2. augustā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā gleznotāju Aldi Dobenbergu!

Mākslinieka Alda Dobenberga mūsdienu daiļrade ir interesi rosinoša ar tēlu – vārnas, kraukļi – izvēli, bet tā ir arī savdabīga, jo viņš glezno ar paša gatavotām eļļas krāsām, to veidošanas procesā dažādus materiālus samaļot dzirnaviņās, kā arī tēlainības atraisītībai izmanto krāsns sodrējus un cinka pulveri.  Gleznotājs savu daiļradi veidojis nopietnā, radošā, ilgtermiņa monologā ar mērķi rast personīgu pārliecību. Daiļrades procesā izvērtējis ainavas, klusās dabas, portreta žanru un sižetu daudzpusīgumu. Bet kopš 2015. gada autors ir izkristalizējis savu viedokli par animāliju, it īpaši attīstot un uzsverot dažādos aspektus putna tēla, vārnu ciklā. Žanra robežas pavērušas emocionālo lādiņu, kas veicinājis vēsturisko un kontekstu analoģiju meklēšanu.

Jau Valmieras Viestura vidusskolas laikā Aldis Dobenbergs izjūta vēlmi apgūt vizuālo mākslu un no 1973. gada apmeklēja Valmieras Tautas tēlotājmākslas studiju, kuras vadītājs bija mākslinieks Jānis Jansons, un īpaši pievērsās pasteļa tehnikai. Tā kā A. Dobenbergam bija labi panākumi sportā, šķēpa mešanas disciplīnā, viņš sākotnēji izvēlējās studijas Latvijas Sporta akadēmijā (LSA, bij. Latvijas PSR Valsts fiziskās kultūras institūts) un to absolvēja 1979. gadā, iegūstot sporta pedagoga specialitāti. Studējot LSA 2. kursā, sācis apmeklēt Teodora Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Sagatavošanas kursus (tag. Latvijas Mākslas akadēmija, LMA) un nodarbības pie pasniedzējiem: grafiķa Artura Ņikitina, gleznotājiem Lijas Būmanes (1940-1990) un Arvīda Būmaņa (1942-2000), gleznotājas, pedagoģes Dagmāras Villerušas u.c. Nākamie sporta pedagogi – Aldis Dobenbergs, Jānis Polis, R.Leimanis – LSA bija aktīvi sabiedriskajā dzīvē un veidoja sadzīves žanrā un satīriskus darbus dzejā, mūzikā, glezniecībā, rīkoja izstādes.

Pēc LSA absolvēšanas A. Dobenbergs strādāja par Vijciema vispārizglītojošās skolas fiziskās kultūras skolotāju (1979-1981).

Vēlāk Aldis Dobenbergs uzsāka neklātienes mācības Maskavas Tautas universitātes Grafikas un glezniecības nodaļā (1981-1984), līdztekus turpināja mācības LMA Sagatavošanas kursos. 1984. gadā iestājās Teodora Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (tag. Latvijas Mākslas akadēmija, LMA) Pedagoģijas nodaļā un studēja pie pasniedzējiem – grafiķiem Valda Villeruša un nodaļas vadītāja Daiņa Rožkalna (1928–2018), gleznotājiem: Edvarda Grūbes (1935-2022), Intas Celmiņas, Ivara un Helēnas Heinrihsoniem, Īras Rozentāles. Aldis Dobenbergs absolvēja LMA neklātienē 1990. gadā ar lielizmēra  diplomdarbu “Kokneses ļaudīs”, vadītāja bija gleznotāja Īra Rozentāle. Līdzās A. Dobenbergam pie Ī. Rozentāles LMA absolvēja gleznotājs, pedagogs Agris Sārs.

Aldim Dobenbergam vēlme iestāties LMS bija kopš 1996. gada, bet par tās biedru mākslinieks kļuva 2002. gadā ar gleznotāju Jura Ģērmaņa, Ivara Heinrihsona, Īras Rozentāles rekomendācijām un LMS valdes priekšsēdētāja, tekstilmākslinieka  Egila Rozenberga lēmumu.

