Akmenstēlniecības mītne

Akmenstēlniecības mītne “GAUJASIELA” (AMG) ir profesionāla radoša mākslinieku organizācija, Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) apakšstruktūra.

AMG dibināta -2002.gada 13.martā.

AMG apvieno fiziskās personas – Latvijā un ārzemēs dzīvojošos māksliniekus un mākslas zinātniekus, kuriem ir saikne ar Latviju.

Par AMG biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kas ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt AMG mērķu sasniegšanu un uzdevumu veikšanu, atzīst un ievēro AMG darbības metodes un statūtus.

AMG teritorijā Rīgā, Gaujas ielā 1 radošajām aktivitātēm ir iekārtotas darba vietas gan iekštelpās (angārā), gan ārā, kur līdzās atrodas akmeņkaļu darbnīcas. Šeit ir izveidota tēlniecības darbu brīvdabas ekspozīcija “LMS Skulptūru dārzs”, kurā apskatāmi mūsdienu autoru un LMS muzeja krājuma darbi. AMG aizsākusi tēlniecības tehniskās bāzes izveidi, kuras darba instrumentus var izmantot dažādu radošo pasākumu rīkotāji.

Mērķi

  • veicināt latviešu tēlniecības attīstību un šim mākslas veidam nepieciešamās tehniskās bāzes sakārtošanu;
  • radīt Rīgas pilsētā stabilu bāzi starptautisku un vietējo simpoziju rīkošanai Gaujas ielā 1;
  • izveidot Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā vispusīgu mākslas un kultūras centru.

Aktivitātes

2001.gadā AMG aizsāka tēlniecības tehniskās bāzes izveidi.

2003.gadā AMG ir iedibinājusi ikgadēju “LMS akmenstēlniecības konkursu”, kurā par pirmo uzvarētāju kļuva tēlnieks Ivars Drulle.

AMG regulāri rīkojusi (2002.,2003.g.) Mākslas dienu simpozijus, kuros radītie darbi ir apskatāmi “LMS Skulptūru dārzā”.

Atbalstītāji

Valsts Kultūrkapitāla fonds (mērķprogrammas “Vizuālās mākslas tehnoloģiskās bāzes attīstība” finansējums 2001.,2002.g.); Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (kultūras projektu konkursu finansējums); SIA “INPAP” (mērķziedojumi).

Kontaktpersonas

AMG tehnoloģiskās bāzes izveides mērķprogrammas vadītājs – Igors Dobičins, mob.tālr. +371 26628302

Juridiskā adrese

11. novembra krastmala 35, Rīga, LV –1050

Faktiskā adrese

Gaujas iela 1, Rīga, LV – 1026