslā un asamblāžas tehnikā veido objektus, kurā nozÄ«mÄ«ga vieta atvÄ“lÄ“ta mākslinieka miermÄ«lÄ«gajai, vÄ“rojošajai pozÄ«cijai un rezignÄ“tai attieksmei.

 

Izstāde “Ä€tri gaistoša realitāte” Eiropas SavienÄ«bas mājā, Aspazijas bulvārÄ« 28, RÄ«gā, apskatāma lÄ«dz 27.jÅ«lijam.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Mākslinieku savienību. 

Leo Kokle (1924 – 1964) “LÄ«go”, 1957. Audekls, eļļa, 120x160 cm. LMS muzejs

 

Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba novÄ“l gaišus un priecÄ«gus LÄ«go svÄ“tkus!


Nedēļas nogalÄ“ aicinām apmeklÄ“t LMS galeriju, kur skatāma jauno tÄ“lnieku - Laura VÄ«toliņa, Anša Dobičina un Riharda Ä€beltiņa darbu izstāde “Rekonstrukcija”.

 

LMS galerijas darba laiks svētku dienās: 23.06.-25.06. no plkst 12.00-18.00
 

Par Brēmenes pilsētas stipendijām māksliniekiem skatīt sadaļā KONKURSI
Tēlniecības izstāde.

 

Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galerijā apskatāma laikmetÄ«gās tÄ“lniecÄ«bas izstāde “Rekonstrukcija”, kuras ekspozÄ«ciju veido nesen Latvijas Mākslas akadÄ“mijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas TÄ“lniecÄ«bas apakšnozari absolvÄ“jušie tÄ“lnieki: Lauris VÄ«toliņš, Ansis Dobičins un Rihards Ä€beltiņš.

 

 


 

Biruta Baumane (1922 – 2017) “Klauns Antonio”, 1973. Audekls, eļļa, 120x84 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 6.jÅ«nijā Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba piemin 2017.gada 21. janvārÄ« mūžībā aizgājušo mākslinieci Birutu Baumani (06.06.1922.-21.01.2017.).

 

Biruta Baumane dzimusi 1922. gada 6.jÅ«nijā,  bÄ“rnÄ«bu pavadÄ«jusi TÄ“rvetÄ“, vÄ“lāk mācÄ«jusies Jelgavas Ä£imnāzijas humanitārā nodaļā, bet ar mākslu sākusi iepazÄ«ties Romāna Sutas mākslas studijā. No 1941. gada studÄ“jusi Latvijas Mākslas akadÄ“mijā glezniecÄ«bas nodaļā pie V.Tones, V.PurvÄ«ša u.c., ko 1948.gadā absolvÄ“jusi ar diplomdarbu „Eksāmeni” pie gleznotāja J.Liepiņa, bet paralÄ“li studÄ“jusi Latvijas UniversitātÄ“ Filozofijas fakultātÄ“, kurai likvidÄ“joties 1944. gadā viņa turpināja studÄ“t filoloÄ£ijas fakultātÄ“.

 

Gleznotāja Biruta Baumane izstādÄ“s piedalÄ«jās kopš 1956.gada, un Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas biedre no 1959.gada. Par mūža ieguldÄ«jumu latviešu glezniecÄ«bā izcilā latviešu gleznotāja tika apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.

 

Latvijas mākslā Biruta Baumane iezÄ«mÄ“jas ar vitālu pasaules izjÅ«tu, kas raksturo arÄ« viņas glezniecÄ«bu un plašo tÄ“mu loku: akti, portreti, klusās dabas, ainavas. Savu māksliniecisko izteiksmi viņa atrada modernisma stilistikā interpretÄ“jot postimpresioniskos principus un fovisma krāsu izjÅ«tu, bet ar precÄ«zu raksturotājas talantu patiesi un trāpÄ«gi atspoguļoja sevi, sev tuvos ļaudis un ainavas. Unikāla un latviešu glezniecÄ«bā reta tematika ir cirks, kurā B.Baumane emocionāli parāda dažādās rakstura un uzvedÄ«bas šÄ·autnes, personÄ«gās izjÅ«tas un skatuves pieprasÄ«to spožumu. Spilgtā mākslinieces personÄ«ba Latvijas glezniecÄ«bā pārliecinoši un spoži ir izveidojusi paliekošu skaudras dzÄ«ves tÄ“lojumu krāsainajā laikmeta paradigmā.

 

Mākslinieces Birutas Baumanes gleznas atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Valsts Tretjakova galerijā, Maskavā, Krievijā un citos muzejos, kā arī privātajās kolekcijās Latvijā, ASV, Kanādā, Itālijā, Francijā u.c.

 Sākot ar 2.jÅ«niju, LMS muzejā 11.novembra krastmalā 35, 5.stāvā apskatāma jauna LMS muzeja ekspozÄ«cija “VasarsvÄ“tki”.

 

Aicinām apmeklēt LMS muzeju!

BiedrÄ«bas „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” muzejs izveidots 2001. gada 27.septembrÄ«, ar mÄ“rÄ·i popularizÄ“t unikālo LMS 20. gs. otrās puses mākslas darbu kolekciju.

Darba laiks: Pirmdiena – Piektdiena, plkst. 12:00 – 17:00

 

  

 

KONCERTS LMS GALERIJÄ€ 31.MAIJÄ€ PLKST.18.00


 

 

 


 

 

TĒLNIECĪBAS IZSTĀDE

“REKONSTRUKCIJA”

26.05.2017.- 02.07.2017.

 

Piektdien, 26. maijā plkst. 18:00 Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galerijā tiks atklāta laikmetÄ«gās tÄ“lniecÄ«bas izstāde “Rekonstrukcija”, kuras ekspozÄ«ciju veido nesen Latvijas Mākslas akadÄ“mijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas TÄ“lniecÄ«bas apakšnozari absolvÄ“jušie tÄ“lnieki: Lauris VÄ«toliņš, Ansis Dobičins un Rihards Ä€beltiņš.

Par izstādes motÄ«vu mākslinieki ir izvirzÄ«juši kustÄ«bu un tās rekonstruÄ“šanu - subjektÄ«vu atjaunošanu caur atmiņu un simboliskiem objektiem. EksponÄ“tajos mākslas objektos, katrs caur savu prizmu, autori pauž individuālus redzÄ“jumus un komentārus par apkārtÄ“jo vidi, tās mijiedarbÄ«bām, pÄ“ta nejaušu notikumu kopsakarÄ«bas, un komunikācijas, pārmaiņu vai rutÄ«nas nozÄ«mi pasaulÄ“, kas vienmÄ“r ir kustÄ«bā un kuru katrs sajÅ«t atšÄ·irÄ«gi. Jauno mākslinieku darbi ir kinÄ“tiski un interaktÄ«vi, kas provocÄ“ skatÄ«tāja dzirdi, tausti, smaržu un redzi.

 

Izstāde tapusi ar Valsts KultÅ«rkapitāla fonda un biedrÄ«bas “Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” atbalstu. IespÄ“ja rÄ«kot izstādi LMS galerijā jaunajiem māksliniekiem tika pasniegta kā galvenā balva Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas izstādÄ“ “Mākslas dienas 2015. Mākslas kņada” par spilgtāko sniegumu.

 

***

TÄ“lniecÄ«bas izstāde “Rekonstrukcija”

26.05.-02.07.2017.

Latvijas Mākslinieku savienības galerija

11. novembra krastmala 35, RÄ«ga

Darba laiks: P - SV 12:00 – 18:00

 

***

 

 

No kreisās puses - tÄ“lnieki Lauris VÄ«toliņš, Rihards Ä€beltiņš, Ansis Dobičins

 

 

Izstādes “Rekonstrukcija” L.VÄ«toliņa, R.Ä€beltiņa, A.Dobičina mākslas darbi

 

 

 

 

 

 

 


Muzeju nakts 2017

LMS muzejs, 11.novembra krastmala 35, RÄ«ga

 

 

 

 

BiedrÄ«bas „Grafikas kamera” monotipiju un litogrāfiju radošÄ darbnÄ«ca

 

Oforta radošÄ darbnÄ«caMUZEJU NAKTS 2017 PROGRAMMA 11. NOVEMBRA KRASTMALĀ 35, RĪGĀ


MUZEJU NAKTS 2017


18.maijā Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas muzejs atzÄ«mÄ“ Starptautisko muzeju dienu, kuras šÄ« gada tÄ“ma "Muzeji un pretrunÄ«gā vÄ“sture: runājot par noklusÄ“to" rosina aktualizÄ“t muzeju lomu sabiedrÄ«bas atšÄ·irÄ«go viedokļu izpratnes un pozitÄ«vu savstarpÄ“jo attiecÄ«bu veicināšanā.

Apsveicam un gaidīsim LMS muzejā!

 

Dagnija Nīcmane (1948 -1982) "Metamorfoza", bronza, granīts, 33x16x22, 1981, LMS muzejs

  

Aicinām 19.maijā plkst. 17.00 Latvijas Mākslinieku savienības galerijā, 11.novembra krastmalā 35, Rīgā, apmeklēt Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas čella klases audzēkņu koncertu pedagogu Daces Pūces un Agnes Sprūdžas vadībā.


 

 


Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba aicina apmeklÄ“t spāņu mākslinieka Načo Durana (Nacho Durán) jeb VJ TeleKommando performanci "Vídeos Abiertos", kas notiks 16. maijā plkst. 22:00-22:45 uz Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas Ä“kas fasādes 11. novembra krastmalā 35, RÄ«gā.  

LMS muzejs 11.novembra krastmalā 35, Rīgā


Muzeju nakts 2017

Latvijas Mākslinieku savienības muzejs


20.maijā Latvijas Mākslinieku savienības muzejs aicina uz Muzeju nakti 11.novembra krastmalā 35, Rīgā un Zvārtavas pilī Gaujienas pagastā, Apes novadā.

Laika rats nerimstoši griežas – kas šodien jauns, rÄ«tu vecs un atkal jauns, un atkal vecs. Ar šÄdu moto šogad norisinās Muzeju nakts, tostarp arÄ« Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas muzejā (LMS muzejs) gan 11.novembra krastmalā 35, RÄ«gā, gan LMS muzeja radošajā filiālÄ“ – Zvārtavas pilÄ«, Gaujienas pagastā, Apes novadā.

Muzeju naktÄ« – 2017.gada 20.maijā no plkst.19.00 lÄ«dz 23.00 LMS muzejs aicina iesaistÄ«tes radošÄs aktivitātÄ“s, vÄ“rot mÅ«sdienu mākslu izstādÄ“s un 20.gs.2.puses mākslas darbus LMS muzeja ekspozÄ«cijās:

 

LMS muzejā 11.novembra krastmalā 35, Rīgā

Vizuālās mākslas izstāde „MÄ€KSLAS DIENAS. 100 GADI PÄ’C REVOLŪCIJAS” , kas aktualizÄ“ 1917.gada revolÅ«ciju Krievijā kā svarÄ«gu notikumu ne tikai vÄ“sturÄ“, bet kā simbolu paradigmu maiņai mÅ«sdienu mākslā;

LMS muzeja 20.gs.2.puses glezniecības, tēlniecības, grafikas, keramikas kolekcijas ekspozīcijas;

Oforta un litogrāfijas radošÄs darbnÄ«cas;

Jauniešu organizācijas „Young Folks LV” darbnÄ«cā „Yumta” bÅ«s apskatāmas video projekcijas, jauno mākslinieku izstāde un “ilÅ«zijas stÅ«ris”.

 

LMS muzeja radošajā filiālÄ“ Zvārtavas pilÄ«

Zvārtavas pils vÄ“sturiskajā interjerā apmeklÄ“tāji varÄ“s iesaistÄ«tes radošÄs aktivitātÄ“s un vÄ“rot jaunu LMS muzeja glezniecÄ«bas, tÄ“lniecÄ«bas, tekstila mākslas ekspozÄ«ciju, kurā 20.gs. 50.-80.gadu dažādā mākslas valodas stilistika un tematika vÄ“rojama D.Lielās, R.Muža, P.Postaža, E.Rozenberga, A.Muzes, A.Baumanes, V.Zeiles, L.Dzeguzes, I.Vasiļjeva un citu izcilu autoru darbos.

