Lietuvas mākslinieku asociācijas Tiltas izstāde “BALTIJA. JŪRA. LIETUVA”

Izstādes nosaukumam izvēlētie vārdi – Baltija. Jūra. Lietuva – atklāj tās vērtības, kuras ekspozīcijas veidotāji rosina ieraudzīt, sajust un izprast, izstādi veltot "Baltijas ceļa" 25.gadu atcerei

Izstādes nosaukumam izvēlētie vārdi – Baltija. Jūra. Lietuva – atklāj tās vērtības, kuras ekspozīcijas veidotāji (kurators Sauļus Kropis) rosina ieraudzīt, sajust un izprast, izstādi veltot “Baltijas ceļa” 25.gadu atcerei – notikumam, kas norisinājās 1989.gada 23.augustā, kad Lietuvas, Latvijas, Igaunijas iedzīvotāji sadevās rokās izveidojot dzīvo ķēdi, lai pievērstu pasaules uzmanību vēsturiskajam faktam – 1939.gadā pieņemtajam Molotova-Ribentropa paktam. Toreizējā cilvēku saliedētība parādīja tautu vēlmi būt stipriem un uzrādīt savu nostāju.

Lietuvas mākslinieku asociācijas Tiltas izstāde “BALTIJA. JŪRA. LIETUVA”

20.05.2014 – 15.06.2014

Latvijas Mākslinieku savienības galerijā

Atklāšana 2014. gada 20.maijā plkst.17.00

Lietuvas Mākslinieku asociācijas “TILTAS” gleznotāji: Sauļus Kropis, Arturs Savickas, Jozs Pranckeviās, Skaidre Butnorjute akcentē, ka mūsdienās joprojām ir svarīgi nezaudēt savu patību, aizstāvēt savus uzskatus un tos paust. Mākslinieki kompozīcijās ar sava novada motīviem, ainavām un ikdienas dzīves tematikas attēlojumiem liek domāt par profesionāla mākslinieka spēju būt stipram savā pārliecībā, kad dažādie laikmetīgie vilinājumi, viltus pārliecības un konjunktūras pievilcība ir tik ļoti klātesoša. Lietuvas gleznotāji: Sauļus Kropis, Arturs Savickas, Jozs Pranckeviās, Skaidre Butnorjute savā radošajā darbībā, attīstot profesionālās glezniecības daudzpusīgās iespējas, cenšas saglabāt savu patību, uzskatot, ka māksliniekam jābūt brīvam, neatkarīgam no pasaules spiediena un nepaklausīgam. Izstāde aicina saskatīt idejiskās saiknes starp “Baltijas ceļa” dalībnieku drosmi parādīt savu izvēli un māksliniekiem, kuri pauž savu nostāju un pārliecību par klasiskās glezniecības vērtībām, kas, viņuprāt, ir vienīgais veids, kā saglabāt savu patību.

Izstādes dalībnieki:

Sauļus KROPIS (1960) izstādes kurators

LMS loceklis kopš 1995. gada. Mākslinieku asociācija “TILTAS” priekšsēdētājs.

2010. gadā viņam piešķirts Klaipēdas novada Goda locekļa vārds. 2014. gadā viņam piešķirta Neringas pašvaldības goda zīme. 1990. gadā uzvarējis pirmajā Lietuvas pastmarku konkursā. Ir organizējis 19 starptautiskos Nidas plenērus. Sagatavojis 175 Nidas glezniecības izstādes Lietuvā, Indijā, Latvijā, Itālijā, Somijā, Krievijā, Vācijā, Baltkrievijā, Čehijā… Ir vairāk nekā 40 starptautisko plenēru organizators. Sagatavojis ap 70 savu personālizstāžu Lietuvā, Indijā, Vācijā, Krievijā, Baltkrievijā, Latvijā, Somijā, Dānijā. Piedalījies vairāk nekā 400 grupu izstādēs.

1980. gadā beidza Kauņas S. Žuka Lietišķās mākslas tehnikumu (mākslinieciskā fotogrāfija, pasniedzēji. P. Karpaviās un M. Dapkus), 1993. gadā beidza Viļņas Mākslas akadēmiju (Glezniecības fakultāti), pasniedzēji J. Daniļausks, V. Antanaviās, A. Šaltenis, K. Zapkus (ASV) un L. Katins.

