1.jūnijā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā mākslas vēsturnieci Baibu Circeni!

Mākslas vēsturniece Baiba Circene specializējusies grafikas jomā un darbojusies kā izstāžu kuratore, sastādījusi izstāžu katalogus grafiķiem: Baņutai Ancānei (1941-2024), Kārlim Cīrulim (1925-1994), Aleksandram Dembo (1931-1999), Maijai Dragūnei, Gunāram Krollim u.c. Baiba Circene piedalījusies Rīgas miniatūrgrafikas triennāļu organizēšanā (1983, 1987, 1990, 1993), bijusi Latvijas ekspozīcijas kuratore starptautiskajā Baltijas valstu grafikas biennālē Kaļiņingradā (Krievija; 1998, 2000, 2002) u.c.

Baiba Circene (Brauna) mācījās Rīgas 9.pamatskolā, vēlāk Rīgas 45.vidusskolā, kur direktors bija Jānis Ģībietis (Rīgas 45.vidusskolā direktors 1960-1963), mācības turpināja un 1962.gadā beidza Malda Skreijas un Džema Bankoviča Rīgas 2.vidusskolu (tag. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija).

Baiba Circene no 1962.gada studēja P.Stučkas Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā (tag. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas specialitāte). LVU Fakultātes dekāni tolaik bija Jekaterina Ripa (LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes dekāne 1961-1963), Alberts Varslavāns (LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes dekāns 1963-1968). Studiju laikā LVU no 1962. līdz 1963. gadam viņa strādāja LPSR Kultūras ministrijas (KM) grāmatnīcā Nr.5 bij. Stučkas ielā 52, Rīgā (tag. Tērbatas iela 52, Rīga). Baiba Circene 1967.gadā absolvēja LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu ar diplomdarbu “Ilzes Indrānes daiļrade”, vadītāja, literatūrzinātniece Mirdza Gaile (1913-1999). Pēc LVU absolvēšanas Baiba Circene bija LVU laborante, darbojās LPSR KM kā inspektore (1968).

Baiba Circene no 1968.gada bija LPSR Mākslas muzeju un izstāžu apvienotās direkcijas (MMIAD, tag. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, LNMM) darbiniece, zinātniskā līdzstrādniece (1969-1978). LMMIAD tolaik darbojās direktors, gleznotājs Konstantīns Andrejevs (1914-1981; bij. Valsts Mākslas muzeja direktors 1951-1963; LMMIAD direktors 1963-1975), mākslas zinātnieki Ināra Ņefedova (1930-2022; darbiniece no 1966. gada, LMMIAD direktore 1975-1987), Ilze Konstante (LMMIAD ģenerāldirektore 1987-2000), Gundega Cēbere (LMMIAD zinātniskā līdzstrādniece kopš 1972, LPSR/LR KM Mākslas un kultūras mantojuma galvenās pārvaldes darbiniece no 1980-2003, LNMM Borisa Bērziņa memoriālās kolekcijas glabātāja no 2003), Māra Lāce (LMMIAD zinātniskā līdzstrādniece no 1973 un šobrīd ir LNMM vadītāja kopš 2001), Māris Brancis (LMMIAD Mākslas muzeja “Arsenāls” direktors 1983-1990), Astrīda Rogule (LMMIAD bij. Mākslas muzejs “Arsenāls”, tag. LNMM tēlniecības kolekcijas glabātāja 1989-1992, LMMIAD zinātniskā sekretāre 1992-1997, šobrīd Laikmetīgā mākslas muzeja kolekcijas glabātāja), Maruta Kalnupe (LMMIAD Mākslas muzeja “Arsenāls” glezniecības kolekcijas pārzine), Edvarda Šmite (LMMIAD, vēlāk LNMM speciāliste 1972-2015) u.c. Baiba Circene bija LMMIAD Mākslas muzeja “Arsenāls” Grafikas nodaļas vadītāja (1978-1999), viņas kolēģi LMMIAD, speciālisti – Marita Bērziņa, Valda Knāviņa, Ruta Lapiņa, Ludmila Neimiševa u.c.

Baiba Circene no 1999.gada bijusi Latvijas Valsts arhīva (LVA) vecākā eksperte, darbojusies līdzās mākslas zinātniekam Mārim Brancim (LVA Personu fondu un trimdas dokumentu daļas vadītājs 1993–2009).

Baiba Circene publikācijas par vizuālo mākslu veidojusi no 1969. gada, pirmā – “Poļu stikls un keramika Rīgā” (26.08.1969, “Rīgas Balss”), publikācijas laikrakstos “Literatūra un Māksla”, “Dzimtenes Balss”, “Rīgas Balss”, žurnālam “Zvaigzne” u.c.

