29. janvārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā tekstilmākslinieci, pedagoģi Maiju Purgaili!

Maija Purgaile (Grīnfelde no 1977.-1997.g.) dzimusi radošā ģimenē, tēvs – gleznotājs Hermanis Purgailis (1912-1987), brālis – zinātnieks Māris Purgailis (1947-2022), Latvijas Universitātes pedagogs, politiķis, Rīgas domes priekšsēdētājs no 1994.-1997.g.

Mācoties Rīgas 45. vidusskolā, vēlāk 49. vidusskolā, Maija Purgaile aktīvi nodarbojās ar sportu, bija PSRS izlases kandidāte peldēšanā pie treneres, kādreizējās Latvijas, PSRS čempiones brasa peldējumos Lilijas Pētersones (1923-1998).

Maija Purgaile 1971. gadā beidza Leona Paegles Rīgas 1.vidusskolas fizikas-matemātikas novirziena klasi. Mācoties vidusskolā, sāka apmeklēt LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA) Sagatavošanas kursus pie pasniedzējiem: Dainas Riņķes (LMA kursu pedagoģe 1965-?), Andreja Rozenberga (1937-2017; LMA kursu pedagogs 1964-1978), gleznošanas, zīmēšanas un kompozīcijas nodarbības vadīja gleznotāji Lija Būmane (1940-1990; LMA kursu pedagoģe 1970-1990), Aleksandrs Stankevičs (1932-2015; LMA kursu pedagogs 1962-?), tēlnieks Kārlis Jansons (1896-1986), gleznotājs Mihails Korņeckis (1926-2005; LMA kursu pedagogs un vadītājs 1960-1978), grafiķis Aleksandrs Dembo (1931-1999; LMA kursu pedagogs 1962-1999), gleznotājs Indulis Zariņš (1929-1997; LMA kursu pedagogs 1958-?) u.c.

1971. gadā Maija Purgaile izvēlējās turpmāko izglītību iegūt Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Tekstilmākslas apakšnozare), kurā pedagogi bija: LMA Tekstilmākslas nodaļas dibinātājs Rūdolfs Heimrāts (1926-1992; LMA pedagogs 1961-1992), Aija Baumane (1943-2019; LMA Tekstilmākslas nodaļas pedagoģe 1972-2019, katedras vadītāja 1992-2019), Rita Eglīte (LMA Tekstilmākslas katedras asistente 1967-1969, pedagoģe no 1969), Gaida Vecvagare (1920-1983; LMA Tekstilmākslas katedras mācību meistare 1961-1983), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; LMA Tekstilmākslas katedras interjera kompozīcijas pedagogs 1965-1969), gleznotāja Rita Valnere (1929-2015; LMA Tekstilmākslas un Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000), Pēteris Postažs (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1971-2019), Boriss Bērziņš (1930-2002; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1963-2000) u.c.

Maija Purgaile absolvēja LMA Tekstilmākslas nodaļu ar figurālu kompozīciju “Ritmi”, un viņai līdzās pie Rūdolfa Heimrāta absolvēja: Pēteris Joksts (1947-1997) ar diplomdarbu “Apgleznoti zīda audumi vakartērpiem, tērpu demonstrējums”, Inga Skujiņa ar darbu “Kurzemes baroks” gobelēna tehnikā u.c. Maijai Purgailei piešķirts Humanitāro zinātņu grāds mākslās par darbu “Māksla. Ētika. Personība. Rūdolfs Heimrāts – cilvēks, mākslinieks, pedagogs” (LMA, 2003).

Studiju laikā Maija Purgaile strādāja bij. Rīgas Medicīnas institūtā par laboranti (1971-1977) un pēc LMA absolvēšanas bija māksliniece noformētāja Gaujas Nacionālā parka administrācijā (1977-1979).

