22. aprīlī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā dizaineri Irīnu Tontegodi!

Irīna Tontegode dzimusi un vizuālo mākslu iepazinusi ģimenē, kurā tēvs bija gleznotājs, pedagogs Eduards Jurķelis (1910-1978), RLMV pasniedzējs un darbojās LMS valdē.

 Irīna Tontegode no 1956.-1961. gadam mācījusies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļā (RLMV, tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Keramikas dizaina izglītības programma). RLMV diplomdarbā veidoja darbu “Dzeramo trauku komplekts bērniem”. Tolaik RLMV pedagogi bija Rita Einberga (1924-1979; str. RLMV 1948-1971), Milda Brutāne (1903-1973; str. RLMV 1942-1965), Ausma Žūriņa (str. RLMV 1954-1989), Vitālijs Karkunovs (1925-2006; str. RLMV 1954-?), arhitekte Marta Staņa (1913-1972; str. RLMV 1953-1959), tekstilmākslinieks, keramiķis Rūdolfs Heimrāts (1926-1992; str. RLMV 1948 -1961), tēlniece Rimma Pancehovska u.c. Skolā šajā laikā mācījušās arī vēlāk nozīmīgas keramiķes: Izabella Krolle, Silvija Šmidkena, Violeta Jātniece u.c.

Irīna Tontegode no 1962.-1967. gadam turpinājusi mācības un absolvējusi LPSR Valsts Mākslas akadēmijas jaunizveidoto Rūpnieciskās mākslas nodaļu (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnozare). Pasniedzēji nodaļā bija tēlnieki, kas bija nolēmuši veidot no akadēmisma atšķirīgu un laikmetam atbilstošu formveidi (Tālivaldis Gaumigs (1930-2016), LMA Rūpn.m.katedra 1964-2016, Arvīds Drīzulis (1934-2019), LMA Rūpn.m.katedra 1965-2019, arhitekts Ivars Bumbiers (1932-2020), LMA Rūpn.m.katedra 1970-1986, grafiķis Aleksandra Dembo (1931-1999), LMA Rūpn.m.katedra 1964-1987 u.c.).

LMA Irīna Tontegode absolvēja ar diplomdarbu “Dzērienu trauku iesaiņojums un tā grafiskais dizains” vai “Iesaiņojums taras transportēšanai” grafiķa Aleksandra Dembo vadībā. Līdzās I.Tontegodei  Rūpnieciskās mākslas nodaļu Tālivalža Gaumiga vadībā  LMA absolvēja Juris Indriksons, Ināra Gulbe (1935-1998) ar darbu “Strūklaka” un Mintauts Lācis veidoja darbu “Universāla virtuves iekārta”.

Pēc LMA māksliniece darbojusies bij. LPSR Vietējās rūpniecības ministrijas suvenīru un radošās industrijas uzņēmumā “Daiļrade”, kur galvenā māksliniece bija keramiķe Kaiva Elliņa (1968-1971, 1987-1995), un bij. uzņēmuma “Komutators” Estētikas birojā kā māksliniece no 1972.-1987. gadam. 20.gs. 60.-80.g. PSRS ekonomiskā sadarbība ar Skandināvijas valstu u.c. uzņēmumiem veicināja jaunu materiālu un tehnisko paņēmienu pārņemšanu dizaina praksē, funkcionālajā dizainā, sekmēja informācijas par dizaina aktualitātēm izplatību arī LPSR. I.Tontegodes uzņēmumā “Komutators” darba pienākumos ietilpa uzņēmuma grafiskā logo izstrāde, lietvedības dokumentācijas, praktiskā biroja iekārtojuma dizaina radīšana, dizaina priekšmetu metu, interjera un eksterjera informatīvo zīmju, norādņu, izkārtņu projektu izstrāde un izveide. Māksliniece radīja uzņēmuma “Komutators” tehniskās literatūras izdevumu grafiskā dizaina noformējumu.

Irīna Tontegode ir LMS biedre kopš 1986. gada ar mākslinieka  Aleksandra Dembo, dizaineru Mintauta Lāča, Aivara Krūkļa rekomendācijām un uzņēmuma “Komutators” raksturojumu. Māksliniece tika uzņemta LMS Dizaina sekcijā. Uzņemšanai LMS Irīna Tontegode savu kvalifikāciju apliecināja, eksponējot 9 pastmarku metus sērijai  “Dabas brīnumainas formas” (papīrs, guaša un sietspiedes tehnika), viesnīcas “Rīdzene”, Rīgā restorāna dizaina priekšmetu  (ēdienkartes, galda kartes, personāla balvas – vimpeļi, salvetes, salvešu turētāji) apdruku metus (sietspiede uz papīra un auduma, metāls), kā arī kultūras un sporta pasākumu piemiņas žetonu un nozīmīšu dizaina metus metāla kodinājuma tehnikā.

Izstādēs māksliniece piedalās kopš 1971.gada. Irīna Tontegode piedalījusies Republikas dizaina un lietišķās grafikas izstādēs.

Māksliniece izgatavojusi grafiskā dizaina materiālus – plakātu, katalogu, nozīmīšu metus – LMS “Mākslas dienu” basketbola turnīriem (vadītājs, gleznotājs Jānis Anmanis, 1970.-1980.g.) un nozīmīgajam semināru ciklam “Dizains-Kuldīgai” (vadītāji, dizaineri Mintauts Lācis, vēlāk Valdis Celms, 1977-1989). Semināri “Dizains – Kuldīgai”  kļuva par starptautiski atpazīstamu, profesionālu,  populāru domu un ideju apmaiņas vietu, kurā piedalījušies dažādu mākslas jomu un veidu Latvijas radošie speciālisti: dizaineri Helēna Medne, Vitālijs Jermolajevs, Igors Bočarņikovs, Valdis Celms, Eduards Milašs, Dzintars Lemhens (1945-2007), rūpnieciskā dizaina speciālisti Gunārs Glūdiņš (1939-2020), Ilmārs Krūss (1932-2014), Aivars Krūklis, “Dizaina centra” pārstāvis Jānis Ancītis, arhitekti Arno Heinrihsons, Jānis Lejnieks, Edgars Krūmiņš (1952-1991), Gunārs Lūsis-Grīnbergs (1932-2015), tekstilmākslinieki Anna Mētra, Pēteris Sidars, Inese Jakobi, karikatūrists Romans Vitkovskis, reklāmiste Jeļena Zžonova, kinētiķis Artūrs Riņķis, jaunie mākslinieki Gunta Celma, Inga Suta, Uģis Piešiņš un citi, kā arī Lietuvas PSR Mākslinieku savienības uzskatāmās aģitācijas un dizaina komisijas priekšsēdētāja Vida Zamalīte, mākslinieks Vilis Pronas u.c. Seminārs veicināja arī sadarbības līguma noslēgšanu starp Kuldīgas pašvaldību un LMS (1981).

Irīna Tontegode “Mets semināra nozīmītei “Dizains-Kuldīgai 79”, papīrs, foto, 10×9,2 cm, paredzētais izpildījums – fotoprojekcija uz alumīnija, 1979, LMS muzeja arhīvs