IN MEMORIAM. Jānis Andris Osis (04.10.1943.-23.07.2023.)

Latvijas Mākslinieku savienība sēro par gleznotāja, interjera mākslinieka, pedagoga Jāņa Andra Oša aiziešanu mūžībā.

Mūžībā aizgājis Jānis Andris Osis – Latvijas Mākslas akadēmijas rektors (1997-2007), nozīmīgo Latvijas mākslinieku, Latvijas Mākslas akadēmijas rektoru – Vilhelma Purvīša, Jāņa Kugas, Oto Skulmes, Leo Svempa, Edgara Iltnera, Valda Dišlera, Induļa Zariņa darba turpinātājs.

Jānis Andris Osis piedzima radošā ģimenē, viņa brālis bija grafiķis, plakātu mākslinieks Maigonis Osis (1929-1988; LMA Grafikas nodaļas pedagogs 1960-1988).

Bērnībā Jānis Andris Osis mācījās Talsu septiņgadīgajā skolā (tag. Talsu 2. pamatskola) un apmeklēja zīmēšanas-gleznošanas pulciņu. Pulciņa vadītājs bija mākslinieks, pedagogs Jēkabs Spriņģis (1907-2004; Talsu 2. pamatskolas, Talsu vidusskolas zīmēšanas pedagogs un bibliotekārs 1946-1969). Zīmēšanas pulciņa dalībnieku darbi tika eksponēti Indijā, Japānā un citās valstīs. Divu audzēkņu – Māra Spriņģa un Jāņa Andra Oša darbi 1958. gadā tika apbalvoti ar sudraba medaļu Vispasaules izstādē (Brisele, Beļģija).

No 1958. gada Jānis Andris Osis mācījās Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas (RLMV) Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļā (tag. MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programma). RLMV pedagogi tolaik bija: gleznotājs Jānis Ērglis (1891-1964; RLMV mācību pārzinis 1944-1947, 1953-1959, direktors 1947-1953, zīmēšanas pedagogs 1959-?), tēlnieks Meijers Furmans (1921-1973; RLMV pedagogs, direktors 1953-1959), scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), scenogrāfs Valdis Treijs (1927-2002; RLMV pedagogs 1960-1987), materiālu mācības pedagogs Barons, Eduards Klēbahs (1899-1967; RLMV Dekoratīvās tēlniecības nodaļas vadītājs, pedagogs 1949-1967), gleznotāji – Eduards Jurķelis (1910-1978; RLMV gleznošanas pedagogs 1945-197?), Kārlis Sūniņš (1907-1979; RLMV kompozīcijas pedagogs 1944-1967), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2002; RLMV kompozīcijas pedagogs 1961-1986), gleznotājs Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV pedagogs 1954-2005), grafiķis Ēriks Priedkalns (1928-2006; RLMV pedagogs 1961-1978) u.c.

Jānis Andris Osis pēc RLMV beigšanas 1963. gadā izlēma turpināt iegūt izglītību LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA) Interjera un iekārtu nodaļā (Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Interjera dizaina specialitāte). Tomēr studijas viņš uzsāka tikai 1966. gadā pēc obligātā dienesta PSRS Bruņotajos spēkos (1963-1966). LMA Interjera un iekārtu nodaļas pasniedzējs tolaik bija arhitekts, interjera dizainers Voldemārs Šusts (1929-2001). Voldemārs Šusts bijis LAS valdes priekšsēdētājs (1965-1979), LMA Interjera un iekārtas nodaļas vadītājs (1964-1998), pieminekļu un interjeru autors. Kā pasniedzēji LMA nodaļā darbojās arī arhitekti, interjeristi Juris Pētersons (1931-2014; LMA pedagogs 1967-1998), Ivars Bumbiers (1929-2020; LMA pedagogs 1962-1986), Modris Ģelzis (1929-2009; LMA pedagogs 1962-1967), gleznotāji, dizaina mākslinieki – Aleksandrs Stankevičs (1932-2015; LMA pedagogs 1962-1999), Jānis Krievs (1942-2016; LMA pedagogs 1963-1986), koktēlnieks Vladimirs Bekmanis (LMA pedagogs 1961-2021) u.c. Jānis Andris Osis studiju laikā ieguva praktisko pieredzi interjeru veidošanā un izstāžu noformēšanā un piedalījās profesionālās izstādēs: “Dekors-Interjers 69” (1969), 2.Republikāniskajā plakātu izstādē (1968). 1971. gadā mākslinieks absolvēja LMA Interjera un iekārtu nodaļu ar teicamu vērtējumu par darbu “Dekoratīvais sienas gleznojums Rīgas 39. vidusskolai” (tag. Rīgas Juglas vidusskola), diplomdarba vadītājs Aleksandrs Stankevičs. Diplomdarbs tika realizēts 1971.-1972. gadā vidusskolas ēkas vestibilā, 90 kvm platībā, kompozīcija veidota asociatīvās tēlainības stilistikā, izmantojot burtu un ciparu lielizmēra attēlus un krāsu laukumu modernisma ritmiku. Vidusskolas aktu zālē Jānis Andris Osis bija izveidojis mobilu skatuves priekškaru ar tehniski maināmu, svētkiem pielāgotu tematiku un ornamentējuma variantiem –“Zieds”, “Zvaigzne”. Līdzās Jānim Andrim Osim LMA Interjera un iekārtu nodaļu absolvēja Līga Šēnberga, Dace Kokina, Uģis Auziņš un Lauma Lancmane ar diplomdarbu “Projekts kultūras nama interjeram”.

