LMS projekta “Mākslas desants 2014” LMS muzeja izstāde “Spītniece pilī” Zvartavas pilī. 26.04. – 20.06.2014.

Ekspozīcijas dizains – Igors Dobičins, Jānis Purcens

Zvārtavas pils saimnieki – biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība” šī gada pils sezonu atklās ar izstādi “SPĪTNIECE PILĪ” 26.aprīlī 2014.gadā.

Romantiskie Zvārtavas pils interjeri vienmēr ir bijuši atvērti mūsdienīgām mākslas izpausmēm. Šoreiz izstādē “SPĪTNIECE PILĪ” ir vērojami 20.gadsimta 70.-80.gadu mākslinieku aktīvie un spītīgie meklējumi tekstilmākslas dimensiju paplašināšanā. Ekspozīcija veidota kā saruna starp vērtībām: vācbaltiešu neogotiskais pils interjers, kas radīts 19.gs.beigās un latviešu mākslinieku 20.gadsimta gobelēni. Gandrīz simts gadi – tā ir distance starp šo abu vērtību radīšanas laiku, bet izcilie mākslas darbi ir “iejutušies” pilī kā savējie un šķiet, ka senatnīgie mūri tos ir pieņēmuši!

Tekstilmākslas ekspozīcijā vērojama 20.gs.70.-80.gadu tās vērienīgā izpausme: lielizmēra gobelēni, kuri pauž tā laika iespējas: gan daudzveidīgās tehnikas, gan atšķirīgais saturs, gan variācijām bagātā stilistikas izpratne. Tekstilmākslas loma sāka nostiprināties 1961. gadā, kad Valsts Mākslas akadēmijā (tagad. Latvijas Mākslas akadēmija) izveidoja Jaunās Tekstiliju mākslinieciskās noformēšanas nodaļu, kuru ilgus gadus vadīja mākslinieks Rūdolfs Heimrāts (1926–1992). 20.gadsimta 70.gados šīs nodaļas absolventi sevi gribēja pieteikt kā radošu, spēka pilnu un “bez robežām” esošu jauno paaudzi. Ekspozīcija atklāj daudzveidīgo mākslas ainu un katra mākslinieka individuālos meklējumus: gan stilistiski dažādās figurālās kompozīcijas (Egils Rozenbergs, Aina Muze, Viesturs Bērziņš), gan smalki tonālie salikumi (Kristīne Pasternaka), gan dekoratīvie risinājumi (Zenta Logina un Elīza Atāre, Marija Karkovska un Aldis Karkovskis), gan latviskās dzīvesziņas caurstrāvojums (Aija Baumane, Astra Rubene).

LMS muzeja izstādes “SPĪTNIECE PILĪ” mērķis ir parādīt 20.gs.60.-80.gadu augstvērtīgo darbu māksliniecisko kvalitāti un mākslas atšķirīgo stilistiku. Līdzās tekstilmākslas kolekcijai Zvārtavas pilī ir eksponētas gleznotājas Maijas Tabakas gleznas, kuru suģestējošā sirreālistisko tēlu pasaule apburs ikvienu skatītāju, kā arī Induļa Zariņa sulīgais kolorīts un Birutas Delles paralēlā realitāte raisīs ieskatīties tēlainības pasaulē. Vērīgs skatītājs pils interjeros varēs ieraudzīt arī akmenstēlniecības darbus, kas radīti 20.gs.otrajā pusē.

Gleznainās Ziemeļvidzemes ainavas iekļautā Zvārtavas pils ir Latvijā unikāla vieta, kura ar savu vēsturisko šarmu un bohēmisko garu aicina ikvienu ceļotāju atpūtu apvienot ar mākslas izstādes “SPĪTNIECE PILĪ” apskati.

Mag. art. Baiba Guste

Izstāde veidota ar Valsts Kultūrkapitāla mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība reģionos” atbalstu.
Izstādes norises laiks: 26.04. – 20.06.2014.
Ekspozīcijas dizains: Igors Dobičins, tēlnieks, LMS prezidents un Jānis Purcens, gleznotājs.
Izstādes un pils apmeklējumam pieteikties:
Tālrunis: +371 29454543
E-pasts: [email protected]
Tīmeklī: www.zvartavaspils.lv
Adrese: Apes novads, Gaujienas pagasts,
Zvārtava, Zvārtavas pils, LV-4339

Izstāde "Spītnieces savaldīšana"
Izstāde "Spītnieces savaldīšana"
Izstāde "Spītnieces savaldīšana"

Foto: Jānis Purcens

Zvārtavas pils
Apes novads (Alūksnes rajons), Gaujienas pagasts
Zvārtava, Zvārtavas pils, LV-4339
www.zvartavaspils.lv