Muzeju nakts iesāksies lÄ«dz ar stikla mākslinieces Lienes KnÄ“tas personālizstādes atklāšanu Zvārtavas pils bÄ“niņos. Mākslas darbi atspoguļo mākslinieces pasaules mirkli, tās trauslo dvÄ“seli un mirdzumu, kas sastapšanos ar stiklu rosina citādākā veidolā. Jaunieši un bÄ“rni tiks iesaistÄ«ti radošajās darbnÄ«cās, kur bÅ«s iespÄ“ja uzzināt kas ir žvanga, kā tā skan, top un izskatās, un uztaisÄ«t sev kartiņas, kuras atgādinās par to cik dzÄ«ve var bÅ«t krāsaina. Vakara norisÄ“s gaidāms arÄ« uguns šova mākslinieciskais priekšnesums, saliedÄ“šanās spÄ“le, pils pavardā tapušÄs zupas baudÄ«šana pie ugunskura, bet Muzeju nakts noslÄ“gumā zem gleznainā pils vitrāžas kupola izskanÄ“s KoklÄ“tāju ansambļa koncerts.

Visi laipni aicināti!

 


  

Darba autors: ArvÄ«ds Voitkāns (1941-2009) “Ainava” (1995)

 

Latvijas Mākslinieku savienība aicina uz ikgadējo talku Mākslinieku kapu kalniņā, Pirmajos Meža kapos, Rīgā.


Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba veikusi lielu ieguldÄ«jumu Mākslinieku kapu kalniņa izveidÄ“ un attÄ«stÄ«bā, 2007.gadā organizÄ“jot projektu skiču konkursu Mākslinieku kapu kalniņa paplašināšanai un uzstādot tÄ“lnieka ArvÄ«da Voitkāna (1941-2009) skulpturālu kompozÄ«ciju “Ainava” (1995) no LMS muzeja kolekcijas 2014.gadā.

Talka, kuru LMS organizÄ“ jau vairākus gadus, norisinās ar mÄ“rÄ·i Mākslinieku kapu kalniņā sakopt ievÄ“rojamu Latvijas mākslinieku piemiņas vietas, kurās apbedÄ«tas tādas ievÄ“rojamas personÄ«bas kā Edgars Iltners, Biruta Baumane, Niks Matvejevs, Uldis Stabulnieks, Andrejs Holcmanis, Aivars BrÄ«ze, EmÄ«ls Melderis, Jānis Pauļuks, Boriss BÄ“rziņš u.c.


LMS aicina māksliniekus un mākslas interesentus būt atsaucīgiem un piedalīties LMS talkā Mākslinieku kapu kalniņā Pirmajos Meža kapos, kas norisināsies 2017.gada 29.aprīlī, sākot no plkst. 10.00.


Uz tikšanos!

  

 

Aivars Gulbis (1933) "Ola", 1976. Bronza, 33x22x33 cm. LMS muzejs

 

Latvijas Mākslinieku savienība vēl priecīgas un krāsainas Lieldienas!

 

SvÄ“tku dienās aicinām apmeklÄ“t Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galeriju un apskatÄ«t izstādi “Mākslas dienas. 100 gadi pÄ“c revolÅ«cijas”.

 

LMS galerijas darba laiks:

14.04. – 12:00-18:00

15.04. – 12:00-18:00

16.04. – 12:00-18:00

17.04. – 12:00-18:00

 Izstādes "Mākslas dienas 2017. 100 gadi pēc revolūcijas" laureāts

- gleznotājs Jānis Purcens!

 

Jānis Purcens

"Vertikāls pleķains taisnstūris"

Audekls, eļļa

260x140 cm

2016

 

 

Gleznotājs Jānis Purcens


Mākslas dienu izstāde joprojām saglabā ikgadÄ“ja mākslas dzÄ«ves notikuma un aktuālo norišu atspoguļotājas lomu, par tradÄ«ciju izveidojusies arÄ« izstādes laureāta izvirzÄ«šana, sniedzot iespÄ“ju vienam no izstādes dalÄ«bniekiem nākošajā gadā rÄ«kot personālizstādi Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galerijā. IzvÄ“rtÄ“jot izstādes „Mākslas dienas. 100 gadi pÄ“c revolÅ«cijas” darbu klāstu, izvirzās vairāki mākslinieki, kuriem šÄda iespÄ“ja varÄ“tu tikt dota. Ar pārliecinošu sniegumu izceļas Jāņa Murovska piesātinātie un dziļi individuālā autora pieejā balstÄ«tie grafikas darbi. Apvienota stikla mākslas un akvareļu izstāde veidotos iekārtojot Daiņa Gudovska darbu ekspozÄ«ciju. Izstāde parādÄ«tu autora daiļrades daudzpusÄ«bu, atklājoties un sintezÄ“joties divu dažādu mākslas veidu kompozÄ«cijās.

 

 Jānis Purcens saglabā vienotu darbu tematiku, bet ir savā attÄ«stÄ«bā dinamisks un stilistiskajā mainÄ«bā niansÄ“ts. Veidojot Jāņa Purcena daiļrades pārskata izstādi, skatÄ«tājiem tiktu piedāvāts saistošs un samÄ“rā izvÄ“rsts ieskats Jāņa Purcena garÄ«gajā, asociatÄ«vi tÄ“lotajā pasaules redzÄ“jumā, vienlaikus ļaujot vÄ“rtÄ“t gleznotāja personisko izaugsmi – ilgstošÄkā laika posmā saglabājušÄs rokraksta lÄ«dzÄ«bas un novatorisko pienesumu.

 

 Mākslinieciski augstvÄ“rtÄ«gi atklājas Izabellas Krolles Mākslas dienu izstādei piedāvātā kompozicionālā darbu grupa. KeramiÄ·es personālizstāde sniegtu iespÄ“ju iepazÄ«t autores vitālo, neatkārtojamo tÄ“lu valodas izjÅ«tu un izteiksmÄ«gos formas eksperimentus.

 

 AtzinÄ«gi vÄ“rtÄ“jama jauno, tostarp arÄ« pašÄ jaunrades ceļa sākumā esošo, mākslinieku aktÄ«vā iniciatÄ«va piedalÄ«ties Mākslas dienu izstādÄ“. Iesniegtie darbi parāda samÄ“rā vienlÄ«dzÄ«gu un lÄ«dzvÄ“rtÄ«gu spÄ“ju demonstrÄ“jumu. Lai akcentÄ“tu tieši jauno autoru sniegumu, iespÄ“jams rÄ«kot kopÄ«gu jauno mākslinieku izstādi, neizvirzot vienu konkrÄ“tu autoru. EkspozÄ«ciju, kurā tiktu pārstāvÄ“ti dažādi mākslas veidi un žanri, veidotu Meldras Bulas, Lindas Virbales, Lienes KnÄ“tas, Marijas Mickevičas, Madaras Māras Irbes, EmÄ«la Kristiana Muzikanta un citu jauno mākslinieku darbi.

Mag. art. Diāna Laguna


 

LTV1 SIŽETU SKATĪT ŠEIT:

 

 

VIZUÄ€LÄ€S MÄ€KSLAS IZSTÄ€DE

MĀKSLAS DIENAS 2017. 100 GADI PĒC REVOLŪCIJAS


LMS Galerijā no 7. aprīļa līdz 21. maijam skatāma vizuālās mākslas izstāde "Mākslas dienas 2017. 100 gadi pēc revolūcijas".

 

 Šogad Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba, veidojot izstādi  “Mākslas dienas. 100 gadi pÄ“c revolÅ«cijas”, aktualizÄ“ 1917.gada revolÅ«ciju Krievijā kā svarÄ«gu notikumu ne tikai vÄ“sturÄ“, bet kā simbolu paradigmu maiņai mākslā. Aicinot māksliniekus piedalÄ«ties izstādÄ“, viņi tika rosināti domāt par mākslinieka revolucionāro „dabu” – radÄ«t ko jaunu un izaicināt, pārkāpt  nosacÄ«jumus, un šajā „revolÅ«cijā” uzvarÄ“tāja ir jaunatklāsme.

 

 IzstādÄ“ „MÄ€KSLAS DIENAS. 100 GADI PÄ’C REVOLŪCIJAS” tika aicināti piedalÄ«ties profesionāli mākslinieki, vizuālās mākslas nozares studenti un mākslas studiju dalÄ«bnieki. NozÄ«mÄ«gi ir akcentÄ“t, ka šÄ« ir Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas ikgadÄ“jā izstāde, kurā profesionālu meistaru darbiem lÄ«dzās redzams arÄ« viņu mācekļu sniegums. EkspozÄ«ciju veidos glezniecÄ«bas, tÄ“lniecÄ«bas, foto mākslas, instalācijas u.c. mākslas veidu darbi, kurus piedāvās vairāk kā 50 autori.

 

IzstādÄ“ piedalās: Jānis Anmanis, Aleksandrs Boče, MārÄ«te Kluša, Laine Kainaize, Meldra Bula, Rita Lele, Igors Dobičins, Jānis Purcens, Jānis Veiss, Ilze Kalvāne, Baiba Ontensone, Alberts Pauliņš, Ilze Pauliņa, Ansis Butnors, Kristians Muzikants, Irina Ošleja, Linda Virbale, Zoja Golubeva, Maija  Purgaile, Agnese Kurzemniece, Ansis Dobičins, Ineta Žīgure, Madara Māra Irbe, Rolands  Krišjāns, Vija Ilze Dzintare, ArtÅ«rs Gross, LÄ«ga Jukša, Inguna Krolle-Irbe, Izabella Krolle, Jevgenijs Pugins, Rihards Delvers, Indulis Kalniņš, Jānis Murovskis, Dainis Gudovskis, Laura Vizbule, Ilze Muceniece, Vineta Kurzemniece, Liene KnÄ“ta, Anete Kalniņa, Māra Mickeviča, Evija Freidenfelde, Marija Mickeviča, Juris Alksnis, Valdis Celms, Eduards Milašs, Indulis Urbāns, Jānis Kleperis, Uldis Pastnieks, Tālivaldis Muzikants, Ieva Muzikante, Gulnara Skutele, Ingemāra Treija, Dace Mola, Leo Preiss, Eižens ValpÄ“ters, Ieva Caruka, Genādijs Stepanovs.

 

Izstādi rīko: Latvijas Mākslinieku savienība

Izstādes kurators: Igors Dobičins

Izstādes dizaina veidotāji: Igors Dobičins, Jānis Purcens, Ansis Dobičins, Ričards Šmits

Izstādes koordinatore: Ieva Smiļģe


 

 

Aicinām māksliniekus pieteikties izstādei

„MÄ€KSLAS DIENAS. 100 GADI PÄ’C REVOLŪCIJAS”

 

NOLIKUMS

 

 

Izstādes rīkotājs:

BiedrÄ«ba „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba”

 

Izstādes moto:

RevolÅ«cija. Kādas asociācijas? DefinÄ«cijās „revolÅ«cija” tiek raksturota kā spÄ“cÄ«gas izmaiņas sabiedrÄ«bas un domāšanas attÄ«stÄ«bā, kas sagrauj eksistÄ“jošo iekārtu vai struktÅ«ras, kā vietā tiek radÄ«tas jaunas. Bet latīņu valodas skaidrojums ir „pavÄ“rsiens”. Izstāde tiek veidota, lai domātu par revolÅ«ciju kā situāciju, kurā vienmÄ“r bÅ«s divas pozÄ«cijas, par uzvarÄ“tājiem un viņu nosacÄ«jumiem, par mākslinieka revolucionāro „dabu” – radÄ«t ko jaunu un izaicināt. Iesniedzot darbus, izstādes rÄ«kotāji aicina māksliniekus domāt par tÄ“mas “revolÅ«cija” traktÄ“jumu, par to kā pretnostatÄ«jumu gan vÄ“sturiskā, gan mÅ«sdienu, gan sadzÄ«ves kontekstā. VienmÄ“r ir bijuši mākslinieki, kuri strādājuši kādu nosacÄ«jumu ietvaros, un vienmÄ“r ir bijuši tie, kas vÄ“lÄ“jušies pārkāpt šos nosacÄ«jumus, un šajā „revolÅ«cijā” uzvarÄ“tāja ir jaunatklāsme.

