28. janvārī Latvijas Mākslinieku savienība sveic jubilejā tēlnieku Jāni Strupuli!

Jānis Strupulis no 1956.-1964. gadam mācījās bij. Cēsu rajona Zosēnu septiņgadīgajā skolā (tag. Jaunpiebalgas novads, Zosēnu pagasts), kur skolotājas bija Dzidra Megi (1927-2021), Zelma Gulbis (1899-1980) u.c. Izglītību turpināja iegūt Valkas 1.vidusskolā (tag. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija), ko beidza 1966. gadā.

Jānis Strupulis ievirzi mākslā guva pie pusbrāļa, gleznotāja, grafiķa Gunta Strupuļa un pēc vidusskolas no 1966.-1967. gadam apmeklēja LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA, tag. Latvijas Mākslas akadēmija) Sagatavošanas kursus, kuru pedagogi bija: Guntis Strupulis (1933-1974; LMA Sagatavošanas kursu pedagogs), gleznotāji Andrejs Rozenbergs (1937-2017; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs 1964-1978), Aleksandrs Stankevičs (1932-2015; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs no 1962), Mihails Korņeckis (1926-2005; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs, vadītājs 1964-1978), Kārlis Jansons.

1967. gadā Jānis Strupulis iestājās LMA Tēlniecības nodaļā (tag. LMA Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Tēlniecības apakšnozare). LMA pedagogi tolaik bija nozīmīgi tēlnieki, kā Emīls Melderis (1889-1979; LMA Tēlniecības nodaļas pedagogs 1940-1979), Kārlis Jansons (1896-1986; LMA Tēlniecības nodaļas pedagogs 1937-1972), Igors Vasiļjevs-Penerdži (1940-1997; LMA Tēlniecības katedras pedagogs 1962-1995), Valdis Albergs (1922-1984; LMA Tēlniecības katedras pedagogs 1968-1984) u.c.

Jānis Strupulis absolvēja LMA Tēlniecības nodaļu 1973. gadā ar diplomdarbu – figurālu kompozīciju “Krišjānis Barons”, vadītājs Valdis Albergs. Līdzās Jānim Strupulim LMA absolvēja un pie tēlnieka Valda Alberga diplomdarbus veidoja Ojārs Breģis (1942-2022), diplomdarbs “Kritušiem varoņiem”, ievērojamā medaļu un monētu māksliniece Ligita Ulmane (diplomdarbs “Koklētājs” (veltījums E.Smiļģim)) un Guntis Tiltiņš (diplomdarbs – kompozīcija “Ernesta Vīgnera figurāls portrets”).

Pēc LMA absolvēšanas Jānis Strupulis tika iesaukts PSRS Bruņotajos spēkos, kur karaspēka daļas noformējumam, atbilstoši ideoloģiskām prasībām veidoja V.Ļeņina figurālu kompozīciju (1974, patinēts betons, 2,5m). Pēc dienesta no 1975.gada strādāja bij. LPSR Ministru padomes Valsts Radioraidījumu un televīzijas komitejā (tag. LTV un LR), kā mākslinieks – inscenētājs (1975-1979).

Vēlāk no 1980. gada mākslinieks darbojās bij. LPSR Mākslas fonda (MF) Dekoratīvās mākslas kombinātā (1980-1985) un piedalījās interjeru noformēšanā, piemēram: sienu gleznojumi  Rīgas 7.vidusskolā (tag. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola,  kopā  ar gleznotāju Egonu Šteinboku), Kuženeras izpildu komitejas interjers (1985, Krievija), “Ļeņina pieminekļa mets Jaunjelgavā” (1985, kopā ar arhitektu Jāni Rutku). Jāņa Strupuļa glezniecības darbi 20.gs. beigās tika realizēti bij. MF veikalā-salonā “Māksla”.

Tēlnieks kļuva atpazīstams ar darbiem pilsētvidē un publiskajā telpā: piemiņas akmeņi brāļu Kaudzīšu romāna “Mērnieku laiku” tēliem Ķencim un Pāvulam (1999, granīts, Piebalga), J.Raiņa un Aspazijas piemiņas zīme (2006, bronza, granīts, Cīrihe, Šveice),  Ernesta Brasliņa piemiņas zīme (2007, arhitekts Teodors Nigulis (1923-2020), tēlnieks Uldis Sterģis, akmeņkalis Roberts Zvagūzis, H-4m, bronza, granīts, Kronvalda parks, Rīga), piemiņas zīme Rīgas sadraudzības pilsētai (Pori, Somija), piemiņas plāksne latviešu gleznotājam Janim Rozentālam un viņa dzīvesbiedrei, somu dziedātājai Ellijai Forselei (2008, bronza, Helsinki, Somija), scenogrāfam un mākslas pedagogam Eduardam Vītolam (2018, Jūrmala), kinooperatoram un režisoram Jurim Podniekam (2021, bronza, granīts, Rīga).

Jānis Strupulis izstādēs piedalās kopš 1971. gada, pirmā izstāde – LMS Jelgavas mākslinieku apvienības rudens izstāde (1971). Jānis Strupulis piedalījies: Baltijas republiku tēlniecības kvadriennālē (1976, 1980, bij. LPSR Aizrobežu mākslas muzejs, Pils laukums 3, Rīga, AMM, LNMM), “8 tēlnieku grupas izstādē” (1981, bij. AMM LNMM, kopā ar Dagniju Nīcmani (1948-1982), Kārli Dani (1943-1982), Ojāru Arvīdu Feldbergu, Ojāru Breģi, Bruno Strautiņu), “Latviešu tēlnieku grupas izstāde” (1987, kopā ar Ojāru Breģi, Ojāru Arvīdu Feldbergu, Bruno Strautiņu, Vilni Titānu (1944-2006) un Juri Zihmani, kuratore Rūta Muižniece, Tartu Mākslinieku nams, Igaunija), “Balss no nekurienes” (2012, LMS galerija), Latvijas tēlniecības izstāde “Ceļš” (2018, Rīgas Sv. Pētera baznīca) u.c. Mākslinieks piedalījies Baltijas valstu medaļu mākslas triennālēs (1986, 1989, 1992, 1995, Viļņa, Lietuva), Dantes medaļu mākslas biennālēs (1992,  1996, Ravenna, Itālija), Starptautiskās Medaļu mākslas federācijas (FIDEM) izstādēs Ungārijā, Lielbritānijā, Nīderlandē u.c.

