5. februārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā gleznotāju, pedagogu Robertu Muzi!

Roberts Muzis no 1951.-1955. gadam mācījās Rīgas 29. septiņgadīgajā skolā (tag. Rīgas 31. vidusskola) un mācības turpināja J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (JRRMV, tag. MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola). JRRMV pasniedzēji tolaik bija: grafiķis Kārlis Bušs (1912-1987; JRRMV direktors 1948-1961), gleznotāji: Ansis Stunda (1892-1976; JRRMV pedagogs no 1946), Edgars Iltners (1925-1983; JRRMV pedagogs 1956-1961), Arnolds Griķis (1908-1988; JRRMV pedagogs no 1946), Harijs Blunavs (1924-2006; JRRMV pedagogs 1957-1991), Vitālijs Karkunovs (1925-2006; JRRMV pedagogs) u.c. Līdzas Robertam Muzim JRRMV mācījās nākamie mākslinieki, pedagogi: Juris Jurjāns, Maija Pīlāga (1943-2015), Ilze Starka, Rūta Šteinerte (1942-2003), Jordisa Vilsone, Aija Zīle (Jurjāne, 1944-2015) u.c. Roberts Muzis, izstrādājot diplomdarbu, beidza JRRMV 1962. gadā, līdzās absolvēja arī Egils Garkevičs ar diplomdarbu – gleznu “Ceļi un cilvēki” (67×108 cm) u.c.

No 1962.-1964. gadam Roberts Muzis sākotnēji studēja Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas jaundibinātajā Rūpnieciskās mākslas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnozare). Nodaļā pasniedzēji bija: tēlnieki Tālivaldis Gaumigs (1930-2016; LMA Rūpnieciskās mākslas katedras pedagogs 1961-2016, vadītājs 1964-2016), veidošanas pasniedzējs Arvīds Drīzulis (1934-2019; LMA Rūpnieciskās mākslas katedras pedagogs 1965-2018), arhitekts, keramiķis Pēteris Martinsons (1931-2013; LMA pedagogs no 1968), grafiķis Aleksandrs Dembo (1931-1999; LMA Rūpnieciskās mākslas katedras pedagogs 1964-1999), mākslas zinātnieks, dizaina teorētiķis Herberts Dubins (1919-1993; LMA pedagogs 1958-1987) u.c.

Roberts Muzis studijas turpināja LMA Glezniecības nodaļā (tag. LMA Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozare). LMA Glezniecības nodaļas pedagogi bija gleznotāji: katedras vadītājs Vladimirs Kozins (1922-2023; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1995), Konrāds Ubāns (1893-1981; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1925-1981), Nikolajs Breikšs (1911-1972; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1925-1981), Ārijs Skride (1906-1987; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1942-1964), Eduards Kalniņš (1904-1988; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1988), Indulis Zariņš (1929-1997; LMA pedagogs no 1958, Glezniecības katedras pedagogs no 1962, LMA rektors 1988-1997), Leo Svemps (1897-1975; LMA rektors 1961-1975), Vilis Ozols (1929-2014; Glezniecības katedras vadītājs 1989-1991, pasniedzējs līdz 1999) u.c.

Studējot LMA, Roberts Muzis strādāja kā mākslinieks noformētājs bij. Rīgas Traleru flotes bāzē (1965-1967) un bij. Rīgas stikla fabrikā “Sarkandaugava” (1967-1968).

Roberts Muzis absolvēja LMA Glezniecības nodaļu 1967. gadā ar darbu “Būs skaidra diena”, vadītājs Eduards Kalniņš. Viņam līdzās pie vadītāja Eduarda Kalniņa LMA Glezniecības nodaļu absolvēja topošie gleznotāji: Jānis Gunārs Kalnmalis (1929-2023) ar diplomdarbu “Traktoristi” (audekls, eļļa, 174×204 cm), Gunta Liepiņa-Grīva ar diplomdarbu “Uz jauno hitu”/ “Žokeji”, Vitolds Kačerovskis (1926-1995; vēlāk LPSR Mākslas fonda (MF) direktora p.i., 1975) ar diplomdarbu “Rīts manēžā”, Aija Jurjāne (1944-2016; JRRMV pedagoģe 1967-2016) ar darbu “Darba diena”, Aldis Kļaviņš (LLMV pedagogs 1967-1976) ar diplomdarbu “Vingrotājas”, Inese Ziemele ar darbu “Lašu vējš”, Inta Dobrāja (1940-2020) ar darbu “Keramiķi” u.c.

Kā LMA mācībspēks Roberts Muzis stažējies bij. PSRS mākslas augstskolās – tag. I. Repina Sanktpēterburgas Valsts akadēmiskajā glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūtā 1982. gadā (Sanktpēterburga, Krievija) un Viļņas Mākslas institūtā (tag. Viļņas Mākslas akadēmija, Lietuva) 1989. gadā.

1992. gadā Roberts Muzis ieguva maģistra grādu mākslās (1992, LMA).