 

Izstādes norises vieta:

BiedrÄ«bas „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” (LMS) galerija 11. novembra krastmalā 35, RÄ«gā.

 

Izstādes norises laiks:

No 2017.gada 7. aprīļa līdz 2017.gada 21.maijam.

 

Izstādes dalībnieki un iesniedzamo darbu apraksts:

Profesionāli mākslinieki un profesionālo mākslas vidusskolu un augstskolu studenti aicināti pieteikt savu dalÄ«bu izstādei ar 1-3 vizuālās mākslas darbiem, kas tapuši laika posmā no 2015.-2017.gadam.

Mākslas darbu izpildÄ«jumam jāatbilst augstiem kvalitātes kritÄ“rijiem un jāuzrāda vizuālās mākslas laikmetÄ«gās tendences. Darbu tehnika nav ierobežota. Multimediju darbu autoriem jāparedz savs audio un video tehnikas nodrošinājums uz ekspozÄ«cijas laiku.

 

Aizpildītu pieteikumu anketu, autora CV, kā arī iesniegto darbu foto sūtīt uz e-pastu: lms.makslasdienas@inbox.lv vai iesniegt personīgi LMS birojā, 11.novembra krastmalā 35, Rīgā (katru darba dienu no plkst. 12.00 līdz 17.00).

 

Pieteikuma anketa pieejama šeit: https://failiem.lv/u/pfcfsscx#/

 

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2017.gada 27.martam!

 

Darbu iesniegšana:

Mākslas darbi no 2017. gada 28.marta līdz 31. martam jāiesniedz Latvijas Mākslinieku savienībā 11. novembra krastmalā 35, Rīgā, darba laikā no plkst. 12.00 līdz 17.00 vai arī individuāli vienojoties.

 

DalÄ«bas maksa izstādÄ“: LMS biedriem – 10,00 EUR, LMS biedriem-senioriem – 5,00 EUR, māksliniekiem, kuri nav LMS biedri –15,00 EUR, profesionālo mākslas vidusskolu un augstskolu studentiem – 7,00 EUR.

 

Izstādes kurators: Igors Dobičins

Izstādes koordinatore: Ieva Smiļģe

Grafiskais dizains: Elza Dobičina


BiedrÄ«ba „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba”

Adrese: 11. novembra krastmala 35, RÄ«ga, LV-1050

E-pasts: lms.makslasdienas@inbox.lv; info@lms.lv

Tel.: 26628302; 29138952

www.lms.lv        

https://www.facebook.com - LMS Latvijas Mākslinieku savienība

 


 


V.E.Liepiņa (1908-1998) ,,Aktieru mēģinājums filmai RAINIS" akrils, tempera, LMS Muzeja kolekcija

 

InformÄ“jam, ka mainÄ«jušies LMS muzeja ceļojošo izstāžu norises laiki!

 

GlezniecÄ«bas izstāde „Patiesais klusums”, Teātra namā „JÅ«ras vārti”, VentspilÄ«, apskatāma lÄ«dz 17.martam.

 

Scenogrāfijas metu izstāde „Sarkanais un melnais”, kas norisinās Vidzemes koncertzālÄ“ „CÄ“sis”, apskatāma lÄ«dz 12.martam.

 

Visi mīļi gaidīti!

 

  

BrÄ“menes Mākslinieku savienÄ«bas (BBK Bremen) pārstāvji , valdes priekšsÄ“dÄ“tājs Volfgangs Zahs un māksliniece Dorisa Veinbergera, viesojas Latvijas Mākslinieku savienÄ«bā, lai apspriestu turpmāko sadarbÄ«bu.


 


 

Ieskats Latvijas Mākslinieku savienības Ēnu dienā 2017.

 

 

 

 

 

 

Paldies mÅ«su brÄ«nišÄ·Ä«gajiem „Ä“notājiem”, kā arÄ« arhitektam Oskaram Kotello, grafiskajam dizainerim Mārtiņam Lauvam un māksliniekam Herbertam Erbsam, kuri dalÄ«jās arÄ« ar saviem profesionālās pieredzes stāstiem.

 


 
Latvijas Mākslinieku savienības izstāde

MŪŽĪGÄ€ KUSTĪBA. REVOLŪCIJAI KRIEVIJÄ€ – 100

30.01.2017.- 04.04.2017.

LMS GALERIJÄ€

 

Izstāde veidota, lai domātu par revolÅ«ciju kā situāciju, kurā vienmÄ“r bÅ«s divas pozÄ«cijas, par uzvarÄ“tājiem un viņu nosacÄ«jumiem, par mākslinieka revolucionāro „dabu” – radÄ«t ko jaunu un izaicināt.


EkspozÄ«cija rosina ieskatÄ«ties mākslas neviennozÄ«mÄ«gajās izpausmÄ“s, kad starp 20.gs.60.- 80.gados bÅ«tiskiem mākslas darba radÄ«šanas pamatnosacÄ«jumiem – sociālais nozÄ«mÄ«gums un sabiedriskā aktualitāte, kas paredz aicinājumu „dzÄ«vot ar padziļinātu sava laikmeta izjÅ«tu”, rodas jauni mākslinieciskie meklÄ“jumi, un mākslinieki sāk izvÄ“rst savus individuālos meklÄ“jumus – rast jaunu tÄ“lainÄ«bu.


IzstādÄ“ Ä«paši akcentÄ“ti radošie „revolucionāri”: Felicita Pauļuka, Ojārs Ä€bols, Ilmārs Blumbergs, ArvÄ«ds Voitkāns u.c., kuri kā māksliniecisko valodu izvÄ“loties asociatÄ«vo tÄ“lainÄ«bu vai klasiskā modernisma interpretācijas izaicināja sabiedrÄ«bu pārkāpt stereotipiem un ieskatÄ«ties kādā sižetā vai tÄ“mā no cita aspekta. Plašajā ekspozÄ«cijā (59 autoru 68 darbi) var izsekot mākslas dzÄ«ves procesiem lÄ«dz mÅ«sdienām, jo lÄ«dzās Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas muzeja (LMS muzejs) darbiem, redzami mÅ«sdienu mākslinieki (Ansis Dobičins, Lauris VÄ«toliņš), kuri savā brÄ«vÄ«bas sajÅ«tā ir tik pašpietiekami, ka emocionālā un mākslinieciskā izpausme iezÄ«mÄ“ citādu laikmeta paradigmu.


Izstādes idejas autors Igors Dobičins aicina iepazÄ«ties ar tÄ“mas – revolÅ«cija – traktÄ“jumu, domājot par to kā pretnostatÄ«jumu gan vÄ“sturiskā, gan sadzÄ«ves kontekstā un it Ä«paši akcentÄ“jot mākslas dzÄ«ves un valodas pavÄ“rsienus dažādos laika posmos. VienmÄ“r ir bijuši mākslinieki, kuri strādājuši kādu nosacÄ«jumu ietvaros, un vienmÄ“r ir bijuši tie, kas vÄ“lÄ“jušies pārkāpt šos nosacÄ«jumus, un šajā „revolÅ«cijā” uzvarÄ“tāja ir jaunatklāsme.

 

Mākslas zinātniece Baiba Guste

 

Izstādes idejas autors: tÄ“lnieks Igors Dobičins, biedrÄ«bas „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” prezidents

Izstādes dizaina veidotāji: Igors Dobičins, Ansis Dobičins

 

Latvijas Mākslinieku savienības galerija

Tel. 26628302

11. novembra krastmala 35, RÄ«ga, LV-1050

Darba laiks P-Sv 12:00-18:00

https://www.facebook.com – LMS Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba

 

 

 

 

 

  

 

LMS Muzeja izstāde

PINGPONGS. IDEJU SASPÄ’LE

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā

 

Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas muzejs (LMS muzejs), aktualizÄ“jot savu mākslas darbu krājumu, rosina atcerÄ“ties vai no jauna ieraudzÄ«t 20. gs. 2. pusÄ“ tapušos mākslas darbus, kuri izstādÄ“ “Pingpongs. Ideju saspÄ“le” parāda tā laika sacensÄ«bu garu mākslas dzÄ«vÄ“. 

 

Plašajā ekspozÄ«cijā vÄ“rojams nesenā laikmeta vÄ“riens – gan lielajos darbu izmÄ“ros, gan dažādajā mākslas valodā, ko mākslinieki varÄ“ja attÄ«stÄ«t. Viņu radošais, aktÄ«vais gars bija nerimtÄ«gs vÄ“lmÄ“ sacensties. BagātÄ«gā stilistika, centieni pÄ“tÄ«t un studÄ“t dabu, pasauli, stilizÄ“t un vispārināt, klusināt un uzsvÄ“rt – tā ir saspÄ“le, kurā mākslinieki varÄ“ja viens otru bagātināt. ArÄ« pilnÄ«gi pretÄ“js sniegums tika uztverts kā izaicinājums, kas liek bÅ«t vÄ“l trāpÄ«gākam tÄ“lojumā, krāsu izvÄ“lÄ“ un toņu izsmalcinātÄ«bā. Mākslinieks bagātināja mākslinieku, bet skatÄ«tāja uzdevums un aicinājums bija augt lÄ«dzi un izprast mākslinieciskās domas.

 

Izstādes veidotāji vÄ“lÄ“jušies radÄ«t „saspÄ“li”, un skatÄ«tājam ir iespÄ“ja vÄ“rot mākslas attÄ«stÄ«bu starp ekspozÄ«cijas vecāko un jaunāko darbu, proti, Gunāra Hermanovska “Kartupeļu racÄ“ji” (1947) un Valda KrÄ“sliņa “Saldais dÅ«ms” (1990), kur no aktÄ«vās dzÄ«ves norišu (ražas novākšana, zivju kÅ«pināšana, rumulÄ“šanās u.c.) attÄ“lošanas, spraigās izteiksmes lÄ«dzekļu izmantošanas un bÅ«šanas dzÄ«ves centrā tiek sasniegta tÄ“lu samierināšanās ar dzÄ«vi un pasaules vÄ“rošana it kā “no malas”. Izstādes koncepcija skar mÅ«sdienās aktuālus jautājumus: mākslinieka lomu, atbalstu dažādos laikmetos, mākslinieka aktivitāti toreiz un samierināšanos tagad.


 

Izstāde apskatāma līdz 29.01.2017.


Izstādes idejas autors: tÄ“lnieks Igors Dobičins, biedrÄ«bas „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” prezidents.

Izstādes dizaina veidotāji: Igors Dobičins, Ansis Dobičins  

AtbalstÄ«tāji: Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Valsts kultÅ«rkapitāla fonds, biedrÄ«ba „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba”

 

Attēli no izstādes ekspozīcijas (foto I.Dobičins):

 

 

 

 Atceres ugunskurs Zaķusalā 2017.gada 13.janvārī

Vides skulptÅ«ra "Acis" (tÄ“lnieks I.Dobičins, arhitekte R.Dobičina, 1991.g) 

 

Pieminēsim un atcerēsimies nozīmīgos 1991.gada janvāra notikumus.

Paldies māksliniekiem - barikāžu aizstāvjiem!