Pēc LMA absolvēšanas no 1971. gada Jānis Andris Osis sāka strādāt LMA kā mācību meistars, vēlāk bija LMA pedagogs Interjera un iekārtu nodaļā, kā vadītājs un profesors strādāja Dizaina nodaļas Vides mākslas katedrā (1972-2000), rektors (1997-2007). Jāņa Andra Oša rektora uzdevumos ietilpa pedagogu paaudžu maiņas jautājumu risināšana un LMA turpmākā integrācija ES izglītības programmās.

Jānis Andris Osis, darbojoties LMA, audzinājis vairākas mākslinieku paaudzes, vadījis diplomdarbus un uzņēmies rūpes par to īstenošanu, piemēram, 1973. gadā ar Voldemāru Šustu vadīja Alda Aleksadiplomdarbu “Griestu gleznojums E.Smilģa Teātra muzejā” (tapis kopā ar Pēteri Galeviusu (1949-1991)). Jānis Andris Osis veicināja arī LMA citu nodaļu audzēkņu diplomdarbu realizāciju tolaik topošajos objektos, piemēram, 1982. gadā LMA Keramikas apakšnozares diplomandu Jevgēnijas Loginovas diplomdarbu “Dārza keramika “Muzikanti”” (četras figūras izgatavotas šamota materiālā) un Guntas Celmiņas darbu “Dekoratīvā strūklaka” (šamota materiālā), realizēti ārtelpā un interjerā bij. pansionātā “Lielupe” Bulduros.

Jānis Andris Osis, strādājot ar meistardarbnīcas studentiem, aktīvi sekmēja kopīgu izstāžu tapšanu: “Jānis Andris Osis, Iveta Laure, Ingūna Elere, Inita Ūdre” (“Rīgas pasažieru osta”, kuratore Dita Kļaviņa, 1997), izstādi sadarbībā ar galeriju “Bastejs” (1995), “Ekvinokcija” (1996), “1+2” (galerija “Centrs”, “Bastejs” piedalījās Jānis Andris Osis, Iveta Laure, Ingūna Elere, 1997). Jānis Andris Osis bija mākslinieces Ivetas Laures diplomdarba “Papīra māksla Latvijā” vadītājs (LMA, 1999).

Mākslinieks izstādēs sāka piedalīties vēl studējot LMA, kopš 1968. gada, pirmā izstāde -2.Republikāniskā plakātu izstāde (“Mākslinieku nams”, 1968, iekārtoja Gunārs Kirke (1926-1993)). Jāņa Andra Oša darbi tika eksponēti izstādēs: “Dekors-Interjers 69” (“Mākslinieku nams”, 1969, piedalījās Vladimirs Bekmanis, Jānis Borgs, Līvija Brigita Pavlovska (Māldere), Baiba Māzere, Dace Mote, Aina un Auseklis Ozoliņi u.c.), “Interjers-dekors” (1972), 9.jauno mākslinieku izstādes ekspozīcijā “Svētki” (Latvijas republikāniskās zinātniski tehniskās informācijas un propagandas institūta izstāžu zāle, tag. LNMM, 1972), “Dekors-Interjers 74” (bij. Latvijas PSR Vēstures muzejs, 1974, Jānis Andris Osis veidoja izstādes iekārtojuma dizainu arī nodaļai “Jaunība” un tajā piedalījās 57 autori – interjera dizaineri un arhitekti), monumentāli dekoratīvās mākslas izstādē “Savai pilsētai” (Rīgas Sv. Pētera baznīca, 1978), “Telpa un mēs” (bij. LPSR Arhitektūras un pilsētbūvniecības propagandas centrs, tag. Rīgas Sv. Pētera baznīca, 1986), “Telpa un forma” (1988), LMA pedagogu izstādē (galerija “Centrs”, galerija “Bastejs”, 1996), “Dienas gaisma” (Rīgas Sv. Pētera baznīca, 1997), “Latvija. Pārsteidzošā 20.gadsimta māksla” (Zvolles muzejs, Nīderlande, 2002) u.c.

