12. februārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā grafiķi, stikla mākslinieci Inesi Lieckalniņu!

Inese Lieckalniņa (Pūce) no 1961.-1966. gadam mācījās Rīgas 3.vidusskolā (tag. Rīgas Valsts 3.ģimnāzija) un no 1966.-1970. gadam Rīgas Leona Paegles 1.vidusskolā (tag. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), jāatzīmē, ka šo skolu absolvējuši arī dizaineri Jānis Kārlis Krievs (1942-2016) un Helga Auguste Krūkle (1960. gada absolventi), Aivars Krūklis (1963. gada absolvents), grafiķe Aina Bētiņa, tekstilmāksliniece Maija Purgaile (1971. gada absolventes), fotomākslinieks Vilnis Auziņš (1966. gada absolvents), keramiķe Solvita Zariņa (mācījās no 1970.-1974. gadam) u.c.

No 1970.-1974. gadam Inese Lieckalniņa mācījās Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Stikla mākslinieciskās apdares nodaļā (RLMV, tag. MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Stikla izstrādājumu dizaina programma). RLMV pedagogi tolaik bija: Valija Dzene (RLMV Stikla mākslinieciskās apdares pedagoģe), scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), Valija Graudiņa (RLMV Stikla mākslinieciskās apdares nodaļas pedagoģe), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2002; RLMV kompozīcijas pedagogs 1961-1986), gleznotāji Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005), Eduards Jurķelis (1910-1978; RLMV gleznošanas pedagogs 1945-1977), grafiķis Ēriks Priedkalns (1928-2006; RLMV pedagogs 1961-1978), tekstilmākslinieks Egils Rozenbergs (RLMV zīmēšanas un gleznošanas pedagogs 1971-1975) u.c.

No 1974. gada Inese Lieckalniņa studēja Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļas Stikla apstrādes nozarē (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Stikla mākslas apakšnozare). Studiju laikā māksliniece apguva stikla apstrādes tehnoloģiju un kompozīciju pie pedagogiem – stikla mākslinieka Arnolda Vilberga (1934-2019; LMA Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļas pedagogs 1961-1999, stikla meistardarbnīcas vadītājs 1991-1999) un vitrāžas mākslinieka, gleznotāja Teņa Graša (1925-2001; LMA Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļas pedagogs 1965-1999 un nodaļas vadītājs no 1975).

Studiju laikā LMA Inese Lieckalniņa strādāja par zīmētāju LPSR Zinātņu Akadēmijas Vēstures institūtā (1976-1977; tag. Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts) un piedalījās 12. Republikas Jauno mākslinieku izstādē (1977, bij. Aizrobežu mākslas muzejs, AMM, LNMM).

Inese Lieckalniņa 1980. gadā absolvēja LMA Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļas Stikla apstrādes nozari ar diplomdarbu “Dekoratīva starpsiena no dekoratīvā pūstā stikla formām sabiedriskajam interjeram”, vadītājs Tenis Grasis. Diplomdarbs bija iekļauts PSRS mākslas augstskolu diplomdarbu ceļojošajā izstādē (1980).

Pēc LMA absolvēšanas Inese Lieckalniņa darbojās kā radošā māksliniece LPSR Mākslas fonda Dekoratīvās mākslas kombināta (MF DMK) Vitrāžas iecirknī, tolaik Biķernieku ielā 140, Rīgā (tag. Vecā Biķernieku iela 49), kur māksliniece veidoja LMA diplomdarba metu. Inese Lieckalniņa piedalījās MF izstrādātos projektos interjeru vitrāžu veidošanā – bij. Georgija Dimitrova Rīgas 16. profesionāli tehniskās šuvēju vidusskolas interjeram (1981-1982, vitrāža “Vakarēšana”, 20 kvm), Ogres mehanizācijas celtniecības pārvaldei (1984, vitrāža “Kompozīcija I-II”), Ogres “Lauktehnikas” projektēšanas un konstruēšanas biroja interjeram (1985-1986, darbi vitrāžas tehnikā “Pretī saulei” – 2 kvm, “Saprašanās” – 2 kvm, “Cilvēka vara” – 2 kvm; “Mēs atnācām” – 2 kvm, “Zemes sāls”- 2 kvm). Restorānam “Štrālzunde”, Ventspilī māksliniece veidojusi metus logu vitrāžām (1995, 5 kvm, kopā ar stikla mākslinieci Leontīni Vasermani, darbi  – “Paliec sveiks un mīli mani”, “Zem šīs saules nekas nav mainījies” u.c.).

Pēc LMA absolvēšanas Inese Lieckalniņa sākotnēji ar vitrāžas darbiem piedalījās izstādēs: Republikāniskajā izstādē “Mākslas dienas”, “Mūsu māja” (1982, AMM, LNMM), “Mākslas dienas” (1984, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs), Vitražu izstādē (1985, Republikas klīniskajā slimnīcā “Gaiļezers”, RAKUS, tag. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs “Gaiļezers”). Vēlāk ar darbiem litogrāfijas tehnika piedalījās izstādēs: 1.Starptautiskajā grafikas izstādē “Art Līnija” (2002, Minska, Baltkrievija), 5. izstādē “Mākslas meistari” (2004, Dailes teātris), “Litogrāfi” (2004, 2005, 2006, galerija “XO”), “Silts, siltāks, karsts” (2005, galerija “ag7”) u.c.

Inese Lieckalniņa rīkojusi personālizstādes un nelielas grupu izstādes: “Ineses Lieckalniņas, Gundegas Strautas un Luda Bērziņa darbu izstāde” (1982, grāmatnīca “Mākslas grāmata”), “Mēness pieskāriens” un “Dzīvais akmens” (2005, galerija “Māksla XO”), “Sarkans un melns” (2008, galerija “Māksla XO”), “Eju ar savu ēnu” (2012, galerija “Pegazs”), “Klusuma skaņas” (2019, Ķekavas novadpētniecības muzejs) u.c.

Inese Lieckalniņa ir LMS biedre kopš 1986. gada un tika uzņemta ar vitrāžas mākslinieku Teņa Graša, Noras Cēsnieces, Luda Bērziņa (1929-2021) rekomendācijām, MF DMK direktora Raimonda Pavlovska (1938-2006) parakstītu raksturojumu, LMS Monumentāli dekoratīvās mākslas sekcijas priekšsēdētāja, gleznotāja Bruno Aides (1913-1994) izsniegtu ieteikumu, LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja pozitīvs LMS valdes balsojums 6/33.

Inese Lieckalniņa piedalījusies LMS pasākumā “Baltā Nakts 2018. Baltie Apokalipses jātnieki” (2018, “Mākslinieku nams”), LMS izstādēs “Rudens 2019. Krāsainā siena. Paaudzes” (2019, LMS galerija), “Mākslas dienas 2021. LMS-80” (2021, virtuālā izstāde LMS mājaslapā www.lms.lv) u.c. Šobrīd Inese Lieckalniņa radoši darbojas LMS muzeja Grafikas darbnīcā (“Mākslinieku nams”, 11.novembra krastmala 35, Rīga, 5.stāvs 84.telpa).

Ineses Lieckalniņas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, citos muzejos un privātkolekcijās.

Inese Lieckalniņa, vitrāža “Paliec sveiks un mīli mani” restorānam “Štralzunde”, Ventspils, apgleznots stikls, svins, 1994, LMS muzeja arhīvs