22. februārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā grafiķi Ritu Ozoliņu!

Rita Ozoliņa (Klieče) dzimusi gleznotāja Edgara Iltnera (1925-1983; LMS valdes priekšsēdētājs 1972-1982) radinieku ģimenē, gleznotājs bija mākslinieces mātes Irmas Kliečes brālis. Rita Ozoliņa mācījās Liepājas J.Raiņa 6.vidusskolā un izglītību turpināja iegūt no 1968.-1972. gadam Liepājas mākslas vidusskolas Tērpu konstruēšanas un modelēšanas nodaļā (LLMV, tag. PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Apģērbu dizains (modulārā izglītības programma)). LLMV pasniedzēji bija mākslinieki Matīss Zavickis (1911-1988), Skaidrīte Elksnīte (1929-2002), Andrejs Palka, Aldis Kļaviņš, Maija Pīlāga (1943-2015), Guntars Zvaigzne u.c. Līdzās Ritai Ozoliņai LLMV mācījās nākamā tekstilmāksliniece Laima Kaugure (Kalēja) u.c.

       Pēc LLMV beigšanas Rita Ozoliņa strādāja par mākslinieci-modelētāju Rīgas šūšanas apvienībā “Siluets”, bērnu apģērbu salonā “Adatiņš” un 1973. gadā nolēma studēt Teodora Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Grafikas mākslas apakšnozare). LMA grafikas pasniedzēji bija latviešu profesionālās grafikas pamatlicēja, LMA Grafikas meistardarbnīcas vadītāja Riharda Zariņa (1869-1939) audzēknis, grafiķis, ksilogrāfijas meistars, kompozīcijas pedagogs Pēteris Upītis (1899-1989; LMA Grafikas katedras pedagogs 1945-1989), grafiķis, burtu mācības pedagogs Zigurds Zuze (1929-200; LMA pedagogs 1967, Grafikas katedras pedagogs 1976-1999), grafiķis, litogrāfijas tehnikas pedagogs Alberts Goltjakovs (1924-2016; Grafikas katedras pedagogs 1960-1999), oforta tehnikas pedagogs, grafiķis Gunārs Krollis (LMA Grafikas katedras pedagogs 1974-1999), plakāta mākslas pedagogi, grafiķi Jānis Reinbergs (LMA Grafikas katedras pedagogs 1977-1999), Maigonis Osis (1929-1988; LMA Grafikas katedras pedagogs 1960-1988), gleznotāji Aleksandrs Stankevičs (1932-2015; LMA pedagogs no 1962-, Grafikas katedras vadītājs 1975-1999), Dainis Rožkalns (1928-2018; LMA Grafikas katedras griezuma tehnikas, kompozīcijas pedagogs 1.-2. kursam), gleznotājs Arvīds Būmanis (1942-2000; LMA zīmēšanas pedagogs no 1972-1999), Valdis Dišlers (1922-2011; LMA pedagogs no 1953, rektors 1976-1986) u.c. Studiju laikā LMA Rita Ozoliņa tika apbalvota ar žurnāla “Liesma” diplomu par grafikas cikla “Vīzija” (Nr. 1) izmantošanu žurnāla atvērumam (1978, diplomus saņēma arī arhitekte Zaiga Gaile un Māris Gailis par mēbeļu metu lappuses “Mēbeles jauniem cilvēkiem” veidošanu).

 Rita Ozoliņa 1979. gadā absolvēja LMA Grafikas nodaļu ar teicamu atzīmi par diplomdarbu “Trīs triptihi no cikla “Sibīrija”” (oforts), vadītājs Gunārs Krollis. Līdzās Ritai Ozoliņai LMA Grafikas nodaļu pie Pētera Upīša absolvēja Juris Briedis ar kokgrebumu ciklu “Trauksmainais 1919. gads”, Rūta Jepifānova (Švalbe, Kalniņa) ar ilustrāciju ciklu “Apliecinājums”, LMA Rūpnieciskās mākslas nodaļu pie grafiķa Aleksandra Dembo (1931-1999) absolvēja Valda Mikāne (Pavlovska) ar darbu “Titri Latvijas Televīzijai” u.c.

Rita Ozoliņa pēc LMA absolvēšanas tika norīkota darbā PSRS Rietumu baseina konstruktoru birojā, vēlāk RPI muzejā, un darbojusies arī bij. A/S “Elektrons” kā māksliniece noformētāja (1983-1987).

Rita Ozoliņa izstādēs piedalās kopš 1976. gada, kad, studējot LMA, pirmo reizi piedalījās LLMV-50 gadu jubilejai veltītā izstādē (Liepājas muzejs, 1976). Vēlāk māksliniece piedalījusies LPSR Republikāniskajās ekslibru izstādēs (bij. Republikāniskais Zinību nams, 1977, 1979, 1980 u.c.), Republikāniskajās Jauno mākslinieku darbu izstādēs (bij. Aizrobežu mākslas muzejs, 1977; Rīgas Sv. Pētera baznīca, 1979), 8. Republikāniskajā stājgrafikas izstādē (“Mākslinieku nams”, 1979, piedalījās mākslinieki Rita Ozoliņa, Maija Dragūne, Jeļena Antimonova (1945-2002), Ilmārs Blumbergs (1943-2016) un Māris Ārgalis (1954-2008), Uldis Ozoliņš, Juris Briedis un Arvīds Vītols ar kokdzelumiem), arī Karina Upīte-Lētiņa, Juris Petraškevičs, Silvija Goževica (1953-2016), Jeļena Kornouhova, Ilze Krūmiņa-Karlsone, Ivars Poikāns, A.Kravcova, Kirils Šmeļkovs un Genādijs Suhanovs (1946-2005)), bij. LPSR mākslinieku ekslibru izstādē (bij. VDR, 1987), Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienai veltītā izstādē “Grāmata un revolūcija” (1987), bij. LPSR mākslinieku izstādē (VFR, Minhene, 1988) u.c. Māksliniece rīkojusi personālizstādes Vecbebrenes tehnikumā (1985) u.c.

Rita Ozoliņa darbojusies grāmatu grafikā: Ritas Luginskas (1933-2005) īsprozas krājums “Menuets un cūkpupas” (“Liesma”, 1979), Irži Kršeneka romāns “Mežāboli” (“Liesma”, 1980) u.c. Māksliniece piedalījusies arī avīžu noformēšanā, piemēram, laikrakstā “Literatūra un Māksla”.

Rita Ozoliņa no 1979. gada bija LMS Jauno Mākslinieka apvienībā, un kopš 1988. gada ir LMS biedre, uzņemta ar grafiķu Pētera Upīša, Gunāra Kroļļa, Daiņa Rožkalna, Aleksandra Stankeviča rekomendācijām, LMS Grafiķu sekcijas priekšsēdētāja, grafiķa Ināra Helmūta parakstītu ieteikumu, LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes balsojums 36/5.

Māksliniece piedalījusies LMS rīkotajās “Mākslas dienas” grafikas darbu izstādēs (“Mākslinieku nams”, 1978; 1980), tikšanās ar māksliniekiem (Elitu Viliamu, Ritu Ozoliņu, Anitu Jansoni-Zirnīti, Rūtu Kalniņu-Švalbi (Alūksne, 1987)), Akcijā-izstādē bij. kafejnīcas “Doms” logos (Rīgas Doma laukums, 1987) u.c.

Rita Ozoliņa “Spītība”, 1976, papīrs, guaša, 43×54,5 cm, LMS muzeja arhīvs
20. februārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā keramiķi Jutu Rindinu!