Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic gan profesionālos māksliniekus, gan tos, kas jūtas piederīgi un atbalsta mākslas procesus, LMS rīkoto “Mākslas dienu” 65. gadadienā!

Kā katru gadu 15. aprīlī, atzīmējot gleznotāja, tēlnieka, zinātnieka Leonardo da Vinči (1452-1519) dzimšanas dienu, tiek svinēta arī Pasaules Mākslas diena.

Pasaules Mākslas diena 2019. gadā tika iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā ar mērķi visā pasaulē stiprināt saikni starp māksliniecisko jaunradi un sabiedrību, veicināt lielāku izpratni par māksliniecisko izpausmju daudzveidību, kā arī izcelt mākslinieku ieguldījumu sabiedrības un kultūras ilgtspējīgā attīstībā. Atzīmējot Pasaules Mākslas dienu, ap 160 pasaules valstīs Starptautiskās Vizuālās mākslas asociācijas (The International Association of Art, IAA/AIAP) IAA/AIAP Nacionālās komitejas organizē dažādus kultūras pasākumus un aktivitātes, piemēram, mākslas izstādes, radošās darbnīcas, sarunas un performances, lai parādītu mākslas daudzveidību.

LMS Pasaules Mākslas dienas ietvaros 26. aprīlī atklās LMS rīkoto ikgadējo vizuālās mākslas izstādi “Mākslas dienas 2024. Skats augšup”. Izstādē piedalīsies Latvijas un Ukrainas profesionāli mākslinieki, LMS biedri, vizuālās mākslas un dizaina nozaru vidusskolu un augstskolu studenti.

Attēlā – IAA/AIAP Pasaules Mākslas dienas logo, mākslinieks Yasar Yongaci (Turcija)