Mākslinieks kopš 1982. gada rīkojis personālizstādes: “Jāņa Strupuļa darbu izstāde” (1982, bij. Rīgas Revolūcijas muzejs), “Jāņa Strupuļa personālizstāde” (1986, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Liepājas muzejs), “Latviešu kultūras darbinieku portreti” (1987, bij. LPSR J.Raiņa Lieratūras un mākslas vēstures muzejs, tag. Rakstniecības un mūzikas muzejs), “Medicīnas vēsture medaļās” (198, P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), “Jāņa Strupuļa darbi” (1989, MF izstāžu zāle “Tēlnieku nams”), “Panorāma” (1999, Latvijas Vēstures muzejs), “Jānis Strupulis. Zīmējumi un gleznas” (2000, bij. galerija “Rīgas Galerija”), “Jānis Strupulis. Kolekcijās Dānijā. Made in Denmark” (2015, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, katalogs sast. Marija Kaupere, teksti Ingrīda Burāne, Edvarda Šmite), “Atskats. Retrospekt” (2018, P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), “Jāņa Strupuļa jubilejas izstāde” (2020, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs), “Astronomijas tēma Jāņa Strupuļa medaļās” (2020, LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja) u.c.

 Jānis Strupulis ir nozīmīgs Latvijas medaļu mākslinieks. Darbus realizējis galvenokārt bronzā, arī terakotā. Medaļu mākslā smalki un niansēti risinājis dažādas tēmas (māksla, mūzika, literatūra u.c.), atainojis ievērojamas personības un nozīmīgus notikumus. Līdzās medaļu mākslai Jānis Strupulis darbojas arī mazo formu tēlniecībā, glezniecībā, heraldikā, radījis metus pastmarkām: “Ēvaldam Valteram 100” (1994), “Reformācijai 500” (2017).

Kopš 1992. gada Jānis Strupulis veido Latvijas apgrozības un piemiņas monētu modeļus, ir autors vairāk nekā 50 Latvijas Bankas monētu plastiskajiem risinājumiem. Mākslinieks saņēmis Latvijas Bankas balvu “Latvijas gada monēta 2004” (kopā ar grafiķi Laimoni Šēnbergu). Monētu modeļus veidojis kopā ar māksliniekiem, kas veidojuši grafisko dizainu: Ivaru Heinrihsonu, Arvīdu Priedīti, Kristu un Reini Dzudzilo, Sandru Krastiņu, Ingūnu Eleri, Anitu Paegli, Ilmāru Blumbergu (1943-2016), Aigaru Ozoliņu, Gunāru Lūsi, Laimoni Šēnbergu, Intu Sarkani, Edgaru Folku, Guntaru Sietiņu, Gunāru Krolli, Henrihu Vorkalu (1946-2018), Sandru Belsoni, Arni Kleinbergu u.c.

Mākslinieks saņēmis apbalvojumus starptautiskās medaļu mākslas izstādēs. 2009.gadā par ilggadēju radošo devumu grafiskā dizaina mākslā un Latvijas vārda popularizēšanu ārvalstīs Jānis Strupulis tika iecelts par Latvijas Republikas Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku, mākslinieks ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli (kopš 1994).

Jānis Strupulis bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā kopš 1975.gada ar tolaik LMA rektora, gleznotāja Edgara Iltnera (1925-1983) izsniegtu izziņu. Jānis Strupulis ir LMS biedrs kopš 1978. gada un uzņemts ar tēlnieku Valda Alberga, Artas Dumpes, Ojāra Siliņa (1927-2003) rekomendācijām, LTV priekšsēdētāja vietnieka Jāzepa Barkāna parakstītu raksturojumu, LMS Tēlnieku sekcijas priekšsēdētāja p.i., tēlnieka Aivara Gulbja (1933-2024) parakstītu ieteikumu, LMS valdes priekšsēdētāja, gleznotāja Edgara Iltnera parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes pozitīvs balsojums 2/45. PSRS MS lēmumu apstiprināja ar vecākās instruktores L.Kozlovas parakstu.

Kopš 1992. gada Jānis Strupulis ir Starptautiskās Medaļu mākslas federācijas (FIDEM) biedrs. 1989. gadā mākslinieks dibināja Latvijas medaļu mākslas klubu.

Jāņa Strupuļa darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Valkas novadpētniecības muzejā, Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Jūrmalas pilsētas muzejā, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Valmieras muzejā, Valsts Tretjakova galerijā Maskavā (Krievija), Berlīnes Monētu kabinetā (Vācija), Drēzdenes Monētu kabinetā (Vācija), Karaliskajā monētu kabinetā Leidenē (Nīderlande), Karaliskajā monētu un medaļu kolekcijā Kopenhāgenā (Dānija), Ungārijas Nacionālajā galerijā Budapeštā u.c. muzejos, kā arī privātkolekcijās.

Jānis Strupulis “Veltījums Rembrantam van Reinam (medaļa)”, 1978, bronza, Ø12 cm, LMS muzejs