 


Latvijas Mākslinieku savienības muzeja izstāde

 „PATIESAIS KLUSUMS”

13.01.2017. -17.03.2017.

Teātra namā “JÅ«ras vārti”, Ventspils,  KarlÄ«nes iela 40

 

 

 

 Bruno Vasiļevskis (1939-1990) "Saules stars", 1987. Audekls, eļļa, 50x65 cm. LMS muzejs

 

 

 „PATIESAIS KLUSUMS”

Latvijas Mākslinieku savienības muzeja izstāde

13.01.2017. -17.03.2017.

Teātra namā “JÅ«ras vārti”, VentspilÄ«,  KarlÄ«nes ielā 40

 

 

Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas muzeja izstāde „Patiesais klusums”, kas norisināsies no 13.janvāra lÄ«dz 19.februārim Teātra namā “JÅ«ras vārti”, VentspilÄ«, aicina 20.gs.60.-80.gadu mākslinieku redzÄ“jumā un izpausmÄ“s ielÅ«koties lietu metafiziskajā bÅ«tÄ«bā vai „mierÄ«gās dzÄ«ves” žanrā, kā to sauca 17.gs. Francijā. Tieši interjera priekšmeti, ziedi, grāmatas, trauki, svečturi utt. – mÅ«su sadzÄ«ves liecinieki, mākslinieku brÄ«vā, radošÄ gara izpausmes atklāj bez tematiskiem nosacÄ«jumiem, izdabāšanas konjunktÅ«rai, bet ļaujoties savai formas, krāsu, triepienu un stilistikas valodai. SubjektÄ«vi veidots kompozicionāls kārtojums, filozofiskas pārdomas vai priecÄ«ga sajÅ«sma par objekta formu, virsmu, faktÅ«ru – tā ir mākslinieku izvÄ“le, kam ļauties aicināts arÄ« mÅ«sdienu skatÄ«tājs.

Izstādes ekspozÄ«cija veidota uzsverot, ka latviešu glezniecÄ«bā klusā daba vairāk tiek tÄ“lota kā pārticÄ«bas svÄ“tki un gandrÄ«z kā nejaušÄ«bas parādās filozofiskas pārdomas, nolemtÄ«bas sajÅ«ta vai aizejošÄ skaistuma estetizācija. Radot kluso dabu mākslinieks paliek tikai ar sevi, viņa domas galvenokārt tiek vÄ“stas virzienā kā parādÄ«t māksliniecisko varÄ“šanu. IzstādÄ“ eksponÄ“to mākslinieku: B.BÄ“rziņš, O.Jaunarājs, I.Zariņš, O.Ä€bols, B.Vasiļevskis, J.Viļumainis, B.Baumane, J.Anmanis, J.ZemÄ«tis, P.Postažs, A.Zariņa, u.c.. darbos vÄ“rojams, ka klusās dabas žanrs ir daudznozÄ«mÄ«gs un var tikt izvÄ“rsts gan kā prieks par bagātÄ«go ražu vai sakrāls vÄ“stÄ«jums, gan juteklisks baudÄ«jums vai pārdomu mirklis par pasaulÄ«gās esÄ«bas trauslumu.

 

Izstāde „Patiesais klusums” veidota kā turpinājums izstādÄ“m “Pingpongs. Ideju saspÄ“le” Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā un “Sarkanais un melnais” Vidzemes koncertzālÄ“ „CÄ“sis”, pateicoties Valsts KultÅ«rkapitāla fonda mÄ“rÄ·programmai “Profesionālās mākslas pieejamÄ«ba reÄ£ionos” Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas muzeja ciklā „Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas 75.gadu jubileja”.

 

Izstādes idejas autors: tÄ“lnieks Igors Dobičins, biedrÄ«bas „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” prezidents.

Izstādes dizaina veidotāji: Igors Dobičins, Ansis Dobičins

 

AtbalstÄ«tāji: Valsts KultÅ«rkapitāla fonds, biedrÄ«ba „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba”, Teātra nams “JÅ«ras vārti”, VentspilÄ«

 

 
 

UzticÄ“simies māksliniekiem! Esiet centÄ«gi un domātgriboši Jaunajā 2017.gadā!

 

Satraukums. Pagriezienpunkti. BrÄ«vÄ«ba. Vārdi un jÄ“dzieni, kas izskan mÅ«sdienu retorikā it bieži. Sagaidot Jauno 2017.gadu, ciparu sakritÄ«ba liek aizdomāties par 1917.gada satricinājumiem Krievijā, kas lÄ«dzās šausminošiem pāridarÄ«jumiem un jaunā valstiskā veidojuma izveidei, radÄ«ja pagriezienpunktu mākslā – radot krievu avangardu. 1917.gads ir aizsākums unificÄ“tai ideoloÄ£ijai, kuras stratÄ“Ä£iskie mehānismi attaisno un pamato valsts režīma rÄ«cÄ«bu. Te lÄ«dzÄ«bu var saskatÄ«t arÄ« ar mÅ«sdienām, kad mārketings, politkorektums un liberālismā balstÄ«ta cenzÅ«ra nosaka uzvedÄ«bas un rÄ«cÄ«bas modeļus, un revolÅ«cijas laikā radÄ«tā izpratne par ideoloÄ£ijas ietekmi uz masu apziņu redzama Latvijas kultÅ«ras laikmetÄ«gajās norisÄ“s, kas vecā gada nogalÄ“ tiek manifestÄ“ts KultÅ«ras ministrijas sauklÄ« “Es esmu Latvija”. MÅ«sdienÄ«ga retorika, jÄ“dzienu devalvācija vai 1917.gada revolÅ«cijas sasniegums – mākslas procesu demokratizācija? Vārdam „Latvija” ir dziļa, dvÄ“seliska, svÄ“ta un dziļi personiska nozÄ«me, kam nebÅ«tu jāparādās kā marketinga trikiem uz T- krekliem, jo ir taču tik plašas iespÄ“jas realizÄ“ties caur mākslas spÄ“cÄ«go valodu. UzticÄ“simies māksliniekiem! Esiet centÄ«gi un domātgriboši Jaunajā 2017.gadā!

 

Igors Dobičins, biedrÄ«bas „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” prezidents


 

28.decembrÄ« Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galerijā notika latviešu komponista, Ä“rÄ£elnieka, pianista Ata Stepiņa (1958-2013) muzikāls atceres vakars. 

Paldies Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas pedagoģei Agnesei Sprūdžai un viņas audzēkņiem Santai Valerei, Edvardam Latkovam, Deivam Platajam, kā arī koncertmeistarei un pianistei Ilzei Dzērvei!

 

 

 LMS muzeja izstāde

IESKATS IZSTÄ€DES "SARKANAIS UN MELNAIS" ATKLÄ€ŠANÄ€ VIDZEMES KONCERTZÄ€LÄ’ "CÄ’SIS" UN MÄ€KSLAS GALERIJÄ€ "INSIGNIA" CÄ’SĪS 27. DECEMBRĪ. 

LATVIJAS MÄ€KSLINIEKU SAVIENĪBAS MUZEJS, AKTUALIZÄ’JOT SAVU MÄ€KSLAS DARBU KRÄ€JUMU, AICINA IELŪKOTIES VISGAISTOŠÄ€KÄ€S MÄ€KSLAS – SKATUVES MÄ€KSLAS „DVÄ’SELĪTÄ’” – SCENOGRÄ€FIJAS DEKORATĪVOS METOS IZSTÄ€DÄ’ „SARKANAIS UN MELNAIS”. 

27.12.2016. - 26.02.2017.

 


 

 

ŠÄ« gada 28. decembrÄ« plkst.16.00 Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galerijā, 11. novembra krastmalā 35, RÄ«gā notiks latviešu komponista, Ä“rÄ£elnieka, pianista Ata Stepiņa (1958-2013) muzikāls atceres vakars. 

Koncertā piedalÄ«sies pianists Rihards Plešanovs, EmÄ«la Dārziņa MÅ«zikas vidusskolas pedagoÄ£es Agnes SprÅ«džas audzÄ“kņi: Santa Valere, Edvards Latkovs, Deivs Platais un koncertmeistare, pianiste Ilze DzÄ“rve.

Programmā tiks atskaņota Ata Stepiņa klaviermÅ«zika un K. M. VÄ“bera, R. ŠÅ«maņa un G. ForÄ“ skaņdarbi čellam un klavierÄ“m – mÅ«zika, kuru Atis Stepiņš bieži atskaņoja kopā ar māsu čellisti Agni SprÅ«džu. LMS galerija ir mÅ«ziÄ·iem koncertu rÄ«košanas jauna iespÄ“ja, jo zālÄ“ atrodas Ata Stepiņa Bluthner flÄ«Ä£elis, ko Latvijas Mākslinieku savienÄ«bai laipni atvÄ“lÄ“ja viņa piederÄ«gi.

Koncerts iecerÄ“ts kā veltÄ«jums Ata Stepiņa radošÄs darbÄ«bas atcerei un piemiņas iemūžināšanai A.Stepiņa kapa piemineklÄ« Saldus novada Ezeres pagasta GrÄ«vaišu kapos, kas tika atklāts 2016.gada 24.septembrÄ«. Memoriālās skulptÅ«ras autors ir čellists MiÄ·elis Dobičins, kurš izmantojot klasikā modernisma valodas principus no granÄ«ta un metāla, radÄ«jis metaforisku tÄ“lu, kur ieskanas Ä“rÄ£eļmÅ«zikas motÄ«vi.

Koncerta apmeklÄ“tājiem ir iespÄ“ja apskatÄ«t Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas 41. ikgadÄ“jo vizuālās mākslas izstādi “RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?”
Visi laipni aicināti! Ieeja – brÄ«va. 


IZSTÄ€DE ,,SARKANAIS UN MELNAIS"


RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?

 

IZSTÄ€DE PAGARINÄ€TA LĪDZ 2017. GADA 15. JANVÄ€RIM!

,,LMS GALERIJA" ATVÄ’RTA I-VII 12.00 - 17.00


Šogad LMS ikgadÄ“jai izstādei ir izvirzÄ«ta tÄ“ma „Kas ir mākslinieks?”. DzÄ«vojot laikā, kad ikvienu – arÄ« mākslinieku, kā „tÄ«klājs” ir apņēmušas un sasaistÄ«jušas dažādas saistÄ«bas, kurās var izpausties kā pasÅ«tÄ«juma veicÄ“js, kādas institÅ«cijas darbinieks vai vadÄ«tājs, salonisks izpildÄ«tājs vai veiksmÄ«gs konjuktÅ«ras izdabātājs, cik bieži mākslinieks iedomājas par to, kas ir mākslinieks? Un vai par to bÅ«tu jādomā, jo mākslas darbs jau parāda patiesÄ«bu?! Laikmeta ainu raksturo dažādas sfÄ“ras, bet kā šo laikmetu raksturo mākslinieka domas, novatoriskās idejas, radÄ«tvÄ“lme, radÄ«tprasme, un cik daudz viņš ļaujas emocijām vai pragmatiskumam?

IzstādÄ“ „RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?” bÅ«s iespÄ“ja apskatÄ«t glezniecÄ«bas, tÄ“lniecÄ«bas, foto mākslas, instalācijas darbus un citus mākslas veidus, kurus radÄ«juši vairāk kā 60 mākslinieki un vizuālās mākslas nozares studenti.

 

 


 

Maija Tabaka "Cilvēki pilsētā", 1982. Audekls, eļļa, 170x130cm. LMS muzejs

 

Liepājas muzejā būs skatāma Maijas Tabakas gleznu izstāde

 

9. decembrÄ«, plkst. 17.00, atzÄ«mÄ“jot Latvijas mākslinieku savienÄ«bas 75 gadu jubileju, Liepājas muzejā KÅ«rmājas prospektā 16/18 ikviens ir aicināts uz izcilās Latviešu mākslinieces Maijas Tabakas gleznu izstādes “Maija Tabaka. GlezniecÄ«ba. Retrospekcija” atklāšanu. 