Mākslinieks izstādēs piedalās kopš 1975. gada. Alda Dobenberga gleznas bijušas eksponētas galerijas “ASūna” rīkotajos “Gada gleznas konkursos” (1996, 1997, 2002, 2003, vadītāja Agija Sūna), LMS rīkotajās izstādēs “Mākslas dienas” (kopš 1989, 1990, 1997, 2001, 2019 (“Mākslas dienas 2019. Sešdesmit” kuratori Igors Dobičins, Ieva Smiļģe, LMS galerija, balva – Aldis Dobenbergs, Izabella Krolle mūža ieguldījums), 2020 (virtuālā izstāde “Mākslas dienas 2020. Covid-19”, kuratori Ieva Smiļģe, Igors Dobičins, www.makslasdienas.lv), 2021 (“Mākslas dienas 2021. LMS 80”, kuratori Ieva Smiļģe, Igors Dobičins, LMS galerija), 2022 (“Mākslas dienas 2022. Karš. Ukraina”, kuratori Ieva Smiļģe, Igors Dobičins, LMS galerija); LMS izstādēs “Rudens” (1990, 2004 (LNMM, Izstāžu zāle “Arsenāls”), 2006 (Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs, kuratore Santa Mazika, LMS galerija, kurators Ivars Poikāns), 2018 (“Rudens-100”, kurators Igors Dobičins, LMS galerija), 2019 (“Rudens 2019. Krāsaina siena. Paaudzes”, kurators Igors Dobičins, LMS galerija), 2020 (“Rudens 2020. Esošais skats”, kuratori Ieva Smiļģe, Igors Dobičins), 2021 (“Rudens 2021. Māksliniek, Runā!”, kuratori Ieva Smiļģe, Igors Dobičins, LMS galerija). Piedalījies arī LMA studentu darbu izstādēs (1984, 1985, 1990 (Lionā, Francijā)).

Kopš 1975. gada mākslinieks rīko personālizstādes Latvijas pilsētu kultūras un mācību iestādēs: Rīgā (Latvijas Sporta akadēmija, 1975; Rīgas Sv.Pētera baznīca, 2007; LMS galerija, 2022), Valmierā (Tiesu pils, 1978, 2002), Koknesē (1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 (“Šveices miniatūras”), 2006, 2018), Aizkrauklē (1992 (Aizkraukles muzejs), 1999, 2000, 2004, 2005), Jēkabpilī (galerija “Mans”, kurators Uldis Čamanis, 2011; “Vienkāršās lietas-Daba, Raksturs, Visums”, 2020), Londonas galerijā “Bonhans-Chelsea” (Lielbritānija, 1991).

Aldis Dobenbergs piedalījies vairākos plenēros: Vitingenā, Lībekā (Vācijā, 1999, 2001, 2003, 2005), “Laisma 2002” (ar gleznotājiem Agri Sāru, Lailu Balodi, Jāzepu Pīgozni (1934-2014) u.c., vadītājas, mākslinieces Maija Jakoviča, Elga Grīnvalde, Vestienā, Madonā, arī Lietuvā, 2002, 2005, 2006).

 20. gs. 90. gados Aldis Dobenbergs gleznojis altārgleznu un Bībeles sižetu gleznas, piemēram, “Jaira meitas dziedināšana” (Kokneses Evaņģēliski luteriskā baznīca).

Aldis Dobenbergs nodarbojies ar mākslas pedagoģiju Aizkraukles mākslas skolā,  Kokneses vidusskolā, kur viņa kolēģe bija Benita Krēsliņa (1921-2001).

Mākslinieka darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Valmieras muzejā, kā arī citās privātkolekcijās Latvijā un ārvalstīs.

Aldis Dobenbergs “Kā saknes…”, 2018, audekls, eļļa, 208×153 cm, LMS muzejs