25. maijā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā gleznotāju, pedagogu, kultūras darbinieku Edgaru Vērpi!

Edgars Vērpe 1976. gadā beidzis J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu (JRRMV, tag. MIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skola). JRRMV pedagogi bija gleznotāji Aija Jurjāne (1944-2015), Arnolds Griķis (1908-1988), Imants Prēdelis (1920-1994), Ivars Andris Vijups (1934-2006) u.c. Mākslinieka klasesbiedri bija topošie mākslinieki: grafiķe, pedagoģe Ilgnese Avotiņa, Andris Kalnačs, gleznotāji, pedagogi Sandra Krastiņa, Zita Sudņika, Ģirts Muižnieks, tēlnieks Visvaldis Kurpeniks u.c.

Edgars Vērpe beidzis T.Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (tag. Latvijas Mākslas akadēmija, LMA) Pedagoģijas nodaļu (tag. nepastāv). LMA Pedagoģijas nodaļā pasniedzēji bija: grafiķi Valdis Villerušs un Dainis Rožkalns (1928-2018; LMA pedagogs no 1976), gleznotāji – Dagmāra Villeruša (LMA Pedagoģijas nodaļas pedagoģe), Rita Valnere (1929-2015; LMA Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000), Eduards Kalniņš (1904-1988; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1988), Edvards Grūbe (1935-2022; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1979-2000), Inta Celmiņa (LMA Pedagoģijas katedras pedagoģe 1976-1988), Ivars Heinrihsons (LMA Pedagoģijas katedras pedagogs kopš 1973) u.c.  Edgars Vērpe 1981. gadā absolvēja LMA Pedagoģijas nodaļu ar diplomdarbu “Pirts”, vadītāja Inta Celmiņa.

Edgars Vērpe pēc LMA absolvēšanas 1981. gadā uzsāka pedagoga karjeru Rīgas rajona Babītes vidusskolā kā zīmēšanas skolotājs. Mākslinieks bijis  J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas (tag. MIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skola) pedagogs no 1981.-1993. gadam un direktors no 1998.-2002. gadam. Edgars Vērpe ieviesa skolas darbā novitāti – skola pārcēlās uz jaunām telpām Hāmaņa ielā 2A, Rīgā, vēsturisko arh. R.Šmēlinga 20.gs. sākumā būvētu ēku, kurai tika veikta laikmetīga pārbūve (arh. birojs “U.Zābers, P.Kļava”, 1999). Skolā tika aicināti jauni pedagogi, izbūvēts un aprīkots multimediju kabinets (ped., gleznotāji  Indulis Gailāns (1962-2012), Jānis Mitrēvics), veidotava, vēlāk arī metāla lietuve (ped., tēlnieks Kristaps Strauts), foto analogā un digitālā laboratorija (pedagogs Raimo Lielbriedis), elektroniski aprīkots mākslas vēstures kabinets (ped., mākslas zinātniece Baiba Guste) u.c.  

Kopš 2002. gada Edgars Vērpe ir Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) direktors, kurš lemj arī par vizuālās mākslas finansējumu un stratēģiju.

Izstādēs Edgars Vērpe piedalās no 1980. gada. Piedalījies izstādēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, ASV, Vācijā, Polijā, Indijā, Norvēģijā, Japānā u.c. Jāatzīmē mākslinieka radošās daiļrades posms 20. gs. 90. gados, kad Edgars Vērpe darbojās t.s. “Maigo svārstību” domubiedru grupā kopā ar savas paaudzes jaunajiem māksliniekiem – Aiju Zariņu, Ievu Iltneri, Jāni Mitrēvicu, dzīvesbiedri Sandru Krastiņu un Ģirtu Muižnieku. Mākslinieki rīkojuši latviešu vizuālajā mākslā nozīmīgo izstādi-akciju “Maigās svārstības” bij. izstāžu zālē “Latvija” (tag. LNMM 1990), vēlāk LMS galerijā (kuratore Inese Baranovska, 1996), LNMM izstāžu zālē “Arsenāls” (“Maigās svārstības”, kuratore Inga Šteimane, 2002). No 2. jūnija – 27. augustam Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā būs apskatāma izstāde “Svārstības”, kurā piedalīsies Ieva Iltnere, Sandra Krastiņa, Jānis Mitrēvics, Ģirts Muižnieks un Edgars Vērpe.

1984. gadā Edgars Vērpe piedalījies nozīmīgajā izstādē “Daba. Vide. Cilvēks” Rīgas Sv.Pētera baznīcā (organizācijas darba grupa: vad. Laimonis Šēnbergs, locekļi Pēteris Bankovskis, Jānis Borgs, Ojārs Breģis (1942-2022), Juris Gagainis (1944-2017), Pēteris Martinsons (1931-2013), Jānis Pipurs (1939-2013), Arvīds Priedīte, Guntis Stirna, Valdis Celms, Juris Jurjāns, ideja Ojārs Ābols (1922-1983)). Edgars Vērpe kopā ar māksliniekiem, bij. LMA kursa biedriem u.c., veidojis postmodernu telpisko objektu “Svētais vakarēdiens” – 12 personas pie galda, ģipša, koka, rastu priekšmetu tehnikā.

Edgars Vērpe rīkojis personālizstādes “Klusā dzīve” (bij. galerija “Kolonna”, 1991), “Zivis” (bij. galerija “G&G”, 1994), “Melns un melns” (galerija “Daugava”, 1997), “Dzīve” (galerija “Daugava”, 2000), “Intereses. Konflikts” (LNMM Kupola zāle, 2017), “Bez nosaukuma” (galerija “Durvis”, Tukums, 2018)  u.c.

Edgars Vērpe bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā kopš 1982. gada un ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 1983. gada, tika uzņemts ar gleznotāju Edvarda Grūbes, Uno Daņiļevska (1945-2007), Dainas Riņķes (1941-2023) rekomendācijām, Babītes vidusskolas direktora raksturojumu, LMS Gleznotāju sekcijas priekšsēdētāja, gleznotāja Jāzepa Pīgožņa (1934-2014) parakstītu ieteikumu, LMS valdes pirmā sekretāra Gunāra Kroļļa parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes balsojums 5/45. Edgars Vērpe 20.gs. 90.gados tika ievēlēts LMS valdē, kopā ar Sandru Krastiņu, Gļebu Panteļejevu u.c. veidojis LMS rīkotajām izstādēm atškirīgo, profesionālo “Mākslas dienu”, “Rudens” izstāžu tēlu.

2021. gadā Edgars Vērpe tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelts par ordeņa komandieri. Ar mākslinieka daiļradi var iepazīties izdevumā “Edgars Vērpe” (sastādīja Sandra Krastiņa, “Neputns”, 2017).

Mākslinieka darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Valsts Tretjakova galerijas kolekcijā (Maskava, Krievija), Helmuta Ņūtona fonda kolekcijā (ASV), kā arī privātkolekcijās Latvijā, ASV, Dānijā, Norvēģijā, Krievijā, Vācijā u.c.

Edgars Vērpe “Priekšmeti ar ēnām”, 1986, kartons, eļļa, 100×80 cm, LMS muzejs