 

Māksliniece ir viena no spožākajām latviešu gleznotājām. Maijas Tabakas darbos atspoguļotas neparastas sievietes, pasaku tÄ“li, ievÄ“rojamas un interesantas latviešu un pasaules personÄ«bas, kā arÄ« citi iztÄ“loti tÄ“li.

Maijas Tabakas izvÄ“lÄ“to tÄ“lu raksturs ir košs, ekspresÄ«vs, stāstošs, tā izpausmes nereti ir sirreālas. Vienlaikus daļa no viņas mākslas ir autobiogrāfiska, taču galvenokārt māksliniece ir palikusi uzticÄ«ga pazÄ«stamu cilvÄ“ku psiholoÄ£iskam portretÄ“jumam un pārdomātam, romantiskam, izvÄ“rstam stāstam.

IzstādÄ“ skatāmi darbi no Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas krājuma, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, JÅ«rmalas pilsÄ“tas muzeja krājuma, mākslas galerijas "Mans's” kolekcijas un privātkolekcijas.

Māksliniece saņēmusi daudzus apbalvojumus, kā arÄ« viņai bijušas personālizstādes ne tikai Latvijā, bet arÄ« vairākās citās pasaules valstÄ«s. 1983. gadā par Maija Tabaku izdota grāmata (autors Zigurs Konstants), bet 1976. gadā uzņemta filma „Nostāsti. Maija Tabaka” (režisors Hercs Franks),  izdota arÄ« LÄ«gas Blauas grāmata "Maija Tabaka. SpÄ“le ar dzÄ«vi", u.c.

Izstādes atklāšanā piedalÄ«sies biedrÄ«bas "Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba"   prezidents Igors Dobičins. Mākslinieku savienÄ«bai, kas mÅ«sdienās juridiski pārtapusi par biedrÄ«bu, šogad atzÄ«mÄ“ 75. gadu jubileju, vienmÄ“r ir bijusi sava, spÄ“cÄ«ga, mākslinieciski radoša aura, kas neraugoties uz politiskām, ekonomiskām izmaiņām bija gan kā vairogs no varas, gan kā vieta, kur pulcÄ“jās stipras un ļoti spilgtas personÄ«bas.

Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas (LMS) Ä«pašumā ir unikāls 20. gs. otrās puses mākslas darbu krājums, kuru LPSR Mākslas fonds sāka iepirkt 1957. gadā, un uz šÄ«s kolekcijas bāzes 2001. gada 27.septembrÄ« tika izveidots LMS muzejs.

LMS muzejs ir turpinājis 1941.gadā dibinātās Latvijas PSR Mākslinieku savienÄ«bas un Latvijas PSR Mākslinieku savienÄ«bas Mākslas fonda, sabiedriskās organizācijas „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” darbÄ«bu.  Kopš 2014.gada LMS Ä“kas un muzeja krājums ir vienots muzeja komplekss.

LMS muzejs – dzÄ«vs, domu rosinošs muzejs, kurā pārstāvÄ“tas spilgtas personÄ«bas – Leo Svemps, Boriss BÄ“rziņš, Maija Tabaka, Jānis Pauļuks, LeaDavidova-Medene, Juris Mauriņš, Bruno Strautiņš, Gunārs Krollis, RÅ«dolfs Heimrāts, Silvija Šmidhena, Juris Gagainis un citi autori – novatorisku ideju realizÄ“tāji mākslā.

 

Maijas Tabakas darbu izstāde Liepājas muzejā Kūrmājas pr. 16/18 būs skatāma no 9. decembra līdz 26. februārim.

 

Izstāde Liepājas muzejā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

  

Juris Mauriņš „T.Zaļkalna portrets”, 1970. Bronza, 27x26x33 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 30.novembrÄ« tiek atzÄ«mÄ“ta 140. jubileja latviešu tÄ“lniecÄ«bas pamatlicÄ“jam tÄ“lniekam Teodoram Zaļkalnam (1876-1972)!

 

Mākslinieks Teodors Zaļkalns 1899.gadā beidzis Štiglica Centrālo tehniskās zÄ«mÄ“šanas skolu PÄ“terburgā, ar specializāciju dekoratÄ«vajā glezniecÄ«bā un ofortā. No 1899. lÄ«dz 1901.gadam mācÄ«jies MinhenÄ“ un ParÄ«zÄ“, arÄ« Ogista RodÄ“na darbnÄ«cā pie Emila Antuāna Burdela.

Bijis Latvijas Mākslas akadÄ“mijas mācÄ«bspÄ“ks no 1921-1958.gadam. Izaudzinājis vairākas latviešu tÄ“lnieku paaudzes: Valdis Albergs, Rasma BruzÄ«te, Lea Davidova-Medene u.c.

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 1944.gada.

Strādājis monumentālajā (piemineklis RÅ«dolfam Blaumanim RÄ«gā, granÄ«ts, 1929.g. un piemineklis Atim Kronvaldam Siguldā, bronza, granÄ«ts, 1938.g.), portreta („Modesta Musorgska portrets”, keramika, 1928.g.), animālijas („CÅ«ka”, granÄ«ts, 1937.g.), memoriālajā (piemineklis dzejniekam Jānim Porukam RÄ«gas Meža kapos, granÄ«ts, 1930.g.) un mazās formas („SÄ“došÄ māmiņa”, granÄ«ts, 1923.g.) tÄ“lniecÄ«bā un medaļu žanrā.

Mākslinieka darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzeja kolekcijā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un privātkolekcijās.

Teodors Zaļkalns formulÄ“ja latviešu tÄ“lniecÄ«bas pamatprincipus, formveidi, radÄ«jis izpratni par materiālu pielietojumu tÄ“lniecÄ«bā un to apstrādi traktātā ”TÄ“lnieciski bÅ«tiskais”.


„T.Zaļkalns, pats bÅ«dams mākslinieks, kura darbos materiāla izvÄ“lei un tā Ä«pašÄ«bu iekļaušanai tÄ“la pamatjÄ“gā bija liela nozÄ«me, tomÄ“r uzskatÄ«ja, ka materiāls pats par sevi nemaina plastiskā bÅ«tÄ«bu, bet piešÄ·ir tai vienÄ«gi zināmu nokrāsu vai noskaņu. Kaut gan tikai tad, ja darbs ir Ä«stenots paliekošÄ materiālā, mÄ“s to uztveram kā pilnÄ«bā iemiesotu un pabeigtu plastisku veselumu.” Mākslas zinātniece R.ÄŒaupovaJŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJA IZSTĀŽU PROJEKTU KONKURSSLai nodrošinātu  daudzveidÄ«gas un kvalitatÄ«vas profesionālās mākslas pieejamÄ«bu JÅ«rmalas pilsÄ“tā, iepazÄ«stinātu ar mākslas vÄ“sturiskajām un mÅ«sdienu izpausmÄ“m, akcentÄ“jot laikmetÄ«gos procesus, JÅ«rmalas pilsÄ“tas muzejs iedibina atklātu ikgadÄ“ju izstāžu projektu konkursu. 


JÅ«rmalas pilsÄ“tas muzejs aicina māksliniekus un kuratorus lÄ«dz 2016. gada novembra beigām pieteikt izstādes 2018. gadam. Izstāžu Nolikums pieejams JÅ«rmalas pilsÄ“tas mājaslapas apakšsadaļā KultÅ«ra/Jaunumi, kā arÄ« muzejā, Tirgoņu ielā 29, Majoros.

 

PlašÄku informāciju meklÄ“t:

http://www.jurmala.lv/lv/pilseta/jaunumi_aktuali/kultura/45946-jurmalas-pilsetas-muzejs-aicina-maksliniekus-un-kuratorus-pieteikt-izstades-2018gadam


IZSTÄ€DE

RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?

LTV1 KULTŪRAS ZIŅĀS

 

IZSTĀDE APSKATĀMA NO 16.11. LĪDZ 18.12.2016. LMS GALERIJĀ.

I-VII PLKST.12.00 - 17.00

 

 


LTV1 KULTŪRAS ZIŅU SIŽETS

SKATĪT ŠEIT:

https://www.youtube.com/watch?v=EpDV3Nl5VQ0

 

 

 

LTV7 ZIŅU SIŽETS

SKATĪT ŠEIT:

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/22.11.2016-klassika-ili-ekstremizm.id84791/ 

Sveicam mākslinieci Andu Munkevicu, kurai  LMS ikgadÄ“jās izstādes „RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?” žūrija (Igors Dobičins, Bruno Strautiņš, Diāna Laguna, Jānis Spalviņš, Anete Kalniņa) piešÄ·Ä«rusi LMS Balvu - rÄ«kot personālizstādi LMS galerijā 2017. gadā.


 

Anda Munkevica "Pali", 2015. Stikls, H 100x500x150 cm

 

 


 

“PINGPONGS. IDEJU SASPÄ’LE”

Latvijas Mākslinieku savienības muzeja izstāde

17.11.2016. – 29.01.2017.

 

17.novembrÄ« Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā atklāta Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas muzeja izstāde “PINGPONGS. IDEJU SASPÄ’LE”.

 

Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas muzejs (LMS muzejs), aktualizÄ“jot savu mākslas darbu krājumu, rosina atcerÄ“ties vai no jauna ieraudzÄ«t 20. gs. 2. pusÄ“ tapušos mākslas darbus, kuri izstādÄ“ “Pingpongs. Ideju saspÄ“le” parāda tā laika sacensÄ«bu garu mākslas dzÄ«vÄ“. 

Plašajā ekspozÄ«cijā vÄ“rojams nesenā laikmeta vÄ“riens – gan lielajos darbu izmÄ“ros, gan dažādajā mākslas valodā, ko mākslinieki varÄ“ja attÄ«stÄ«t. Viņu radošais, aktÄ«vais gars bija nerimtÄ«gs vÄ“lmÄ“ sacensties. BagātÄ«gā stilistika, centieni pÄ“tÄ«t un studÄ“t dabu, pasauli, stilizÄ“t un vispārināt, klusināt un uzsvÄ“rt – tā ir saspÄ“le, kurā mākslinieki varÄ“ja viens otru bagātināt. ArÄ« pilnÄ«gi pretÄ“js sniegums tika uztverts kā izaicinājums, kas liek bÅ«t vÄ“l trāpÄ«gākam tÄ“lojumā, krāsu izvÄ“lÄ“ un toņu izsmalcinātÄ«bā. Mākslinieks bagātināja mākslinieku, bet skatÄ«tāja uzdevums un aicinājums bija augt lÄ«dzi un izprast mākslinieciskās domas.

Izstādes veidotāji vÄ“lÄ“jušies radÄ«t „saspÄ“li”, un skatÄ«tājam ir iespÄ“ja vÄ“rot mākslas attÄ«stÄ«bu starp ekspozÄ«cijas vecāko un jaunāko darbu, proti, Gunāra Hermanovska “Kartupeļu racÄ“ji” (1947) un Valda KrÄ“sliņa “Saldais dÅ«ms” (1990), kur no aktÄ«vās dzÄ«ves norišu (ražas novākšana, zivju kÅ«pināšana, rumulÄ“šanās u.c.) attÄ“lošanas, spraigās izteiksmes lÄ«dzekļu izmantošanas un bÅ«šanas dzÄ«ves centrā tiek sasniegta tÄ“lu samierināšanās ar dzÄ«vi un pasaules vÄ“rošana it kā “no malas”. Izstādes koncepcija skar mÅ«sdienās aktuālus jautājumus: mākslinieka lomu, atbalstu dažādos laikmetos, mākslinieka aktivitāti toreiz un samierināšanos tagad.


Izstāde apskatāma līdz 29.01.2017.

 

Izstādes idejas autors: tÄ“lnieks Igors Dobičins, biedrÄ«bas „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” prezidents.

