31. maijā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā rotkali Anitu Smilgu!

Anita Smilga no 1951.-1958. gadam mācījās tolaik uzbūvētajā Dobeles septiņgadīgajā skolā (tag. Dobeles Valsts ģimnāzija; skolotāja bija D.Rudzīte, 1950./1951. mācību gadā bija 688 skolēni). Mācības turpināja Dobeles 1. vidusskolā (tag. Dobeles Valsts ģimnāzija; direktors tolaik – Bruno Jansons (1961-1965)), ko beidza 1962. gadā.

Pēc vidusskolas absolvēšanas Anita Smilga strādāja bij. A.Popova Rīgas Radio rūpnīcā (1962-1963). 1963. gadā viņa iestājās Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Metāla mākslinieciskās apstrādes nodaļā (tag. MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programma). RLMV pasniedzēji tolaik bija: scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), specialitātes pedagogi – Raimonds Kazmers, Jānis Porietis, Ainis Gulbis, Juris Goldiņš, kompozīcijas pedagogi – arhitekts Ivars Bumbiers (1932-2020; RLMV kompozīcijas pedagogs 1966-1970), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; RLMV kompozīcijas pedagogs 1961-1986), arhitekts, keramiķis Pēteris Martinsons (1931-2013; RLMV kompozīcijas pedagogs 1962-1971), gleznotāji – Andrejs Rozenbergs (1937-2017; RLMV pedagogs 1961-1969), Eduards Jurķelis (1910-1978; RLMV pedagogs 1945-197?), Kārlis Sūniņš (1907-1979; RLMV kompozīcijas pedagogs 1944-1967), Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005), grafiķis, ādas mākslinieks Ēriks Priedkalns (1928-2006; RLMV burtu mācības pedagogs 1961-1978), tēlnieks Leons Tomašickis (1904-1996; RLMV zīmēšanas pedagogs 1953-1967, 1974-1977) u.c.

Anita Smilga beidza RLMV Metāla mākslinieciskās apstrādes nodaļu 1967. gadā ar diplomdarbu “Rotas” (divi komplekti – gredzens, kaklarota, rokassprādze u.c. sudraba materiālā) un viņai līdzās absolvēja dzīvesbiedrs Andris Smilga, Vilma Zariņa u.c.

Pēc RLMV absolvēšanas Anita Smilga tika aicināta darboties RLMV mācību ražošanas metālapstrādes darbnīcā kā māksliniece-meistare. No 1967.-1991. gadam māksliniece strādāja pie rotu dizaina ieceru īstenošanas, izmantoja sudrabu, dzintaru, pusdārgakmeņus, emalju. Autore darbojās modernisma stilistikā, veidoja rotu kompozīcijas ar ziedu motīviem un nosacītām formām. RLMV mācību ražošanas metālapstrādes darbnīcas vadītājs (1967-1991) bija Andris Smilga. RLMV Metāla mākslinieciskās apstrādes nodaļā darbojās Vilma Zariņa (RLMV pedagoģe no 1972, nodaļas vadītāja 1979-1986, mācību daļas vadītāja 1986-1991) u.c.

Anita Smilga izstādēs piedalās no 1969. gada, pirmās izstādes – Republikas Lietišķi-dekoratīvas mākslas izstāde “Padomju varai Latvijā-50” (1969, bij. Valsts Aizrobežu mākslas muzejs (AMM), tag. LNMM) un Republikas 7. jauno mākslinieku izstāde (1969, AMM, tag. LNMM). Anitas Smilgas darbi bijuši eksponēti Republikas 8. jauno mākslinieku izstādē (1970, AMM, tag. LNMM), Republikas Lietišķi-dekoratīvas mākslas izstādē “V.Ļeņinam – 100” (1970, AMM, tag. LNMM), PSRS Lietišķās mākslas izstādē (1970, bij. Čehoslovākija), Republikas Lietišķi-dekoratīvās mākslas izstādē (1971, AMM, tag. LNMM), Republikas Lietišķi-dekoratīvās mākslas izstādē “Dziesmu svētkiem – 100” (1973, AMM, tag. LNMM), Baltijas republiku lietišķās mākslas izstādē (1973, Maskava, Krievija), 11. Republikas jauno mākslinieku darbu izstādē (1975, bij. LPSR Valsts Mākslas muzejs, LNMM), Republikas “Mākslas dienu” Lietišķās mākslas izstādē (1975, 1976, AMM, tag. LNMM), Republikas Lietišķi-dekoratīvās mākslas izstādē (1976, VMM, tag. LNMM), LPSR reprezentācijas izstādē “Rotas un gobelēni” (1977, Armēnija), Juveliermākslas un bižutērijas izstādē (1977, Jabloņeca, bij. Čehoslovākija, diploms), Republikas Lietišķi-dekoratīvās mākslas izstādē “LOSR-60” (1977, VMM, tag. LNMM), Baltijas republiku juveliermākslas izstādē (1978, Tallina, Igaunija), Republikas Lietišķi-dekoratīvās mākslas izstādē (1980, bij. LPSR Tautsaimniecības sasniegumu izstāde, Mežaparks) u.c.

Anita Smilga bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1976. gada ar RLMV mācību ražošanas darbnīcu vadītājas M.Lapsas parakstītu izziņu. LMS biedre Anita Smilga ir kopš 1978. gada un tika uzņemta ar metālmākslinieka Jura Gagaiņa-Kagaiņa (1944-2017), Induļa Urbāna (1947-2024), keramiķa, arhitekta Pētera Martinsona rekomendācijām, RLMV direktora, scenogrāfa Imanta Žūriņa izsniegtu raksturojumu, LMS Lietišķās mākslas sekcijas priekšsēdētāja, keramiķa Daina Krastiņa (1925-2005) parakstītu ieteikumu, LMS valdes priekšsēdētāja, gleznotāja Edgara Iltnera (1925-1983) parakstītu lēmumu. PSRS MS lēmumu par Anitas Smilgas biedres statusu apstiprināja 1980. gadā ar vecākās instruktores L.Kozlovas parakstu.