9. janvārī Latvijas Mākslinieku savienība sveic nozīmīgajā jubilejā gleznotāju Juri Zvirbuli!

Jura Zvirbuļa mākslinieciskā darbība norit radošo personu lokā, dzīvesbiedre ir mākslas zinātniece Dzintra Andrušaite, dēls – Toms Zvirbulis, mākslas galerijas “Birkenfelds” vadītājs.

Juris Zvirbulis no 1951.-1957. gadam mācījies Rīgas 45. pamatsskolā (tag. Rīgas Igauņu pamatskola), vēlāk no 1957.-1960. gadam Rīgas 4.vidusskolā (tag. Rīgas Angļu ģimnāzija), tomēr mācības pārtrauca. 1963. gadā Juris Zvirbulis iestājās Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās telpu noformēšanas nodaļā (RLMV, tag. MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Formas dizaina programma). RLMV pedagogi tolaik bija: scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), scenogrāfs Valdis Treijs (1927-2002; RLMV pedagogs no 1958 un Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļas vadītājs 1960-1987), Alfrēds Barons (RLMV Dekoratīvās telpu noformēšanas nodaļas materiālu mācības pedagogs), gleznotāji Edvards Grūbe (1935-2022; RLMV gleznošanas pedagogs 1960-1971), Māra Zītare (1937-2018; RLMV gleznošanas pedagoģe 1963-1973), Eduards Jurķelis (1910-1978; RLMV gleznošanas pedagogs 1945-1978), Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005), grafiķis Ēriks Priedkalns (1928-2006; RLMV burtu mācības pedagogs 1961-1978), arhitekti – tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2002; RLMV kompozīcijas pedagogs 1961-1986), keramiķis Pēteris Martinsons (1931-2013; RLMV kompozīcijas pedagogs 1962-1971), mākslinieks Jānis Borgs (RLMV pedagogs 1966-1990) u.c.

Juris Zvirbulis tika iesaukts obligātajā dienesta PSRS Bruņotajos spēkos (1964-1967), kur sāka nodarboties ar akvareļglezniecību un veidot sev raksturīgo mini akvareļa stilistiku, kā arī piedalījās 6. Republikāniskajā Jauno mākslinieku izstādē (1966, “Mākslinieku nams”) un rīkoja personālizstādi MKA kultūras namā (1967, Krievija). Pēc dienesta Juris Zvirbulis mācības RLMV turpināja un piedalījās Republikāniskajā Tēlotājmākslas izstādē “VĻKJS-50” (1968), 2. Republikāniskajā plakātu izstādē (1968, “Mākslinieku nams”), 7. Republikāniskajā Jauno mākslinieku izstādē (1969, bij. Valsts Aizrobežu mākslas muzejs), 8. Republikāniskajā Jauno mākslinieku izstādē (1969, bij. Valsts aizrobežu mākslas muzejs). 1968. gadā mākslinieks piedalījās PSRS kultūras biedrības “Bulgārija-PSRS” reprezentācijas izstādē (Sofija, Bulgārija).

Juris Zvirbulis RLMV Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļu beidza 1970. gadā. Nodaļā tolaik mācījās mākslas zinātniece Dace Lamberga (mācījās 1963-1968), plakāta mākslinieki – Juris Ivanovs (mācījās 1968-1972), Laimonis Šēnbergs (mācījās 1962-1967), tekstilmākslinieki – Miervaldis Paulovičs (mācījās 1961-1968), Inga Skujiņa (mācījās 1968-1972), Arvīds Priedīte (mācījās 1962-1967), gleznotāji – Juris Toropins (mācījās 1968-1972), Antonija Lutere (mācījās 1961-1968),  dizaineri – Maija Galdiņa (mācījās 1961-1966), Jānis Galdiņš (mācījās 1967-1968), grafiķi – Daina Vīgnere (mācījās 1964-1968), Juris Petraškevičs (mācījās 1968-1972), Henrihs Vorkals (1946-2018; mācījās 1961-1965), kino māksliniece-inscenētāja Ieva Romanova (mācījās 1968-1972) u.c.

Pēc RLMV beigšanas Juris Zvirbulis piedalījās  Baltijas republiku 2. akvareļu izstādē (1971, bij. Valsts mākslas muzejs, LNMM), izstādē Vācijā (1973), vēlāk izstādēs “Mūsdienu padomju mākslinieki no Rīgas” (1989, Ņujorka, ASV), “Gleznot Rīgu” (2001, LMS galerija), Latvijas-Francijas festivālā “Pārsteidzošā Latvija” (2005, Francija) u.c.

