IN MEMORIAM. Antoņina Paškēviča (14.01.1951.-14.03.2024.)

Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) informē, ka 14. martā mūžībā aizgājusi keramiķe, porcelāna apgleznotāja Antoņina Paškēviča.

Māksliniece Antoņina Paškēviča savā daiļradē strādāja vairākos mākslas veidos keramikā un tēlniecībā – veidoja un eksponēja darbus koka, bronzas, porcelāna, biskvīta, šamota materiālos, radīja vāzes, amforas, šķīvjus, sienas dekorus, sīkplastikas objektus, medaļas. Māksliniece daiļradē īpaši bija iecienījusi virsglazūras apgleznojumus ar antīko mītu varoņu tēlu – “Dēmetras”, “Artemīdas”, “Afrodītes” u.c. attēliem, Vecās un Jaunās Derības ainu tēlojumu ar Art Deco un popārta stilistikas iezīmēm. Autores mākslā noteicošais ir postmodernais naratīvs, izteikts figurālās kompozīcijās ar augu, arhitektūras elementiem, un ornamentālie motīvi.

Antoņina Paškēviča (Treņina) no 1958. līdz 1968. gadam mācījās Petrozavoskas vidusskolā (bij. Karēlijas APSR, tag. Karēlijas Republika, Krievija), vēlāk no 1968. līdz 1972. gadam mācījās Abramcevas Rūpnieciskās mākslas vidusskolas Mākslas keramikas nodaļā (tag. Abramcevas Mākslinieciski-rūpnieciskās mākslas koledža, Hodkova, Maskavas apgabals, Krievija). Topošā māklsiniece uzrādīja izcilas sekmes un Abramcevas Rūpnieciskās mākslas vidusskolas Mākslas keramikas nodaļu beidza ar diplomdarbu – panno šamotā “Teiksma par gradu Kitežu”. Antoņinas Paškēvičas tematikas izvēli sekmēja tolaik radošo personu vidē populārā interese par folkloru, teikām, 19./20.gs. mijas nacionālo romantismu. Diplomdarbs tapa Bogorodskas ciemā (Novgorodas apgabals, Krievija). Antoņina Paškēviča izglītību vizuālajā mākslā turpināja, studējot Maskavas Tehnoloģiskā institūta (tag. Krievijas Valsts universitāte (Tehnoloģija, Dizains, Māksla), Maskava) Dekoratīvi lietišķās mākslas fakultātes Mazās formas tēlniecības nodaļā, un 1977. gadā to absolvēja ar diplomdarbu – 12 polihroma koka skulptūru grupu “Kareivji”, vadītājs S.Lolks. Antoņina Paškēviča diplomdarbam iespaidojās, būdama praksē, pie Bogorodskas ciema tautas kokgriezēju meistariem, kur apguva kokgriezuma kompozīcijas un polihromijas  tradīcijās.

Antoņina Paškēviča 1978.gadā pēc studijām Maskavas Tehnoloģiskajā institūtā tika pieņemta darbā bij. Rīgas Porcelāna rūpnīcas iecirknī Nr.1 (RPR, Maskavas ielā 257, Rīga) Mākslinieciskajā laboratorijā, sākotnēji kā sīkplastikas meistare, kur izstrādāja dekolus, porcelāna trauku metus ražošanai un individuāliem valsts reprezentācijas pasūtījumiem – porcelāna sīkplastikai, porcelāna tējas servīzei “Medības” (1985, LPSR KP CK pasūtījums), kafijas servīzēm “Baltā 1”, “Baltā 2” (1988),  kā arī izstrādāja formu un dekola metus garšvielu un bakalejas trauku komplektiem (1988), veidoja dekorus rūpnīcā ražotām porcelāna kafijas un tējas servīzei “Diāna” (20.gs. 80.-tie gadi, formas autors Levons Agadžanjans), kafijas servīzei “Marianna” (1988, formas autors Ēriks Elers (1924-1994; RPR mākslinieks no 1960, galvenais mākslinieks 1962-1981) u.c. Antoņinas Paškēvičas RPR darba kolēģi bija: Taisija Poluikēviča (1937–2002; RPR māksliniece 1965-1988), Levons Agadžaņans (1940-1999; RPR mākslinieks no 1961), Ilona Priedkalne (1933–2012; RPR darbiniece kopš 1953, Mākslinieciskajā laboratorijas vadītāja 1976-1992) u.c. Antoņina Paškēviča bija ilggadēja  RPR māksliniece  (1978-1994), viņas izstrādātie trauki tika iekļauti RPR produkcijas ekspozīcijās starptautiskos rūpniecības gadatirgos Šveicē (1987, Bāzele), 20.gs. 80.-tos gados bij. PSRS TSSI (Maskava, Krievija), bij. LPSR TSSI (Mežaparka estrāde, Rīga) u.c.

