Videomateriālu cikls “Latvijas mākslinieku radošais mantojums”

Aicinām iepazīties ar Latvijas Mākslinieku savienības sagatavoto materiālu ciklu “Mākslinieku radošais mantojums” par nozīmīgiem latviešu māksliniekiem – J.Pauļuku, R.Pinni, L.Purmali, G.Krolli, A.Breži, L.Davidovu-Medeni, A.Dumpi, O.Breģi – kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

https://www.lnkc.gov.lv/lv/videomaterialu-cikls-latvijas-makslinieku-radosais-mantojums

Materiāli veidoti ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Līga Purmale “Lietainā vasara”, 1983, LMS muzejs