8.janvārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sirsnīgi sveic jubilejā fotomākslinieku, muzeja darbinieku Vilni Auziņu!

Vilnis Auziņš beidzis Rīgas 1.vidusskolu 1966.gadā un mācījies LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Mākslinieciskās konstruēšanas kursos (tag. Latvijas Mākslas akadēmija, LMA, 1971), kursu pedagogi bija arhitekti Oļģerts Ostenbergs (1925-2012), Ivars Bumbieris (1932-2020), tēlnieki Tālivaldis Gaumigs (1930-2016), Arvīds Drīzulis (1934-2019) u.c. LMA kursos līdzās Vilnim Auziņam mācījās Marija Stašinska, Anna Sondore u.c.

Lasīt vairāk »

7. janvarī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic nozīmīgā jubilejā interjera mākslinieku Andri Ramatu!

Andris Ramats no 1957. līdz 1962. gadam mācījies un beidzis Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļu (RLMV, tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programma). RLMV 20.gs 50.-60. gados pedagogi bija: gleznotājs Jānis Ērglis (1891-1964; RLMV mācību pārzinis 1944-1947, 1953-1959, direktors 1947-1953, zīmēšanas pedagogs no

Lasīt vairāk »

1. janvārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā dizaineri Antru Agru Baumani!

Antra Agra Baumane no 1953. līdz 1958. gadam mācījusies un beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Tērpu šūšanas un modelēšanas nodaļu (RLMV, tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola Apģērbu dizaina izglītības programma). RLMV 20.gs 50.-60. gados pedagogi bija: gleznotājs Jānis Ērglis (1891-1964; RLMV mācību pārzinis 1944-1947, 1953-1959, direktors 1947-1953, zīmēšanas

Lasīt vairāk »

30. decembrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic nozīmīgā jubilejā mākslinieku Arturu Kiršfeldu!

Arturs Kiršfelds 1947.-1948. mācību gadā iestājās J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas 2. kursā (JRRMV, tag. PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola) un skolu beidza 1950. gadā. Nobeiguma darbus Arturs Kiršfelds veica Rīgas Daiļamatniecības vidusskolā (RLMV, tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola), kurai tika pievienota Telpu dekorātīvās noformēšanas nodaļa. Skolas direktors

Lasīt vairāk »

22. decembrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā tekstilmākslinieci Intu Amoliņu!

Inta Amoliņa (Sproģe) beigusi Rīgas 50. vidusskolu (1971) un iestājās bij. Rīgas vieglās rūpniecības tehnikuma Modelēšanas konstruēšanas nodaļā (RVRT, 1974). Pēc RVRT beigšanas 1974.gadā Inta Amoliņa strādāja par šuvēju-modelētāju Valsts Leļļu teātrī (tag. Latvijas Leļļu teātris, 1974-1976) u.c. Inta Amoliņa 1976.gadā nolēma turpināt izglītību LPSR T.Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas

Lasīt vairāk »

22. decembrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā mākslas zinātnieci, diplomāti Sandru Kalnieti!

Sandras Kalnietes ģimene PSRS Okupācijas laikā tika represēta, viņa piedzima izsūtījumā un 1957.gadā atgriezās LPSR. Sandra Kalniete beigusi Rīgas 39.vidusskolu un uzsāka darbu bij.“Rīgas Kinostudija” režisora palīdzes amatā (1971-1972), bijusi bij. uzņēmuma “Baltijas modes” sieviešu apģērbu šuvēja (1972-1975). Sandra Kalniete no 1975.-1981. gadam studēja un absolvēja LPSR Valsts Mākslas akadēmijas

Lasīt vairāk »

17. decembrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā metālmākslinieku Induli Urbānu!

Indulis Urbāns dzimis mākslinieku ģimenē, tēvs Oļģerts Urbāns – gleznotājs, māte Marta Urbāne – grafiķe, pedagoģe, brāļi Aivars Urbāns – interjerists, Uldis Urbāns – obojists, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieks. Mācījies Jana Rozentāla Rīgas mākslas skolā (1959-1963, JRRMV, tag. PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola), vēlāk – no 1963. līdz

Lasīt vairāk »

17. decembrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā keramiķi, pedagoģi Sarmīti Zuteri!

Sarmīte Zutere mācījusies Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļā (1952–1957, tag. LLMV, tag. PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programma), LLMV pedagogi – rotu mākslinieks, mākslas zinātnieks Voldemārs Ansulis (1919-1997; LLMC direktors 1949-1954), gleznotājs Valters Uzticis (1914-1991; LLMV Dekoratīvās noformēšanas nodaļas vadītājs, pedagogs 1952-1989), tēlnieks

Lasīt vairāk »

15.decembrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā mākslinieku Ivaru Asni!

Ivars Asnis sākotnēji iestājies 1977.gadā un 1980.gadā ar izcilību beidzis Kandavas sovhoztehnikuma Automobīļu tehniskās apkopes  un remonta specialitāti (tag. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Automehāniķa kvalifikācijas programma). Ivars Asnis absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Automobīļu un automobīļu saimniecības specialitāti (tag. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Tehniskā fakultāte) 1987.gadā, viņa pedagogi bija: Viktors

Lasīt vairāk »

15.decembrī Latvijas Mākslinieku savienība sveic nozīmīgā jubilejā pilsonisko aktīvistu, publicistu, muzeja darbinieku, fotogrāfijas vēsturnieku, fotomākslinieku Pēteri Korsaku!

Pētera Korsaka ģimene PSRS Okupācijas laikā tika represēta – tēvs arestēts 1945.g. un mira izsūtījumā 1948.g. (Sibīrijā, Krievija), kā arī ģimenes kustamā manta tika konfiscēta. Pēteris Korsaks pēc vidusskolas sākotnēji vēlējās apgūt tehniskās specialitātes un beidza bij. Rīgas 5.tehnisko skolu, kurā sagatavoja sakaru speciālistus (1960) un strādāja Rīgas sakaru mezglā

Lasīt vairāk »