12. janvārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) piemin gleznotāja, arhitekta Voldemāra Avena (12.01.1924.-20.04.2022.) jubileju.

Voldemārs Avens dzimis Ziemera pagastā, vēlākā Daugavpils miertiesneša Kārļa Avena ģimenē, māsa – mākslas zinātniece Eleonora Šturma. Voldemārs Avens mācījās Daugavpils pamatskolā (1932-1939), kur zīmēšanas skolotāja bija akvareļgleznotāja Emīlija Īgenberga. Daugavpils 1. Valsts  vidusskolā (mācījās 1939-1940) viņam zīmēšanu mācīja gleznotājs, rakstnieks Jānis Kalniņš (Sarma, 1884-1983). Saldus ģimnāzijā (mācījās 1940-1943) Voldemāram Avenam mākslas pedagogs bija Matīzs Ventiņš (1889-1958). Pēc skolas beigšanas Voldemārs Avens tika mobilizēts Vācijas armijā un Otrā pasaules kara beigās nokļuva Lielbritānijas armijas gūstā, un bija pārvietoto personu (DP) nometnē.

No 1946.-1949. gadam Voldemārs Avens studēja jaunizveidotās Baltijas Universitātes (Baltic Camp Pinneberg by Hamburg – Baltiešu nometne, Pineberga, Hamburga, Vācija) Arhitektūras fakultātē arhitekta, profesora Dr. Paula Kundziņa (1888-1983) darbnīcā. Glezniecību apguva pie gleznotāja Jāņa Zemgala (Barkovskis, 1894-1987) un arhitekta, gleznotāja Haralda Kundziņa (1898-1981), grafiku studēja pie grafiķa, gleznotāja Viļa Krūmiņa (1891-1959), Latvijas Republikas ģerboņa meta līdzautora (1921, 1990), un mākslas vēstures pedagogs bija mākslas zinātnieks, gleznotājs Jānis Siliņš (1896-1991). Voldemārs Avens turpināja izglītību Armijas mākslas kursos Hamburgā pie vācu gleznotāja Hansa Šmita (1949-1950).

Pēc pārcelšanās uz ASV 1951. gadā Voldemārs Avens iestājās un turpināja studijas Ņujorkas Mākslas studentu līgā (ŅMSL, Art Students League of New York in Manhattan, New York City, 1951-1953), kur abstrakto glezniecību studēja pie amerikāņu gleznotāja Villa Barneta (Will Barnet, 1911-2012), figurālo reālistisko glezniecību apguva pie krievu trimdas gleznotāja Ivana Olinska (1878-1962).  ŅMSL līdzās studēja arī trimdā mītošie latviešu jaunieši, kā gleznotājs Sigurds Vīdzirkste (1928-1974). Pēc ŅMSL vizuālās mākslas studijām Voldemārs Avens apmeklēja Kolumbijas Universitātes (KU) Arhitektūras fakultātes darbnīcas pie arhitekta J.Haises (1953-1958). Vakaros Voldemārs Avens studēja glezniecību KU.

Voldemārs Avens izstādēs piedalījās no 1953. gada, pirmā izstāde bija Ņujorkas Mākslas studentu līgas izstāde. Nozīmīga bija mākslinieka dalība izstādē “Ārzemju latviešu izstāde” (bij. Ārzemju mākslas muzejs, ĀMM, LNMM, 1984, rīkota ar Leopolda Sīpoliņa un LPSR Kultūras sakaru biedrības atbalstu). Izstādē  tika eksponēti sešpadsmit trimdas latviešu mākslinieku darbi, no ASV autoriem tika pārstāvēti – Augusts Annuss (1893-1984), Jānis Annuss, Daiga Dagnija, Laimons Eglītis (1929-2007), Valdis Kupris (1940-2004), Uldis Krūmiņš (1920-2000), Fridrihs Milts (1906-1993), Ģirts Puriņš (1937-2004), Daumants Šnore, Ojārs Šteiners, Edvīns Strautmanis (1933-1992), Vilnis Strazdiņš, Arnolds Treibergs (1906-1993), Oskars Skušķis (1909-1978), Sigurds Vīdzirkste, Alise Kalniņa (1908-2003; Kanāda) u.c. Mākslinieks piedalījies XX Vispārējiem latviešu Dziesmu un X Deju svētkiem veltītajā izstādē (Izstāžu zāle “Arsenāls”, LNMM, 1990, kuratore Ilze Konstante).

Voldemārs Avens personālizstādes rīkoja no 1956. gada. Pirmā autora personālizstāde, kurā eksponēja akvareļus, notika Francijas Mākslas centra galerijā (Ņujorka), kuras vadītājs bija latviešu izcelsmes gleznotājs Reinholds Kalniņš (1897-1968). Pēc izstādes Voldemārs Avens tika uzņemts Ņujorkas latviešu mākslinieku grupā, kurā dažādos laikos bija arī: Sigurds Vīdzirkste, gleznotājs Jānis Annuss (1935-2013), tekstilmāksliniece, gleznotāja Ausma Matcāte (1933), gleznotājs, grafiķis Ilmārs Rumpēters (1929-2018), gleznotāja Daina Dagnija (1937-2019), Dagmāra Igale (1930), gleznotājs Rolands Kaņeps (1925-2011), grāmatu ilustrators Tālivaldis Stubis (1927-2010), tēlniece Anna Annuss-Hāgena u.c. Mākslinieks eksponēja darbus “Liga Dunkan” galerijā (Ņujorka, ASV, Parīze, Francija, Parīzes balva, 1959), “Tristamba” galerijā (Sanfrancisko, ASV, 1959, 1963), Ņujorkas Jonkeru baznīcā (1988), Kvinsas koledžas mākslas centra galerijā (Ņujorka, 1994). Latvijā rīkojis izstādes “Voldemārs Avens” (bij. LMS Jauno Mākslinieku apvienības izstāžu zāle “Jāņa sēta”, 1991), “Voldemāra Avena personālizstāde” (LNMM, bij. Mazā zāle, 2009, kuratore Ilze Putniņa, buklets) u.c.