Izstādes dizaina veidotāji: Igors Dobičins, Ansis Dobičins

 

AtbalstÄ«tāji: Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Valsts kultÅ«rkapitāla fonds, biedrÄ«ba „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba”

 


 

 

Latvijas Mākslinieku savienības prezidents Igors Dobičins un

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs Aleksejs Burunovs

 Festivāla „Staro RÄ«ga” laikā aicinām apmeklÄ“t izstādi „RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?”.


LMS galerijas darba laiks:

17.11.-20.11.2016

no plkst.12.00-20.00, 11.novembra krastmalā 35, Rīgā.

 

IzstādÄ“ piedalās: Ronalds Rusmanis, IngÅ«na Levša, Veronika Plaude, Ä’rika Kumerova, Alberts Pauliņš, Ilze Pauliņa, Andris Biezbārdis, Ansis Butnors, Elmārs Mageramovs, Evija Freidenfelde, Laura Vizbule, Natālija Dauberga, Vija Ilze Dzintare, Zigmunds Bielis, Anita Nikuļceva, Laima Akmentiņa, Aleksandrs Boče, Elita Taube, Ieva Muzikante, Tālivaldis Muzikants, Ingemāra Treija, Juris Kaksis, Agnese Kurzemniece, Aiva Žūriņa, Aļona Galaktionova-Prokofjeva, Anda Munkevica, Anete Kalniņa, Baiba DzenÄ«te, Dainis Gudovskis, HelÄ“na Spridzāne, Ilze Fetjko, Indulis Kalniņš, Inese VÄ“riņa-Lubiņa, Inta Pule, Jānis Murovskis, Jānis Spalviņš, Jānis Taurens, Juris Kalniņš, Laine Kainaize, Linda Lagzdiņa, Igors Dobičins, LÄ«ga Jukša, Māris ÄŒačka, Māris Upzars, MārÄ«te Kluša, MiÄ·elis Dobičins, Rolands Krišjāns, Sandra Zagurila, Signe Vanadziņa, Viktorija Valujeva, Lauris VÄ«toliņš, Jānis Ritums, Rihards Delvers, Jānis Veiss, Leo Preiss, Gulnara Skutele, Jevgenijs Pugins, Ieva Spalviņa, Ansis Dobičins, Jānis Purcens, Eižens ValpÄ“ters, Genadijs Stepanovs, Indulis Ranka.


 

Indulis Ranka "Dzīves dziņa", 2016. Granīts, 60x60x47 cm

 

Igors Dobičins "Greizsirdība", 2016. Granīts, 130x130x120cm
 

 

41. ikgadējā vizuālās mākslas izstāde

„RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?”

16.11.- 18.12.2016.

 

Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas (turpmāk-LMS) galerijā 11.novembra krastmalā 35, RÄ«gā, no 16.novembra lÄ«dz 18.decembrim apskatāma 41. ikgadÄ“jā vizuālās mākslas izstāde „RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?”.


Izstādes atklāšana 16.novembrÄ« plkst. 18.00


Šogad LMS ikgadÄ“jai izstādei ir izvirzÄ«ta tÄ“ma „Kas ir mākslinieks?”. DzÄ«vojot laikā, kad ikvienu – arÄ« mākslinieku, kā „tÄ«klājs” ir apņēmušas un sasaistÄ«jušas dažādas saistÄ«bas, kurās var izpausties kā pasÅ«tÄ«juma veicÄ“js, kādas institÅ«cijas darbinieks vai vadÄ«tājs, salonisks izpildÄ«tājs vai veiksmÄ«gs konjuktÅ«ras izdabātājs, cik bieži mākslinieks iedomājas par to, kas ir mākslinieks? Un vai par to bÅ«tu jādomā, jo mākslas darbs jau parāda patiesÄ«bu?! Laikmeta ainu raksturo dažādas sfÄ“ras, bet kā šo laikmetu raksturo mākslinieka domas, novatoriskās idejas, radÄ«tvÄ“lme, radÄ«tprasme, un cik daudz viņš ļaujas emocijām vai pragmatiskumam?

 

IzstādÄ“ „RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?” bÅ«s iespÄ“ja apskatÄ«t glezniecÄ«bas, tÄ“lniecÄ«bas, foto mākslas, instalācijas darbus un citus mākslas veidus, kurus radÄ«juši vairāk kā 60 mākslinieki un vizuālās mākslas nozares studenti. Izstādei iesniegtos darbus izvÄ“rtÄ“jusi un atlasÄ«jusi profesionālu mākslinieku un mākslas zinātnieku žūrija: Igors Dobičins, Bruno Strautiņš, Diāna Laguna, Jānis Spalviņš un Anete Kalniņa. Izstādes „RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?” atklāšanā žūrija paziņos izvÄ“lÄ“to autoru, kurš kļūs par LMS Balvas Ä«pašnieku un iegÅ«s iespÄ“ju rÄ«kot personālizstādi LMS galerijā 2017./ 2018. gadā.

 

IzstādÄ“ piedalās: Ronalds Rusmanis, IngÅ«na Levša, Veronika Plaude, Ä’rika Kumerova, Alberts Pauliņš, Ilze Pauliņa, Andris Biezbārdis, Ansis Butnors, Elmārs Mageramovs, Evija Freidenfelde, Ilze LÄ«biete, Laura Vizbule, Natālija Dauberga, Vija Ilze Dzintare, Zigmunds Bielis, Anita Nikuļceva, Laima Akmentiņa, Aleksandrs Boče, Elita Taube, Ieva Muzikante, Tālivaldis Muzikants, Ingemāra Treija, Juris Kaksis, Agnese Kurzemniece, Aiva Žūriņa, Aļona Galaktionova-Prokofjeva, Anda Munkevica, Anete Kalniņa, Baiba DzenÄ«te, Dainis Gudovskis, HelÄ“na Spridzāne, Ilze Fetjko, Indulis Kalniņš, Inese VÄ“riņa-Lubiņa, Inta Pule, Jānis Murovskis, Jānis Spalviņš, Jānis Taurens, Juris Kalniņš, Laine Kainaize, Linda Lagzdiņa, Igors Dobičins, LÄ«ga Jukša, Māris ÄŒačka, Māris Upzars, MārÄ«te Kluša, MiÄ·elis Dobičins, Rolands Krišjāns, Sandra Zagurila, Signe Vanadziņa, Viktorija Valujeva, Lauris VÄ«toliņš, Jānis Ritums, Rihards Delvers, Jānis Veiss, Leo Preiss, Gulnara Skutele, Jevgenijs Pugins, Ieva Spalviņa, Ansis Dobičins, Jānis Purcens, Eižens ValpÄ“ters, Genadijs Stepanovs, Indulis Ranka.

 

Izstādi rīko Latvijas Mākslinieku savienība

Izstādes kurators: Igors Dobičins

Izstādes dizaina veidotājs: Igors Dobičins

Izstādes koordinatore: Ieva Smiļģe

Grafiskais dizains: Elza Dobičina

 LMS žūrijas izvÄ“lÄ“tie autori un darbi „RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?” ekspozÄ«cijai!

Aicinām darbus iesniegt līdz 13.novembrim, LMS muzejā, 11.novembra krastmalā 35, Rīgā.

 

Ronalds Rusmanis "Bāra apmeklējums vēlā rudens vakarā"

IngÅ«na Levša "DzÄ«ves musturs"

IngÅ«na Levša „MākslÄ«ga identitāte”

Veronika Plaude "Novembra lietus"

Ērika Kumerova "Prāta žogs"

Alberts Pauliņš "Augusts"

Ilze Pauliņa "Jura diena"

Andris Biezbārdis "Lidojumā"

Ansis Butnors "Ģitārists"

Elmārs Mageramovs "RadÄ«šana"

Evija  Freidenfelde "Man sirdÄ« Pikaso.PÄ“c P.Pikaso gleznas Woman with a Chignon  motÄ«va"

Ilze Lībiete "Ēnā V"

Laura Vizbule „Pārdomas”

Natālija Dauberga "PaštÄ“ls"

Vija Ilze Dzintare "Robeža"

Vija Ilze Dzintare "Mākoņiem līdzi"

Vija Ilze Dzintare "Jumis"

Zigmunds Bielis "Performance"

Anita Nikuļceva „The other side in my eyes I”

Anita Nikuļceva „The other side in my eyes II”

Laima Akmentiņa "Mazirbe"

Aleksandrs Boče "Neiespējamais iespējams"

Elita Taube „Rectum”

Ieva Muzikante “Gleznotājas Birutas Baumanes portrets”

Tālivaldis Muzikants  “Sauleskoks”

Ingemāra Treija „Brokastlaiks”

Juris Kaksis "Zīmolu cīņa"

Agnese Kurzemniece "Strīpainais"

Agnese Kurzemniece "RÅ«tainais"

Aiva Žūriņa „Selfijs”

Aļona Galaktionova (Prokofjeva)  "Dārgakmeņi"

Anda  Munkevica  „Pali”

Anete Kalniņa Diptihs „Pirmais sniegs”,  „KrÄ“sla”

Baiba DzenÄ«te „Atmiņu fragmenti/ nākotnes atmiņas”

Dainis Gudovskis "Vasaras ainava"

Helēna Spridzāne "Līdzsvars"

Ilze Fetjko „VeltÄ«jums Michaelai II”

Indulis Kalniņš „Kas ir?”

Inese VÄ“riņa-Lubiņa „BezmiedzÄ«ba”

Inta Pule "Daudzās sejas"

Jānis Murovskis „Par tevi domājot”

Jānis Spalviņš „Petra Tou Romiou” no cikla „Regards Christos Symeonides”

Jānis Spalviņš  „Lielais lÄ«cis” no cikla „Regards Christos Symeonides”

Jānis Taurens "Zelta zivtiņa"

Juris Kalniņš „BÅ«ris I”; „BÅ«ris II”

Laine Kainaize "Tumšo kaislÄ«bu vilnis"

Linda Lagzdiņa „2016. 2/4”

Igors Dobičins „GreizsirdÄ«ba”

LÄ«ga Jukša "PieslÄ“gums"

Māris ÄŒačka “No sÄ“rijas “Nenoteiktie, noteiktie un pateiktie””

Māris Upzars ”NoslÄ“pums”

MārÄ«te Kluša "Ilustrācija"

MiÄ·elis Dobičins „Logs”

Rolands Krišjāns "Zelta atdalÄ«šana"

Sandra Zagurila "Vientuļais ceļinieks"

Signe Vanadziņa „Nepabeigtās vakariņas”

Viktorija Valujeva “NepastāvÄ«ba”

Lauris VÄ«toliņš "SistÄ“ma"

Jānis Ritums „Rapsodija”

Rihards Delvers "Klusā daba"

Jānis Veiss "Mežs"

Leo Preiss "Kompozīcija 16"

Gulnara  Skutele „Arkādijas rudeņi”

Jevgenijs  Pugins „Profesors LMA Ed.Kalniņš”

Ieva Spalviņa „Atmiņas par F.Morisu”

Ansis Dobičins „Māja I”, „Māja II”, „Māja III”. Triptihs

Jānis Purcens "Kas tas ir?"

  

HOMO NOVUS

Starptautiskais Jaunā teātra festivāls

Latvijas Mākslinieku savienībā


Aicinam apmeklÄ“t Starptautiskais Jaunā teātra festivāla HOMO NOVUS izrādes 7.-12. novembrÄ« Latvijas Mākslinieku savienÄ«bā, 11. Novembra krastmalā 35!

Aicinam apmeklēt izrādes:
Stan's cafe "Par ikvienu cilvÄ“ku visā pasaulÄ“" 
(LMS Galerijā, 7.-11.Novembrī, plkst.16.00-20.00.)


