17. janvārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā gleznotāju Birutu Delli!

Birutas Delles glezniecība balstīta mākslinieces personīgā un patiesā pārdzīvojumā. Gleznotāja Latvijas mākslā radījusi autores izkoptu sirreālistisko stilistiku, savpatnu krāsu tonalitāti un filozofisko pārdomu tēmu loku.  

Biruta Delle (Priekule) no 1951.-1962. gadam mācījās Rīgas 2.vidusskolā, kur interesi par mākslu rosināja pedagogs,  gleznotājs Auseklis Baušķenieks (1910-2007) un māksliniece privāti apmeklēja arī Anša Stundas (1892-1976) gleznošanas nodarbības.  

Biruta Delle līdzās tajā laikā topošajām gleznotājām Silvijai Brigitai Meškonei un Marinai Ainbinderei pulcējās bij. kafejnīcā t.s. “Kaza” (kafejnīcā “Sputņik” Vaļņu ielā 10, Rīgā), kur sastapa gleznotājus Maiju Tabaku, Bruno Vasiļevski (1939-1990), Leonīdu Mauriņu (1943-2012), Laimu Eglīti, režisori Māru Ķimeli, rakstnieku Juri Zvirgzdiņu (1941-2023), ansambļa “Rīgas Pantomīma” mīmus Modri Tenisonu (1945-2020), Ansi Rūtentālu (1949-2000), Eiženu Valpēteru, komponistu Imantu Kalniņu u.c. Jaunietes apbūra brīvo, atklāto sarunu un diskusiju iespēja, kas 20.gs. 60.-80.gadu radošajai jaunatnei paplašināja izpratni par viedokļu daudzveidību, pasaules notikumu redzesloku un sekmēja domas kultūras veidošanos un izaugsmi.

1963. gadā Biruta Delle uzsāka studijas Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas (tag. Latvijas Mākslas akadēmija (LMA)) Pedagoģijas nodaļā. LMA pasniedzēji bija: Valentīna Hibnere (LMA Pedagoģijas nodaļas pedagoģe 1959-1973), Lidija Grasmane (LMA Pedagoģijas nodaļas pedagoģe 1964-1973), Rita Valnere (1929-2015; LMA Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000), Eduards Kalniņš (1904-1988; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1988), Indulis Zariņš (1929-1997; LMA rektors 1988-1997, Glezniecības katedrā pedagogs 1962-1997), Rasma Lāce (1923-2008; LMA mākslas zinātnes katedrā 1952-1978, katedras vadītāja 1953-1975), Konrāds Ubāns (1893-1981; LMA pedagogs 1925-1981), Edgars Iltners (1925-1983; LMA Zīmēšanas katedras pedagogs no 1960-1973) u.c. 1967. gadā Biruta Delle studijas LMA 2. kursā pārtrauca.

Izstādēs māksliniece piedalās kopš 1967. gada. Piedalījusies izstādēs: 7. Republikāniskajā Jauno mākslinieku izstādē (1969, bij. Valsts Aizrobežu mākslas muzejs, LNMM), “Mākslas dienas” (1972, bij. kinoteātris “Spartaks”), 9. Republikāniskajā Jauno mākslinieku izstādē (1972, bij. Latvijas PSR Aizrobežu mākslas muzejs, LNMM), 6. Baltijas republiku glezniecības triennālē (1984, Viļņa, Lietuva), Viļņas glezniecības triennālē (1990), “70.gadi. Lietas un Cilvēki” (1998, LMS galerija), 2. Vispārējā latviešu mākslas izstādē (1998, bij. izstāžu zāle “Latvija”, LNMM), “Laikmeta liecinieki” (2002, LNMM), “Mūra nojaukšana. Latvijas māksla 1985-1991” (2023, LNMM) u.c.

Birutas Delles personālizstādes notikušas Kuldīgā – 1970 (Kuldīgas novadpētniecības un mākslas muzejs); Rīgā – 1978 (bij. Mākslas darbinieku nams); 1979, 1983 (“Mākslinieku nams”); 1983 (Mazirbes Tautas nams); 1989, 1991 (bij. LMS JMA klubs “Jāņa sēta”); 1993 (LNMM); 1994, 1997 (bij.“Rīgas Galerija”); 1999 (“Gadalaiki Torņakalnā”, galerija “Čiris”); 2000 (“Attiecības”, galerija “Čiris”); 2003 (“Naivā esība”, galerija “Čiris”); 2004 (“Biruta Delle. Gleznas”, LMS galerija); 2007 (“Ceļš uz mājām”, LMS galerija), 2011 (“Tveramais un netveramais”, galerija “Daugava”). Šobrīd top izstāde “Biruta Delle. Gleznot katru dienu” (LNMM).

Biruta Delle ir LMS biedre kopš 1975. gada un tika uzņemta ar gleznotāju Džemmas Skulmes (1925-2019), Andreja Ģērmaņa, mākslas zinātnieces Rasmas Lāces rekomendācijām, LMA rektora, gleznotāja Edgara Iltnera izsniegtu izziņu, LMS Gleznotāju sekcijas priekšsēdētāja, gleznotāja Edvarda Grūbes (1935-2022) parakstītu ieteikumu, LMS valdes priekšsēdētāja, gleznotāja Edgara Iltnera parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja pozitīvs LMS valdes balsojums 3/34. 1979. gadā Birutas Delles politiskie uzskati tika iztirzāti LMS valdē un māksliniecei tika izteikts aizrādījums (15.05.1979).

Birutas Delles darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Bauskas muzejā, Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Tukuma muzejā, kā arī citos muzejos un privātkolekcijās.

Biruta Delle “Cilvēka ģeometrija”, 1989, audekls, eļļa, 69×63 cm, LMS muzejs