Pēc LMA absolvēšanas mākslinieks strādāja pie veikalu skatlogu noformējuma dizaina  bij. uzņēmumā “Sojuztorgreklama” (1968-1970).

1972. gadā Roberts Muzis tika uzcināts strādāt par pedagogu LMA Sagatavošanas kursos, kur norisinājās pārmaiņas. LMA Sagatavošanas kursu pedagogi bija: gleznotāji Mihails Korņeckis (1926-2005; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs, vadītājs 1964-1978), Irēna Lūse (LMA Sagatavošanas kursu pasniedzēja 1972-1992), Arvīds Būmanis (1942-2000; LMA Sagatavošanas kursu pedagogs no 1972), Lija Būmane (1940-1990; LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1970-1990), Inta Celmiņa (LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1970-1990), Leonīds Mauriņš (LMA Sagatavošanas kursu pedagogs 1969-1985) u.c.

Roberta Muža pedagoga karjera saistīta ar vairākām Latvijas augstskolām, kurās mākslinieks nodevis studentiem savas zināšanas un prasmes vizuālajā mākslā. Roberts Muzis bijis Vizuālās mākslas pasniedzējs, docents (1974-1978) Rīgas Politehniskā institūta Arthitektūras un celtniecības fakultatē (tag. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūts).

No 1978.-2004. gadam Roberts Muzis strādāja LMA Glezniecības katedrā kopā ar Latvijas mākslas izcilībām, gleznotājiem: katedras vadītāju Vladimiru Kozinu, Edvardu Grūbi (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1979-2000), Ritu Valneri (1929-2015; LMA Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000), Eduardu Kalniņu, Imantu Vecozolu (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1967-1999), Induli Zariņu (1929-1997; LMA rektors 1988-1997, Glezniecības katedras pedagogs 1962-1997), Borisu Bērziņu (1930-2002; str. LMA Glezniecības katedrā 1964-1999), Andri Začestu (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1976-1986), Pēteri Postažu (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1971-2019), Jāni Zemīti (1940-2008; LMA Glezniecības katedras vadītājs 1993-1998), Vili Ozolu, Alekseju Naumovu (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1985-šobrīd, rektors 2007-2017), Kristapu Zariņu (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1985-šobrīd, rektors 2017-šobrīd) u.c. Roberts Muzis bija LMA Glezniecības katedras docents (1989) un profesors (1992), tika ievēlēts LMA Lietišķo nodaļu dekāna amatā no 1987. gada.

Vēlāk Roberts Muzis bija Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas dekāns (2004-2007), profesors (2007-2018), Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas mākslas fakultātes (2008-2018) profesors, LU emeritus profesors (2016). Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē kā pedagogi darbojās arī mākslinieki: gleznotāji Juris Utāns (1959-2022), Ingrīda Irbe, grafiķis, tēlnieks Juris Nikiforovs (Nikifs), tekstilmāksliniece Zinaīda Ceske u.c.

No 1966.-1978. gadam Roberts Muzis veidojis grāmatu ilustrācijas izdevniecībās “Liesma” un “Zinātne”. Mākslinieks ilustrējis grāmatas: Mihails Bulgakovs “Izlase” (1972, “Liesma”), Lilija Dzene “Elza Radziņa” (1973, “Liesma”), Jons Avižus “Zaudētā pajumte” (1975, “Liesma”), Arvīds Grigulis “Zivis dzīvo ūdenī” (1976, “Liesma”), Andrejs Dripe “Kaķi maisā” (1977, “Liesma”), Jānis Liepiņš “Vasarlaiks” (1977, “Liesma”), Imants Ziedonis “Selected Poems and Prose” (1980, “Avots”) u.c.

Mākslas izstādēs gleznotājs sāka piedalīties 1970. gadā, pirmās izstādes – 7. Republikas jauno mākslinieku izstāde (1970, bij. Aizrobežu mākslas muzejs, AMM, LNMM), Republikāniskā Tēlotajmākslas izstāde “LTK – 25” (1970, bij. Valsts Mākslas muzejs, LNMM), “Sports mākslā” (1971, bij. Valsts Mākslas muzejs, LNMM), Republikāniskā Tēlotājas mākslas izstāde “PSKP 24. kongresam” (1972, LNMM), Republikāniskā Tēlotājas mākslas izstāde “Miera sardze” (1973, LNMM). Vēlāk piedalījies izstādēs: “Krišjānim Baronam – 100” (1985), 1. Vispasaules latviešu mākslas izstādē (1990, LNMM), “Latviešu mūsdienu glezniecība” (1991, izstāžu zāle “Latvija“, LNMM), “Latviešu glezniecība” (2002, Zvolle, Nīderlande), “Prezidentu portreti un Vilhelma Purvīša gleznu izstāde” (2013, galerija “Daugava”), Starptautiskā jūras ainavu izstādē “Marina” (2008-2014, Jūrmalas muzejs), “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” (no 2015-2022 – Rīgas Sv.Pētera baznīca; 2023 – Latvijas Dzelzceļa muzejs), “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” Grand PRIX laureātu darbu izstādē “Retrospekcija” (2023, Rīgas kultūras centrs “Imanta”, piedalījās balvu ieguvēji: Roberts Muzis (2015), Silva Linarte (2016; 1939-2018), Aldis Kļaviņš (2017), Jānis Plivda (2018), Nugzars Paksadze (2019), Agra Ritiņa (2020), Osvalds Zvejsalnieks (2021; 1944-2022), Indulis Landaus (2022), Anna Afanasjeva (2023)).

