29. septembrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā grafiķi Dainu Vīgneri!

Daina Vīgnere dzimusi nozīmīgā Latvijas komponista un diriģenta, pedagoga Leonīda Vīgnera (1906-2001) ģimenē, brālis komponists Ivars Vīgners, vectēvs Ernests Vīgners (1850-1933) – Latvijas koru un orķestru diriģents, folkloras vācējs, komponists un mūzikas pedagogs. Sākotnēji Daina Vīgnere līdztekus mācībām Rīgas 50.vidusskolā beigusi Pāvula Jurjāna mūzikas skolu (1962). Izglītību iegūt turpinājusi un no 1964.-1968. gadam mācījusies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas (RLMV) Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļā (tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programma). Dainas Vīgneres pedagogi RLMV bija: scenogrāfi Imants Žūriņš ((1923-2014), RLMV direktors 1959-1985), Valdis Treijs ((1927-2002), RLMV pedagogs 1960-1987), arhitekts Ivars Bumbiers ((1929-2020), RLMV pedagogs 1966-1970),  arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns ((1925-2002), RLMV pedagogs 1961-1986), arhitekts, keramiķis Pēteris Martinsons ((1931-2013), RLMV pedagogs 1962-1971), mākslinieks Jānis Borgs (RLMV pedagogs 1966-1990), gleznotājs Vitālijs Karkunovs ((1925-2006), RLMV pedagogs 1954-?), grafiķis Ēriks Priedkalns ((1928-2006), RLMV pedagogs 1961-1978).

Daina Vīgnere pēc RLMV beigšanas iestājās Teodora Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Grafikas apakšnozare), kurā Dainas Vīgneres pasniedzēji bija latviešu profesionālās grafikas pamatlicēja, LMA Grafikas meistardarbnīcas vadītāja Riharda Zariņa (1869-1939) audzēkņi, grafiķi – ksilogrāfijas meistars Pēteris Upītis ((1899-1989), LMA Grafikas katedras pedagogs 1945-1989) un oforta meistars Arturs Apinis ((1904-1975), Grafikas katedras pedagogs no 1945, vadītājs 1945-1952, 1962-1975), kā arī grafiķi Alberts Goltjakovs ((1924-2016), Grafikas katedras pedagogs 1960-1999), Gunārs Krollis (LMA Grafikas katedras pedagogs 1974-1999), plakāta mākslas veidotājs Latvijā Maigonis Osis ((1929-1988), LMA Grafikas katedras pedagogs 1960-1988), gleznotāji Aleksandrs Stankevičs ((1932-2015), LMA pedagogs no 1962, Grafikas katedras vadītājs 1975-1999), Valdis Dišlers ((1922-2011), LMA pedagogs no 1953, rektors 1976-1986), Leo Svemps ((1897-1975), LMA pedagogs no 1940, rektors 1961-1975). Daina Vīgnere 1975. gadā absolvēja LMA ar diplomdarbu – plakātu cikls “Mūzika un māksla”, vadītājs Alberts Goltjakovs. Līdzās Dainai Vīgnerei LMA absolvēja topošie mākslinieki pie Pētera Upīša – Valentīna Ošiņa ar darbu “Ilustrācijas Linarda Laicēna stāstu krājumam “Laterna tumsā””, nākamā keramiķe Natālija Laminska ar ilustrācijām “Vaita Vitmena “Dzeja”” oforta tehnikā, un pie Alberta Goltjakova absolvēja Jānis Galdiņš ar darbu “Politisko plakātu cikls”.

Pēc LMA Daina Vīgnere darbojusies LPSR Mākslas fonda Dekoratīvās mākslas kombinātā (MF DMK) no 1975. gada līdz tā likvidācijai 1992. gadā. Māksliniece jau kopš studijām LMA radījusi lietišķās grafikas darbus, kā vinila materiāla skaņu plašu apvalkus, veidojusi grafisko noformējumu laikrakstiem “Literatūra un Māksla”. Darbojoties MF DMK, Daina Vīgnere noformējusi bij. J.Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja (Pils laukums 3, Rīga) ekspozīcijas, kuras bija veltītas rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam (“Jaunsudrabiņš rakstnieks un gleznotājs”, 1977), komponistam Jāzepam Mediņam (1977), ideoloģiska satura izstādi “Latviešu literatūra un Oktobra revolūcija” (1977) u.c. Šobrīd Rakstniecības un mūzikas muzejs atrodas Pulka ielā 8, Rīgā. Māksliniece veidojusi lielizmēra auduma apdrukas aplikāciju Republikāniskajam bērnu namam.