Maija Purgaile izstādēs piedalās kopš 1973. gada, kad pirmo reizi mākslinieces darbs tika eksponēts LMA studentu darbu izstādē (1973). Turpmāk piedalījās izstādēs: “Mākslas dienas” (Rīgas Sv. Pētera baznīca, 1977, Roja, 1978), Republikas jauno mākslinieku lietišķi dekoratīvās mākslas izstādē (bij. Aizrobežu mākslas muzejs, LNMM, 1979), Baltijas Republikas lietišķi dekoratīvās mākslas izstādē (Rīgas Sv. Pētera baznīca, 1980), Republikas jauno mākslinieku izstādē (1983), izstādē “Eņģeļu laiks” (Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejs, 2010, kopā ar Tālivaldi Muzikantu, Ievu Muzikanti, Evu Miglinieci, Ēru Zalcmani u.c.), Tekstilmākslas asociācijas 20 gadu jubilejas izstādē (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 2015, izstādē risinātās tēmas: ainava – Maija Purgaile, Dace Puga, Ilma Austriņa; dabas motīvi – Mārīte Leimane, Kristīne Sīlis; pārdzīvojumi un iespaidi – Edīte Pauls-Vīgnere, Andra Kurzemniece; pasaules norišu atainošana – Aija Baumane, Lilita Bauģe; cilvēka dzīve – Daina Dagnija (1937-2019), Līva Kaprāle, Kristīne Zilgalve; pašportreti – Skaidrīte Leimane, Anda Skadmane u.c.), 2. Starptautiskajā Glezniecības plenērā (Baldone, 2019) u.c.

2023. gada februārī Tekstilmākslas asociācija plāno rīkot  miniatūrtekstila izstādi “Iztēle ir realitāte” Roberta Mūka muzejā Galēnos, kurā piedalīsies Maija Purgaile, Andra Kurzemniece, Antra Saliņa, Dace Grīnberga, Diāna Janušone, Dina Baumane, Elizabete Klints, Elīna Veilande-Apine, Ērika Zutere u.c.

 Maija Purgaile rīkojusi izstādi kopā ar gleznotāju Hermani Purgaili (Gulbenes vēstures un mākslas muzejs, 1983), personālizstādes “Tev” (O.Vācieša memoriālais muzejs, 2000), “Krustceles” (Daugavpils vēstures un mākslas muzejs, 2002), personālizstādi Rīgas Sv. Pestītāja baznīcā (Anglikāņu baznīca, 2004). Māksliniece piedalījusies akcijā “Atbalstissimo: Latvijas mākslinieki Ukrainai” (arterritory.com., 2022).

Radošā apliecinājuma meklējumos Maija Purgaile turpināja iegūt izglītību Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē un 2002. gadā saņēma Reliģijas un ētikas skolotājas kvalifikāciju par kvalifikācijas darbu “Garīgās vērtības – gadarites kontekstā”.

Maija Purgaile pievērsusies arī pedagoģiskajai darbībai un kopš 1997. gada vada bērnu mākslas studiju “Raibulis” (bij. Rīgas Centra sākumskola, tag. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola, 2013), kuras audzēkņi ar darbiem piedalās bērnu izstādēs un konkursos Latvijā – “Trejdeksnis” (kopš 2004), “Ziedonis. Pasaule. Es” (2022), un arī starptautiski – Lipovā, Rumānijā “Rudens krāsas” (2022) u.c. No 2002.-2004. gadam Maija Purgaile bija ētikas un reliģijas pedagoģe bij. Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skolā (tag. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža), kā arī pedagoģe Rīgas pašvaldības BJC “Daugmale” mākslas studijā „Tek-stiliņš” (2009) un šobrīd Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā (Garkalnes pagasts, Ropažu novads).

Maija Purgaile bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1978. gada. Māksliniece ir LMS biedre kopš 1983. gada, un tika uzņemta ar tekstilmākslinieku Aijas Baumanes, Rūdolfa Heimrāta, Irisas Blumates rekomendācijām, LMS Tekstilmākslinieku sekcijas priekšsēdētaja Egila Rozenberga, LMS valdes pirmā sekretāra, grafiķa Gunāra Kroļļa parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes balsojums 47/5. PSRS MS lēmumu apstiprināja vecākā instruktore S.Ivanova (1984).

Maija Purgaile aktīvi piedalās LMS rīkotajās izstādēs “Mākslas dienas” (kopš 1977.g., t.sk. Rīgas Doma laukumā (1978), “Mākslas dienas 2017. 100 gadi pēc revolūcijas Krievijā”, “Mākslas dienas 2018. Mākslas laiks”, “Mākslas dienas 2020. Covid-19” (virtuālā izstāde), “Mākslas dienas 2021. LMS 80”, “Mākslas dienas 2022. Karš. Ukraina” u.c.), kā arī izstādēs “Rudens” (“Rudens. 100” (2018), “Rudens 2019. Krāsaina siena. Paaudzes” (2019), visas LMS galerijā). Māksliniece ir Tekstilmākslas asociācijas biedre no 1996. gada.

Maijas Purgailes darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Jūrmalas muzejā, Ojāra Vācieša muzejā, arī citos muzejos un privātkolekcijās.

Maija Purgaile “Zelta valūta”, batika, 20×20 cm, 2004, LMS muzejs