Darbus mākslinieks eksponējis Latvijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Itālijā, Francijā Krievijā, Vācijā, Anglijā.

Roberts Muzis rīkojis personālizstādes un nelielas grupu izstādes: “Roberts Muzis gleznas” (1984, LMA), “Roberts Muzis. Gleznas” (1996, galerija “Daugava”), “Atvērtais logs” (2020, VEF Kultūras pils, ar dzīvesbiedres Ainas Muzes (1943-2017), Agates Muzes, Elīnas Lūses-Grīnbergas darbiem).

Mākslinieks Roberts Muzis radošajā daiļradē strādājis eļļas u.c. tehnikās, radījis izstāžu, monumentālās glezniecības darbus (sienas gleznojumi bij. Baldones sanatorijā), veidojis darbus vēsturiskajā, sadzīves, ainavu, klusās dabas un portreta žanrā. Roberts Muzis gleznojis Latvijā nozīmīgu personu portretu kompozīcijas: LR prezidenti – “Jānis Čakste” (1995, audekls, eļļa, 157×92 cm), “Kārlis Ulmanis” (1995, audekls, eļļa, 157×92 cm), “Gustavs Zemgals” (1995, audekls, eļļa, 157×92 cm), “Alberts Kviesis” (1995, audekls, eļļa, 157×92 cm), eksponēti LR Valsts prezidenta rezidencē Rīgas pilī, kā arī Rīgas mēra Jāņa Birka portreta kompozīcija Rīgas Domes ēkā. Kopā ar Jāni Andri Osi (1943-2023), Andri Začestu 2001. gadā gleznoja piecu Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapu Teodora Grīnberga, Gustava Tūra, Jāņa Matuļa, Ērika Mestera, Kārļa Gailīša portretu kompozīcijas.

Roberts Muzis par sniegumu vizuālajā mākslā un pedagoģijā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru (2019). Māksliniekam piešķirts LPSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums (1988), PSRS Mākslas Akadēmijas diploms par 1978. un 1979. gada darbiem glezniecībā (1979), VĻKJS CK prēmija par gleznu “Pie akas” (1977), PSRS Kultūras ministrijas diploms un prēmija par gleznu “Attālumi” (1976), Vissavienības TSSI bronzas medaļa grāmatu mākslā (1974). Mākslinieks saņēmis nozares apbalvojumus: “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” (2015), 3.Starptautiskās Minskas laikmetīgās mākslas biennāles “Colorfest” balva (2012), LMS izstādes “Rudens” laureāts (2002) u.c.

 Roberts Muzis ir LMS biedrs kopš 1975. gada un uzņemts ar gleznotāju Viļa Ozola (1929-2014), Henrija Klēbaha (1928-1998), Aleksandra Stankeviča (1932-2015) rekomendācijām, LMA prorektora, gleznotāja Induļa Zariņa parakstītu raksturojumu, LMS Gleznotāju sekcijas priekšsēdētāja Edvarda Grūbes izsniegtu ieteikumu, LMS valdes priekšsēdētāja, gleznotāja Edgara Iltnera parakstītu lēmumu. Roberts Muzis aktīvi iesaistījies LMS darbībā, bija ievēlēts LMS valdē (1987-1992), kā LMS glezniecības sekcijas biroja loceklis un LMS revīzijas komisijā (2002-2005). Mākslinieks piedalījies arī LMS muzeja veidošanā (2005).

20.gs. 80. gados Roberts Muzis kopā ar māksliniekiem Ivaru Muižuli (1935-2023), Maldu Muižuli (1937-2022), Kārli Dobrāju u.c. piedalījies Zvārtavas pils atjaunošanā un tolaik LPSR Mākslas fonda Jaunrades nama izveidē (LMS muzejs).

Mākslinieks saņēmis LPSR AP Goda rakstu par LMS ikgadējo “Mākslas dienu” rīkošanu (1983), Roberts Muzis bijis Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kopkrājuma eksperts (1991-1995) un otrās izstādes “J.Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” žūrijas priekšsēdētājs (2016).

Mākslinieks bija Starptautiskās mākslas asociācijas “B-13” biedrs (1993-1998).

Roberta Muža darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Valsts prezidenta kancelejā, Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Rīgas Domes īpašumā, Latvijas Universitātē, Rakstniecības un mūzikas muzejā,  Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Ainažu jūrskolas muzejā, Sumi mākslas muzejā (Ukraina), kā arī citos muzejos un privātkolekcijās Latvijā un ārvalstīs.

Roberts Muzis “Īvande”, 1987, audekls, eļļa, 65×78 cm, LMS muzejs