ŠÄ«s teatrālās izstādes galvenais objekts ir rÄ«si, ar kuru palÄ«dzÄ«bu tiek atdzÄ«vināti formālie un abstraktie statistikas dati. Katrs rÄ«sa grauds ir viens cilvÄ“ks un skatÄ«tājs tiek aicināts salÄ«dzināt vienu graudu, tas ir – sevi – ar miljoniem citu. Katru dienu izstādes komanda rÅ«pÄ«gi pārsver un pārkārto rÄ«sus, lai precÄ«zi atainotu tās dienas pilsÄ“tas iedzÄ«votāju skaitu, ārstu un karavÄ«ru skaitu, jaundzimušo un mirušo skaitu, to cilvÄ“ku skaitu, kas spÄ“ruši kāju uz MÄ“ness. Statistika šeit kļūst par allaž mainÄ«gu rÄ«su kalnu ainavu, kas ir aizkustinoša, šokÄ“joša, asprātÄ«ga un pārdomas raisoša. Izstādes versijā RÄ«gā iekļauti Latvijas statistikas dati.

 Informācijahttp://homonovus.lv/programma…

DrÄ«ss Verhofens "Vainpilnās ainavas. 1. epizode"
(RIXC Galerijā, 7. novembrī, plkst.16.00-20.00., 8.-12.novembrī plkst.12.00 - 20.00)

 

Ziņās mums ik dienu stāsta par dabas katastrofām, karu, sliktiem darba apstākļiem, konfrontÄ“jot ar citu nabadzÄ«bu un izmisumu un pataisot par lieciniekiem šausminošiem notikumiem dažādās pasaules vietās. Apzināti vai nÄ“, tie “citi” tiek attÄ“loti kā upuri, bet sociāli atbildÄ«gais skatÄ«tājs – ierauts vainas un kauna virpulÄ«. Ar lielformāta video darbu “Vainpilnās ainavas” skarbi poÄ“tiskais mākslinieks, tehnoloÄ£iju meistars DrÄ«ss Verhofens turpina pÄ“tÄ«t mediju Ä“tiskos un estÄ“tiskos aspektus un piedāvā iluzoru tuvÄ«bas brÄ«di ar kādu tā sauktās trešÄs pasaules iedzÄ«votāju. ŠÄ« tikšanās ir dzÄ«vāka par dzÄ«vu, neskatoties uz to, ka skatÄ«tāju un protagonistu šÄ·ir ekrāns un tÅ«kstošos kilometru mÄ“rāms attālums.


http://homonovus.lv/programma?s=vainpilnas-ainavas-1-epizode

 

Gaidīsim!
Vairāk informācijas par festivālu - www.homonovus.lv

  

Valija Emma Liepiņa "Strādnieka sievas", 1976. Tempera, 100x215 cm. LMS muzejs

 

 

BiedrÄ«bas „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba”

41. ikgadējā vizuālās mākslas izstāde

„RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?”

 

NOLIKUMS

 

Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba aicina Latvijas profesionālos māksliniekus un mākslas augstskolas studentus pieteikties 41. ikgadÄ“jai vizuālās mākslas izstādei „RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?”!

 

Izstādes rīkotājs:

BiedrÄ«ba „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba”

 

Izstādes moto:

Kas ir mākslinieks? Kas? Ir? Mākslinieks? Kā jau postmodernismā – katram ir iespÄ“jama sava atbilde! Piedzimt par mākslinieku ir fenomens. Cik liela nozÄ«me talantam, izglÄ«tÄ«bai? Rosinot domāt par mākslinieku kā autoru, par sevi kā mākslinieku – radošu ideju, dažādu mākslas veidu un stilistikas vÄ“stnesi, biedrÄ«ba „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” aicina profesionālus māksliniekus un vizuālās mākslas nozares studentus piedalÄ«ties 41.ikgadÄ“jā izstādÄ“ „RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?”.

DzÄ«vojot laikā, kad ikvienu – arÄ« mākslinieku, kā „tÄ«klājs” ir apņēmušas un sasaistÄ«jušas dažādas saistÄ«bas, kurās var izpausties kā pasÅ«tÄ«juma veicÄ“js, kādas institÅ«cijas darbinieks vai vadÄ«tājs, salonisks izpildÄ«tājs vai veiksmÄ«gs konjuktÅ«ras izdabātājs, cik bieži mākslinieks iedomājas par to, kas ir mākslinieks? Un vai par to bÅ«tu jādomā, jo mākslas darbs jau parāda patiesÄ«bu?! Laikmeta ainu raksturo dažādas sfÄ“ras, bet kā šo laikmetu raksturo mākslinieka domas, novatoriskās idejas, radÄ«tvÄ“lme, radÄ«tprasme, un cik daudz viņš ļaujas emocijām vai pragmatiskumam?

 

Izstādes norises vieta:

BiedrÄ«bas „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” (LMS) galerijā 11. novembra krastmalā 35, RÄ«gā;

 

Izstādes norises laiks:

No 16.novembra līdz 18.decembrim 2016.gadā;

 

Izstādes dalībnieki un iesniedzamo darbu apraksts:

Profesionāli mākslinieki un vizuālās mākslas nozares studenti aicināti pieteikt savu dalÄ«bu izstādei ar 1-3 vizuālās mākslas darbiem, kas tapuši laika posmā no 2014.-2016.gadam. Mākslas darbu izpildÄ«jumam jāatbilst augstiem kvalitātes kritÄ“rijiem un jāuzrāda vizuālās mākslas laikmetÄ«gās tendences. Darbu tehnika nav ierobežota. Multimediju darbu autoriem jāparedz savs audio un video tehnikas nodrošinājums uz ekspozÄ«cijas laiku.

 

Aizpildītu pieteikumu anketu, autora CV, kā arī iesniegto darbu foto sūtīt uz e-pastu: lms.rudens@inbox.lv vai iesniegt personiski LMS birojā, 11.novembra krastmalā 35, Rīgā (katru darba dienu no plkst. 12.00 līdz 17.00).

 

Pieteikuma anketa pieejama šeit: https://failiem.lv/u/u8awukhx#_

 

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2016.gada 2.novembrim!

 

VÄ“rtÄ“šana: Darbu atlasi, izvÄ“rtÄ“jot mākslinieku iesniegto darbu māksliniecisko kvalitāti un atbilstÄ«bu izstādes koncepcijai, veiks profesionālu mākslinieku un mākslas zinātnieku žūrija. Izstādes „RUDENS 2016. KAS IR MÄ€KSLINIEKS?” atklāšanā žūrija paziņos izvÄ“lÄ“to autoru, kurš kļūs par LMS Balvas Ä«pašnieku un iegÅ«s iespÄ“ju rÄ«kot personālizstādi LMS galerijā 2017./ 2018. gadā.

IzvÄ“lÄ“to autoru un darbu saraksts, kā arÄ« precÄ«zāka informācija par darbu nodošanu izstādei tiks publicÄ“ta LMS mājas lapā www.lms.lv, kā arÄ« LMS sociālajā kontā Facebook.com š.g. 7.novembrÄ«.

 

Žūrijas nominÄ“to dalÄ«bnieku dalÄ«bas maksa izstādÄ“: LMS biedriem – 10,00 EUR, LMS biedriem-senioriem – 5,00 EUR, māksliniekiem, kuri nav LMS biedri –15,00 EUR, studentiem – 7,00 EUR. Jāmaksā pÄ“c rezultātu paziņošanas lÄ«dz 14.novembrim 2016.gadā.

 

Izstādes kurators: Igors Dobičins (26628302)

Izstādes koordinatore: Ieva Smiļģe 

BiedrÄ«ba „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba”

Adrese: 11. novembra krastmala 35, RÄ«ga, LV-1050

E-pasts: info@lms.lv, lms.rudens@inbox.lv

Tel.: 29138952

www.lms.lv        

https://www.facebook.com - LMS Latvijas Mākslinieku savienība

  

Mākslinieku nams 11.novembra krastmalā 35, Rīgā

 

Š.g. 26.oktobrÄ« stājas spÄ“kā KultÅ«ras ministrijas pieņemts lÄ“mums iekļaut Valsts aizsargājamo kultÅ«ras pieminekļu sarakstā Mākslinieku namu 11.novembra krastmalā 35, RÄ«gā.


https://www.vestnesis.lv/op/2016/207.15


Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas muzeja Ä“kas t.s. „Mākslinieku nams” arhitekts ir Kārlis PlÅ«ksne (1906-1973), kurš izstrādājis projektu  LPSR republikāniskajā Projektu institÅ«tā (vÄ“lāk ProjektÄ“šanas institÅ«ts “Latgiprogorstroj” un “PilsÄ“tprojekts”) no 1953. lÄ«dz 1955.gadam. Ä’ka bÅ«vÄ“ta no 1956.gada lÄ«dz 1957.gadam un 1960.gada 10.decembrÄ« Ä“ka pieņemta ekspluatācijā.

 


 

 

Anete Kalniņa

Izstāde „13 NOSKAÅ…AS”

26.10.-13.11.2016

 

No 26. oktobra lÄ«dz 13.novembrim Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galerijā,  11. novembra krastmalā 35, RÄ«gā bÅ«s skatāma Anetes Kalniņas gleznu izstāde  „13 NOSKAÅ…AS”.

 

Izstādes atklāšana 26. oktobrÄ« plkst. 18:00.

 

Anete Kalniņa stāsta: „Gleznoju monumentālas noskaņu ainavas, ko dÄ“vÄ“ju par klusajām dabām. Skatoties uz ainavām un dabas motÄ«viem pārņem klusuma sajÅ«ta.  Visa uzmanÄ«ba tiek vÄ“rsta uz darbos attÄ“loto gaismas sajÅ«tu – mÄ“nesgaismu, saullÄ“ktu, miglainu vakaru, aukstu dienas vidu. Telpas dziļumu, gaismas un gaisa vibrāciju, materialitāti veidoju spÄ“lÄ“joties ar materiālu tehniskajām iespÄ“jām. Veidoju faktÅ«ru, kas, mainoties apgaismojumam, maina darba noskaņu. AttÄ“loju vienkāršotas dabas formas smalkās krāsu attiecÄ«bās ”.

IzstādÄ“ izstādÄ«tas gleznas, kas tapušas 2015.- 2016. gadā.

AbsolvÄ“jusi J.Rozentāla RÄ«gas Mākslas vidusskolu (2005, tag. NMS Jaņa Rozentāla Mākslas skola), Latvijas Mākslas akadÄ“mijas Restaurācijas nodaļā bakalaura grāds (2009) un maÄ£istra grāds (2011). Turpina izglÄ«tÄ«bu Latvijas Mākslas akadÄ“mijas GlezniecÄ«bas nodaļā. IzstādÄ“s piedalās kopš 2008. gada. Apbalvojumi: Paula Puzinas stipendija (2013).

 

 

Latvijas Mākslinieku savienības galerija

Tel. 26628302

info@lms.lv

 11. novembra krastmala 35, RÄ«ga, LV-1050

Darba laiks: P-Sv 12:00-17:00

 


 


BiedrÄ«ba “Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” aicina apmeklÄ“t vokālās un instrumentālās kamermÅ«zikas koncertu piektdien, 21. oktobrÄ« plkst. 17:00. Koncerts tiek rÄ«kots izstādes “Pingpongs. Ideju saspÄ“le” norises ietvaros LMS galerijā 11. novembra krastmalā 35.


Koncertā uzstāsies Jāzepa VÄ«tola Latvijas MÅ«zikas akadÄ“mijas docentes KristÄ«nes GailÄ«tes akadÄ“miskās dziedāšanas klases studenti ar koncertmeistari Rutu Birzuli, kā arÄ« Jāzepa Mediņa RÄ«gas MÅ«zikas vidusskolas jaunie pianisti. Koncertā izskanÄ“s G.F.Hendeļa, K.DebisÄ«, G.ForÄ“, A.Dvoržāka, A.Hinasteras, P.ÄŒaikovska un A.Rubinšteina vokālā un instrumentālā kamermÅ«zika.