Baiba Circene sastādīja katalogus: Republikas 5. Plakātu izstāde “Latvijas kompartijas XXII kongresam” (1976, bij. Valsts Mākslas muzejs, izdevējs LMMIAD), “Ģirts Vilks” jubilejas vakara programma (1979, izdevējs Dailes teātris), “Maija Dragūne. Stājgrafika” (1980, buklets, izdevējs LMMIAD), “Inārs Helmūts. Grafika” (1980, buklets, izdevējs LMMIAD), Republikas 8. Plakātu izstāde “PSRS 60. gadadienai” (1982, bij. Valsts Mākslas muzejs, izdevējs LMMIAD), “Oskars Muižnieks. Scenogrāfija, kostīmi, gleznas, ilustrācijas” (1982, E. Smiļģa Teātra muzejs, izdevējs LPSR Mākslas fonds (MF)), “Juris Petraškevičs. Grafika” (1983, bij. Republikāniskais Zinību nams, izdevējs LPSR MF), Republikas 1. miniatūrgrafikas triennāle (1983, bij. izstāžu zāle “Latvija”, izdevējs LMMIAD), “Dzidra Ezergaile” (1986, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, buklets, izdevējs LMMIAD), “Baņuta Ancāne. Personālizstāde” (1986, bij. Bēnes padomju saimniecības klubs, tag. Bēnes tautas nams, katalogs, izdevējs Dobeles rajona p/s “Bēne”), Republikas 9. Plakātu izstāde (1987, bij. Valsts Mākslas muzejs, izdevējs LMMIAD), Rīgas 2.miniatūrgrafikas triennāle (1987, bij. izstāžu zāle “Latvija”, katalogs, izdevējs LPSR MF), “Malda Muižule. Akvareļi. Grafika” (1987, “Mākslinieku nams”, katalogs, izdevējs LPSR MF), “Mūsdienu Latviešu tēlniecības un grafikas izstāde” (1988, katalogs, izdevējs Mākslinieku nama poligrāfijas iecirknis, Tbilisi, Gruzija, gruzīņu valodā), “Mūsdienu Latvijas māksla” (1989, katalogs, izdevējs Kijiva, Ukraina), “Rīgas 4. miniatūrgrafikas triennāle” (1993, bij. Mākslas muzejs “Arsenāls”, izdevējs “Balta”), “Akmens atmiņa” (2009, sast. Baiba Circene kopā ar Ilzi Lībieti, Maiju Rudovsku, Māri Kundziņu, izdevējs “Grafikas Kamera”) u.c.

Mākslas vēsturniece veidoja izdevumus “Grafika. Reprodukciju albums” (1989, “Liesma”) un “Latvijas plakāts” (1990, “Jāņa sēta”).

Baiba Circene piedalījusies izstāžu rīkošanā – Republikas 1. miniatūrgrafikas triennāle (1983, bij. izstāžu zāle “Latvija”, LNMM), Rīgas 2.miniatūrgrafikas triennāle (1987, bij. izstāžu zāle “Latvija”, LNMM), Rīgas 3. miniatūrgrafikas triennāle (1990, Mākslas muzejs “Arsenāls”, LNMM), Rīgas 4. miniatūrgrafikas triennāle (1993, Mākslas muzejs “Arsenāls”, LNMM), bijusi kuratore “Latviešu plakāta izstādei” (1990, Lugāno, Šveice), 14. Stājgrafikas izstādei (1991, bij. Mākslas muzejs “Arsenāls”, LNMM), Kurta Fridrihsona (1911-1991) piemiņas izstādei “Vēlreiz” (1992, bij. Valsts Mākslas muzejs, LNMM), Kurta Fridrihsona flomasteru zīmējumu izstādei (1995, Ruāna, Francija), Sigurda Vīdzirkstes (1928–1974) piemiņas izstādei (1995, bij. Mākslas muzejs “Arsenāls”, LNMM), Kārļa Cīruļa (1925-1994) piemiņas izstādei (1995, bij. Valsts Mākslas muzejs, LNMM) u.c.

Baiba Circene ir LMS biedre no 1989. gada un uzņemta ar mākslas zinātnieču Ilzes Konstantes, Rūtas Muižnieces, grafiķa Jura Petraškēviča rekomendācijām, LMMIAD direktores p.i., mākslas zinātnieces Māras Lāces parakstītu raksturojumu, LMS Mākslas zinātnieku sekcijas priekšsēdētāja, mākslas zinātnieka Zigurda Konstanta parakstītu ieteikumu un LMS valdes pirmā sekretāra, gleznotāja Jāzepa Pīgožņa (1934-2014) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja pozitīvs LMS valdes balsojums 2/38.

Baiba Circene veikusi biedrības “Grafikas Kamera” mākslas darbu kolekcijas uzskaiti (2008).

Baņuta Ancāne “J.Pauļuka portrets”, litogrāfija, 60×40 cm, 1978, LMS muzejs