Jānis Andris Osis rīkoja nelielas grupu un personālizstādes: “Jānis Osis. Personālizstāde” (LMA, 1983, MF katalogs, sast. Ingrīda Burāne), turpmāk Talsos, Valmierā (1985), galerijā “M6” (Rīga, 1990, vad. Inga Šteimane). Vēlāk izstādes: “Pārnesumi” (galerija “Rīgas Galerija”, 1998, vad. Inese Riņķe), “Tā pati asamblāža” (galerija “Daugava”, 2001, vad. Anda Treija), “Rokāde dāmas garajā flangā” (kopā ar Vēsmu Konteri, galerija “Rīgas Galerija”, 2002), “Pārnesumi II” (galerija “Daugava”, 2003, katalogs), “Pārnesumi III” (galerija “Daugava”, 2005), “Turpinājums” (galerija “Daugava”, 2006), “Ainava tuva un tālā” (galerija “Daugava”, 2008), “Tīreļi, purvi un dumbrāji” (galerija “Daugava, 2013).

Jānis Andris Osis veidojis pasūtījuma portretus: “J.Raiņa portreti” (1975, 1979), “V.I.Ļeņina portreti” (1976, 1977), “Kolhoza “Lāčplēsis” priekšsēdētāja Edgara Kauliņa portrets” (1978), “Kapteiņa Ādama Johana fon Kruzenšterna portrets” (1979), “Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Teodora Grīnberga portrets” (Ventspils vidusskola, 1995), kā arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapu Teodora Grīnberga, Gustava Tūra, Jāņa Matuļa, Ērika Mestera, Kārļa Gailīša portreti (veidoti kopā ar gleznotājiem Robertu Muzi, Andri Začestu, 2001).

Mākslinieks darbojies interjeru un vides objektu projektos: “Dekoratīva emblēma Salacgrīvas vidusskolai” (1972), apgleznots kinētiskais objekts PSRS kruīza kuģim “Baltika” (1972), bij. 16. Rīgas profesionāli tehniskās vidusskolas interjers (1974), sanatorijas “Lielupe” interjers (1982) u.c.

Jānis Andris Osis bija Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) biedrs kopš 1974. gada un tika uzņemts ar mākslinieku, LMA pedagogu – gleznotāja Aleksandra Stankeviča, vitrāžas mākslinieka Teņa Graša (1925-2001) un Vladimira Bekmaņa rekomendācijām, LMS Dekoratīvās noformēšanas mākslas sekcijas priekšsēdētāja, gleznotāja Bruno Aides (1913-1994) parakstītu ieteikumu, LMA prorektora, gleznotāja Induļa Zariņa iesniegtu raksturojumu, LMS valdes priekšsēdētāja, gleznotāja Edgara Iltnera (1925-1983) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes balsojums 1/33. Mākslinieks bija ievēlēts LPSR Mākslas fonda Monumentāli dekoratīvās mākslas padomē (vad. arhitekts, dizainers Jānis Pipurs, 1977). Jānis Andris Osis piedalījās LMS rīkotajās izstādēs “Mākslas dienas” kopš 1974. gada un “Rudens” kopš 1973. gada.

Jānim Andrim Osim par sasniegumiem pedagoģijā un vizuālajā mākslā tika piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis, 4. šķira (2003), bija ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekli (2002), mākslinieks saņēmis LPSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukumu (1986), apbalvots ar ordeni “Goda zīme” (1981) un nominēts nozares LMS gada balvai (2003).

Mākslinieka darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Talsu novada muzejā, Ventspils muzejā. Livonijas ordeņa pilī, kā arī citos muzejos un privātkolekcijās.

Atvadīšanās no Jāņa Andra Oša notiks 2023. gada 27. jūlijā plkst. 13.00 Beberbeķu kapsētā, Babītes pagastā, Mārupes novadā.

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību gleznotāja, interjera mākslinieka, pedagoga Jāņa Andra Oša tuviniekiem un kolēģiem.

Jānis Andris Osis “Strēlnieki”, kartons, eļļa, 65×85 cm, 1988.gads, LMS muzejs