6. maijā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā scenogrāfu, grāmatu grafiķi Vladimiru Novikovu!

Vladimirs Novikovs sākotnēji izvēlējās jūrnieka profesiju un 1967. gadā beidza Rīgas jūrskolu. Līdz 1984. gadam strādājis ar kuģniecību u.c. tehniku saistītos uzņēmumos, līdztekus sadarbojies ar PSRS un Latvijas periodikas izdevumiem un veidojis ilustrācijas, karikatūras no 1964. gada. Personīgo, māksliniecisko sniegumu un redzējumu autors attīstīja pašizglītības ceļā.

Vladimirs Novikovs no 1982. gada studēja bij. LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslinieciskās konstruēšanas kursos un tos absolvēja 1985. gadā. LMA mācījies pie pasniedzējiem: grafiķa Artūra Ņikitina, keramiķes, dizaineres Valdas Podkalnes, arhitektiem Oļģerta Ostenberga (1925-2012), Ivara Bumbiera (1932-2020), tēlniekiem Tālivalža Gaumiga (1930-2016), Arvīda Drīzuļa (1934-2019), dizainera Valda Celma u.c.

Vladimirs Novikovs darbojies Latvijas žurnālos: “Zīlīte” (no 1965.g.), “Daugava”, “Dadzis”, “Liesma”, “Zvaigzne”. Mākslinieks bijis bērnu integrācijas izdevumu “Gnoms” (1991-1995), “Sveiki!” redaktors (1993-1999), veidojis ilustrācijas bērnu izdevumiem Krievijā: “Veseliji kartinki”, “Družba” (1988-1989) u.c. Vladimirs Novikovs strādājis laikrakstos “Jūrmala”, “Telegrāfs”, veidojis ilustrācijas preses izdevumu “Diena” (1994), “CM” (1997-1999) u.c. bērnu izdevumu ilustrētiem pielikumiem. 2007. gadā viņš bija Rīgā iznākošā žurnāla “Jūrnieku Vēstnesis” galvenais redaktors.

Vladimirs Novikovs darbojies kā dekorators (dekorāciju mākslinieks) LPSR Valsts leļļu teātrī (tag. Latvijas Leļļu teātris, 1984-1989).

Mākslinieks, veidojot pasaku, teiku, fabulu ilustrācijas, tēlu veidošanai izmanto hiperbolas un pretnostatījuma principa elementus krāsu salikumos un detalizācijā. Kontrastus un pretkrāsas autors izmanto reti, darbi tiek veidoti akvareļglezniecības tehnikā uz papīra. V.Novikovam piemīt spilgtas raksturotāja spējas, autors veidojis kolēģu, nozīmīgu kultūras darbinieku lineāri grafiskus un atpazīstamus portretus-saržus.

 Vladimirs Novikovs izstādēs piedalās kopš 1965. gada – darbi tika eksponēti 2. Republikas karikatūru izstādē  (kopā ar Eduarda Rusmaņa, Imanta Melgaiļa (1923-2018) darbiem, Mākslinieku namā, 1965). Mākslinieks piedalījies Starptautiskajā karikatūru konkursa izstādē “Ha-ha-habitat” (bij. Izstāžu centrā “Dzintari”, Jūrmalā, 1989). Izstādi rīkoja LĻKJS CK Jaunatnes darba lietu centrs un karikatūristu “Humora centrs”, atzīmējot “Humora centra” uzņemšanu Starptautiskajā karikatūristu organizācijā, kas veicināja Latvijas mākslinieku starptautisku atpazīstamību. Konkursam tika iesūtīti ap 600 darbi, eksponēti 170 un bija prēmiju fonds. “Grand Prix” izcīnīja I. Osipovs (bij. Ļeņingrada, Krievija), 1. vietu P. Matuška (bij. ČSSR), 2. vietu M.Kurdjumovs (Harkova, Ukraina), 3. vietu O.Teslers (Maskava, Krievija). Radošās apvienības “Humora centrs” medaļas saņēma 15 karikatūristi. Viņu vidū bija arī Latvijas pārstāvji Uģis Mežavilks (1929-1998) un Ludmila Bulikina.

V. Novikovs piedalījies arī Komiksu izstādē (Maskava, Krievija, 1993, 3. prēmija) un Starptautiskajā karikatūru izstādē “Cartoons undercover” (Ostende, Beļģija, 1999, 2001). Rīkojis personālizstādi “Pasaku valdnieki” (LNB, 2004), kurā tika eksponēti kultūras darbinieku – mākslinieku Margaritas Stārastes (1914-2014), Jāzepa Pīgožņa (1934-2014), Jāzepa Osmaņa (1932-2014), dzejnieku – politiķa Jāņa Petera, Dagnijas Dreikas, Māra Runguļa, rakstnieku Ulda Ausekļa, Jāņa Baltvilka (1944-2003), dramaturga Hermaņa Paukša, literatūrzinātnieka, dramaturga Valda Rūmnieka, u.c. portretu sarži.

Vladimirs Novikovs ir LMS biedrs kopš 2004. gada ar Latvijas Leļļu teātra galvenā mākslinieka, scenogrāfa Pāvila Šenhofa (1924-2011), LMA pasniedzēja, grafiķa Valda Villeruša, grafiķa, dizainera Artūra Ņikitina rekomendācijām. Vladimirs Novikovs ir Latvijas Rakstnieku savienības (LRS) biedrs kopš 2001. gada. Mākslinieks piedalījies LRS un LNBO projektos (kopš 2003).

Vladimira Novikova darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, citos muzejos un privātkolekcijās.

Vladimira Novikova ilusustrācija dzejolim “Mušas, odi dzied…”, 2003, papīrs, akvarelis, 20,5×29 cm, no LMS muzeja arhīva