3.aprīlī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā grafiķi Egilu Bormani!

Egils Bormanis radošo mūžu ir veltījis pedagoģijai un ir ilggadējs Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas zīmēšanas un grafikas priekšmeta pasniedzējs. Mākslinieks strādā oforta, akvatintas, mecotintas u.c. tehnikās, veidojis radošos ciklus modernisma stilistikā: “Pastarā tiesa” (1991), “Process” (1994), “Vēsts” (1996) u.c.  

Egils Bormanis 1966. gadā iestājās Rīgas 6. vidusskolā un to beidza 1977. gadā. 1969./1970. mācību gadā skolā tika izveidotas mūzikas novirziena klases, panākumus guva skolas meiteņu koris un pūtēju orķestris. Mācoties pamatskolas klasēs, Egils Bormanis apmeklēja bij. Rīgas Maskavas Pionieru nama Tēlotājas mākslas studiju (tag. Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”, Aglonas iela 39, Rīga). Kā studijas audzēknis Egils Bormanis piedalījās bērnu zīmēšanas konkursos un olimpiādēs, bet vēlāk no 1976. gada apmeklēja LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA, tag. Latvijas Mākslas akadēmija) Sagatavošanas kursus. LMA Sagatavošanas kursu pedagogi bija: gleznotāji Andrejs Rozenbergs (1937-2017; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs 1964-1978), Aleksandrs Stankevičs (1932-2015; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs 1962-?), Mihails Korņeckis (1926-2005; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs, vadītājs 1964-1978), Irēna Lūse (LMA Sagatavošanas kursu pasniedzēja 1972-1992), Daina Riņķe (1941-2023; LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1978-?), grafiķis Arturs Ņikitins (1936-2022; LMA Sagatavošanas kursu pedagogs 1975-1992), Ilze Krūmiņa-Karlsone (LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1977-1992), gleznotājs Arvīds Būmanis (1942-2000; LMA Sagatavošanas kursu pedagogs 1972-?), Lija Būmane (1940-1990; LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1970-1990), Inta Celmiņa (LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1970-1990) u.c.

Pēc Rīgas 6. vidusskolas beigšanas, no 1977.-1978. gadam Egils Bormanis mācījās bij. Rīgas 6. profesionāli tehniskajā vidusskolā (P.Stučkas, tag. Tērbatas iela) vīriešu virsdrēbju drēbnieku specialitātē un uzsāka vīriešu apģērbu drēbnieka darbu bij. ražošanas apvienībā (R/A) “Siluets”. R/A “Siluets” galvenā māksliniece bija V. Lukašenko, 10. ateljē strādāja modes mākslinieks Alfrēds Mežgailis un 1977. gadā ražošanai no Latvijas uzņēmumos ražotiem audumiem izvēlējās 150 modeļus gadā. Latvijā audumus ražoja bij. tekstiluzņēmumi “Rīgas manufaktūra”, “Rīgas audums”, “Astotais marts”, “Kosmoss” u.c. R/A “Siluets” darbs notika vairākos modes ateljē, vīriešu apģērbus šuva bij. ateljē nr. 13 (Tilta iela 5, Rīga).

Pēc obligātā dienesta PSRS Bruņotajos spēkos (1978-1980) Egils Bormanis no 1980.-1982. gadam turpināja darbu R/A “Siluets” bij. ateljē nr. 1 (Suvorova iela 13, tag. Marijas iela, Rīga), kurā darbojās piegriezējs Jāzeps Rukmanis, drēbnieki Grohoļskis un Jēkabs Pētersons.

1983. gadā Egils Bormanis uzsāka studijas LMA Grafikas nodaļā (tag. LMA Vizuālās mākslas nodaļas Grafikas mākslas apakšnozare). LMA pedagogi tolaik bija: latviešu profesionālās grafikas pamatlicēja, LMA Grafikas meistardarbnīcas vadītāja Riharda Zariņa (1869-1939) audzēknis, grafiķis, ksilogrāfijas meistars, kompozīcijas pedagogs Pēteris Upītis (1899-1989; LMA Grafikas katedras pedagogs 1945-1989), grafiķis, litogrāfijas tehnikas pedagogs Alberts Goltjakovs (1924-2016; Grafikas katedras pedagogs 1960-1999), oforta tehnikas pedagogs, grafiķis Gunārs Krollis (LMA Grafikas katedras pedagogs 1974-1999), plakāta mākslas pedagogi, grafiķi Jānis Reinbergs (LMA Grafikas katedras pedagogs 1977-1999), Zigurds Zuze (1929-2003; LMA pedagogs 1967, Grafikas katedras pedagogs 1976-1999), Dainis Rožkalns (1928-2018; LMA pedagogs 1976-2000), Maigonis Osis (1929-1988; LMA Grafikas katedras pedagogs 1960-1988), gleznotāji Aleksandrs Stankevičs (LMA pedagogs no 1962, Grafikas katedras vadītājs 1975-1999), zīmēšanas pedagogs, gleznotājs Arvīds Būmanis (LMA pedagogs no 1972), Valdis Dišlers (1922-2011; LMA pedagogs no 1953, rektors 1976-1986), Indulis Zariņš (1929-1997; LMA rektors 1988-1997) u.c.