Pirmās publikācijas Voldemāram Avenam bija 20.gs. 30. gados, mācoties Daugavpils 1. Valsts  vidusskolā, laikrakstā “Daugavas Vēstnesis” (Daugavpils). 1946.-1949. gados autora stāsti publicēti bēgļu nometņu periodikā Vācijā. No 1966. gada publicēja dzejoļus, kritikas un apcerējumus par mākslu un autoriem: gleznotājām Astrīdu Prestoni, Leldi Alīdu Kalmīti, Daigu Dagniju u.c. laikrakstos “Laiks”, “Latvija”, žurnālos “Jaunā Gaita”, “Ceļa Zīmes”, “Tilts”, “Treji Vārti”, “Karogs” u.c. Voldemāram Avenam izdoti dzejoļu krājumi “Caurumi” (Kopenhāgena, “Imanta”, 1968), “Avis” (“LaRA Grāmatu klubs”, 1989), “Piezvanīšu parīt” (Rīga, “Nordik”, 2002), “Avena dzejoļi” (Rīga, “Mansards”, 2011) u.c. Voldemārs Avens darbojās arī kā grāmatu ilustrators, veidoja iekārtojumu un vākus katalogiem, dzejoļu krājumiem, 20.gs. 50. gados žurnālam  “Raksti”, 80. gados vākus žurnāliem “Jaunā Gaita” u.c.

Voldemārs Avens bija LMS biedrs no 1991. gada, un tika uzņemts ar mākslas zinātnieces Ināras Ņefedovas (1930-2022) rekomendāciju, LMS valdes priekšsēdētāja, grafiķa Jura Petraškeviča parakstītu lēmumu.

Voldemārs Avens bija Amerikas latviešu mākslinieku apvienības (ALMA) biedrs un Latvijas PEN kluba biedrs.

Kanādas latviešu mākslinieku apvienība “LATVIS”, Amerikas latviešu mākslinieku apvienība “ALMA” un Austrālijas latviešu mākslinieku apvienība “ALMA” izveidoja Pasaules latviešu mākslas centru Latvijā (PLMC, 2007, pašreizējā atrašanās vieta ir Cēsis, Lielā skolas iela 6). Valmieras novadpētniecības muzejā 2007. gadā norisinājās mākslas centra atklāšanas izstāde, kurā piedalījās autori: Ojārs Šteiners, Juris Ceriņš, Ila Kellermane, Uldis Āboliņš, Viestarts Aistars, Gita Kārkliņa, Vilnis Ātrēns un Maira Reinberga, Ilze Arāja, Ilga Reke Andersone, Māra Pelēce, Sibila Savage, Lelde Vintere Ore, Jānis Rūdolfs Nedēļa, Imants Krūmiņš, Ilga Leimane, Arvīds Sodums (1919-2018), Gunārs Stumbris, Raimonds Gunārs Slaidiņš (1927-2009) un Raimonds Staprāns, Ģirts Puriņš u.c.

Voldemāra Avena darbi tika eksponēti PMLC izstādēs, t.sk. izstādē “Diasporas latviešu mākslas izstāde” (“VEF Kultūras pils”, 2018) un “Ar Latviju sirdī” (Romas dārza galerija, Liepāja, 2018, kuratore Astra Dzērve), kurā tika pārstāvētie mākslinieki: Laimonis Mieriņš (1929-2011; Lielbritānija), Fridrihs Milts, Jānis Kalmīte (1907-1996), Ģirts Puriņš, Gerda Roze, Ojārs Šteiners, Voldemārs Avens, Oskars Skušķis (ASV), Valda Oestreichere (Kanāda), Jānis Šēnbergs, Lidija Dombrovska-Larsena, Māris Raudziņš (Austrālija), Rita Grendze, Lelde Vinters-Ore, Anna Annuss-Hāgena (ASV), Aleksandrs Karpovs (1953-1994). Aplūkojamo darbu vidū tika iekļautas arī trimdas gados tapušas Liepājas novadnieku Jāņa Gaiļa (1903-1975), Jāņa Zuntaka (1906-1985) un Augusta Annusa gleznas.

Voldemāra Avena darbi atrodas: Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Pasaules latviešu mākslas centrā Latvijā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, Latvijas Okupācijas muzejā, Roberta Mūka muzejā “Galēnos”, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.

Voldemāra Avena personālizstādes LNMM ielūgums, averss, digitālā druka uz papīra, 210×150 cm; izmantots Normunda Brasliņa foto ar Voldemāra Avena gleznu “Pagātne”, audekls, eļļa, 112×91 cm; LMS muzeja arhīvs