17. decembrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā keramiķi, pedagoģi Sarmīti Zuteri!

Sarmīte Zutere mācījusies Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļā (1952–1957, tag. LLMV, tag. PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programma), LLMV pedagogi – rotu mākslinieks, mākslas zinātnieks Voldemārs Ansulis (1919-1997; LLMC direktors 1949-1954), gleznotājs Valters Uzticis (1914-1991; LLMV Dekoratīvās noformēšanas nodaļas vadītājs, pedagogs 1952-1989), tēlnieks Eduards Mažeiks (1923-1983; LLMV direktors 1954-1970), gleznotājs Matīss Zavickis (1911-1988; LLMV pedagogs kopš 1952 – ?), mākslinieks Oļģerts Keterliņš (1925-1987; LLMV pedagogs 1952-1976), Helēna Keterliņa (1929-2020; LLMV pedagoģe 1952-1972), u.c. Mācību laikā LLMV audzēkņi speciālista, pedagoga Žaņa Albuža (1985) vadībā meklēja jaunas etnogrāfiskās formas keramikas izstrādājumiem, veltījot īpašu uzmanību īpatnējām Kurzemes formām un rakstam. Sarmīte Zutere beigusi LLMV Keramikas nodaļu ar diplomdarbu “Dekoratīvi augļu trauki veikala skatlogam”. Līdz ar Sarmīti Zuteri LLMV beidza māksliniece Irina Tīre, u.c.

Sarmīte Zutere turpināja studijas (1957–1963) LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļas Keramikas apakšnozarē (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Keramikas apakšnozare) pie pasniedzējiem: LMA profesora, Latvijas profesionālās keramikas pamatlicēja Rūdolfa Pelšes (1880-1942) darbnīcas audzēkņa, keramiķa Georga Kruglova (1905-1984; LMA prorektors 1944-1945, 1947-1967, Keramikas nodaļas/ apakšnozares vadītājs 1944-1974), keramiķes Sarmītes Ozoliņas (1929-1994; LMA Keramikas apakšnozares pedagoģe 1958-1994), Margitas Melnalksnes (1909-1989; LMA Keramikas nodaļas asistente 1945-1949, pedagoģe 1949-1965), Ritas Einbergas (1924-1979; LMA Keramikas nodaļas porcelāna apgleznošanas pedagoģe), gleznotāja Leo Svempa (1897-1975; Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļas glezniecības pedagogs 1954-? , LMA rektors 1961- 1975), tēlnieka Emīla Meldera (1889-1979; LMA Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļas veidošanas pedagogs,1940-1941, 1944-1979), Kārļa Jansona (1896-1986; LMA pedagogs 1937-1972, Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļas veidošanas un anatomijas pedagogs), u.c. Darbu realizācijā palīdzēja LMA Keramikas asistents Lazdovskis, kurinātājs Vasilijs no RPF, kuri pārzināja malkas krāsns keramikas apdedzināšanas tehnoloģiju, u.c.

Sarmīte Zutere 1963.gadā absolvēja LMA Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļas Keramikas apakšnozari ar diplomdarbu “Tējas servīze” un dekoratīvs panno “Podnieki” , vadītājs Georgs Kruglovs. Līdzās Sarmītei Zuterei pie Georga Kruglova absolvēja Izabella Krolle ar diplomdarbu – sienas keramikas panno “Baltijas jūra – miera jūra”, Kaiva Elliņa ar darbu panno “Rīga”, kas bija ieturēts pastelīgos, rūsgani pelēcīgos toņos, Valdis de Būrs (1937-2002) ar darbu “Kafijas un tējas servīze fajansā un porcelānā”, u.c.

Sarmīte Zutere sajūta vēlmi veikt pedagoģes darbu studējot LMA, strādāja Ogres vidusskolā kā zīmēšanas un mākslas vēstures skolotāja (1960). Māksliniece bija bij. Rīgas Pionieru pils zīmēšanas un gleznošanas studijas vadītāja (1961–1963) – tēlotājmākslas studiju iepriekš bija vadījuši mākslinieki, pedagoģi: gleznotājs Ansis Stunda (1892-1976; strādājis 50.-gados), keramiķe Sarmīte Zutere (str.1960-1963), tēlniece Lūcija Kleine (strādājusi 1965-1991.g. un viņas audzēkņi – mākslinieki, mākslas pedagogi – Aivars Vilipsons, Māris Subačs, Agris Liepiņš, Šeila Sāmīte, Ainārs Mielavs, Dita un Anta Pences, Ieva Krūmiņa, Uģis Traumanis, Sigita Daugule, Signe Vanadziņa, Dzintars Zilgalvis, Helga Jaksone), u.c. Rīgas pionieru pils Tēlotājmākslas studijā kā pedagogi bija darbojušies: Juris Ģērmanis, Ausma Danemane, Silvija Jākobsone, Rūta Šteinerte (1942 – 2003), Inga Skujiņa (str.1977- ), Aija Bāliņa, Inese Nātriņa, Māra Lase, Inta Stupāne, u.c. Pēc LMA absolvēšanas Sarmīte Zutere bija Keramikas nodaļas vadītāja Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā (1963-1965). Sarmīte Zutere bija māksliniece ražošanas apvienības “Latvijas keramika” eksperimentālajā nodaļā Jelgavā (1965-1993). Darbības laikā keramiķe izstrādāja trauku paraugus uzņēmuma sērijveida ražošanai ievērojot izpildītāju prasmi un tehnoloģiskās prasības, kā arī izgatavoja autordarbus uzņēmuma prezentācijas vajadzībām.