Gleznotājs, interesējas par fotomākslu, vēsturi, kolekcionēšanu, maketēšanu. Ir izveidojis Kēnigsbergas un Šauļu vecpilsētu maketus. 2009. – 2014. gadā izdevis āetras profesionālās mākslas grāmatas un daudz glezniecības katalogu.

Arturs SAVICKS (1971)

LMS loceklis kopš 1999. gada. Gleznotājs. Stažējies Vācijā, Norvēģijā. Piedalījies starptautiskās izstādēs, plenēros kopš 1997. gada. Ir sagatavojis savu gleznu izstādes Lietuvā un ārzemēs.

“Idejas vieno cilvēkus vai viņus šķir… Idejas mākslas pasaulē ir īpaši svarīgas, jo bez lidojuma, bez ideālisma dzirksteles daiļrade “neelpo””. Arturs Savicks ir romantikai visuzticamākais Nidas bruņinieks, kura daiļrade vienmēr ir dzīva, pulsējoša, ekspresīva, kas ieelpo dzīves prieku…

A.Savicka daiļrade – daudzslāņains noslēpums, daudzdimensiju krāsu spēle, ar kuru gleznotājs “spēlējas” ar uzmanīgu skatītāju…

Skaidre Butnorjute (izvilkums par viņu no Nidas grāmatas)

Jozs PRANCKEVIČS (1952)

LMS loceklis kopš 2005. gada. Gleznotājs, arhitekts, sabiedrisks darbinieks un mecenāts. Reta mūsdienu personība, kas uztur un atbalsta Lietuvas mākslas dzīves attīstību. Sāka organizēt starptautiskas izstādes, iepazīstinot ar lietuviešu mākslu Berlīnē, Maskavā, Nidā, Viļņā, Deli, Pršerovā, Rīgā, Amsterdama, Stokholmā un Prāgā.

J. Pranckeviāa glezniecība ir daudzslāņaina, ekspresīva, gaiša un krāsaina. Viņam patīk daudz ceļot, gleznot ārvalstu plenēros, viņš jau ir apmeklējis Itāliju, Vāciju, Poliju, Rumāniju, Ukrainu, ASV, Islandi… Šobrīd J. Pranckeviās ir Viļņas galerijas “JuozasART” direktors. Ir izdevis savas daiļrades katalogu.

Skaidre BUTNORJUTE (1971)

Beigusi Šauļu Pedagoģijas universitāti un 1995. Gadā – Viļņas Mākslas akadēmiju. Kopš 1999. gada Mākslinieku asociācijas “Tiltas” locekle. Strādā par pedagogu. Audzina trīs dēlus.

2001. gadā stažējās miniatūru glezniecībā pie prof. Kamal Kapura Indijā, kā arī 2009. gadā Mākslas akadēmijā Vaduzā (Šveicē), kā arī apvienotajā Lihtenšteinas un Šveices Mākslas akadēmiju organizētajā sieviešu mākslinieāu forumā. Sagatavojusi savas personālizstādes Viļņā, Klaipēdā, Mažeiķos, Kaļiņingradā, Alenā un Ahrenshopā (Vācijā), Tamperē (Somijā), Minskā (Baltkrievijā) un 2011. gadā Indijā, Deli (kopā ar Sauļu Kropi), kurā Indijas ārlietu ministre Preneet Kaur iegādājās divus daiļdarbus, kā arī 2011. gadā un 2013. gadā – izstādes Jūrmalā.

Ir piedalījusies 32 starptautiskos glezniecības plenēros Lietuvā un ārzemēs: Indijā, Polijā, Krievijā, Latvijā, Šveicē, Vācijā, Baltkrievijā. Ar savu daiļradi ir piedalījusies vairāk kā 200 grupu izstādēs Lietuvā un ārzemēs.

“Mākslinieciskie meklējumi un mokas – mani mūžīgie pavadoņi, kad katru dienu nākas lavierēt starp vēlmi paņemt rokās otu un katlu kūpošas zupas… Mana daiļrade – tas ir stāstījums par Parasto dzīvi… ar neparastām jūtām, kuras paceļ mūs no ikdienas…” Skaidre

Izstādi “Baltija. Jūra. Lietuva” Latvijas Mākslinieku savienības galerijā organizē Lietuvas Mākslinieku asociācija “TILTAS”, sadarbojoties ar Latvijas Mākslinieku savienību un Lietuvas Republikas vēstniecību Latvijas Republikā.

Izstādes kurators Sauļus Kropis

Ekspozīcijas veidotāji: Igors Dobičins, Jānis Purcens