Studējot LMA, 1987. gadā Egils Bormanis sāka strādāt par pedagogu Rīgas Bērnu Mākslas skolā (no 2010. gada Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola). Skolā dažādos laikos strādājuši mākslinieki, pedagogi: keramiķes Māra Muižniece (1950-2006; skolas direktore 1986-2002), Dace Pētersone (1944-2021), Agnese Staģe, gleznotājs Kārlis Siliņš,  scenogrāfs Aleksandrs Busse, fotogrāfs un gleznotājs Mārtiņš Krūmiņš, grafiķe un gleznotāja Ieva Maurīte, dizaineri Anna Žūriņa, Agris Dzilna (skolas logo autors) un Juris Krūmiņš, tēlnieki Anda Poikāne un Gļebs Panteļejevs, kinorežisore Maruta Jurjāne, jauno mediju mākslinieks Kaspars Podnieks u.c. Šobrīd Egils Bormanis skolā darbojas līdzās pedagogiem: gleznotājiem Vilnim Heinrihsonam, Ingemārai Treijai-Čivlei, Ievai Kalniņai, Viktorijai Kosenko, Līvai Blumfeldei, māksliniecei Ivetai Laurei, grafiķiem Svetlanai Narkevičai, Viktoram Ļedovskim, keramiķēm Maijai Avotai, Irēnai Vipulei, Kristīnei Zānai u.c.

Egils Bormanis izstādēs piedalās kopš 1984. gada, pirmās izstādes – Republikāniskā Jauno mākslinieku izstāde (1987, bij. izstāžu zāle “Latvija”), “Mākslas skolu pedagogu izstāde” (1988, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs).

Egils Bormanis absolvēja LMA Grafikas nodaļu 1989. gadā un diplomdarbu izstrādāja pie vadītāja Gunāra Kroļļa. Viņam līdzās absolvēja Laila Bogustova (Ķerzuma) ar darbu “Triptihs “Veltījums””, savukārt, pie vadītāja Aleksandra Stankeviča absolvēja Inguna Krolle-Irbe ar diplomdarbu, triptihu “Daugava”, pie vadītāja Alberta Goltjakova absolvēja Edgars Miķelsons ar diplomdarbu, piecu litogrāfiju ciklu “Manas mājas”, pie vadītāja Zigurda Zuzes absolvēja Igors Irbe ar darbu ciklu “Ziema”, absolvēja arī Inese Mīlberga, Gunta Driba, Viktors Ļedovskis.

Pēc LMA absolvēšanas Egils Bormanis piedalījās izstādēs: “Interprint” (1990, Ļviva, Ukraina), Starptautiskā grafikas biennāle (1991, Krakova, Polija), 10. starptautiskā iespiedgrafikas triennāle (1996, Tallina, Igaunija), “Mūsdienu latviešu grafikas izstāde” (1995, LNMM, piedalījās: Gunārs Sietiņš, Olafs Šāvelis, Jānis Murovskis, Ieva Caruka-Markēviča, Vineta Dzērvīte, Naftolijs Gūtmans, Maija Dragūne, Iveta Bormane, Helēna Heinrihsone, Arturs Ņikitins, Boriss Bērziņš (1930-2002), Māris Subačs, Imants Krepics, Malda Muižule (1937-2022), Vladislavs Grišins (1937-2023), Lilija Dinere, Nele Zirnīte, Baņuta Ancāne u.c.), “Siguldas novada mākslinieku izstāde” (1999, Turaidas muzejrezervāts), “Smalki argumenti” (2004, bij. galerija “Mākslas dārzs”, vad. Inga Bunkša) u.c.

Egils Bormanis rīkojis personālizstādes un nelielas grupu izstādes: “Egils Bormanis, Inguna Krolle, grafika, Valdemārs Vāvers, tēlniecība” (1989, J.Rozentāla un R.Blaumaņa muzejs), “Egils Bormanis. Grafika. Gaida Grundberga. Tēlniecība” (1995, Turaidas muzejrezervāts), “Egila Bormaņa krāsainās grafikas” (1995, LMS salons “Māksla”, “Egils Bormanis. Grafika. Ieva Kalniņa. Gleznas” (1996, bij. Latvijas Žurnālistu savienības Reiterna nams), “Mākslinieku Ramonas Pekšēnas-Neiburgas un Egila Bormaņa darbu izstāde” (2009, Liepupes baznīcas izstāžu zāle), fotoizstāde “Zaudētā paradīze” (2013, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izstāžu zāle) u.c.

Kopš 2017. gada Egils Bormanis ir pedagogs arī Mākslas studijā Arhitektu namā līdzās zīmēšanas pedagogiem Viktoram Ļedovskim un Svetlanai Narkevičai.

Egils Bormanis bija uzņemts LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1989. gada ar Rīgas Bērnu mākslas skolas direktora vietnieka parakstītu raksturojumu. Mākslinieks ir LMS biedrs no 1998. gada un tika uzņemts ar grafiķu Gunāra Kroļļa, Andreja Kalnača, Ilzes Lībietes rekomendācijām un LMS valdes priekšsēdētāja, tekstilmākslinieka Egila Rozenberga parakstītu lēmumu. Egils Bormanis piedalījies LMS rīkotajās izstādes “Rudens” (1995, izstāžu zāle “Latvija”), “Rudens 99” (1999, izstāžu zāle “Arsenāls”, LNMM) u.c.

Egila Bormaņa darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā,  Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kā arī citos muzejos un privātkolekcijās.

Egils Bormanis “Pastarā tiesa II”, krāsains oforts, papīrs, 65×30 cm, 1991, LMS muzejs