 

 

Latvijas Mākslinieku savienības galerija

Tel. 26628302

11. novembra krastmala 35, RÄ«ga, LV-1010

Darba laiks P-Sv 12:00-17:00

 

 


 

“PINGPONGS. IDEJU SASPÄ’LE”

Latvijas Mākslinieku savienības muzeja izstāde

13.10. – 02.11.2016.

Latvijas Mākslinieku savienības galerijā, 11.novembra krastmalā 35, Rīgā

 

 

Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas muzejs (LMS muzejs) aktualizÄ“jot savu mākslas darbu krājumu, rosina atcerÄ“ties vai no jauna ieraudzÄ«t 20.gs.2.puses mākslas darbus, kuri izstādÄ“ “Pingpongs. Ideju saspÄ“le” parāda tā laika sacensÄ«bu garu mākslas dzÄ«vÄ“. 

Plašajā ekspozÄ«cijā vÄ“rojams nesenā laikmeta vÄ“riens – gan lielajos darbu izmÄ“ros, gan dažādajā mākslas valodā, ko mākslinieki varÄ“ja attÄ«stÄ«t. Viņu radošais, aktÄ«vais gars bija nerimtÄ«gs vÄ“lmÄ“ sacensties. BagātÄ«gā stilistika, centieni pÄ“tÄ«t un studÄ“t dabu, pasauli, stilizÄ“t un vispārināt, klusināt un uzsvÄ“rt – tā ir saspÄ“le, kurā mākslinieki varÄ“ja viens otru bagātināt. ArÄ« pilnÄ«gi pretÄ“js sniegums tika uztverts kā izaicinājums, kas liek bÅ«t vÄ“l trāpÄ«gākam tÄ“lojuma, krāsu izvÄ“lÄ“ un toņu izsmalcinātÄ«bā. Mākslinieks bagātināja mākslinieku, bet skatÄ«tāja uzdevums un aicinājums bija augt lÄ«dzi un izprast mākslinieciskās domas.

Izstādes veidotāji vÄ“lÄ“jušies radÄ«t „saspÄ“li”, un skatÄ«tājam ir iespÄ“ja vÄ“rot mākslas attÄ«stÄ«bu starp ekspozÄ«cijas vecāko un jaunāko darbu: Gunārs Hermanovskis “Kartupeļu racÄ“ji” (1947) un Valdis KrÄ“sliņš “Saldais dÅ«ms” (1990), kā no aktÄ«vās dzÄ«ves norišu (ražas novākšana, zivju kÅ«pināšana, rumulÄ“šanās u.c.) attÄ“lošanas, spraigās izteiksmes lÄ«dzekļu izmantošanas un bÅ«šanas dzÄ«ves centrā tiek sasniegta tÄ“lu rezignÄ“tÄ«ba, un pasaules vÄ“rošana it kā “no malas”. Izstādes koncepcija ir par aktuāliem, mÅ«sdienu jautājumiem: mākslinieka lomu, atbalstu dažādos laikmetos, par mākslinieka aktÄ«vismu toreiz un samierināšanos tagad.

  

LMS radošajā kvartālā “Kombināts Māksla” apskatāma vÄ“sturisko akmens

tēlniecības instrumentu ekspozīcija!


EkspozÄ«cijā iekļauti instrumenti, kurus izmantoja  20.gs. 1.pusÄ“ BrÄ«vÄ«bas pieminekļa (tÄ“lnieks Kārlis Zāle, arhitekts Ernests Štālbergs, 1931 - 1935) un RÄ«gas Brāļu kapu ansambļa (tÄ“lnieks Kārlis Zāle, arhitekts PÄ“teris Feders, Aleksandrs Birzenieks, dārznieks Andrejs Zeidaks, 1925-1936)  izveidÄ“.

 

Tāpat ekspozÄ«cijā iekļauti PSRS kalnrÅ«pniecÄ«bas instrumenti, ar kuriem gatavoti nozÄ«mÄ«gākie pieminekļi Latvijas teritorijā 20.gs. 2.pusÄ“, piemÄ“ram, tÄ“lnieces Artas Dumpes, arhitektu Arno Heinrihsona un Jāņa Dripes Otrā pasaules kara Brāļu kapu memoriāls Valkā, 1984; tÄ“lnieka Valda Alberga un arhitektu Dzintara Dribas un Gunāra LÅ«ša-GrÄ«nberga piemineklis latviešu strÄ“lniekiem 1915-1920, 1971; tÄ“lnieka Valda Alberga, arhitektu Gunāra LÅ«ša-GrÄ«nberga un Liliānas Kraukles piemineklis 1905.gada revolÅ«cijas notikumiem GrÄ«ziņkalnā, 1975 u.c.

 

EkspozÄ«cija veidota, izmantojot akmenskalšanas vecmeistara Dzintara Gaiļa kolekciju.

 

 

 

 

 

 

 


 

Otrdien, 27.septembrī, Latvijas Mākslinieku savienības muzejam ir

15 gadu jubileja!

 

2016.gada 27.septembrī gaidīsim ciemos, kad LMS muzeja visas ekspozīcijas būs atvērtas no plkst.12.00 - 17.00. Ieeja - bez maksas!

LMS muzejs ir biedrÄ«bas "Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba" (LMS) Ä«pašumā esošs unikāls 20. gs. otrās puses mākslas darbu krājums.

Uz tikšanos!

 

Pārsla Zaļkalne "V.I.Ļeņins", 1987. Bronza, 69x56x20 cm. LMS muzejs

 

  

 

Šodien, 20.septembrÄ« jubileju svin māksliniece un ilggadÄ“ja Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas valdes priekšsÄ“dÄ“tāja (1982-1992) Džemma Skulme!

 

Gleznotāja Džemma Skulme dzimusi 1925.gadā. MācÄ«jusies Latvijas Mākslas akadÄ“mijas Monumentālās glezniecÄ«bas nodaļā, kuru ar izcilÄ«bu pabeigusi 1949.gadā. IzstādÄ“s piedalās kopš 1949.gada. Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas biedre ir kopš 1956.gada. Mākslinieces personālizstādes bijušas gan Latvijā, gan ārzemÄ“s – Itālijā, ŠveicÄ“, Krievijā, NorvÄ“Ä£ijā u.c.

 

JāatzÄ«mÄ“, ka LMS muzeja kolekcijā Džemmas Skulmes darbi ir pÄ“dÄ“jā gada laikā visvairāk deponÄ“tie un personālizstādÄ“m izsniegtie mākslas darbi - gan LMS rÄ«kotajām izstādÄ“m, gan bijuši apskatāmi arÄ« DaugavpilÄ« un Jelgavā.

 

SirsnÄ«gi sveicam un vÄ“lam daudz radošus panākumus arÄ« turpmāk!


 

Džemma Skulme "Dienvidū", 1968. Papīrs, akvarelis, 54x74 cm. LMS muzejs

 

 


Slovākijas prezidentÅ«ras ES Padomes ietvaros Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galerijā bÅ«s skatāma starptautiski slavena slovāku stikla mākslinieka Patrik Illo personālizstāde “LaikmetÄ«gais slovāku stikla mākslas dizains”.

 

Slovākijas Republikas vÄ“stniecÄ«ba Latvijā š.g. 22. septembrÄ« plkst. 15.00 aicina uz starptautiski atzÄ«ta un augsti novÄ“rtÄ“ta slovāku stikla mākslinieka Patrik Illo (Patrik Illo, dz.1973.g.) laikmetÄ«gā stikla dizaina izstādes atklāšanu Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas (LMS) galerijā, 11.novembra krastmalā 35, RÄ«gā.


Patriks Illo ir vadošais ārštata dizaineris vairākos prestižos stikla izstrādājumu ražošanas uzņēmumos, kā Rona Slovākijā un Krosno Polijā. Mākslinieka stikla dizainu raksturo funkcionalitāte, minimālisms un precÄ«zu lÄ«niju elegance, kā arÄ« absolÅ«ta tehniskā meistarÄ«ba. TomÄ“r galvenais viņa darbos ir humors un vieglums, kas tiem piešÄ·ir raksturÄ«gas mākslinieciskās nokrāsas.

Lai arÄ« Patrika Illo ekspresija galvenokārt ir saistÄ«ta ar stikla trauku dizainu, viņš ir veidojis arÄ« stikla instalācijas un objektus. ParalÄ“li savai radošajai darbÄ«bai mākslinieks pasniedz Bratislavas Mākslas un dizaina akadÄ“mijā un vada Stikla mākslas departamentu.

Par stikla dizainu Patriks Illo ir saņēmis daudzus nozÄ«mÄ«gus pašmāju un starptautiskus apbalvojumus.

Izstāde būs apskatāma no 22. septembra līdz 9. oktobrim 2016.gadā, Latvijas Mākslinieku savienības galerijā, 11.novembra krastmalā 35, Rīgā.

 

Izstādes atbalstÄ«tāji: Slovākijas Republikas vÄ“stniecÄ«ba Latvijā, Slovākijas prezidentÅ«ra Eiropas SavienÄ«bas PadomÄ“, biedrÄ«ba „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba”, Bratislavas Mākslas un dizaina akadÄ“mija, RONA, KOVAK, CULTURE&SLOVAKIA GOOD IDEA.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ja vÄ“lies bÅ«t klāt – aicinām!

Klātbūtnes dueti


2016.gada 18.septembrÄ« no plkst.13.00 lÄ«dz 15.00 gleznotāja Māra Upzara personālizstādÄ“ „Vakara pastaiga”, Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas galerijā, 11.novembra krastmala 35, RÄ«gā, dejas mākslas grupa ZI temp.dance uzsāks projektu klātbÅ«tnes dueti, kurā dažādi Latvijas mākslinieki vienojas, lai kopā izaicinātu klātbÅ«tnes spÄ“jas kontaktimprovizācijas duetā un pilnveidotu kontaktimprovizāciju kā skatÄ«tājam atvÄ“rtu procesu, kas sniedz pietiekoši skaidru informāciju, lai bÅ«tu to interesanti vÄ“rot.

Pirmajā duetā tiksies Alise Putniņa un Ilze ZÄ«riņa. Kā trešais partneris bÅ«s telpa, kas iedvesmo ar Māra Upzara personālizstādes „Vakara pastaiga” gleznām.

Ja vÄ“lies bÅ«t klāt – aicinām! Kaut uz 10 minÅ«tÄ“m, kaut uz 2 stundām.

 

Projektu atbalsta: BiedrÄ«ba „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba”.

 

Projekta klātbūtnes dueti dalībnieces:

Alise Putniņa

Par sevi:  ar visdziļāko interesi radÄ«t un pieredzÄ“t katru mirkli.

ŠÄ« brīža moto: elpa un vÄ“jš -  mani sabiedrotie. 

Kontaktimprovizācijas spÄ“ks slÄ“pjas: spÄ“jā DalÄ«t! (Svaru, uzmanÄ«bu, momentu, pieredzi). 

 

Ilze Zīriņa

Par sevi: praktizÄ“ kontaktimprovizāciju kopš 2001. gada un šobrÄ«d meklÄ“ “pareizo” prāta stāvokli brīžos, kad “uzstājas” telpai ārpus savas dejas.

ŠÄ« brīža moto: mÄ“s esam ieausti pasaules tÄ«klā.

Kontaktimprovizācijas spÄ“ks slÄ“pjas: spÄ“jā ne vien uztvert, bet arÄ« reaģēt “tagad un šeit”.


 

 

Māris Upzars

"Nebaidies!"

2013, audekls, eļļa, 170x120 cm13. septembrÄ« Tallinas Dailes teātrÄ« tika atklāta Igaunijas Mākslinieku asociācijas, Lietuvas Mākslinieku asociacijas un Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas  rÄ«kotā celojošÄ izstāde "BarikādÄ“m 25".


 

 

Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas delegācijas tikšanās ar

Latvijas Republikas vēstnieku Igaunijā Juri Boni.