Izstādēs  māksliniece piedalījās kopš 1978. gada. Sākotnēji autore eksponēja kokā un bronzā veidotos darbus – mazās formas, sīkplastikas, medaļas izstādēs: “Koks dekoratīvajā mākslā” (1978, bij. LPSR Aizrobežu Mākslas muzejs, Velvju zāle, AMM, LNMM), “Republikāniskā mazās formas tēlniecības izstāde” (1978, AMM, LNMM) 3. Republikāniskajās medaļu izstāde (1979, AMM, LNMM), Baltijas republiku izstāde Tēlniecības kvadriennāle “Rīga” (1980, AMM, LNMM),  4. Republikāniskajās medaļu izstāde (1982, AMM, LNMM), AMM 1979,  5. Republikāniskajās medaļu izstādēs (1982, AMM, LNMM), “Republikāniskā mazās formas tēlniecības izstāde” (1984, AMM, LNMM), “Latviešu tēlniecības izstāde” (1987, bij. Jūrmalas izstāžu centrs) u.c. Autore eksponējusi porcelāna un keramikas darbus izstādēs: “Gleznojumi uz porcelāna” (1983, bij. G.Šķiltera memoriālais muzejs), “Porcelāns” (1988, bij. MF izstāžu zāle “Ķīpsala”), “Pods” (1988, bij. MF izstāžu zāle “Ķīpsala”), “Svečturis” (1989, bij. MF izstāžu zāle “Ķīpsala”), 10.Republikāniskā Dārza keramikas izstādē (1987, LPSR Biškopības un dārzkopības biedrības dārzs, Sigulda), “Dievs. Daba. Darbs” (1989, bij. MF izstāžu zāle “Ķīpsala”) u.c.

Antoņinas Paškēviča rīkoja personālizstādes: “Porcelāns. Šamots. Koks” (1991, bij. ĀMM, LNMM), (1992, Krievijas Etnogrāfijas muzejs, Sanktpēterburga, Krievija), “Keramika”, (1998, galerijā – salonā “Apsīda”), “Zīds un šamots” (2000, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, DMDM, LNMM), “Bībeles sižeti. Porcelāns” (2011, DMDM, LNMM), “Antīkie motīvi” (2003, Rīgas Porcelāna muzejs), “Mīlu Rīgu” (2014, Rīgas Porcelāna muzejs), “Jūgendstila noskaņas porcelānā” (2020, muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs”), “Medības” (2020, Jaunmoku pils), “Flora un Fauna” (2021, Rīgas Porcelāna muzejs) u.c.

Antoņina Paškēviča piedalījusies starptautiskos porcelāna apgleznošanas simpozijos: 2. Baltijas valstu porcelāna apgleznošanas simpozijā (1994, bij. LMS radošā namā “Dzintari”), “Kopā” (2002, 2011, 2015, 2017 LMS muzeja filiālē Zvārtavas pilī). Zvārtavas pilī māksliniece darbojās kopā ar keramiķiem Pēteri Martinsonu (1931-2013), Inesi Brants un Jevgēniju Loginovu. Simpozijos piedalījās mākslinieki no Latvijas: Ieva Jurjāne, Tatjana Krivenkova, Natālija Laminska, Katrīna Nagle, Gunta Nesduļkina, Maruta Raude (1965-2018), Līga Rudziša, Āris Segliņš, Ilona Soļaņika, Žanete Žvīgure un Helga Jaksone un mākslinieki, pedagogi no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Moldovas, Krievijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Norvēģijas, Vācijas, Somijas, Argentīnas, Polijas, ASV, Turcijas, Anglijas, Itālijas, Spānijas, Francijas, Indijas, Taivānas un Taizemes u.c. Starptautiskajos keramikas simpozijos radītie darbi veido LMS muzeja 20.-21.gs. mijas keramikas kolekciju un ir apskatāmi Zvārtavas pils ekspozīcijās.

Antoņina Paškēviča no 1979.-1986. gadam bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā, māksliniece bija LMS biedre no 1991. gada un uzņemta ar keramiķu Māras Linkaites (1945-2016), Aijas Zīles (1940-2014) un Valentīnas Aksjonovas (RPR māksliniece -1978) rekomendācijām, RPR direktora p.i. S.Ruskuļa parakstītu raksturojumu, LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu.

Māksliniece piedalījusies LMS rīkotajās izstādēs “Mākslas dienas” un “Rudens” no 1978. gada, virtuālajā izstādē “Mākslas dienas. LMS -80” u.c.

Antoņinas Paškēvičas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (LNMM), Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā, kā arī citos muzejos un privātkolekcijās.

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību keramiķes, tēlnieces Antoņinas Paškēvičas tuviniekiem un kolēģiem.

Atvadīšanās no mākslinieces Antoņinas Paškēvičas notiks 2024. gada 20. martā, pl. 14.00, Rīgas kremācijas centra Lielajā zālē, Varoņu 3A, Rīgā.

Antoņina Paškēviča, Lielā vāze, porcelāns, virsglazūras apgleznojums, zeltījums, 41 x Ø22cm, 2002, LMS muzejs