Uzņēmums eksponēja mākslinieces darbus produkcijas publicitātes izstādēs Ozolnieku kultūras namā (1975) u.c., arī PSRS Lietišķās mākslas izstādē (Saporo, Japāna, 1972), u.c.

Sarmīte Zutere ar māla, šamota darbiem izstādēs piedalās kopš 1958. gada – “Latgales un Vidzemes keramikas un audumu izstāde” (Cēsis, 1958), “Liepājas mākslinieku Lietišķās mākslas izstāde” (Liepāja, 1964, 1965), 2. Republikas keramikas izstāde (bij. Aizrobežu Mākslas muzejs, LNMM, Rīga, 1966, kopā ar Georgu Kruglovu, Margitu Melnalksni, Sarmīti Ozoliņu, Silviju Šmitkenu, Valdi de Buru, Ainu Zīli (1924-2014)), Republikas keramikas izstāde (“Visūr tie māli. Keramika. Latvija”, DMDM, 1969 – 2006), Latvijas dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde (bij. Aizrobežu Mākslas muzejs, LNMM, 1973), Dārza keramikas izstādē (Rīgas Doma krusteja, 1977), u.c.

Jelgavas Mākslinieku gadskārtējās izstādēs Sarmīte Zutere piedalās kopš 1967. gada. Mākslinieces darbi tikuši eksponēti Jelgavas Lietišķās mākslas izstādē (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 1971) ar keramiķu Mirdzas Dreimanes (1922-2002), Kaivas Elliņas, Undīnes Stepkas, Brigitas Šmēdiņas, stikla mākslinieces, grafiķes Hildas Podrezovas, tekstilmākslinieku Larisas Braunas, Henriha Vorkala (1946-2018), interjera dizaineres Dzintras Zvejnieces (1939-2002) u.c. piedalīšanos. Izstādē “Jelgavas Mākslinieku biedrībai 40” (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 2011) piedalījusies kopā ar māksliniekiem – keramiķiem Mārīti Djačenko, Ivandu Spulli-Meieri, Georgu Svikuli (1942-2012), Brigitu un Egonu Šmēdiņiem, Aleksandru Djačenko (1949-2021), tēlniecēm Rasu Kalniņu-Grīnbergu, Nelliju Skujenieci, stikla māksliniecēm Asnati Martu Zuteri, Lauru Vizbuli, rotu mākslinieku Gintu Strēli, tekstilmāksliniecēm Mārīti Leimani, Ditu Veģi, Vitu Makru, gleznotāju Lindu Freibergu, grafiķi Kati Seržāni u.c.

Māksliniece rīkojusi nelielas grupu izstādes, iekļaujot arī citu mākslas veidu māksliniekus, kā piemēram “Mākslas salonā” (Jelgava, 1973) kopā ar gleznotāju Visvaldi Garokalnu ((1933-2005), Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā (Jelgava, 1988) kopā ar keramiķi Undīni Stepku un gleznotāju Mārci Stumbri (1942-2014)), izstāde 1999. gadā kopā ar māksliniekiem Asnati Zuteri, Kalvi Zuteru un Uldi Zuteru. Sarmītes Zuteres personālizstāde “Pavasaris” tika rīkota bijušajā LLA Hidromeliorācijas fakultātē 1987.gadā.

Sarmīte Zutere ir LMS biedre kopš 1972. gada un tikusi uzņemta ar keramiķu Ritas Einbergas, Mirdzas Dreimanes, gleznotāja Gunta Strupuļa (1933-1974) rekomendācijām, ražošanas apvienības “Latvijas keramika” direktora J.Bartuta raksturojumu, LMS Jelgavas nodaļas pilnsapulces priekšsēdētāja Gunta Strupuļa parakstītu rekomendāciju, LMS valdes priekšsēdētāja, gleznotāja Edgara Iltnera (1925–1983) parakstītu lēmumu.

LMS Jelgavas nodaļa rekomendēja mākslinieci uzņemt par panno “Svētdienas tirgus Jelgavā” (šamots, 1971), dekoratīvām figūrām “Tautas dziesma” (šamots, 1971), “Pāvs” (šamots, 1971), sienas rotājumu “Ziedi” (šamots, 1971), dekoratīvu trauku grupu (šamots, 1971).

Sarmīte Zutere ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1972. gada, Jelgavas mākslinieku biedrības biedre – kopš 2009. gada.

Attēlā: Sarmīte Zutere “Rīta miers”, šamots, glazūra, 1,5x44x22cm, 1988, LMS muzejs