Daina Vīgnere izstādēs piedalās kopš 1968. gada. Mākslinieces darbi bijuši eksponēti tolaik aktuālajā Lietišķās grafikas izstādē (bij. Republikāniskais Zinību nams, 1968; “Mākslinieku nams”, 1969), līdzās meistariem, kā Andrejs Porietis (1910-1974), Rihards Skrubis (1928-1995), LMS Lietišķās grafikas apakšsekcijas priekšsēdētājs Gunārs Kirke (1926-1993), mākslas zinātnieks, dizaina eksperts Herberts Dubins (1919-1993). Izstādē tika eksponētas arī Imanta Ozoliņa (1930-2018) veidotās etiķetes bij. rūpnīcu “Aldaris”, “Rīgas liķieru un degvīna rūpnīca” produkcijai, kārbas bij. fabriku “Uzvara” un “Laima” saldumiem, “Dzintara” smaržām, bij. dāvanu veikalam “Sakta”.

Māksliniece rīkojusi izstādes kopā ar kolēģiem: keramiķi Māru Linkaiti ((1945-2016), izstāde 1977.g.), Ilzi Lībieti, Ivaru Poikānu, Vladislavu Pugačovu (bij. Republikāniskais Zinību nams, 1979), ar Aleksandru Dembo (1931-1999), Arturu Ņikitinu (1936-2022), Aiju Ozoliņu, Naftoliju Gūtmani, Maiju Dragūni, Ināru Garklāvu, Ilzi Lībieti (“Fantastika”, bij. Republikāniskais Zinību nams, 1983; Ilzes Lībietes un Dainas Vīgneres-Ivanovas grafikas darbu izstāde, 1989). Daina Vīgnere eksponējusi darbus grafikas izstādē kopā ar dažādu mākslas stilistiku pārstāvjiem – Mariju un Aldi Karkovski (1949-2006), Ievu Deksni, Gunāru Krolli, Juri Putrāmu, Vilni Zāberu (1963-1994), Indru Puķi, Juri Petraškeviču (LNMM, “Arsenāls”, 1991). Jāatzīmē mākslinieces dalība Baltijas republiku jauno mākslinieku tēlotājas mākslas izstādēs (Viļņā, Lietuva, 1979, medaļa), Tallinas grafikas triennālēs (1980, 1989, 1992), Rīgas miniatūrgrafikas triennālēs (1983, 1987, 1996), LMS rīkotajās  “Rudens” izstādēs (1979, 1982, 1992) u.c.

Daina Vīgnere bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1977. gada, un tika uzņemta par LMS biedri 1983. gadā ar grafiķu Māras Rikmanes, Maldas Muižules (1937-2022), gleznotāja, grafiķa, scenogrāfa Ilmāra Blumberga (1943-2016), grafiķa, plakātu mākslinieka Gunāra Kirkes rekomendācijām, MF DMK direktora p.i. I.Gulberga, galvenā mākslinieka, dizainera Jāņa Krieva (1942-2016) raksturojumu, LMS Grafiķu sekcijas priekšsēdētāja, grafiķa Ināra Helmūta ierosinājumu un LMS valdes pirmā sekretāra, grafiķa Gunāra Kroļļa parakstītu lēmumu. LMS komisijai māksliniece prezentēja darbu ciklu cinkotipijas tehnikā.

1997. gadā Daina Vīgnere izvēlējās pedagoģes karjeru un darbojās Rīgas bērnu un jauniešu namā “Rīdze” par vizuālās mākslas un angļu valodas pasniedzēju.

Mākslinieces darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, citos muzejos un privātkolekcijās.

Daina Vīgnere “Planēta”, 1979, papīrs, cinka kodinājums, 54×39 cm, LMS muzejs