BRĪVĪBA UZ BARIKĀDĒM 07. – 23.08.2014.

Izstāde Brīvība uz barikādēm akcentē personības brīvību un nozīmi. Brīvība ir mūžīgais ideāls, vienmēr esošais un bēgošais apvārsnis. Tā ir apziņas un gara neatkarība. Turpretī barikādes simbolizē šo neapzināšanās un apzināšanās robežlīniju. Tās vienmēr pastāv blakus starp gaismu un tumsu, maldiem un taisnības meklējumiem. Tikai pārvarot fiziskus vai garīgus šķēršļus, ir iespējams apzināties brīvības jēdzienu kā mūžīgās patiesības meklējumu ceļu.

Izstāde veidota kā vides objektu un instalāciju izstāde, ar kuras palīdzību tiek veicināta LMS Radošā kvartāla “Kombināts MĀKSLA” dārza kā kultūras un mākslas centra attīstība. Tā ir vide, kurā katrs var strādāt, mācīties viens no otra un radīt, ko jaunu. Reiz aizmirsts parks pie Brasas stacijas, kas atradās bijušajā ražošanas kombināta Māksla teritorijā, kļuvis par radošo centru Brasalona. Tas atrodas pretī Meža kapiem – ārpus izstāžu un pasākumu piesātinātā Rīgas centra. Tādējādi tiek radīta kultūras dzīves izaugsme rajonā, veidojot to par aktīvu mākslas centru, kas paver jaunus radošus apvāršņus Rīgas pilsētas teritorijā.

Izstādē piedalās: Linda Jeromane, Linda Vigdorāika, Raitis Hroloviās, Jevgēnija Biktimirova, Ella Mežule, Elīna Prancāne.

Šobrīd aktīvi notiek diskusijas par pamestu ēku, kas bieži vien ir kultūras un mākslas pieminekļi, nozīmīgu izmantošanu un apsaimniekošanu dažādām jaunrades iniciatīvām, lai celtnes, kas ir pamestas novārtā, netiktu atstātas sabrukšanai. Kā viens no piemēriem ir arī Brasalonas dārzs, kas vēl pirms kāda laika bija pamesta un aizaugusi teritorija, bet tagad tiek atdzīvināta ar pasākumiem, izstādēm, koncertiem un jaunrades iespējām.

“Ja reiz, tikuši laukā no šī muklāja, sasniegsim gaišās virsotnes, mūs gaida dvēseles miers un – pēc atbrīvošanās no visiem maldiem – pilnīga brīvība. Tu vaicāsi, kāda tā ir? Nebīties ne cilvēku, ne dievu; nevēlēties nekā apkaunojoša, nedz pārmērīga; neierobežoti valdīt pašam pār sevi: piederēt sev – kāds nenovērtējams labums! ” /Seneka/

Izstādes atbalstītāji:
Latvijas Mākslinieku savienība, Latvijas vides aizsardzības fonds, Latvijas Galda Tenisa federācija, Apdare24.lv, Valmiermuižas alus, Drukas Pasaule, KOKMATERIĀLU TIRDZNIECĪBAS GRUPA u.c.

Plakāta mākslinieks: Kalvis Kalniņš
Izstādes organizatori: Laima Šmiukše un Agnese Pundiņa.