26. februārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā koktēlnieku, gleznotāju, pedagogu Guntaru Zvaigzni!

Mākslinieks Guntars Zvaigzne mācījies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas (RLMV) Koka mākslinieciskās apdares nodaļā (tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, Koka izstrādājumu dizaina programma) no 1964.-1968. gadam. Diplomdarbā veidojis mēbeļu komplektu. Pedagogi RLMV bija arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; RLMV kompozīcijas pedagogs 1961-1986) un koktēlnieks Voldemārs Tiltiņš (1899-1985; RLMV pedagogs 1943-1981), virpošanu mākslinieks apguva pie Vīganta Bauera (RLMV pedagogs 1960-?), kokapstrādi pie R. Jēkabsona. RLMV strādāja arī pedagogi: scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), arhitekts Ivars Bumbiers (1932-2020; RLMV kompozīcijas pedagogs 1966-1977), arhitekts, keramiķis Pēteris Martinsons (1931-2013; RLMV pedagogs 1962-1971), mākslinieks Jānis Borgs (RLMV kompozīcijas pedagogs 1966-1990), gleznotājs Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005) un grafiķis Ēriks Priedkalns (1928-2006; RLMV burtu mācības pedagogs 1961-1978) u.c.

20. gs. 60. gados Latvijas Mākslas akadēmijā vēl nebija iespējams turpināt studijas kokapstrādes dizaina jomā. Pēc RLMV absolvēšanas aktīvi darbojās jaunā Latvijas koktēlnieku paaudze – Leons Alksnis, Arnis Lapsiņš (1937-1995), Andris Melderis, Guntis Pavārs, Jānis Poļaks (1941-2008), Pēteris Stipris, Ivars Vesmanis, Guntars Zvaigzne, Alvis Zariņš (1933-1998) u.c., kas to tālāk apguva pašizglītības ceļā, piedaloties izstādēs un darbojoties LPSR Mākslas fonda Lietišķās mākslas kombinātā “Māksla”, pildot radošos pasūtījumus sadarbībā ar kolēģiem, arhitektiem – interjera speciālistiem, izgatavojot radošos darbus lietišķās mākslas izstādēm un realizācijai MF salonos “Māksla”. Guntars Zvaigzne darbojās kombinātā “Māksla” no 1968.-1971. gadam.

1971. gadā Guntars Zvaigzne iestājās LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozare). 1977. gadā mākslinieks absolvēja LMA Monumentālās glezniecības meistardarbnīcu pie gleznotāja Induļa Zariņa (1929-1997), diplomdarbā izstrādāja kompozīcijas metu darbam “Darba svētki” (vadītājs Indulis Zariņš). 1977. gadā LMA Monumentālās glezniecības meistardarbnīcas absolventi diplomdarbos izstrādāja sienas gleznojuma metus bij. Preiļu rajona kolhoza “Krasnij Oktjabrj” kluba interjeram, tag. Riebiņu pagasta Kultūras centram. Līdzās Guntaram Zvaigznem Inese Siliņa izstrādāja monumentālu, akadēmisku, daudzfigūru kompozīciju “Bagāta vasara” un Mārtiņš Zitmanis metu sienas gleznojumam “Latgales keramiķi”.

No 1980.-1983. gadam Guntars Zvaigzne mācījās LMA gleznotāja Eduarda Kalniņa meistardarbnīcā, ko absolvēja ar darbu – triptihu “Zvejnieku svētki”. Meistardarbnīcā darbojušies arī tādi mākslinieki kā Frančeska Kirke, Sandra Krastiņa, Dace Lielā, Tatjana Paļčuka (1983-1987), Ieva Iltnere, Vita Merca, Elita Svikle, Jānis Simsons (1947-1989), Aleksejs Naumovs u.c.