Juris Zvirbulis rīkojis personālizstādes un nelielas grupu izstādes Latvijā kopš 1971. gada: “Seno laiku tikumi un parašas” (1971, grāmatnīca “Mākslas grāmata”), personālizstādes Tukuma mākslas un novadpētniecības muzejā (1971), bij. Poligrāfijas darbinieku klubā, bij. Republikāniskajā Zinību namā (1972), “Jura Zvirbuļa darbu izstāde” (1974, Straupes koncertzāle), “Jura Zvirbuļa darbu izstāde” (1977, Sigulda, bij. zinātniskās pētniecības saimniecība “Sigulda”, tag. Siguldas novada, Siguldas pagasta Kultūras nams), “Nellijas Darkēvičas un Jura Zvirbuļa darbu izstāde” (1979, MF mākslas salons “Māksla”), “Juris Zvirbulis. Gleznas” (1984, bij. Valsts Aizrobežu mākslas muzeja Velvju zāle, LNMM), “Juris Zvirbulis. Gleznas” (1987, “Mākslinieku nams”), “Jura Zvirbuļa akvareļi” (1990, bij. Vāgnera zāle), “Jura Zvirbuļa gleznu izstāde” (1991, Latvijas kultūras muzejs “Dauderi”), “Juris Zvirbulis. Personālizstāde” (1994, bij. mākslas muzejs “Arsenāls”, LNMM), “Makšķernieks zemeņu laikā” (1997, galerija “Rīgas Galerija”), “Juris Zvirbulis” (1999, Maskava, Krievija), “Dokumenti” (2000, bij. galerija “Noktirne”), “Pompejas suns” (2004, galerija “Noktirne”, Rīga), “Latvijas Puškiniāna” (galerija “Noktirne”) u.c. No 1994. gada mākslinieka darbi ir eksponēti galerijas “Birkenfelds” pastāvīgajā ekspozīcijā.

Juris Zvirbulis darbos izsaka tēlainībā paslēptu domu, bieži ar asociatīvām vai simboliskām nozīmēm, līdzīgi kā to veikuši Jānis Anmanis, Kurts Fridrihsons (1911-1991), Romualds Geikins, Vitolds Kucins, Džemma Skulme (1925-2019), Vilis Vizulis (1952-2017) u.c. Mākslinieks strādā akvareļa, eļļas tehnikās, veido zīmējumus u.c. No 1978.-1990. gadam Juris Zvirbulis sadarbojās ar bij. LPSR Mākslas fonda kombinātu “Māksla” un veica sienu monumentālos gleznojumus publiskiem interjeriem: bij. kolhoza kultūras namam Grundzālē (1972, kopā ar gleznotāju Juri Zīli (1931-2022)), tag. Siguldas novada, Siguldas pagasta kultūras namam (1972, kopā ar gleznotāju Juri Zīli), bij. kafejnīcai “Ainava” (1982, kopā ar R.Jansonu), kā arī ārpus Latvijas no 1978.-1982. gadam izstrādāja gleznojumus rūpnīcas interjeram (Černivci, Ukraina), lidostas interjeram (1984, Ašhabada, Turkmenistāna) u.c.

Mākslinieks strādājis grāmatu grafikā, veidojis ilustrācijas izdevumiem: A.Puškins “Jevgeņijs Oņegins” (1974, “Liesma”), Juris Veitners “Dziesmas gramofonam ar tauri” (1975, “Liesma”), Ēriks Ādamsons “Dzeja”, Antons Hanzens Tammsāre “Miniatūras” (1978, “Liesma”),  Dagnija Dreika-Matule “Stāsti un sāgas” (1981, “Liesma”), Valdis Atāls “Domas un tēli” (2001, “Jumava”) u.c. Juris Zvirbulis ilustrējis arī žurnālus “Skola un Ģimene”, “Padomju Latvijas Sieviete”.

Ar mākslinieka daiļradi iespējams iepazīties izdevumā “Zvirbulis. Kosmoss. Akvareļi” (sastādītāja un priekšvārds Iveta Gudakovska, LU Akadēmiskais apgāds, 2019).

Juris Zvirbulis ir LMS biedrs kopš 1971. gada un tika uzņemts ar gleznotāju Laimoņa Kupča (1928-1976), Ojāra Ābola (1922-1983), Māras Kažociņas (1936-1992) rekomendācijām, LPSR Kultūras ministrijas kultūras darbinieku sagatavošanas  un kvalifikācijas celšanas kursu direktores V.Zālītes izsniegtu raksturojumu, LMS Gleznotāju sekcijas priekšsēdētāja, gleznotāja Induļa Zariņa (1929-1997) parakstītu ieteikumu,  LMS valdes priekšsēdētāja p.i., tēlnieka Ļeva Bukovska (1910-1984) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes pozitīvs balsojums 8/21. 1973. gadā Juris Zvirbulis piedalījies Vispasaules studentu universiādē-73 (Maskava, Krievija). Mākslinieks bijis ievēlēts LMS valdē (1977), Tautas kontroles komisijā (1975) u.c.

Jura Zvirbuļa darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā,  Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Latvijas Okupācijas muzejā, arī citos muzejos un privātkolekcijās.

Juris Zvirbulis “Rīts Imantā”, 1977, audekls, eļļa, 125×148 cm, LMS muzejs