Izstādēs Guntars Zvaigzne piedalās kopš 1971. gada, pirmā izstāde – “Koks dekoratīvajā mākslā” (1971). Mākslinieka darbi bijuši eksponēti izstādēs: “Portreti un pašportreti” (Rīga, 1980), 14. Republikas jauno mākslinieku darbu izstādē (Rīga, 1981), Vissavienības jauno mākslinieku darbu izstādē (Maskava, 1982), izstādē “Mazās formas tēlniecība” (Rīga, 1984), izstādē “Koks mākslā” (1985), Baltijas republiku lietišķās mākslas triennālē Tallinā (1985, Igaunija), izstādē “Latviešu tēlniecība” Jūrmalā (1987) u.c.

Guntars Zvaigzne piedalījies izstādē “Krēsls” (1985, bij. MF Izstāžu zāle “Tēlnieku nams”; līdzās Guntaram Zvaigznem piedalījās Jānis Poļaks, J. Remess, Z. Vecauziņš, Auseklis Ozoliņš, Vilhelms Patmalnieks, Ivars Vesmanis, Uldis Salaks (1927-2001), Vilhelms Patmalnieks, Jānis Staško, Jānis Straupe, Vitauts Straupe, Uldis Austriņš, Romualds Jakovenko, Andrejs Šmeļkovs, G. Upītis, Dz. Ziemelis, Visvaldis Budze, Arnis Lapsiņš (1937-1995)) u.c.

2002. gadā mākslinieks piedalījies koktēlnieku izstādē “Gulta”, kurā eksponētie darbi šobrīd skatāmi LMS muzeja ekspozīcijā “Saldais sapnis” Zvārtavas pilī (piedalījās Andris Abiļevs, Māris Abiļevs, Ansis Abuls, Visvaldis Budze, Holgers Elers, Ivars Poikāns Vilnis Jasūns, Ivars Mailītis, Juris Osis, Modris Pakalns, Jānis Poļaks (1941-2008), Inita Straupe, Jānis Straupe, Iveta Vecenāne, Guntars Zvaigzne, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, LNMM).

Kopš 1976. gada Guntars Zvaigzne piedalās LMS ikgadējās izstādēs “Rudens” (“Rudens-76”, 1976; “Rudens-77”, 1977; „Rudens 2020. Esošais skats”, LMS galerija, 2020; „Rudens 2021. Māksliniek, runā!”, LMS galerija 2022; “Rudens 2022. Karš ilgst gadu”, LMS galerija, 2023, u.c.) un “Mākslas dienas” (1978, 1981; “Mākslas dienas. Latvijas Mākslinieku savienībai 80”, LMS galerija, 2021, u.c.).

Personālizstādes Guntars Zvaigzne rīkojis Rīgā (1983, “Pasteļi”; 1988, bij. Republikāniskais Zinību nams, “Koks”), Olainē, Ķegumā (abas 1988, “Ainavas un ziedi”).

1977. gadā Guntars Zvaigzne pievērsās pedagoga darbam. Mākslinieks bijis speciālo priekšmetu pasniedzējs Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā (1977-1981; LLMV pasniedzēji bija arī mākslinieki Matīss Zavickis (1911-1988), Skaidrīte Elksnīte (1929-2002), Andrejs Palka, Aldis Kļaviņš, Maija Pīlāga (1943-2015)), speciālo priekšmetu skolotājs Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā (1981-1991), speciālo priekšmetu skolotājs Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā (1991-1996) un informātikas un amatu mācības skolotājs Rīgas Kristīgajā vidusskolā (1996-2010).

Guntars Zvaigzne bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1978. gada. LMS biedrs mākslinieks ir kopš 1987. gada un tika uzņemts ar koktēlnieku Andra Meldera, Pētera Stipra, Jāņa Poļaka rekomendācijām un LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu.

Guntara Zvaigznes darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, citos muzejos un privātkolekcijās.

Guntars Zvaigzne “Sārtā klusā daba”, 1981, koks, griezums, 71×85 cm, LMS muzejs